Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
141020 FORTIS
336.00-29.85%-143.00Sức bán mạnh37.917M47.471B-472.81Công nghệ Điện tử
258050 TECH TRANS
2070.0015.00%270.00Mua5.396KCông nghiệp Chế biến
232830 SECUCEN
8620.0014.93%1120.00Mua3Dịch vụ Công nghệ
225860 M&C LIFE SCIENCE
399.0014.00%49.00Mua33.794B27.00Dịch vụ Phân phối
258540 STEMLAB
19500.00-12.36%-2750.00Bán2.687KCông nghệ Sức khỏe
002070 NAMYEUNG
16400.00-19.21%-3900.00Bán1.378M138.846B-1277.67236.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
038340 UCI
4400.0022.22%800.00Mua1.234M121.195B-666.4559.00Công nghệ Điện tử
058530 SUPEX BNP
402.0016.18%56.00Mua81.625M31.058B-403.4275.00Công nghệ Điện tử
281310 BIOSYNECTICS
7880.0014.37%990.00Mua1.001K18.418B12.00Công nghệ Sức khỏe
049830 SEUNG IL
9980.003.42%330.00Mua1.365M52.282B-2.63355.00Công nghiệp Chế biến
009620 SAMBO IND
974.0021.60%173.00Mua27.076M31.193B-646.50397.00Khoáng sản phi năng lượng
222810 HANRYU A.I CENTER
993.0010.95%98.00Bán13.198M28.392B-783.00Dịch vụ Công nghệ
058110 MEKICS
4150.006.82%265.00Sức mua mạnh928.431K21.151B-275.8158.00Công nghệ Sức khỏe
073010 KSP
2050.0015.82%280.00Mua1.799M64.386B-182.9969.00Sản xuất Chế tạo
038070 SEOULIN
12150.0028.30%2680.00Sức mua mạnh7.159M69.930B8.061183.92Công nghệ Sức khỏe
018620 WOOGENE B&G
3140.0016.51%445.00Mua22.742M74.129B-194.8597.00Công nghệ Sức khỏe
225220 GENOLUTION
7100.00-13.63%-1120.00Bán72Công nghệ Sức khỏe
243870 GOODCEN
10850.009.60%950.00Bán2315.740B76.00Dịch vụ Công nghệ
311060 LAT
4950.007.61%350.00Bán5Sản xuất Chế tạo
001067 JWPHARMA(2PB)
46900.0010.87%4600.00Sức mua mạnh69.265K583.290B-464.471179.00Công nghệ Sức khỏe
004545 KLEANNARA(1P)
22950.002.23%500.00Mua478.870K89.188B-786.44544.00Công nghiệp Chế biến
309900 TTC DEFENCE
5770.00-0.52%-30.00Bán83Công nghệ Điện tử
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
2770.00-7.67%-230.00Bán937Công nghệ Sức khỏe
065620 JENAX
6360.00-2.15%-140.00Mua2.296M142.341B-490.2237.00Sản xuất Chế tạo
138610 NIBEC
13200.000.38%50.00Mua8.317M100.515B-484.2658.00Công nghệ Sức khỏe
002720 KUKJE PHARMA
6030.0012.50%670.00Mua16.155M95.262B-217.42Công nghệ Sức khỏe
216280 WON TECH
8900.00-14.83%-1550.00Sức bán mạnh18.856K49.894B191.00Công nghệ Sức khỏe
012690 MONALISA
5310.0015.43%710.00Mua21.128M161.964B274.8016.74177.00Công nghiệp Chế biến
009300 SAM-A PHARM.
17050.007.57%1200.00Mua694.414K94.907B9.871606.42Công nghệ Sức khỏe
185190 SUPPRO
1900.00-14.03%-310.00Bán1.201K7.576BKhoáng sản phi năng lượng
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
2465.0010.04%225.00Mua49.876M92.162B18.30122.4340.00Sản xuất Chế tạo
236340 MEDIZEN HUMANCARE
10550.00-3.65%-400.00Bán427.659B49.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
042700 HANMI SEMI
9770.008.31%750.00Mua3.433M454.175B24.19372.87Công nghệ Điện tử
202960 PANDORA TV
610.0010.91%60.00Mua3.708KCông nghệ Điện tử
215570 CRONEX
3730.00-0.53%-20.00Mua1.021KDịch vụ Thương mại
004540 KLEANNARA
2965.00-4.66%-145.00Mua8.285M89.188B-786.44544.00Công nghiệp Chế biến
109820 GENEMATRIX
3535.00-1.81%-65.00Mua4.529M56.489B-128.0640.00Công nghệ Sức khỏe
021050 SEOWON
3635.008.51%285.00Mua32.259M166.617B24.27138.02144.00Sản xuất Chế tạo
092590 LUXPIA
1000.00-6.54%-70.00Mua526.919BCông nghệ Sức khỏe
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
6240.00-9.57%-660.00Bán1231.103BHàng tiêu dùng không lâu bền
044960 EAGLE VET. TECH
7550.006.34%450.00Sức mua mạnh11.392M93.412B77.0092.21125.00Công nghệ Sức khỏe
216400 BIOCORE
3940.00-10.35%-455.00Mua50126.656B108.00Dịch vụ Thương mại
344820 KCC GLASS
47600.00-14.70%-8200.00869.432K
009810 NK MULSAN
1000.0011.23%101.00Mua13.418M75.889B-146.02Công nghiệp Chế biến
228180 TCM BIOSCIENCES
13550.00-11.15%-1700.00Sức bán mạnh1.756K47.364BCông nghệ Sức khỏe
017650 DAELIMPAPER
1500.009.09%125.00Mua13.077M58.725B4.82285.11129.00Công nghiệp Chế biến
225430 KMP
4040.002.80%110.00Mua21.268M64.696B268.7414.6271.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
256940 KPS
15850.00-3.94%-650.00Mua326.650K70.284B17.78927.9299.00Công nghệ Điện tử
033230 INSUNG
2335.005.66%125.00Mua393.909K41.915B-43.91204.00Dịch vụ Công nghệ
217910 SJCHEM
300.00-14.29%-50.00Bán516Công nghiệp Chế biến
256630 POINTENG
2875.007.28%195.00Mua5.859M143.731B-14.23Công nghệ Điện tử
242350 PNI
1880.00-14.16%-310.00Bán9.454K9.285B73.00Dịch vụ Công nghệ
106190 HTP
12350.002.49%300.00Mua1.245M90.028B-114.77Công nghệ Sức khỏe
284420 HURUM
8160.00-14.11%-1340.00Bán1036.347BBán Lẻ
020760 ILJIN DISPLAY
4945.0010.13%455.00Mua1.747M127.980B-876.93494.00Sản xuất Chế tạo
000220 YUYU PHARMA
11700.004.00%450.00Sức mua mạnh2.016M66.137B17.06671.55308.00Công nghệ Sức khỏe
336370 DOOSAN SOLUS
26000.0011.35%2650.00Mua1.098MKhoáng sản phi năng lượng
189540 CTN
3285.00-5.33%-185.00Bán1.375KCông nghệ Điện tử
010660 HWACHEON
3390.0013.95%415.00Mua14.739M63.047B-52.22341.00Sản xuất Chế tạo
33637L DOOSAN SOLUS(2PB)
22550.005.87%1250.00Bán360.067KKhoáng sản phi năng lượng
110020 JJBIO
6990.003.25%220.00Theo dõi107.708KCông nghiệp Chế biến
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
7030.000.86%60.00Mua451.173K308.831B130.7353.32Công nghệ Sức khỏe
052190 ESA
1390.007.34%95.00Bán8.950M63.206B-837.60Dịch vụ Công nghệ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
685.0013.04%79.00Mua12.342KKhách hàng Lâu năm
155650 YMC
8130.0010.61%780.00Mua840.052K148.982B-163.22231.00Công nghệ Điện tử
200350 RAEMONGRAEIN
6200.008.77%500.00Sức mua mạnh1.090KDịch vụ Khách hàng
221610 HANSOL CNP
14450.004.71%650.00Mua345.252K43.930B-257.75Công nghiệp Chế biến
011000 GENEONE
3990.006.83%255.00Mua5.365M103.610B-367.3736.00Công nghiệp Chế biến
337840 UXN
9430.0015.00%1230.00Mua66124.324B6.00Công nghệ Điện tử
266170 ANDU ENTERTAINMENT
1530.001.32%20.00Mua6407.003B13.00Dịch vụ Khách hàng
009420 HANALL BIOPHARMA
27200.008.15%2050.00Bán2.838M1729.780B388.12Công nghệ Sức khỏe
225530 BOKWANG INDUSTRY
5240.00-6.60%-370.00Bán525.142K193.660B32.68177.65110.00Khoáng sản phi năng lượng
279060 INNOVEX
1300.0011.11%130.00Mua1.157KKhách hàng Lâu năm
038060 LUMENS
2740.006.00%155.00Mua5.561M116.870B-461.46197.00Công nghệ Điện tử
001065 JWPHARMA(1P)
27150.003.23%850.00Mua72.900K552.042B-464.471179.00Công nghệ Sức khỏe
009190 DAIYANG MTL
4430.004.24%180.00Bán6.179M55.471B54.7794.81200.00Khoáng sản phi năng lượng
159910 SKIN&SKIN
360.003.15%11.00Mua1.476M47.238B-113.5361.00Dịch vụ Phân phối
238500 ROBO3
534.0013.62%64.00Mua3972.201BSản xuất Chế tạo
091970 NANO CHEM TECH
2710.00-4.58%-130.00Mua8.546M55.938B-208.0056.00Công nghiệp Chế biến
078520 ABLE C&C
13150.007.79%950.00Mua579.155K325.572B-173.83362.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
238120 LOGOSBIO
15400.004.41%650.00Sức mua mạnh305.326K52.123B-77.0344.00Dịch vụ Thương mại
002630 OBI
339.00-3.97%-14.00Mua34.521M71.531BKhách hàng Lâu năm
329050 GOOSE & HOME
16500.0014.98%2150.00Mua1Khách hàng Lâu năm
200710 ADTECHNOLOGY
29950.006.96%1950.00Mua931.168K251.236B40.52693.4678.00Công nghệ Điện tử
121060 UNIPOINT
1710.0012.13%185.00Sức mua mạnh3Dịch vụ Công nghệ
299660 CELLID
26100.004.61%1150.00Mua590.691K245.214B-281.5321.00Công nghệ Sức khỏe
000990 DB HITEK
31550.008.42%2450.00Mua1.861M1256.440B11.512527.631955.00Công nghệ Điện tử
317320 HANWHA SBI SPAC
3275.000.61%20.00Mua2.948MTài chính
014570 KOREAN DRUG
11450.00-0.87%-100.00Mua4.987M111.668B25.51452.79Công nghệ Sức khỏe
052860 I&C
5870.0011.39%600.00Mua2.792M88.691B13.03404.58Công nghệ Điện tử
290650 L&C BIO
33000.008.55%2600.00Mua387.736KCông nghệ Sức khỏe
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
2445.004.26%100.00Bán1.257K19.170B27.00Dịch vụ Phân phối
076340 GACES
4375.00-10.99%-540.00Bán1.024KDịch vụ Công nghiệp
064550 BIONEER
6990.004.64%310.00Mua1.202M149.149B-335.72380.00Công nghệ Sức khỏe
033110 CS
818.00-2.85%-24.00Sức bán mạnh1.679M108.774B-63.1532.00Công nghệ Điện tử
042040 KPM TECH
1135.00-0.44%-5.00Sức mua mạnh10.111M98.931B-86.1255.00Công nghiệp Chế biến
215380 WOOJUNG BIO
6330.004.63%280.00Mua4.064M66.706B-309.97108.00Công nghiệp Chế biến
016920 CAS
1605.00-2.13%-35.00Mua5.356M33.261B12.01140.99315.00Công nghệ Điện tử
001340 PAIKKWANG IND
3210.003.05%95.00Mua14.870M137.900B7.29427.32Công nghiệp Chế biến
114920 DAEJOO ENT
2490.0013.44%295.00Mua16.627B116.00Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất