Các công ty Hàn Quốc nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Hàn Quốc nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
FQ
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
005930SAMSUNG ELEC
93.103T KRW73000 KRW+0.55%9.862M0.92481.463T KRW15.524703.91 KRW−23.69%1.99%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
005380HYUNDAI MTR
30.11T KRW185400 KRW+0.16%218.073K0.6843.979T KRW4.2443717.82 KRW+81.79%4.86%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
032190DAOU DATA
27.488T KRW12440 KRW+0.89%75.593K0.86472.239B KRW1.936455.68 KRW+167.42%2.43%Dịch vụ Phân phối
023590DAOU TECH
27.466T KRW17870 KRW+0.34%24.154K0.97770.578B KRW1.6910561.30 KRW+62.24%3.37%Tài chính
034730SK
26.756T KRW170800 KRW0.00%75.748K0.559.419T KRW−14568.54 KRW−123.44%2.93%Tài chính
Sức mua mạnh
000270KIA MTR
22.274T KRW87100 KRW+0.81%780.527K0.8634.354T KRW3.7623154.16 KRW+100.92%4.05%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
071050KIH
15.124T KRW62500 KRW+1.63%86.756K1.073.5T KRW4.5713676.09 KRW−9.14%3.74%Tài chính
Sức mua mạnh
005490POSCO HOLDINGS
14.398T KRW467000 KRW−0.95%488.73K0.8335.763T KRW28.6116322.71 KRW2.01%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
096770SK INNOVATION
13.523T KRW134800 KRW−0.59%221.307K0.6712.389T KRW−3293.13 KRW−113.26%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
011200HYUNDAI MERC MAR
11.504T KRW15700 KRW−0.32%679.36K0.4110.852T KRW7.851998.82 KRW−81.95%7.62%Vận chuyển
Bán
012330HYUNDAI MOBIS
9.64T KRW227000 KRW+0.22%81.874K0.7620.415T KRW6.0737414.90 KRW+42.33%1.77%Sản xuất Chế tạo
Mua
016360SAMSUNG SECU
9.37T KRW39650 KRW+0.25%122.917K0.873.532T KRW6.266333.03 KRW+1.77%4.30%Tài chính
Sức mua mạnh
051910LG CHEM
8.883T KRW475500 KRW−0.63%194.422K0.8235.917T KRW28.5716642.87 KRW−41.71%2.09%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000880HANWHA
8.718T KRW25450 KRW+0.20%95.32K0.511.761T KRW5.025067.68 KRW−65.57%2.95%Công nghiệp Chế biến
Mua
000660SK HYNIX
8.531T KRW128900 KRW+1.10%3.697M1.2687.672T KRW−16692.63 KRW−223.94%0.94%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
066570LG ELECTRONICS INC.
8.332T KRW95000 KRW+0.42%1.155M1.4016.165T KRW25.423736.56 KRW−57.44%0.74%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
015760KEPCO
8.269T KRW19380 KRW+0.21%857.461K0.7012.416T KRW−21538.21 KRW+32.07%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
039490KIWOOM
8.237T KRW93700 KRW+1.19%22.785K0.562.382T KRW3.4727034.21 KRW+37.88%3.24%Tài chính
Sức mua mạnh
267250HD HYUNDAI
7.169T KRW60800 KRW−0.82%122.476K0.564.332T KRW9.756236.61 KRW−60.83%8.97%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
035720KAKAO
7.143T KRW52100 KRW+0.77%1.538M1.1822.362T KRW533.8397.60 KRW−97.22%0.12%Dịch vụ Thương mại
Mua
003490KAL
6.418T KRW22700 KRW0.00%463.22K0.568.387T KRW6.223646.86 KRW−26.10%3.30%Vận chuyển
Sức mua mạnh
005940NHIS
6.096T KRW10520 KRW+0.29%232.981K0.743.66T KRW6.861534.48 KRW+18.93%6.67%Tài chính
Sức mua mạnh
018260SAMSUNG SDS
5.141T KRW172000 KRW+3.86%243.921K1.1912.809T KRW16.7310282.61 KRW−17.08%1.93%Dịch vụ Công nghệ
Mua
009540HDKSOE
5.093T KRW107800 KRW−1.46%136.987K0.817.736T KRW50.702126.33 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
028260SAMSUNG C&T
5.068T KRW125300 KRW+0.40%192.442K0.6920.38T KRW8.8914097.60 KRW+29.83%1.84%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
035420NAVER
4.971T KRW217500 KRW0.00%513.76K0.8532.066T KRW39.615490.43 KRW−10.68%0.61%Dịch vụ Công nghệ
Mua
373220LG ENERGY SOLUTION
4.875T KRW428500 KRW−0.46%139.38K0.64100.737T KRW65.906502.07 KRW+169.90%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
011170LOTTE CHEMICAL CORP
4.696T KRW159200 KRW−0.38%37.374K0.476.836T KRW−1016.81 KRW−116.49%2.19%Công nghiệp Chế biến
Mua
030200KT
4.613T KRW35000 KRW+1.45%830.372K1.418.385T KRW7.384743.52 KRW−20.92%5.68%Truyền thông
Sức mua mạnh
001040CJ
4.424T KRW99300 KRW+1.02%52.509K0.403.092T KRW37.442652.11 KRW−74.67%2.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
034220LG DISPLAY
4.087T KRW12600 KRW+1.37%900.298K0.824.448T KRW−13105.68 KRW−328.04%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
086280HYUNDAI GLOVIS
4.079T KRW176400 KRW0.00%28.529K0.656.615T KRW5.6431271.81 KRW+7.91%3.23%Vận chuyển
Mua
000720HYUNDAI ENG & CONST
3.729T KRW36000 KRW−0.28%217.105K0.614.076T KRW12.332919.35 KRW−50.88%1.66%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
000150DOOSAN
3.522T KRW88900 KRW−1.44%59.112K0.401.396T KRW−33206.67 KRW−113.58%2.22%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
006360GS E&C
3.32T KRW15540 KRW−2.26%923.961K1.751.35T KRW−2961.83 KRW−151.81%8.18%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
009830HANWHA SOLUTIONS
3.276T KRW31400 KRW0.00%395.697K0.505.435T KRW2426.4012.94 KRW−99.24%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
259960KRAFTON
3.243T KRW213000 KRW+2.90%76.497K0.749.562T KRW22.449494.09 KRW−33.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
001500HMSEC
3.076T KRW8670 KRW−0.46%22.465K1.35276.216B KRW6.241389.02 KRW−46.68%6.31%Tài chính
006800MIRAE ASSET SEC
3.034T KRW7290 KRW+1.82%405.143K0.613.792T KRW8.23885.97 KRW−25.39%2.79%Tài chính
Mua
004990LOTTE
2.965T KRW28100 KRW+0.54%43.296K0.511.998T KRW−343.49 KRW−113.91%5.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
003550LG CORP.
2.919T KRW82700 KRW+0.36%110.374K0.5113.144T KRW12.256749.56 KRW−26.91%3.64%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
023530LOTTE SHOPPING
2.59T KRW77100 KRW+0.26%28.522K0.712.174T KRW−2723.97 KRW+85.37%4.29%Bán Lẻ
Mua
139480EMART
2.558T KRW73600 KRW+0.27%42.77K0.482.04T KRW16.024593.03 KRW−86.03%2.72%Bán Lẻ
Mua
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
2.523T KRW446000 KRW−0.89%305.967K1.0229.802T KRW14.1131616.88 KRW+23.18%0.23%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
034020DOOSAN ENERBILITY
2.45T KRW15510 KRW−1.34%2.765M0.9810.068T KRW−671.14 KRW−391.45%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
003540DAISHIN SECU
2.444T KRW14160 KRW−0.49%71.219K1.73923.603B KRW13.621039.82 KRW−68.71%8.43%Tài chính
Mua
377300KAKAOPAY
2.395T KRW47800 KRW−1.24%158.754K0.936.492T KRW144.35331.15 KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
078930GS HOLDINGS
2.394T KRW42250 KRW+0.72%71.919K0.673.961T KRW2.9014552.93 KRW−37.96%5.96%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
161390HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
2.326T KRW46200 KRW−0.43%187.678K0.535.66T KRW9.824704.05 KRW−21.08%1.72%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
004020HYUNDAI STEEL
2.268T KRW34750 KRW0.00%129.112K0.584.571T KRW12.032889.32 KRW−76.68%2.88%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
006120SK DISCOVERY
2.242T KRW40900 KRW−2.15%78.259K1.34838.97B KRW3.0513396.12 KRW−34.88%4.07%Công nghệ Sức khỏe
036570NCSOFT
2.128T KRW241000 KRW+1.05%283.408K1.154.896T KRW31.877562.27 KRW−74.00%2.80%Dịch vụ Công nghệ
Mua
010130KOR ZINC
2.108T KRW484000 KRW−2.91%85.899K1.459.827T KRW15.8030625.32 KRW−25.30%6.02%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
012450HANWHA AEROSPACE
2.091T KRW128700 KRW−1.98%1.108M1.386.64T KRW9.2313940.06 KRW+281.75%0.76%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
375500DL E&C
2.055T KRW37600 KRW−1.05%105.476K1.141.552T KRW6.845500.24 KRW−51.29%2.63%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
097950CJ CHEILJEDANG
2.051T KRW321000 KRW+1.42%16.272K0.714.83T KRW15.8220292.45 KRW−51.25%1.74%Vận chuyển
Sức mua mạnh
030610KYOBO SECURITIES
2.014T KRW5050 KRW−0.59%11.923K0.57573.376B KRW8.96563.35 KRW−53.48%3.94%Tài chính
047040DWEC
2.006T KRW4400 KRW−0.68%843.555K0.841.82T KRW3.511253.14 KRW+2.63%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
029780SAMSUNG CARD
1.974T KRW32750 KRW−0.30%38.064K0.573.505T KRW5.875583.84 KRW+1.70%7.61%Tài chính
Theo dõi
009970YOUNGONE HOLDINGS
1.86T KRW76300 KRW+0.53%25.601K1.26880.812B KRW2.1335799.65 KRW+8.00%6.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
006260LS
1.85T KRW85100 KRW−0.70%117.372K0.652.38T KRW7.0412092.01 KRW−16.22%1.81%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
030210DAOL SEC
1.814T KRW4085 KRW−0.85%69.238K0.21245.638B KRW−738.59 KRW−132.95%3.64%Tài chính
003470YUANTA SECURITIES
1.788T KRW2660 KRW−0.75%197.192K1.12551.294B KRW9.93267.93 KRW4.10%Tài chính
207940SAMSUNG BIOLOGICS
1.779T KRW703000 KRW−0.85%48.422K0.8850.462T KRW53.4013163.75 KRW+78.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
028050SAMSUNG ENG
1.747T KRW25250 KRW−0.20%737.904K1.134.959T KRW5.604505.95 KRW+83.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
016610DBFI
1.705T KRW3885 KRW−1.02%48.268K1.36162.608B KRW13.82281.07 KRW−62.07%4.33%Tài chính
009150SAMSUNG ELEC MECH
1.703T KRW150500 KRW−0.27%285.551K0.7211.171T KRW23.126508.70 KRW−48.45%1.39%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
047050POSCO INTERNATIONAL
1.697T KRW56900 KRW0.00%777.506K0.7410.01T KRW13.254294.03 KRW−7.39%1.76%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002790AMORE GROUP
1.679T KRW27250 KRW+0.37%60.276K0.402.137T KRW23.631153.34 KRW+156.62%0.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
033780KT&G
1.64T KRW91500 KRW+0.77%155.747K0.6110.579T KRW14.326388.45 KRW−34.00%6.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
402340SKSQUARE
1.599T KRW49950 KRW+0.71%154.754K0.416.893T KRW−11482.00 KRW−209.72%0.00%Tài chính
Mua
017670SK TELECOM
1.595T KRW50000 KRW+0.20%552.406K0.4410.783T KRW9.795106.45 KRW+14.63%6.65%Truyền thông
Sức mua mạnh
020560ASIANA AIRLINES
1.59T KRW10800 KRW−1.01%125.918K0.41810.494B KRW1.776098.27 KRW0.00%Vận chuyển
Theo dõi
010060OCI HOLDINGS
1.562T KRW93500 KRW−0.53%98.709K1.941.844T KRW1.8351154.15 KRW+4.19%3.86%Công nghiệp Chế biến
Mua
002380KCC
1.545T KRW216000 KRW−0.46%15.152K0.431.596T KRW5.8436989.51 KRW3.69%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
285130SKCHEM
1.521T KRW65600 KRW+0.61%13.508K0.551.181T KRW9.976581.09 KRW−39.30%2.30%Công nghiệp Chế biến
069960HYUNDAI DEPARTMENT
1.471T KRW50900 KRW+0.20%50.867K0.691.11T KRW9.705246.30 KRW−45.42%2.56%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
010950S-OIL
1.47T KRW67000 KRW+0.45%111.983K0.477.702T KRW7.678737.69 KRW−52.99%4.80%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
003380HARIM HOLDINGS
1.464T KRW7190 KRW−0.96%282.013K1.05690.96B KRW1.65%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
011210HYUNDAI WIA
1.442T KRW60800 KRW+1.50%60.123K0.781.591T KRW−4449.04 KRW−157.71%1.17%Sản xuất Chế tạo
Mua
241560DOOSAN BOBCAT
1.433T KRW43150 KRW+0.35%182.526K0.654.311T KRW4.339960.54 KRW+106.10%3.60%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
001200EUGENEIS
1.407T KRW3900 KRW−1.27%1.357M1.75375.133B KRW82.9247.03 KRW−91.62%1.52%Tài chính
036460KOGAS
1.398T KRW25700 KRW+0.39%145.308K0.762.197T KRW2.839086.48 KRW−29.85%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
006040DONGWON IND
1.351T KRW32250 KRW−2.86%39.757K1.251.534T KRW5.735624.58 KRW−52.63%3.31%Vận chuyển
352820HYBE
1.343T KRW238000 KRW+0.21%164.08K0.659.892T KRW131.411811.08 KRW−72.69%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
111770YOUNGONE CORP
1.304T KRW46500 KRW+1.64%71.533K0.622.007T KRW3.2614283.52 KRW+10.35%3.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
001120LG INT
1.296T KRW29950 KRW+1.18%94.464K0.481.065T KRW4.916103.27 KRW−62.92%10.14%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
003240TAEKWANG IND
1.26T KRW622000 KRW+0.48%7951.84520.97B KRW1.52409042.39 KRW+424.80%0.28%Năng lượng Mỏ
302440SKBS
1.225T KRW69700 KRW−0.43%74.009K0.745.375T KRW116.84596.55 KRW−83.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
086520ECOPRO
1.177T KRW665000 KRW−0.30%340.879K0.6617.614T KRW−2716.10 KRW+60.76%0.07%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
001800ORION HOLDINGS
1.167T KRW15210 KRW0.00%60.029K0.76914.983B KRW10.091508.17 KRW−1.12%4.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
329180HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
1.145T KRW121700 KRW−1.14%96.118K0.6710.928T KRW−1893.85 KRW+76.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
038540SANGSANGIN
1.133T KRW3910 KRW+0.26%49.083K0.62213.424B KRW−1392.72 KRW−184.49%2.56%Dịch vụ Công nghệ
271560ORION
1.126T KRW111400 KRW+0.09%78.916K1.224.4T KRW10.3010819.69 KRW+40.92%0.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
078020EBEST IS
1.123T KRW4075 KRW−0.37%16.267K0.46206.159B KRW175.1123.27 KRW−97.81%2.44%Tài chính
011780KUMHO PETRO CHEM
1.114T KRW126100 KRW0.00%27.088K0.452.895T KRW6.6718898.45 KRW−55.32%4.28%Công nghiệp Chế biến
Mua
012630HDC HOLDINGS
1.104T KRW6960 KRW−0.29%58.05K1.01382.658B KRW4.481552.64 KRW3.58%Tài chính
042660DAEWOO SHIPBUILDING
1.091T KRW25450 KRW−1.17%822.761K0.297.888T KRW−5125.96 KRW+63.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
001740SKNETWORKS
1.029T KRW5710 KRW−1.04%276.494K0.791.189T KRW23.57242.27 KRW+36.73%2.08%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
004170SHINSEGAE
1.002T KRW172900 KRW+0.35%20.472K0.641.626T KRW4.5238251.52 KRW+26.62%2.18%Bán Lẻ
Mua