Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Hàn với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Hàn Quốc tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
005930SAMSUNG ELEC
54.73T KRW72600 KRW+1.54%10.859M1.05481.463T KRW15.434703.91 KRW−23.69%1.99%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
011200HYUNDAI MERC MAR
10.053T KRW15750 KRW+0.64%708.901K0.4110.852T KRW7.881998.82 KRW−81.95%7.62%Vận chuyển
Bán
005380HYUNDAI MTR
7.364T KRW185100 KRW+1.37%327.749K1.0843.979T KRW4.2343717.82 KRW+81.79%4.86%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
000270KIA MTR
5.409T KRW86400 KRW+1.53%834.74K0.9434.354T KRW3.7323154.16 KRW+100.92%4.05%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
055550SHINHAN FINANCIAL GR
4.486T KRW36650 KRW+0.83%536.975K0.7618.893T KRW4.817619.09 KRW6.66%Tài chính
Mua
105560KBFINANCIALGROUP
4.268T KRW51800 KRW+0.78%609.937K0.7019.546T KRW4.4811563.26 KRW5.75%Tài chính
Sức mua mạnh
086790HANA FINANCIAL GR
3.441T KRW41450 KRW+0.73%668.507K0.8411.758T KRW3.3812269.40 KRW10.49%Tài chính
Mua
005490POSCO HOLDINGS
3.143T KRW471500 KRW+5.48%692.298K1.2535.763T KRW28.8916322.71 KRW2.01%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
316140WOORIFINANCIALGROUP
3.05T KRW12810 KRW+0.08%719.284K0.529.632T KRW3.353822.59 KRW10.46%Tài chính
Mua
024110IBK
2.774T KRW11860 KRW+0.25%747.602K0.919.457T KRW3.533364.23 KRW8.09%Tài chính
Theo dõi
012330HYUNDAI MOBIS
2.485T KRW226500 KRW+0.89%88.701K0.8620.415T KRW6.0537414.90 KRW+42.33%1.77%Sản xuất Chế tạo
Mua
000660SK HYNIX
2.23T KRW127500 KRW+1.51%2.763M0.9787.672T KRW−16692.63 KRW−223.94%0.94%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
078930GS HOLDINGS
2.138T KRW41950 KRW+0.12%64.228K0.603.961T KRW2.8814552.93 KRW−37.96%5.96%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
010950S-OIL
2.104T KRW66700 KRW+0.91%202.779K0.877.702T KRW7.638737.69 KRW−52.99%4.80%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
028260SAMSUNG C&T
2.044T KRW124800 KRW+3.23%366.792K1.4120.38T KRW8.8514097.60 KRW+29.83%1.84%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
1.952T KRW450000 KRW+1.47%220.251K0.7329.802T KRW14.2331616.88 KRW+23.18%0.23%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
051910LG CHEM
1.845T KRW478500 KRW+2.13%153.815K0.6235.917T KRW28.7516642.87 KRW−41.71%2.09%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
003490KAL
1.724T KRW22700 KRW+0.67%597.89K0.738.387T KRW6.223646.86 KRW−26.10%3.30%Vận chuyển
Sức mua mạnh
032830SAMSUNG LIFE
1.583T KRW69200 KRW+0.58%82.309K0.7112.427T KRW4.9713921.01 KRW+252.67%4.34%Tài chính
Sức mua mạnh
096770SK INNOVATION
1.569T KRW135600 KRW+1.12%259.473K0.8012.389T KRW−3293.13 KRW−113.26%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
036460KOGAS
1.493T KRW25600 KRW−1.16%203.572K1.082.197T KRW2.829086.48 KRW−29.85%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
267250HD HYUNDAI
1.409T KRW61300 KRW+0.16%111.081K0.514.332T KRW9.836236.61 KRW−60.83%8.97%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
035720KAKAO
1.353T KRW51700 KRW+2.38%1.482M1.1822.362T KRW529.7397.60 KRW−97.22%0.12%Dịch vụ Thương mại
Mua
000880HANWHA
1.312T KRW25400 KRW+0.20%104.593K0.571.761T KRW5.015067.68 KRW−65.57%2.95%Công nghiệp Chế biến
Mua
000810SAMSUNG F & M INS
1.28T KRW252500 KRW−1.37%72.12K0.9310.572T KRW5.8942848.33 KRW+57.35%5.47%Tài chính
Sức mua mạnh
030200KT
1.262T KRW34500 KRW+0.15%410.261K0.718.385T KRW7.274743.52 KRW−20.92%5.68%Truyền thông
Sức mua mạnh
003550LG CORP.
1.257T KRW82400 KRW+0.86%108.448K0.5113.144T KRW12.216749.56 KRW−26.91%3.64%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
066570LG ELECTRONICS INC.
1.196T KRW94600 KRW−0.73%1.346M1.8616.165T KRW25.323736.56 KRW−57.44%0.74%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
086280HYUNDAI GLOVIS
1.19T KRW176400 KRW+0.80%33.754K0.786.615T KRW5.6431271.81 KRW+7.91%3.23%Vận chuyển
Mua
018260SAMSUNG SDS
1.1T KRW165600 KRW+1.41%124.822K0.5512.809T KRW16.1010282.61 KRW−17.08%1.93%Dịch vụ Công nghệ
Mua
034730SK
1.099T KRW170800 KRW+0.65%103.716K0.749.419T KRW−14568.54 KRW−123.44%2.93%Tài chính
Sức mua mạnh
138040MERITZ FINANCIAL
1.035T KRW58500 KRW−0.17%246.464K0.6711.733T KRW4.0814334.06 KRW+71.97%0.18%Tài chính
Mua
011780KUMHO PETRO CHEM
1.025T KRW126100 KRW−0.94%33.809K0.562.895T KRW6.6718898.45 KRW−55.32%4.28%Công nghiệp Chế biến
Mua
004020HYUNDAI STEEL
1.018T KRW34750 KRW0.00%201.909K0.944.571T KRW12.032889.32 KRW−76.68%2.88%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
033780KT&G
1.016T KRW90800 KRW−0.55%145.279K0.5710.579T KRW14.216388.45 KRW−34.00%6.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
139480EMART
1.015T KRW73400 KRW−0.41%95.018K1.102.04T KRW15.984593.03 KRW−86.03%2.72%Bán Lẻ
Mua
005830DB INSURANCE
983.087B KRW84900 KRW+1.43%101.073K0.705.098T KRW3.3825152.99 KRW+53.31%5.42%Tài chính
Sức mua mạnh
009150SAMSUNG ELEC MECH
980.552B KRW150900 KRW+2.17%363.871K0.9811.171T KRW23.186508.70 KRW−48.45%1.39%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
011070LG INNOTEK
973.462B KRW236500 KRW0.00%101.742K1.035.597T KRW13.3817679.07 KRW−59.71%1.75%Công nghệ Điện tử
Mua
137310SD BIOSENSOR
911.362B KRW13270 KRW+2.23%647.04K0.891.645T KRW−6707.52 KRW−149.65%7.46%Công nghệ Điện tử
017670SK TELECOM
897.634B KRW49900 KRW−0.60%555.307K0.4410.783T KRW9.775106.45 KRW+14.63%6.65%Truyền thông
Sức mua mạnh
010060OCI HOLDINGS
880.286B KRW94000 KRW−0.53%39.433K0.791.844T KRW1.8451154.15 KRW+4.19%3.86%Công nghiệp Chế biến
Mua
207940SAMSUNG BIOLOGICS
798.056B KRW709000 KRW0.00%53.728K0.9950.462T KRW53.8613163.75 KRW+78.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
010130KOR ZINC
780.61B KRW499000 KRW−4.50%117.712K2.399.827T KRW16.2830625.32 KRW−25.30%6.02%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
138930BNK FINANCIAL GROUP
779.964B KRW7130 KRW+0.42%294.809K0.552.286T KRW3.392103.65 KRW10.17%Tài chính
Mua
373220LG ENERGY SOLUTION
767.236B KRW430500 KRW+0.94%156.894K0.73100.737T KRW66.216502.07 KRW+169.90%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
035420NAVER
760.261B KRW217500 KRW+2.35%685.72K1.2032.066T KRW39.615490.43 KRW−10.68%0.61%Dịch vụ Công nghệ
Mua
161390HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
690.249B KRW46400 KRW+1.75%341.579K1.055.66T KRW9.864704.05 KRW−21.08%1.72%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
028670PANOCEAN
677.081B KRW4315 KRW−1.15%3.083M0.322.307T KRW6.55658.75 KRW−55.02%3.48%Vận chuyển
Mua
111770YOUNGONE CORP
674.519B KRW45750 KRW−0.76%59.103K0.522.007T KRW3.2014283.52 KRW+10.35%3.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
028050SAMSUNG ENG
664.929B KRW25300 KRW+0.80%375.761K0.574.959T KRW5.614505.95 KRW+83.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
032640LG UPLUS
663.055B KRW10320 KRW0.00%422.024K0.694.442T KRW6.471595.87 KRW+15.00%6.30%Truyền thông
Mua
088350HANWHA LIFE
644.557B KRW2690 KRW−0.19%970.068K0.972.021T KRW3.17848.28 KRW−34.85%0.00%Tài chính
Mua
241560DOOSAN BOBCAT
644.132B KRW43000 KRW+1.53%231.131K0.824.311T KRW4.329960.54 KRW+106.10%3.60%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
006800MIRAE ASSET SEC
639.453B KRW7160 KRW+0.14%283.872K0.423.792T KRW8.08885.97 KRW−25.39%2.79%Tài chính
Mua
071050KIH
636.85B KRW61500 KRW+0.49%77.573K1.023.5T KRW4.5013676.09 KRW−9.14%3.74%Tài chính
Sức mua mạnh
029780SAMSUNG CARD
622.254B KRW32850 KRW−0.30%28.236K0.423.505T KRW5.885583.84 KRW+1.70%7.61%Tài chính
Theo dõi
097950CJ CHEILJEDANG
595.93B KRW316500 KRW+0.48%19.362K0.864.83T KRW15.6020292.45 KRW−51.25%1.74%Vận chuyển
Sức mua mạnh
047050POSCO INTERNATIONAL
589.75B KRW56900 KRW+0.53%1.016M1.0010.01T KRW13.254294.03 KRW−7.39%1.76%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
175330JB FINANCIAL GROUP
582.297B KRW10390 KRW+0.19%232.289K0.622.019T KRW3.453011.25 KRW8.04%Tài chính
Mua
000990DB HITEK
558.837B KRW59000 KRW−1.50%208.564K0.492.558T KRW9.106484.48 KRW−53.63%2.20%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
001450HYUNDAI M&F INS
556.665B KRW31650 KRW−0.31%165.636K0.732.482T KRW3.0810274.72 KRW+52.86%6.21%Tài chính
Sức mua mạnh
016380KG DONGBU STL
536.001B KRW8750 KRW−0.79%410.509K0.57875.02B KRW1.675233.27 KRW+148.66%1.71%Khoáng sản phi năng lượng
068270CELLTRION
529.501B KRW167700 KRW+6.41%715.247K2.1924.021T KRW39.614233.66 KRW+3.56%0.22%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
001120LG INT
515.224B KRW29600 KRW−0.67%169.88K0.711.065T KRW4.856103.27 KRW−62.92%10.14%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
039490KIWOOM
507.326B KRW92600 KRW+1.20%58.852K1.582.382T KRW3.4327034.21 KRW+37.88%3.24%Tài chính
Sức mua mạnh
047040DWEC
504.007B KRW4430 KRW−0.11%690.821K0.661.82T KRW3.541253.14 KRW+2.63%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
259960KRAFTON
501.695B KRW207000 KRW−2.59%141.013K1.469.562T KRW21.809494.09 KRW−33.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
021240COWAY
458.175B KRW53100 KRW−1.12%155.89K1.143.853T KRW8.646146.89 KRW−4.93%2.45%Khách hàng Lâu năm
Mua
006260LS
451.561B KRW85700 KRW+0.12%133.403K0.752.38T KRW7.0912092.01 KRW−16.22%1.81%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
383220F&F
441.758B KRW79800 KRW−0.75%113.388K0.883.056T KRW6.2212828.10 KRW+21.04%2.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
009970YOUNGONE HOLDINGS
440.843B KRW75900 KRW+1.88%14.79K0.71880.812B KRW2.1235799.65 KRW+8.00%6.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
036570NCSOFT
435.715B KRW238500 KRW−8.80%792.455K4.424.896T KRW31.547562.27 KRW−74.00%2.80%Dịch vụ Công nghệ
Mua
006120SK DISCOVERY
427.432B KRW41800 KRW−3.35%84.374K1.62838.97B KRW3.1213396.12 KRW−34.88%4.07%Công nghệ Sức khỏe
016360SAMSUNG SECU
422.405B KRW39550 KRW0.00%104.866K0.773.532T KRW6.256333.03 KRW+1.77%4.30%Tài chính
Sức mua mạnh
375500DL E&C
413.166B KRW38000 KRW−1.68%132.71K1.371.552T KRW6.915500.24 KRW−51.29%2.63%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
001230DONGKUK STL MILL
413.042B KRW8860 KRW+0.45%27.428K0.82264.65B KRW−33852.22 KRW−171.84%33.82%Khoáng sản phi năng lượng
000720HYUNDAI ENG & CONST
408.886B KRW36100 KRW−0.55%200.96K0.554.076T KRW12.372919.35 KRW−50.88%1.66%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
004170SHINSEGAE
406.065B KRW172300 KRW−0.29%28.097K0.851.626T KRW4.5038251.52 KRW+26.62%2.18%Bán Lẻ
Mua
271560ORION
392.351B KRW111300 KRW−0.54%74.318K1.254.4T KRW10.2910819.69 KRW+40.92%0.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
139130DGB FINANCIAL GROUP
383.244B KRW8400 KRW−0.24%254.575K0.651.421T KRW3.432445.46 KRW7.74%Tài chính
Mua
023590DAOU TECH
372.565B KRW17810 KRW+0.62%22.877K0.90770.578B KRW1.6910561.30 KRW+62.24%3.37%Tài chính
180640HANJINKAL
370.288B KRW53800 KRW+0.37%35.179K0.653.607T KRW8.916038.93 KRW−57.24%0.32%Vận chuyển
Bán Mạnh
000670YOUNGPOONG
367.168B KRW527000 KRW−2.04%1.006K0.47906.511B KRW4.10128676.77 KRW−1.37%1.90%Công nghệ Điện tử
009830HANWHA SOLUTIONS
359.538B KRW31400 KRW−0.48%347.363K0.435.435T KRW2426.4012.94 KRW−99.24%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
081660FILA HOLDINGS
343.73B KRW38050 KRW−0.65%43.389K0.602.287T KRW10.633579.17 KRW−0.13%0.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
003240TAEKWANG IND
341.778B KRW619000 KRW+0.81%7051.64520.97B KRW1.51409042.39 KRW+424.80%0.28%Năng lượng Mỏ
006360GS E&C
339.274B KRW15900 KRW−0.06%645.884K1.131.35T KRW−2961.83 KRW−151.81%8.18%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
088980MKIF
315.176B KRW12600 KRW−0.47%585.65K1.105.491T KRW6.14%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
377740BIONOTE
307.798B KRW4335 KRW+0.70%74.267K0.83442.066B KRW−1531.28 KRW−132.29%11.30%Công nghệ Sức khỏe
005940NHIS
303.418B KRW10490 KRW−0.29%164.899K0.523.66T KRW6.841534.48 KRW+18.93%6.67%Tài chính
Sức mua mạnh
003030SEAH STL
278.374B KRW189000 KRW−0.26%4.336K0.87763.647B KRW2.4178416.02 KRW+15.18%1.19%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
104480TK CHEMICAL
275.231B KRW1852 KRW+3.29%1.018M4.04168.338B KRW−193.58 KRW−104.86%0.00%Công nghiệp Chế biến
007310OTTOGI
274.541B KRW384500 KRW−1.03%2.647K0.501.437T KRW4.4187258.37 KRW+106.98%2.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
066970L&F
269.973B KRW188000 KRW+0.91%528.558K0.566.112T KRW110.461702.01 KRW−26.63%0.27%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
323410KAKAOBANK
263.091B KRW26000 KRW+0.58%795.584K1.1012.398T KRW36.50712.24 KRW0.31%Tài chính
Mua
402340SKSQUARE
260.038B KRW49600 KRW+1.33%186.974K0.506.893T KRW−11482.00 KRW−209.72%0.00%Tài chính
Mua
018670SK GAS
257.078B KRW148700 KRW−1.72%9.173K1.031.335T KRW3.1547214.88 KRW+240.76%5.04%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
222800SIMMTECH
245.82B KRW37000 KRW+3.79%407.759K0.511.178T KRW−1400.94 KRW−115.63%1.35%Công nghệ Điện tử
Mua
003380HARIM HOLDINGS
243.982B KRW7260 KRW+3.42%494.083K1.97690.96B KRW1.65%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi