Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
268600 CELLIVERY
80900.0027.60%17500.00Mua5.403M632.647B-857.0071.00Công nghệ Sức khỏe
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
516.0012.42%57.00Mua2.970KDịch vụ Thương mại
260970 S&D
145000.0013.28%17000.00Mua11Công nghiệp Chế biến
012600 CHUNGHO COMNET
3685.0029.98%850.00Mua2.991M30.823B-1044.6362.00Công nghệ Điện tử
257370 MSTNS
24000.0012.41%2650.00Mua598.413K152.280B74.301083.0056.00Sản xuất Chế tạo
065620 JENAX
4875.0030.00%1125.00Mua7.508M109.623B-490.2237.00Sản xuất Chế tạo
030790 TYNETWORKS
397.00-6.15%-26.00Bán146.055M58.883B-341.97274.00Dịch vụ Công nghệ
317320 HANWHA SBI SPAC
3590.0014.88%465.00Mua16.944MTài chính
086460 SNP GENETICS
2460.00-1.01%-25.00Bán5.756K4.487B0.85Công nghệ Sức khỏe
114920 DAEJOO ENT
1880.00-11.11%-235.00Bán36.523B1.61116.00Khoáng sản phi năng lượng
009620 SAMBO IND
943.0012.13%102.00Mua53.919M35.654B-646.50397.00Khoáng sản phi năng lượng
092590 LUXPIA
995.008.86%81.00Mua307.255B12.86Công nghệ Sức khỏe
288490 NARASOFT
378.00-1.31%-5.00Bán1.697KDịch vụ Công nghệ
052670 CHEIL BIO
9470.0021.88%1700.00Mua35.049M126.889B57.45164.85Công nghệ Sức khỏe
069460 DAEHO AL
3185.00-17.17%-660.00Bán6.773M86.197B-50.49164.00Khoáng sản phi năng lượng
086060 GENEBIOTECH
6910.0016.13%960.00Mua12.779M59.499B-241.9435.00Công nghệ Sức khỏe
215570 CRONEX
3825.003.94%145.00Mua666Dịch vụ Thương mại
052600 HANNET
3630.0012.73%410.00Mua11.239M41.976B49.4673.4073.00Dịch vụ Khách hàng
270210 SR BIOTEK
9340.002.08%190.00Bán473Hàng tiêu dùng không lâu bền
033050 JMI
1435.0012.55%160.00Sức mua mạnh4.136M45.689B-328.8572.00Công nghệ Điện tử
309900 TTC DEFENCE
6600.001.54%100.00Mua1.222KCông nghệ Điện tử
106520 DIGITAL OPTICS
696.00-8.42%-64.00Sức bán mạnh19.308M52.323B-480.12192.00Công nghệ Điện tử
202960 PANDORA TV
536.00-10.22%-61.00Bán231Công nghệ Điện tử
225860 M&C LIFE SCIENCE
310.00-1.90%-6.00Bán41.472K3.521B27.00Dịch vụ Phân phối
210980 SK D&D
29300.000.00%0.00Sức mua mạnh207.120K556.394B44.02665.59Tài chính
303030 ZINITIX CO.,LTD.
3245.007.10%215.00Mua26.672MCông nghệ Điện tử
009730 KOSSEN
1310.001.16%15.00Mua3.099M92.068B-416.6080.00Khoáng sản phi năng lượng
219550 MPHK
1205.0011.57%125.00Sức mua mạnh46.520M63.919B-7.0395.00Dịch vụ Phân phối
162120 LUKEN TECHNOLOGIES
5560.00-3.81%-220.00Bán5019.125B34.14103.00Công nghệ Điện tử
003800 ACEBED
34650.000.87%300.00Bán276.706K355.230B8.873906.98602.00Khách hàng Lâu năm
067730 LOGISYS
3565.006.10%205.00Mua2.744M33.300B-158.30465.00Dịch vụ Công nghệ
033600 LUXL
308.004.41%13.00Bán25.050M11.888B-428.4441.00Sản xuất Chế tạo
116100 SUN-MC
981.00-0.10%-1.00Mua116.120B165.3584.00Sản xuất Chế tạo
007370 JINYANGPHARM
5050.007.91%370.00Sức mua mạnh7.901M56.446B41.78120.88218.00Công nghệ Sức khỏe
311060 LAT
4295.00-8.23%-385.00Bán1.421KSản xuất Chế tạo
028040 MIRAE SCI
380.001.88%7.00Bán5.899M17.091B-1037.7433.00Dịch vụ Phân phối
270660 EVERYBOT
6550.00-14.94%-1150.00Mua2887.358B46.93Khách hàng Lâu năm
179720 YELOPAY
252.00-14.86%-44.00Bán22.986B1.00Dịch vụ Thương mại
053050 GSE
2150.000.47%10.00Mua20.168M59.566B13.93154.3483.00Dịch vụ Công nghệ
260660 ARLICO
14700.003.52%500.00Sức mua mạnh3.125M140.878B14.601006.52141.00Công nghệ Sức khỏe
065530 KRTNET
3995.007.68%285.00Sức mua mạnh27.482M183.893B181.3022.04Truyền thông
140610 ENSOL BIOSCIENCES
9400.006.94%610.00Mua417Dịch vụ Phân phối
004440 DAELIM C&S
7540.004.72%340.00Mua867.626K95.999B-729.81247.00Khoáng sản phi năng lượng
066830 GENOTECH
1450.00-2.68%-40.00Sức bán mạnh1.002K8.016B36.00Công nghệ Sức khỏe
051980 CENTRALBIO
607.005.38%31.00Mua4.808M27.652B-231.05Công nghệ Điện tử
089150 KCT
2435.004.73%110.00Sức mua mạnh7.011M41.760B28.4585.5957.00Công nghệ Điện tử
139670 KINEMASTER
19200.00-0.52%-100.00Mua257.330K125.364B-83.6713.00Dịch vụ Công nghệ
068760 CELLTRIONPH
43150.00-4.96%-2250.00Mua3.924M1543.490B1743.8324.74Công nghệ Sức khỏe
256840 BNC
2110.005.50%110.00Mua5.862M97.511B88.0923.95Bán Lẻ
313760 WILLINGS
12700.005.39%650.00Mua1.196M61.747B16.43772.91Sản xuất Chế tạo
250030 JINCOSTECH
6400.000.79%50.00Mua1.023KHàng tiêu dùng không lâu bền
242350 PNI
2090.0014.84%270.00Bán2.012K9.952B73.00Dịch vụ Công nghệ
058530 SUPEX BNP
352.00-1.40%-5.00Mua75.960M36.321B-403.4275.00Công nghệ Điện tử
131100 REP
2890.00-6.17%-190.00Mua1.354M84.574B-622.3578.00Công nghiệp Chế biến
302550 REMED
21000.007.69%1500.00Theo dõi1.056MCông nghệ Sức khỏe
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
461.0014.96%60.00Bán14.370KKhách hàng Lâu năm
276240 ELIVISION
430.00-4.87%-22.00Sức bán mạnh7.801KCông nghệ Điện tử
053260 KEUM KANG
3565.002.44%85.00Mua124.381K59.068B16.42217.1267.00Khoáng sản phi năng lượng
279060 INNOVEX
1285.005.76%70.00Mua101Khách hàng Lâu năm
010580 JICO
568.009.65%50.00Bán6.660M33.533B-47.77119.00Sản xuất Chế tạo
072950 VISSEM
6270.001.79%110.00Mua1.956M36.030B28.21222.2395.00Công nghệ Điện tử
306620 DB FINANCE NO.6 SPAC
2170.003.83%80.00Mua332.966KTài chính
051780 CUROHOLDINGS
1175.000.86%10.00Mua10.167M92.526B-126.4686.00Dịch vụ Khách hàng
032860 GLOSFER LABS
369.004.83%17.00Bán4.778M27.142B-50.7912.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001390 KGC
12800.0012.28%1400.00Mua812.965K163.997B1.548310.67217.00Công nghiệp Chế biến
215480 TOEBOX KOREA
1425.00-4.68%-70.00Sức mua mạnh16.620M58.317B-95.3947.00Dịch vụ Phân phối
029480 BARUN TECHNOLOGY
853.003.27%27.00Bán2.657M51.764B-237.76122.00Dịch vụ Công nghệ
054300 PANSTAR ENTERPRISE
1175.005.38%60.00Sức mua mạnh26.803M61.448B58.8819.9695.00Sản xuất Chế tạo
329050 GOOSE & HOME
12950.0012.61%1450.00Sức mua mạnh15Khách hàng Lâu năm
092600 NC&
2430.00-3.57%-90.00Mua792.722K50.902B-836.48129.00Công nghệ Điện tử
303360 PROTEOMETECH
13000.0013.04%1500.00Bán1.900KCông nghệ Sức khỏe
266170 ANDU ENTERTAINMENT
1270.0014.93%165.00Bán463.067B13.00Dịch vụ Khách hàng
216400 BIOCORE
4575.0014.66%585.00Sức mua mạnh131.350B108.00Dịch vụ Thương mại
236340 MEDIZEN HUMANCARE
12050.00-2.82%-350.00Mua42227.774B49.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
149300 APURES
1925.00-2.28%-45.00Mua3.615KCông nghệ Sức khỏe
068290 SAMSUNG PUBLISHING
24850.001.84%450.00Mua4.085M248.500B57.92429.05298.00Dịch vụ Khách hàng
161580 PHILOPTICS
11950.00-4.40%-550.00Mua1.208M217.354B-1123.23450.00Sản xuất Chế tạo
337840 UXN
8100.00-4.71%-400.00Bán3.136K23.180B6.00Công nghệ Điện tử
005110 HANCHANG
3315.00-2.07%-70.00Mua28.115M109.611B-115.0516.00Công nghệ Điện tử
232680 RAONTEC
4730.00-0.42%-20.00Sức mua mạnh3820.479B78.00Sản xuất Chế tạo
001290 SANGSANGININV&SEC
1455.007.38%100.00Mua1.452M136.821B-206.99Tài chính
091120 EM-TECH
10900.006.86%700.00Mua571.211K170.847B10.781010.81Công nghệ Điện tử
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
1535.000.66%10.00Mua1.187M68.411B-915.0025.00Khách hàng Lâu năm
058970 EMRO
3200.003.23%100.00Mua405Dịch vụ Thương mại
020760 ILJIN DISPLAY
4440.004.96%210.00Mua1.103M125.437B-876.93494.00Sản xuất Chế tạo
033790 SKYMOONS TECHNOLOGY
1035.000.00%0.00Mua2.550M17.406B-741.8641.00Công nghệ Điện tử
245450 CNSLINK
1700.00-10.53%-200.00Sức bán mạnh52.686B12.4032.00Công nghệ Điện tử
148780 BFLYSOFT
1785.00-1.92%-35.00Sức bán mạnh38.471B129.00Dịch vụ Công nghệ
199150 DATA STREAMS
2415.00-10.39%-280.00Bán19.896B146.00Sản xuất Chế tạo
003620 SSANGYONG MTR
2180.00-1.13%-25.00Mua2.265M326.651B-1270.375003.00Khách hàng Lâu năm
050540 HANKOOK CORPORATION
1930.00-8.10%-170.00Bán462.012K74.856B-515.633079.00Dịch vụ Công nghệ
299660 CELLID
26450.004.55%1150.00Mua1.341M253.356B-281.5321.00Công nghệ Sức khỏe
308100 CASTELBAJAC
13300.002.31%300.00Mua4.113M87.736B7.9962.00Bán Lẻ
052220 IMBC
2610.001.75%45.00Mua716.163K60.030B-0.66100.00Dịch vụ Công nghệ
086250 HWASHIN TECH
5360.00-3.94%-220.00Mua737.144K72.718B-1870.54Sản xuất Chế tạo
225530 BOKWANG INDUSTRY
5570.00-9.14%-560.00Mua626.799K199.738B31.35177.65110.00Khoáng sản phi năng lượng
098120 MCS
5190.0010.07%475.00Mua457.296K43.143B-364.85133.00Công nghệ Điện tử
200350 RAEMONGRAEIN
5700.0011.76%600.00Mua1.863KDịch vụ Khách hàng
003100 SUN KWANG
16900.003.68%600.00Sức mua mạnh166.313K101.721B12.181387.33Vận chuyển
189330 XIILAB
20000.0011.11%2000.00Sức mua mạnh25Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất