Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
000140 HITEJINRO HOLDINGS
14300.00-1.38%-200.00Mua43.661K309.777B-1432.018.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001560 CHEIL GRINDING WHEE
6770.004.48%290.00Mua101.689K64.800B7.56856.6986.00Công nghiệp
001685 DAESANG(1P)
13450.002.67%350.00Mua12.799K793.440B12.681806.273930.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002070 NAMYEUNG
28000.0029.93%6450.00Mua1.791M139.169B-1335.62631.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002410 BUMYANG CONST
1775.004.11%70.00Mua942.455K42.338B5.27345.25124.00Công nghiệp
002870 SHINPOONG PAPR MFG
1460.000.00%0.00Mua20.310K51.040B5.34273.63192.00Vật liệu cơ bản
003220 DAEWON PHARM
16900.000.90%150.00Mua20.770K324.350B13.641227.61738.00Chăm sóc sức khỏe
003280 HEUNG-A SHIPPING
533.008.33%41.00Mua19.605M47.630B-955.33813.00Công nghiệp
003415 SSANGYONGCEMENT(1P)
14750.000.00%0.00Mua14.259K2912.303B18.19317.73996.00Vật liệu cơ bản
003545 DAISHINSECU(1P)
9550.000.00%0.00Mua26.464K978.183B7.991596.991701.00Tài chính
003780 CHIN YANG INDUSTRY
3990.005.56%210.00Mua1.098M49.140B9.82384.8262.00Vật liệu cơ bản
003850 BORYUNG PHARM
15450.002.66%400.00Sức mua mạnh430.276K632.703B21.13712.161144.00Chăm sóc sức khỏe
004200 KOR DEV
10850.005.34%550.00Mua43.908K156.750B19.60674.06396.00Công nghiệp
005750 DAELIM B&CO
4240.000.47%20.00Mua99.293K69.653B17.89235.94764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006050 KUKYOUNGG&M
1580.004.64%70.00Mua13.141M51.182B-3.09111.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006920 MOHENZ
4815.002.99%140.00Mua122.016K51.051B123.8137.7674.00Vật liệu cơ bản
007120 MIRAEING
325.001.25%4.00Mua543.890K41.308B-61.1451.00Tài chính
007700 F&F
120500.000.00%0.00Mua126.307K1855.700B23.585111.32252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
007810 KOR CIRC
10800.000.93%100.00Mua846.626K252.742B-690.09584.00Công nghệ
008350 NAMSUN ALUM
5280.006.34%315.00Mua101.975M547.039B19.57253.72597.00Vật liệu cơ bản
012700 LEADCORP
6620.002.00%130.00Mua331.824K169.668B4.871331.88341.00Năng lượng
012790 SHINIL PHARM
9560.00-1.65%-160.00Mua20.753K72.949B13.27732.43371.00Chăm sóc sức khỏe
015260 A&P
400.006.95%26.00Mua3.302M30.961B-154.88376.00Công nghệ
018000 UNISON
1070.00-4.46%-50.00Mua9.558M104.833B-120.13199.00Năng lượng
018470 CHOIL ALUMINUM
775.000.52%4.00Mua20.985K54.090B-253.71407.00Vật liệu cơ bản
018680 SEOUL PHARMA
7260.000.28%20.00Mua556.081K61.435B-286.91184.00Chăm sóc sức khỏe
021050 SEOWON
1255.009.13%105.00Mua8.761M53.425B12.1694.55143.00Vật liệu cơ bản
021880 MASON CAPITAL
342.00-2.01%-7.00Mua236.998K34.615B-14.054.00Tài chính
023000 SAMWONSTEEL
2995.000.17%5.00Mua12.552K119.600B9.63310.45272.00Vật liệu cơ bản
023150 MHETHANOL
6390.00-0.16%-10.00Mua10.634K42.935B29.94213.7547.00Vật liệu cơ bản
024120 KBA
6040.00-0.17%-10.00Mua1.802K69.575B5.831037.53287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025550 HANSUN
2975.004.39%125.00Mua1.097M67.152B8.63330.06211.00Công nghiệp
026150 TSCONSTRUCT
6860.0010.65%660.00Mua8.605M92.968B-2.25241.00Công nghiệp
027390 HGTC
21300.002.40%500.00Mua23.434K122.683B-3793.53350.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
027830 DAESUNG PE
2080.007.49%145.00Mua10.510M77.400B200.589.6520.00Tài chính
028040 MIRAE SCI
696.0029.85%160.00Mua28.292M21.212B-1020.9361.00Công nghệ
028050 SAMSUNG ENG
18800.000.53%100.00Mua631.667K3665.200B17.571064.186073.00Công nghiệp
031820 COMTEC
1625.0019.93%270.00Mua84.779M91.939B6.40211.70454.00Công nghệ
032860 GMR MATERIALS
626.000.64%4.00Mua507.903K42.020B-99.7011.00Công nghiệp
033050 JMI
1700.000.29%5.00Mua1.091M53.968B-195.0382.00Công nghệ
033310 DK D&I
3610.004.79%165.00Mua445.457K71.766B18.60185.1764.00Vật liệu cơ bản
035150 BAIKSAN
7810.001.56%120.00Mua378.933K181.911B12.77602.30244.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035620 BARUNSON E&A
1880.0012.91%215.00Mua12.466M116.774B-336.6136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035720 KAKAO
153500.000.00%0.00Mua376.710K12224.196B150.701038.692474.00Công nghệ
036010 ABEL
5460.004.00%210.00Sức mua mạnh208.294K69.788B3.271604.41156.00Công nghiệp
037230 HKPAK
2330.00-0.43%-10.00Sức mua mạnh426.849K58.500B33.5169.8399.00Vật liệu cơ bản
038340 UCI
4275.000.59%25.00Mua189.634K140.628B-186.0343.00Công nghiệp
039570 HDC I-CONTROLS
12550.00-7.04%-950.00Mua5.649M222.210B31.43429.51192.00Công nghiệp
039860 NANOENTEK
5120.004.07%200.00Mua814.719K129.361B36.87133.43107.00Chăm sóc sức khỏe
044060 JOKWANG ILI
8870.004.35%370.00Sức mua mạnh172.208K84.028B16.48515.80113.00Công nghiệp
046110 HANIL NETWORKS
4875.001.99%95.00Mua67.041K57.141B12.96368.88156.00Công nghệ
046940 WOOWON DEVELOPMENT
7210.0012.66%810.00Mua9.746M109.740B7.04908.90237.00Công nghiệp
047080 HBS
4015.00-1.83%-75.00Mua810.674K101.350B-261.70101.00Công nghệ
048910 DAEWON MEDIA
8040.000.25%20.00Mua312.989K96.917B65.37122.6989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
049120 FINE DNC
2075.002.72%55.00Mua555.924K52.898B-303.86285.00Công nghệ
050120 LIVEPLEX
1040.0012.07%112.00Mua9.747M74.457B-70.9827.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
051360 TOVIS
7750.001.84%140.00Mua99.334K119.584B6.061256.07246.00Công nghệ
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
1920.008.47%150.00Mua2.615M125.996B-411.9552.00Công nghiệp
053800 AHNLAB
68600.001.93%1300.00Mua122.537K584.553B25.832605.34926.00Công nghệ
054040 KCI
2860.003.06%85.00Mua83.194K42.404B21.10131.51240.00Công nghệ
054180 CHOONGANG OCEAN
2480.001.22%30.00Mua764.725K66.064B-86.5084.00Công nghiệp
056000 SINCETIMES
9130.001.44%130.00Mua324.063K126.779B-54.1681.00Công nghệ
058730 DASCO
6690.002.45%160.00Mua632.756K98.342B8.05810.91220.00Công nghiệp
058820 CMG PHARMACEUTICAL
4445.0029.97%1025.00Mua80.933M475.011B74.9945.61171.00Chăm sóc sức khỏe
060150 INSUN ENT
8140.000.87%70.00Mua1.141M309.818B30.83295.17340.00Công nghiệp
060230 EXAX
1690.000.30%5.00Mua753.539K120.230B57.5529.28164.00Công nghiệp
060370 KT SUBMARINE
3760.006.67%235.00Mua4.088M72.453B-146.7471.00Công nghiệp
060560 HOME CENTER HOLDINGS
1445.006.64%90.00Mua1.132M114.340B-435.42108.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
060720 KH VATEC
20650.003.77%750.00Mua2.614M411.313B-791.86591.00Công nghệ
063440 SM LIFE DESIGN
3320.000.00%0.00Mua32.248M149.497B-31.4455.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
064850 FNGUIDE
4100.004.19%165.00Sức mua mạnh3.086K39.201B15.71250.49Công nghiệp
067160 AFREECATV
82700.003.25%2600.00Mua158.844K866.237B30.562707.68386.00Công nghệ
067900 Y-ENTEC
8780.004.52%380.00Mua1.037M152.877B12.24686.18187.00Công nghiệp
068930 DIGITAL DS
9120.003.40%300.00Mua201.431K175.995B17.34511.63223.00Công nghiệp
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
3710.0029.95%855.00Mua6.078M80.173B-11157.261126.00Công nghiệp
072130 UANGEL
5550.00-4.31%-250.00Mua3.927M66.601B-190.45202.00Công nghệ
073190 DUOBACK
2930.003.53%100.00Mua254.887K31.310B-253.72170.00Công nghiệp
082740 HSD ENGINE
4500.003.93%170.00Mua4.512M142.629B-1027.30833.00Công nghiệp
083420 GREEN CHEMICAL
3910.000.00%0.00Mua28.025K76.636B37.38104.60147.00Vật liệu cơ bản
083450 GST
9210.00-0.22%-20.00Mua25.527K82.094B9.66954.68392.00Công nghệ
084680 E-WORLD
5490.004.57%240.00Mua2.191M473.309B33.33157.50436.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
088290 EWON COMFORTECH
12000.0020.12%2010.00Mua1.116M142.332B-57.01122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
090710 HYULIM ROBOT
1385.0022.57%255.00Mua70.208M92.598B-154.1198.00Công nghệ
090740 YOUNYI
7870.004.65%350.00Mua144.289K120.320B24.36308.76161.00Công nghệ
091590 NAM HWA CONST CO., LTD.
13100.004.80%600.00Mua2.243M146.750B307.6540.63116.00Công nghiệp
092040 AMICOGEN
27650.002.41%650.00Mua164.240K518.589B24.241116.59113.00Chăm sóc sức khỏe
092440 KISHIN
3830.00-0.65%-25.00Mua32.007K112.566B6.29612.79469.00Công nghiệp
093640 TAMUL
4110.004.31%170.00Mua290.681K42.546B138.2728.4928.00Công nghệ
094860 KORNIC GLORY
939.005.62%50.00Mua2.079M44.999B-55.3942.00Công nghệ
096240 CHUNGDAHM
20450.005.14%1000.00Mua130.434K131.613B17.141138.89332.00Công nghiệp
096630 S CONNECT
1930.0013.86%235.00Sức mua mạnh21.809M99.812B-29.40137.00Công nghệ
096870 LDT
2945.001.55%45.00Mua15.109K19.367B48.5559.7449.00Công nghệ
097230 HANJIN HVY IND
4940.002.92%140.00Mua129.246K399.688B0.3016094.202632.00Công nghiệp
097780 S-MAC
1045.002.96%30.00Mua36.866M224.252B17.7864.55142.00Công nghệ
100090 SAMKANG M&T
4800.00-0.10%-5.00Mua166.075K132.696B-995.01306.00Công nghiệp
100120 VIEWORKS
27150.0010.82%2650.00Mua603.748K241.448B10.472340.11206.00Chăm sóc sức khỏe
100130 DONGKUK S&C
2225.003.97%85.00Mua475.820K119.270B-76.24110.00Năng lượng
100250 CHINYANG HOLDINGS
2640.000.00%0.00Mua91.563K144.660B32.7080.733.00Vật liệu cơ bản
101400 N CITRON
577.0012.70%65.00Mua27.865M61.363B-173.7240.00Công nghệ
103230 S&W CORP.
3715.0012.07%400.00Mua239.958K23.868B-941.16140.00Công nghiệp
106240 FINETECHNIX
3155.000.48%15.00Sức mua mạnh2.874M129.766B-338.13272.00Công nghệ
106520 DIGITAL OPTICS
812.002.14%17.00Mua2.108M59.766B-467.75306.00Công nghệ
108230 TOPTEC
9680.000.52%50.00Mua466.531K335.207B278.7736.44320.00Công nghệ
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
15050.000.33%50.00Mua2.557M308.820B73.82203.1977.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
113810 DGENX
613.0014.37%77.00Mua6.389M17.489B-442.50246.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
114190 WELCRON KANGWON
4085.009.08%340.00Mua423.780K58.783B33.88110.53138.00Công nghiệp
119500 FORMETAL
2965.000.34%10.00Mua29.971K35.009B18.28161.64129.00Công nghiệp
119860 DANAWA
27550.001.10%300.00Mua64.068K353.155B17.861525.73240.00Công nghệ
120115 KOLON IND(1P)
23150.000.43%100.00Mua3.346K1332.755B29.371682.183767.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
124500 ITCEN
5200.006.12%300.00Mua543.447K79.336B22.91213.90551.00Công nghệ
131760 FINETEK
1475.003.87%55.00Mua6.980M60.579B10.26138.3599.00Công nghệ
138610 NIBEC
11700.009.35%1000.00Sức mua mạnh353.732K105.962B-548.8265.00Chăm sóc sức khỏe
139050 DAYLIBC
880.0015.79%120.00Mua42.586M34.114B-17.00163.00Công nghệ
141070 MAXROTEC
1500.008.30%115.00Sức mua mạnh1.688M34.916B28.9947.77134.00Công nghiệp
150840 INTROMEDIC
8650.0011.04%860.00Mua4.118M170.630B-303.9554.00Chăm sóc sức khỏe
155660 DSR
4560.00-1.72%-80.00Mua131.527K74.240B8.38553.91165.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
170790 PIOLINK
8020.0029.98%1850.00Sức mua mạnh1.260M39.979B9.28664.61284.00Công nghệ
182360 CUBEENT
4730.00-1.87%-90.00Mua9.579M128.086B114.0142.284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
206560 DEXTER STUDIOS
9320.000.43%40.00Sức mua mạnh509.694K225.110B22.59420.93370.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
5700.00-0.35%-20.00Mua102.818K56.090B-362.0285.00Công nghệ
214330 KUMHO HT
5800.00-0.68%-40.00Mua224.847K134.470B56.33105.87555.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
215380 WOOJUNG BIO
6530.0021.15%1140.00Mua5.037M51.576B-307.59112.00Tài chính
220100 FUTURECHEM
14500.000.69%100.00Mua26.597K82.788B-1767.8447.00Chăm sóc sức khỏe
222810 HANRYU A.I CENTER
1540.0029.96%355.00Mua4.581M24.953B-1836.21121.00Công nghệ
223310 ESV
228.0029.55%52.00Mua32.788M21.650B-208.3830.00Công nghệ
225530 BOKWANG INDUSTRY
4975.001.74%85.00Mua424.674K174.573B32.47164.8595.00Vật liệu cơ bản
228670 RAY
38200.001.46%550.00Mua85.134K250.496B29.371281.84Chăm sóc sức khỏe
237690 ST PHARM
20500.005.67%1100.00Mua111.895K361.926B-1250.42458.00Chăm sóc sức khỏe
246690 TSINVESTMENT
2465.002.28%55.00Mua2.456M54.035B12.66210.9113.00Tài chính
250000 BORATR
11050.0015.46%1480.00Mua2.729M63.224B16.91565.8485.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
285130 SKCHEM
54000.00-1.46%-800.00Mua73.148K722.648B-2649.40Vật liệu cơ bản
336370 DOOSAN SOLUS
19200.002.40%450.00Mua269.049K571.076BCông nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất