Cổ phiếu có giá cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nào đó để đầu tư, giá cổ phiếu có thể không phải là một thông số xác định giá trị của công ty, nhưng nó vẫn quan trọng. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người phải suy nghĩ kỹ trước khi mua một cổ phiếu vì giá cổ phiếu quá cao có thể gây khó khăn trong giao dịch. Danh sách bên dưới hiển thị các công ty có giá cổ phiếu cao nhất cũng như các chỉ số hữu ích khác.

           
051900 LG H&H
1378000.00-0.65%-9000.00Bán10.597K21810.943B27.6050362.534638.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
003240 TAEKWANG IND
1057000.00-0.84%-9000.00Bán160903.912B4.56235286.101352.00Năng lượng Mỏ
383220 F&F
883000.000.23%2000.00Mua20.116K6504.709BHàng tiêu dùng không lâu bền
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
872000.000.46%4000.00Bán11.415K57894.376B172.925060.092886.00Công nghệ Sức khỏe
051910 LG CHEM
824000.002.23%18000.00Mua84.760K62102.574B22.4537412.0312561.00Công nghiệp Chế biến
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
731000.001.11%8000.00Mua79.143K48132.013B51.1814204.9911107.00Công nghệ Điện tử
298050 HYOSUNG ADVANCED
722000.00-0.69%-5000.00Bán21.040K3315.272B22.5532904.331000.00Công nghiệp Chế biến
000670 YOUNGPOONG
712000.00-0.84%-6000.00Mua6581221.295B7.9689199.74688.00Công nghệ Điện tử
036570 NCSOFT
626000.001.13%7000.00Bán44.682K12859.042B31.4419847.674224.00Khách hàng Lâu năm
298020 HYOSUNG TNC
604000.00-1.31%-8000.00Bán13.052K2680.044B5.30117226.091528.00Công nghiệp Chế biến
010130 KOR ZINC
572000.00-0.69%-4000.00Mua35.144K10215.711B14.1240920.42Khoáng sản phi năng lượng
259960 KRAFTON
499000.001.22%6000.00Mua75.534K23839.354B51.389479.311171.00Dịch vụ Công nghệ
007310 OTTOGI
485000.00-0.51%-2500.00Bán9771652.718B18.8225821.38Hàng tiêu dùng không lâu bền
247540 ECOPROBM
417600.001.53%6300.00Theo dõi215.547K9849.386B183.932671.25930.00Sản xuất Chế tạo
001460 BYC
417500.001.58%6500.00Bán78297.634B16.5525135.36590.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
003920 NAMYANG DAIRY
415500.00-0.84%-3500.00Bán724319.940B-60733.002299.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
035420 NAVER
404500.00-1.46%-6000.00Mua228.333K60668.664B38.2510727.374076.00Dịch vụ Công nghệ
097950 CJ CHEILJEDANG
394500.00-0.25%-1000.00Sức bán mạnh11.056K6132.687B13.6229331.197595.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002270 LOTTE FOOD
389000.000.39%1500.00Bán175381.967B12.6930500.792065.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
036490 SK MATERIALS
387300.00-0.72%-2800.00Bán11.272K3573.216B19.7620244.92794.00Công nghiệp Chế biến
002380 KCC
355000.00-1.11%-4000.00Bán15.717K2760.764B3.21112390.023492.00Công nghiệp Chế biến
014680 HANCHEM
343000.000.15%500.00Mua16.176K3855.961B28.6612098.90557.00Công nghiệp Chế biến
352820 HYBE
325000.00-1.66%-5500.00Mua331.092K12476.736B3059.94382.00Dịch vụ Thương mại
017670 SK TELECOM
310500.004.19%12500.00Mua327.468K21241.450B10.3028993.735352.00Truyền thông
001530 DI DONGIL
310500.00-0.16%-500.00Bán4.811K603.015B234.00Công nghiệp Chế biến
005490 POSCO
303000.00-2.57%-8000.00Sức bán mạnh182.477K23406.115B6.1650271.1917932.00Khoáng sản phi năng lượng
298000 HYOSUNG CHEMICAL
299500.00-3.07%-9500.00Sức bán mạnh21.125K1020.072B11.4628006.731183.00Công nghiệp Chế biến
278280 CHUNBO
293100.001.63%4700.00Sức mua mạnh73.971K2950.237B88.163402.74127.00Công nghiệp Chế biến
004370 NONGSHIM
289500.000.35%1000.00Bán4.501K1674.070B15.1119158.135256.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002960 HANKOOK SHELL OIL
280500.00-0.53%-1500.00Mua179366.600B15.0418750.61112.00Năng lượng Mỏ
128940 HANMIPHARM
273000.00-1.44%-4000.00Bán6.455K3265.763B138.101973.192336.00Công nghệ Sức khỏe
006280 GC CORP
268500.000.00%0.00Sức bán mạnh11.940K3075.851B32.918189.842076.00Công nghệ Sức khỏe
012330 HYUNDAI MOBIS
263000.00-1.68%-4500.00Bán77.121K24594.921B11.2123898.8610243.00Sản xuất Chế tạo
357780 SOULBRAIN
256600.00-0.19%-500.00Bán6.957K2024.632B15.0217355.391249.00Công nghiệp Chế biến
096770 SK INNOVATION
256000.00-0.39%-1000.00Mua114.002K21437.396B-5412.102424.00Năng lượng Mỏ
034730 SK
252000.00-0.98%-2500.00Sức bán mạnh75.305K13521.446B12.3720916.46Dịch vụ Công nghệ
004170 SHINSEGAE
252000.00-0.98%-2500.00Sức bán mạnh26.061K2523.039B31.278201.67Bán Lẻ
000810 SAMSUNG F & M INS
246000.00-0.40%-1000.00Mua15.060K10326.912B9.8425113.675818.00Tài chính
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
239500.00-1.03%-2500.00Sức bán mạnh27.925K8140.413B6.8134878.264541.00Công nghiệp Chế biến
006040 DONGWON IND
230000.00-0.86%-2000.00Bán1.317K791.366B3.6064491.96699.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
302440 SKBS
223000.000.00%0.00Bán129.403K16830.000B123.011788.53827.00Công nghệ Sức khỏe
268280 MIWON SC
219500.00-0.90%-2000.00Mua3741105.182B22.689679.26427.00Công nghiệp Chế biến
035510 SHINSEGAE I&C
219000.000.00%0.00Bán3.963K258.030B7.3129534.78923.00Dịch vụ Công nghệ
068270 CELLTRION
217000.00-0.23%-500.00Bán132.805K29917.938B51.134305.01Công nghệ Sức khỏe
002840 MIWON COMCL
212500.000.00%0.00Mua3611051.155B17.9211803.99568.00Công nghiệp Chế biến
049770 DONGWON F&B
211500.00-0.24%-500.00Mua380820.064B9.0023600.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
005380 HYUNDAI MTR
207500.000.00%0.00Bán169.599K47830.070B14.2314688.7571504.00Khách hàng Lâu năm
006650 KPIC
204500.000.25%500.00Sức bán mạnh6.119K1269.189B5.4637631.02Công nghiệp Chế biến
002600 CHOHEUNG
204000.004.08%8000.00Sức mua mạnh1.215K117.300B7.1227451.34295.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
066970 L&F
199400.000.81%1600.00Mua753.658K6559.226B-1054.78651.00Công nghệ Điện tử
011070 LG INNOTEK
198000.001.80%3500.00Bán91.664K4590.914B8.4023100.6110827.00Công nghệ Điện tử
037710 GWANGJU SHINSEGAE
193500.00-1.53%-3000.00Bán687313.513BBán Lẻ
285130 SKCHEM
193000.00-3.50%-7000.00Bán109.341K3896.918B39.235309.921487.00Công nghiệp Chế biến
090430 AMOREPACIFIC
188500.001.34%2500.00Bán62.096K11934.235B88.662171.185830.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
145020 HUGEL
186700.005.01%8900.00Mua37.423K2219.061B41.644387.44438.00Công nghệ Sức khỏe
035760 CJ ENM
182900.000.61%1100.00Mua86.582K3814.250B36.984976.30Dịch vụ Khách hàng
011780 KUMHO PETRO CHEM
179500.00-1.10%-2000.00Sức bán mạnh35.280K4527.280B3.5950689.62Công nghiệp Chế biến
361610 SK IE TECHNOLOGY
176500.00-0.84%-1500.00Bán163.454K12762.269B218.00Công nghiệp Chế biến
011790 SKC
173500.002.66%4500.00Sức mua mạnh266.898K5952.592B227.27740.10875.00Công nghiệp Chế biến
086280 HYUNDAI GLOVIS
172500.00-2.54%-4500.00Bán37.006K6562.500B9.7317982.191447.00Vận chuyển
282330 BGF RETAIL
171500.001.48%2500.00Bán5.975K2945.390B20.998123.072637.00Bán Lẻ
058470 LEENO
170500.00-0.81%-1400.00Bán8.144K2607.773B34.464984.87527.00Công nghệ Điện tử
031430 SHINSEGAE INTERNATIONAL
170000.00-2.02%-3500.00Sức bán mạnh9.199K1249.500B17.2410152.72Bán Lẻ
139480 EMART
169000.004.64%7500.00Sức mua mạnh111.073K4501.713B8.3619382.2225214.00Bán Lẻ
067160 AFREECATV
164800.00-0.66%-1100.00Mua28.365K1871.732B34.105084.62579.00Dịch vụ Công nghệ
140410 MEZZION PHARMA
163200.000.18%300.00Bán6.719K1470.314B-1193.8455.00Công nghệ Sức khỏe
017390 SEOUL CTY GAS
163000.00-1.51%-2500.00Mua2.210K652.309B5.3631325.86Công ty dịch vụ công cộng
001130 DAEHAN FLR MILL
160500.000.00%0.00Bán538262.413B3.1151294.88352.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
005300 LOTTE CHILSUNG
158000.00-1.25%-2000.00Mua3.454K1551.198B80.092022.735827.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
018260 SAMSUNG SDS
156500.00-0.32%-500.00Bán16.096K12027.954B18.678329.8912323.00Dịch vụ Công nghệ
009150 SAMSUNG ELEC MECH
155500.00-0.96%-1500.00Sức bán mạnh170.628K11742.138B13.4111782.8411624.00Công nghệ Điện tử
086900 MEDYTOX
153000.000.33%500.00Bán6.444K879.130B12.7211916.49Công nghệ Sức khỏe
003670 POSCO CHEMICAL
151000.00-1.31%-2000.00Bán188.669K12045.531B115.481346.551795.00Khoáng sản phi năng lượng
000120 CJ LOGISTICS
149000.00-1.65%-2500.00Bán14.402K2981.753B86.491728.446290.00Vận chuyển
018670 SK GAS
144000.00-2.37%-3500.00Bán7.637K1328.307B5.3627617.18515.00Công ty dịch vụ công cộng
215000 GOLFZON
143200.00-0.69%-1000.00Bán12.536K917.035B14.739925.92425.00Khách hàng Lâu năm
004890 DIC
140500.00-0.71%-1000.00Mua470308.665B12.8211113.97240.00Khoáng sản phi năng lượng
069620 DAEWOONG PHARMA
140500.00-0.35%-500.00Bán6.455K1582.897B532.52268.541415.00Công nghệ Sức khỏe
112040 WEMADE
139200.00-1.56%-2200.00Mua811.750K4236.308B155.27851.61120.00Dịch vụ Công nghệ
010060 OCI
139000.000.00%0.00Bán70.973K3299.469B114.001223.671542.00Công nghiệp Chế biến
048260 OSSTEMIMPLANT
138700.00-1.70%-2400.00Mua88.746K1878.202B14.659777.861925.00Công nghệ Sức khỏe
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
138500.001.47%2000.00Bán222154.454B8.2716626.30161.00Công nghiệp Chế biến
107590 MWH
137500.000.73%1000.00Mua1.132K324.121B11.8611802.5215.00Công nghiệp Chế biến
199800 TOOLGEN
134500.000.90%1200.00Mua1.055K909.016B61.00Công nghệ Sức khỏe
375500 DL E&C
134000.000.37%500.00Bán23.432K2742.349BDịch vụ Công nghiệp
002030 ASIA HOLDINGS
133500.00-1.11%-1500.00Bán1.304K250.635B3.3140985.4412.00Khoáng sản phi năng lượng
003030 SEAH STL
132500.000.38%500.00Mua7.647K543.442B5.6123959.1131.00Khoáng sản phi năng lượng
251270 NETMARBLE
130000.003.17%4000.00Mua169.050K10323.756B36.103493.65Dịch vụ Công nghệ
192820 COSMAX
130000.000.00%0.00Bán11.801K1486.273B29.944374.851058.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
280360 LOTTE CONF
129500.000.00%0.00Bán412830.372B15.628290.104340.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
011390 BUSAN IND
127500.002.00%2500.00Bán1.035K133.584B-144.5945.00Khoáng sản phi năng lượng
035720 KAKAO
126500.00-1.17%-1500.00Bán1.299M55429.453B119.101101.552837.00Dịch vụ Công nghệ
271560 ORION
125500.000.40%500.00Mua25.445K4941.099B20.506098.171485.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
066570 LG ELECTRONICS INC.
124000.00-1.20%-1500.00Sức bán mạnh185.424K21470.490B15.068300.1339745.00Khách hàng Lâu năm
014830 UNID
124000.00-3.50%-4500.00Bán88.537K1156.969B6.6120039.06Công nghiệp Chế biến
307950 HYUNDAIAUTOEVER
123500.002.92%3500.00Mua63.659K3304.485B44.112731.792203.00Dịch vụ Công nghệ
078340 C2S
123100.00-0.24%-300.00Mua325.007K1388.972B23.634949.641048.00Khách hàng Lâu năm
183190 ASIA CEMENT
122500.000.41%500.00Bán9.120K486.810B8.2315185.40Khoáng sản phi năng lượng
068760 CELLTRIONPH
121600.000.41%500.00Bán40.084K4457.029B127.45969.61Công nghệ Sức khỏe
028260 SAMSUNG C&T
120500.00-0.82%-1000.00Bán79.372K19857.426B12.0210021.588857.00Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm