Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
241820 PCL
18650.00-1.32%-250.00Mua7.439M180.089B-698.60Công nghệ Điện tử
064550 BIONEER
12000.00-2.04%-250.00Mua11.338M277.116B-362.32Công nghệ Sức khỏe
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
18650.00-5.09%-1000.00Sức mua mạnh2.474M981.964B582.4633.74Công nghệ Sức khỏe
053980 OSANGJAIEL
11700.00-7.87%-1000.00Mua9.642M224.047B-804.83Dịch vụ Công nghệ
019170 SHINPOONG PHARM
13000.004.42%550.00Mua60.560M622.160B369.0433.74Công nghệ Sức khỏe
253840 SUGENTECH
29350.006.34%1750.00Mua12.882M367.408B-690.99Công nghệ Sức khỏe
205470 HUMASIS
3540.0029.67%810.00Mua27.667M81.010B-44.00Công nghệ Sức khỏe
950130 ACCESS BIO
4295.00-5.19%-235.00Mua18.761M119.049B-478.09Công nghệ Sức khỏe
289080 SV INVESTMENT
3280.00-7.87%-280.00Mua95.157M189.513B-41.7639.00Tài chính
096530 SEEGENE
115900.001.22%1400.00Mua19.807M2976.080B114.471000.29Công nghệ Sức khỏe
115480 CU MEDICAL
2090.001.46%30.00Mua5.919M38.545B-129.69Công nghệ Sức khỏe
200780 BCWORLDPHARM
20950.00-12.71%-3050.00Mua5.859M202.118B33.82717.10Công nghệ Sức khỏe
038290 MACROGEN
38900.00-5.70%-2350.00Sức mua mạnh11.319M407.198B-313.62Công nghệ Sức khỏe
114190 KANGWON
2850.00-1.38%-40.00Bán7.738M52.468B-464.81Sản xuất Chế tạo
059090 MICO
12500.0029.67%2860.00Mua44.543M296.825B37.29258.55Dịch vụ Thương mại
215600 SILLAJEN
12500.000.81%100.00Mua31.431M887.246B-1604.78Công nghệ Sức khỏe
041960 KOMIPHARM
23650.00-6.89%-1750.00Mua13.976M1617.220B-335.89Công nghệ Sức khỏe
065620 JENAX
3190.00-5.90%-200.00Bán4.899M76.230B-468.00Sản xuất Chế tạo
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
1250.00-6.37%-85.00Mua10.850M60.225B25.00Khách hàng Lâu năm
086460 SNP GENETICS
1480.00-14.94%-260.00Bán183.174BCông nghệ Sức khỏe
086040 BIOTOXTECH
7370.00-7.64%-610.00Mua7.917M116.164B-108.82Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
148780 BFLYSOFT
850.00-9.96%-94.00Bán37.651K4.480B129.00Dịch vụ Công nghệ
210120 VICTENTS
3205.0014.46%405.00Bán315.306B13.00Dịch vụ Khách hàng
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
5280.0014.78%680.00Bán16Dịch vụ Thương mại
149010 IKSEMICON
4610.0014.68%590.00Mua7Công nghệ Điện tử
120240 DAEJUNG C&M
12650.0017.67%1900.00Mua1.429M76.329B12.62854.61Công nghiệp Chế biến
150840 INTROMEDIC
3120.000.97%30.00Mua12.538M83.417B-841.74Công nghệ Sức khỏe
083790 CRYSTAL
13900.001.09%150.00Mua4.770M572.469B-940.59Công nghệ Sức khỏe
041920 MEDIANA
11300.000.00%0.00Mua2.788M96.924B836.23Công nghệ Sức khỏe
217910 SJCHEM
279.0011.60%29.00Bán8.918K3.248B23.00Công nghiệp Chế biến
217730 KANGSTEM BIOTECH
8280.006.56%510.00Mua9.250M163.010B-1181.91Công nghệ Sức khỏe
018680 SEOUL PHARMA
8810.004.88%410.00Sức mua mạnh7.475M71.278B303.3027.70Công nghệ Sức khỏe
206640 BODITECH
14350.00-1.71%-250.00Mua8.096M335.260B87.09167.83Công nghệ Sức khỏe
224810 EOMJIHOUSE
5460.0014.35%685.00Sức mua mạnh60620.055B124.00Dịch vụ Công nghiệp
18064K HANJINKAL(1P)
47250.0024.83%9400.00Mua587.101K2259.670B-4070.32Vận chuyển
001140 KUKBO TRNSPT
1480.0020.33%250.00Mua3.404M30.025B-379.19Vận chuyển
007370 JINYANGPHARM
5190.00-5.98%-330.00Mua5.977M61.700B36.29152.13Công nghệ Sức khỏe
294140 LEMON
9050.006.47%550.00Bán11.473MCông nghệ Điện tử
053030 BINEX
10050.0013.43%1190.00Sức mua mạnh13.266M276.324B32.49272.68Công nghệ Sức khỏe
005690 PHARMICELL
19000.0023.38%3600.00Mua44.607M923.169B211.1172.95Công nghệ Sức khỏe
281310 BIOSYNECTICS
5250.0012.30%575.00Bán10212.318B12.00Công nghệ Sức khỏe
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
449.00-3.02%-14.00Sức bán mạnh264Dịch vụ Thương mại
061250 HWAIL PHARM
7630.00-8.29%-690.00Mua10.304M136.491B262.69Công nghệ Sức khỏe
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
6040.00-0.49%-30.00Bán1.987K27.009BHàng tiêu dùng không lâu bền
281740 LAKE
1440.006.27%85.00Bán1.455M6.558B69.0319.63Tài chính
215380 WOOJUNG BIO
6600.00-3.51%-240.00Mua3.363M75.201B-309.97108.00Công nghiệp Chế biến
045060 OKONG CORP.
5300.009.96%480.00Mua16.947M81.239B444.01Công nghiệp Chế biến
033250 CHASYS
1795.0012.89%205.00Bán6.329M38.160B-100.27Sản xuất Chế tạo
011000 GENEONE
7640.00-3.29%-260.00Mua24.510M258.829B-333.19Công nghiệp Chế biến
266170 ANDU ENTERTAINMENT
770.009.69%68.00Bán2163.391B13.00Dịch vụ Khách hàng
002780 CHINHUNG INT
1670.007.05%110.00Bán1.297M226.846B11.20139.27Dịch vụ Công nghiệp
008500 ILJEONG IND
10700.007.32%730.00Bán26.696K11.781B-11430.44Công nghiệp Chế biến
099220 SDN
2320.0024.40%455.00Mua8.686M86.359B98.67Sản xuất Chế tạo
086250 INNOWISE
1465.0015.81%200.00Bán8.362M37.403B-1870.54Sản xuất Chế tạo
072520 GENNBIO
1265.0019.91%210.00Mua18.673M96.033B-660.56Công nghệ Điện tử
000105 YUHAN(1P)
219500.0011.99%23500.00Sức mua mạnh8.184K2434.940B58.303361.72Công nghệ Sức khỏe
180640 HANJINKAL
57200.0029.85%13150.00Mua10.585M2629.820B-4070.32Vận chuyển
290380 DAE YU
11400.0022.84%2120.00Mua544.279KCông nghiệp Chế biến
023150 MHETHANOL
8460.008.88%690.00Mua6.670M50.571B-87.89Hàng tiêu dùng không lâu bền
007280 KOREA STEEL SHAPES
1150.0013.86%140.00Mua717.457K32.677B-690.23Khoáng sản phi năng lượng
115570 STARFLEX
6800.0028.30%1500.00Bán413.944K33.704B4.761124.63211.00Sản xuất Chế tạo
238090 NDFOS
3360.009.45%290.00Bán7.570M154.502B-523.31Công nghiệp Chế biến
219550 MPHK
608.0010.14%56.00Bán2.387M29.281B-7.7395.00Dịch vụ Phân phối
289010 I-SCREAM EDU
10000.0013.77%1210.00Mua7.921MDịch vụ Thương mại
033340 GOODPEOPLE
2350.006.33%140.00Mua19.352M110.053B-328.31Hàng tiêu dùng không lâu bền
084180 SOOSUNG
1170.0030.00%270.00Bán1.921M11.854B-402.48Sản xuất Chế tạo
140410 MEZZION PHARMA
128100.0015.41%17100.00Bán693.667K966.360B-2681.83Công nghệ Sức khỏe
238120 LOGOSBIO
12850.0024.15%2500.00Mua1.296M37.205B185.53Dịch vụ Thương mại
305090 MICRO DIGITAL
13950.0029.77%3200.00Bán656.392K39.031B-1816.43Công nghệ Sức khỏe
033050 JMI
1785.00-9.62%-190.00Bán17.489M62.883B-236.56Công nghệ Điện tử
083550 KM
13100.0029.70%3000.00Mua12.156M95.707B696.49Dịch vụ Phân phối
109960 APROGEN H&G
656.0029.90%151.00Mua7.846M90.159B-52.56Dịch vụ Công nghệ
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
2025.0017.05%295.00Theo dõi5.018M25.647B-1799.42Hàng tiêu dùng không lâu bền
207760 MR. BLUE
6240.009.67%550.00Bán4.507M138.705B13.75414.0078.00Dịch vụ Khách hàng
228760 GENOMICTREE
16400.00-2.38%-400.00Bán1.900M335.768B-567.76Công nghệ Sức khỏe
033230 INSUNG
2320.003.11%70.00Bán502.013K42.315B-9.13Dịch vụ Công nghệ
052670 CHEIL BIO
5850.005.41%300.00Bán7.372M74.365B33.59165.23Công nghệ Sức khỏe
294630 SUNAM
2545.0029.85%585.00Mua5.917MSản xuất Chế tạo
017890 KAI
9730.005.76%530.00Mua16.791M189.342B5.931551.30Công nghiệp Chế biến
005810 POONGSAN HOLDINGS
24000.006.43%1450.00Bán35.332K146.393B6.103696.16Sản xuất Chế tạo
010580 JICO
306.0029.66%70.00Bán9.528M15.235B-133.85Sản xuất Chế tạo
065950 WELCRON
7600.0016.56%1080.00Mua61.283M184.068B-200.22Khách hàng Lâu năm
245620 EDGC
14550.0029.91%3350.00Mua38.299M405.136B-270.99Dịch vụ Thương mại
090370 METALABS
862.002.99%25.00Bán1.389M43.781B-488.79Hàng tiêu dùng không lâu bền
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1525.0015.53%205.00Mua62.684M318.981B-48.34Công nghệ Sức khỏe
001060 JW PHARMA
28000.00-3.45%-1000.00Mua2.226M604.122B-928.73Công nghệ Sức khỏe
243870 GOODCEN
11450.00-3.78%-450.00Mua3716.430BDịch vụ Công nghệ
114630 UNO&COMPANY
2990.00-8.42%-275.00Bán1.985M43.064B-25.39Công nghiệp Chế biến
271850 DIOGENE
2370.00-4.82%-120.00Bán11.438KDịch vụ Thương mại
204270 JNTC
8860.0026.03%1830.00Mua4.524M406.675BCông nghệ Điện tử
033270 KUP
20150.0030.00%4650.00Mua4.923M229.869B7.432085.16Công nghệ Sức khỏe
226360 EXT
1855.004.21%75.00Bán824.443K51.131B-206.10Tài chính
065440 ELUON
1320.0015.79%180.00Mua4.785M30.137B9.54119.53Truyền thông
33626L DOOSANFC(2PB)
6420.00-3.46%-230.00Bán84.901KCông nghệ Điện tử
133750 MEGAMD
3950.0014.33%495.00Mua31.279M75.198B-44.87Dịch vụ Thương mại
004200 KOR DEV
7300.0029.89%1680.00Mua158.282K85.523B2.952178.82Dịch vụ Công nghiệp
013120 DONGWON
3135.002.28%70.00Bán167.744K278.327B3.29932.70Tài chính
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
64900.0017.57%9700.00Bán9.202K62.006B2.7520047.88Công nghiệp Chế biến
222800 SIMMTECH
8470.0014.00%1040.00Bán2.455M223.110B-1608.25Công nghệ Điện tử
002720 KUKJE PHARMA
5400.000.75%40.00Mua11.448M93.861B-269.57Công nghệ Sức khỏe
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất