Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
000100 YUHAN
67000.000.60%400.00Mua11.407K4627.310B2669.921816.00Công nghệ Sức khỏe
000270 KIA MTR
45950.001.55%700.00Mua44.473K18923.900B2651.4735675.00Khách hàng Lâu năm
000370 HANWHA GENERAL INS
3335.001.99%65.00Mua95.142K333.874B-510.563364.00Tài chính
000430 DAEWONKANGUP
3535.000.43%15.00Mua1.032K212.970B24.33141.21879.00Sản xuất Chế tạo
001070 TAIHAN TEXTILE
34650.002.51%850.00Mua5120.135B-3338.70361.00Công nghiệp Chế biến
001080 MANHO ROPE & WIRE
18650.00-0.27%-50.00Mua9256.860B28.24662.07Sản xuất Chế tạo
001130 DAEHAN FLR MILL
179500.00-1.37%-2500.00Sức mua mạnh240278.865B16.3310382.73347.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001250 GS GLOBAL
1870.001.36%25.00Mua45.400K142.687B-195.96235.00Dịch vụ Phân phối
001260 NAMKWANG ENG & CONS
12400.001.22%150.00Mua2.181K120.304B31.34390.85376.00Dịch vụ Công nghiệp
001390 KGC
22900.000.66%150.00Mua16.198K293.401B2.529220.21207.00Công nghiệp Chế biến
001470 SAMBU CONST
981.000.00%0.00Mua24.157K139.226B15.1068.53317.00Dịch vụ Công nghiệp
001500 HMSEC
10500.000.96%100.00Mua3.952K308.040B4.382425.23741.00Tài chính
001530 DI DONGIL
81400.000.99%800.00Mua515143.663B9.558328.02285.00Công nghiệp Chế biến
001620 DONGKOOK IND
610.000.00%0.00Mua1.153K39.691B-117.79363.00Sản xuất Chế tạo
001720 SHINYOUNG SECU
49200.00-1.01%-500.00Mua569416.109B11.734253.79647.00Tài chính
001750 HANYANG SECU
9440.000.11%10.00Mua2.043K120.539B4.492108.58306.00Tài chính
001780 ALUKO
4520.000.00%0.00Sức mua mạnh1260.008B-76.16280.00Khoáng sản phi năng lượng
001840 EEHWA
7040.00-0.85%-60.00Mua80.720K132.289B-24.51159.00Dịch vụ Công nghiệp
002170 SAMYANGTONGSANG
61100.000.16%100.00Mua1173.815B4.4513697.14265.00Công nghiệp Chế biến
002350 NEXEN TIRE
5780.000.52%30.00Mua11.449K570.809B5.341040.344175.00Khách hàng Lâu năm
002380 KCC
158500.000.63%1000.00Mua1.234K1253.050B-9059.615202.00Công nghiệp Chế biến
002410 BUMYANG CONST
7250.000.69%50.00Sức mua mạnh34.118K179.024B9.66770.38160.00Dịch vụ Công nghiệp
002790 AMORE GROUP
59600.002.41%1400.00Mua12.421K4668.710B651.12114.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002840 MIWON COMCL
94000.002.17%2000.00Mua226449.707B12.427302.44542.00Công nghiệp Chế biến
002920 YOOSUNG ENT
2630.001.94%50.00Sức mua mạnh1.648K66.042B4.85531.29635.00Sản xuất Chế tạo
003030 SEAH STL
44900.000.00%0.00Mua89184.043B24.851832.8723.00Khoáng sản phi năng lượng
003070 KOLONGLOBAL
12550.000.80%100.00Mua4.361K307.756B1691.643078.00Dịch vụ Công nghiệp
003350 HKCMANUFACTURE
48550.0011.87%5150.00Mua102.294K154.063B-400.66193.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
003410 SSANGYONG CEMENT
5690.000.35%20.00Mua37.474K2830.260B20.60271.801233.00Khoáng sản phi năng lượng
003470 YUANTA SECURITIES
3520.001.00%35.00Mua20.502K711.002B314.431712.00Tài chính
003540 DAISHIN SECU
11550.001.32%150.00Mua1.874K775.559B8.591339.61Tài chính
003550 LG CORP.
89100.000.56%500.00Mua8.886K15344.800B4748.31172.00Khách hàng Lâu năm
003650 MICHANG OIL
59700.000.00%0.00Mua489.753B6.938530.4587.00Năng lượng Mỏ
003670 POSCO CHEMICAL
97600.002.52%2400.00Mua15.803K5830.470B112.77847.761707.00Khoáng sản phi năng lượng
003720 SAMYOUNG CHEM
1930.000.78%15.00Mua63364.407B-31.13194.00Công nghiệp Chế biến
004020 HYUNDAI STEEL
28900.001.40%400.00Mua33.634K3616.170B-2048.3511574.00Khoáng sản phi năng lượng
004150 HANSOL HOLDINGS
3605.002.27%80.00Mua17.267K143.249B24.09141.5537.00Công nghiệp Chế biến
005090 SAMKWANG GLASS
36350.002.11%750.00Mua1.318K163.289B1616.00394.00Công nghiệp Chế biến
005320 KUKDONG
3450.002.07%70.00Mua5.262K127.045B-224.5180.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
005380 HYUNDAI MTR
175500.002.03%3500.00Mua93.773K46586.300B7282.6770032.00Khách hàng Lâu năm
005420 COSMO CHEM
12300.002.50%300.00Mua59.016K306.494B-672.59183.00Công nghiệp Chế biến
005680 SAMYOUNG ELEC
8320.000.00%0.00Sức mua mạnh1.640K158.200B17.02464.78575.00Công nghệ Điện tử
006120 SK DISCOVERY
80200.00-1.35%-1100.00Mua19.008K1575.590B14.755242.2229.00Công nghiệp Chế biến
006280 GC CORP
293000.00-0.68%-2000.00Mua7.552K3441.060B503.652040.00Công nghệ Sức khỏe
006370 DAEGU DPT STR
5660.000.00%0.00Mua343.318B-3082.24217.00Bán Lẻ
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
483500.001.68%8000.00Mua12.015K31597.300B2832.8911179.00Công nghệ Điện tử
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
9500.001.28%120.00Mua51.770K6340.130B10.84869.784224.00Tài chính
007310 OTTOGI
607000.000.33%2000.00Mua1451924.190B16.7935139.232994.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
007530 YOUNGSIN
2010.00-0.25%-5.00Mua1.330K26.190B5.24394.03274.00Sản xuất Chế tạo
007860 SEOYON
10650.000.00%0.00Mua21.273K219.243B-2828.3724.00Dịch vụ Thương mại
008290 WPMULSAN
2630.004.37%110.00Mua284.612K77.513B-159.6654.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
008930 HANMI SCIENCE
63100.000.32%200.00Mua6.164K4048.540B437.4585.00Công nghệ Sức khỏe
009410 TAEYOUNG E&C
19550.000.00%0.00Mua9.179K1345.120B11.011790.041425.00Dịch vụ Công nghiệp
009450 KYUNG DONG NAVIEN
57900.006.63%3600.00Mua12.249K679.163B20.022687.001167.00Khách hàng Lâu năm
009830 HANWHA SOLUTIONS
32500.000.46%150.00Mua38.632K5119.590B-1022.822559.00Công nghiệp Chế biến
010240 HEUNGKUK
4775.002.58%120.00Mua10.173K55.243B6.76666.24101.00Sản xuất Chế tạo
010400 WOOJINI&S
7550.002.30%170.00Mua3.342K53.006B23.61306.69155.00Dịch vụ Phân phối
011200 HYUNDAI MERC MAR
6610.003.61%230.00Mua204.266K2221.740B-2535.151425.00Vận chuyển
011210 HYUNDAI WIA
48000.002.78%1300.00Mua17.973K1160.750B18.092415.813073.00Sản xuất Chế tạo
011780 KUMHO PETRO CHEM
99800.003.74%3600.00Mua9.098K2678.270B9079.441339.00Công nghiệp Chế biến
011790 SKC
93600.002.86%2600.00Mua16.396K3109.930B25.953383.071245.00Công nghiệp Chế biến
012200 KEYANG ELEC MACH
3200.001.11%35.00Mua2.390K110.330B1579.002.06749.00Sản xuất Chế tạo
012600 CHUNGHO COMNET
8260.003.25%260.00Mua7.945K61.479B-2044.4161.00Công nghệ Điện tử
012630 HDC HOLDINGS
11400.000.88%100.00Mua4.321K622.526B3735.8118.00Tài chính
013570 DY
4360.000.81%35.00Mua647108.810B8.15530.69257.00Sản xuất Chế tạo
013720 CHEONGBOIND
4550.00-1.09%-50.00Mua71534.480B256.5016.65104.00Sản xuất Chế tạo
014580 BAEKKWANG MIN PDT
4090.002.51%100.00Mua51.455K108.055B23.25172.03286.00Công nghiệp Chế biến
014790 HALLA
3920.000.00%0.00Mua3.375K187.569B914.291072.00Dịch vụ Công nghiệp
014830 UNID
49600.000.20%100.00Mua148431.353B8819.27447.00Công nghiệp Chế biến
014940 OPCO
2080.006.39%125.00Mua761.354K68.549B9.56157.48276.00Sản xuất Chế tạo
015350 BUSAN CTY GAS
51600.00-4.62%-2500.00Mua3.112K419.042B9.144585.25316.00Công ty dịch vụ công cộng
015860 ILJIN HOLDINGS
6250.00-0.95%-60.00Mua23.190K279.592B13.24459.3718.00Sản xuất Chế tạo
016100 LEADERS COSMETICS
4595.000.88%40.00Mua17.969K76.310B-2746.99197.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
016250 ETEC
91900.002.00%1800.00Mua85227.729B6182.99879.00Dịch vụ Công nghiệp
016360 SAMSUNG SECU
33500.001.52%500.00Mua10.828K2915.650B10.053247.972511.00Tài chính
016610 DBFI
4010.000.50%20.00Mua1.307K166.751B5.95676.44802.00Tài chính
017670 SK TELECOM
243500.000.83%2000.00Mua20.992K17333.300B12817.125425.00Truyền thông
018670 SK GAS
93800.001.08%1000.00Mua63837.915B38600.69468.00Công ty dịch vụ công cộng
018880 HANON SYSTEMS
12150.001.25%150.00Sức mua mạnh293.540K5817.970B34.92312.372272.00Sản xuất Chế tạo
019770 SEOYON TOPMETAL
3730.00-2.61%-100.00Mua33.824K40.658B-105.60231.00Sản xuất Chế tạo
021080 ATINUM INVESTMENT
2250.001.12%25.00Mua18.341K113.267B26.5888.8027.00Tài chính
021240 COWAY
88500.00-0.23%-200.00Mua3.695K6380.450B4822.044988.00Khách hàng Lâu năm
021320 KCC
8130.000.37%30.00Mua953172.832B5.391507.02971.00Dịch vụ Công nghiệp
023000 SAMWONSTEEL
2325.001.53%35.00Mua47190.806B8.80259.57269.00Khoáng sản phi năng lượng
023450 DONGNAMCHEMICAL
39200.002.89%1100.00Mua84128.803B6.685342.28145.00Công nghiệp Chế biến
023790 DONGILSTEEL
3895.001.56%60.00Mua10323.919B5.14734.7241.00Khoáng sản phi năng lượng
023800 INZI
7380.004.24%300.00Mua568.958K79.132B-453.32571.00Sản xuất Chế tạo
024890 DAEWON CHEM
1970.002.60%50.00Mua2680.587B21.0393.18200.00Bán Lẻ
024940 PNPOONGNYUN
4370.000.46%20.00Mua6.779K39.275B7.27593.95185.00Khách hàng Lâu năm
025540 KOR ELEC TERM
48350.001.04%500.00Mua1.678K475.004B12.823559.83Sản xuất Chế tạo
026960 DONGSUH
21650.000.23%50.00Mua1.505K2111.590B15.531377.74282.00Dịch vụ Phân phối
028260 SAMSUNG C&T
124500.004.18%5000.00Mua122.942K17915.200B6479.929119.00Dịch vụ Công nghiệp
030200 KT
25850.000.98%250.00Mua32.303K6069.730B2399.3023372.00Truyền thông
030210 KTBSEC
3045.000.83%25.00Mua7.539K178.029B7.00429.29383.00Tài chính
032350 LOTTE TOUR
18400.00-2.13%-400.00Mua28.799K1208.860B-381.29478.00Dịch vụ Khách hàng
032560 HWANGKUM S&T
7520.000.27%20.00Mua4.346K109.885B5.221502.54124.00Khoáng sản phi năng lượng
032830 SAMSUNG LIFE
61100.002.86%1700.00Mua86.374K10110.100B13.304232.475346.00Tài chính
033130 DCHOSUN
4070.00-0.73%-30.00Mua42.800K144.193B41.0494.65187.00Dịch vụ Khách hàng
033160 MKELECTRON
12250.001.24%150.00Mua21.070K259.017B24.10514.54273.00Công nghệ Điện tử
033780 KT&G
88200.00-0.11%-100.00Mua7.350K11151.600B10.548360.264623.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
034950 KR
90000.000.00%0.00Mua395400.586B18.844767.29170.00Dịch vụ Thương mại
035760 CJ ENM
131500.001.54%2000.00Mua1.813K2473.880B23.735309.583680.00Dịch vụ Khách hàng
035900 JYP ENT.
36100.003.74%1300.00Mua25.951K1164.960B32.161094.68219.00Dịch vụ Khách hàng
037330 INZI DISPLAY
1930.000.26%5.00Mua127.336K78.530B14.49123.55445.00Công nghệ Điện tử
037460 SAMJI ELECT
14150.001.80%250.00Mua23.635K197.879B11.321143.49143.00Truyền thông
037710 GWANGJU SHINSEGAE
149000.000.00%0.00Mua11221.210B5.0427584.18174.00Bán Lẻ
039130 HANATOUR SERVICE
42750.003.01%1250.00Mua12.433K522.877B-3854.232500.00Dịch vụ Khách hàng
039490 KIWOOM
115000.001.77%2000.00Mua3.217K2912.470B15038.97765.00Tài chính
039560 DASANNETWORK
14550.001.39%200.00Mua60.781K453.554B-417.3940.00Công nghệ Điện tử
040300 YTN
2940.000.00%0.00Mua23125.790B47.9162.52674.00Dịch vụ Khách hàng
040420 JLS
6400.000.31%20.00Mua23694.712B350.85510.00Dịch vụ Công nghệ
040910 ICD
17600.001.15%200.00Mua88.694K266.843B15.231073.70270.00Công nghệ Điện tử
042000 CAFE24 CORP.
71300.001.13%800.00Mua11.372K668.630B184.63384.021125.00Dịch vụ Công nghệ
042600 SERONICS
4890.001.03%50.00Mua14059.446B-33.091397.00Công nghệ Điện tử
043650 KSDB
4550.001.22%55.00Mua4067.841B-220.92248.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
044990 H&S
6850.00-0.44%-30.00Sức mua mạnh50049.517B140.00Công nghiệp Chế biến
045300 SUNGWOOTECH
7840.001.29%100.00Mua5.994K66.444B75.1197.72226.00Công nghệ Điện tử
045660 ATEC
35400.00-0.56%-200.00Mua21.923K268.983B38.61859.86146.00Công nghệ Điện tử
048260 OSSTEMIMPLANT
46750.002.30%1050.00Mua35.298K581.153B-2243.641879.00Công nghệ Sức khỏe
049070 INTOPS
15650.000.64%100.00Sức mua mạnh3.750K255.957B7.502005.84804.00Sản xuất Chế tạo
049550 INKTEC
3430.000.00%0.00Mua46953.144B-191.60236.00Công nghiệp Chế biến
050890 SOLID
11800.003.96%450.00Mua162.705K577.759B41.84266.50235.00Công nghệ Điện tử
050960 SOOSAN INT
13400.00-1.47%-200.00Mua10.286K85.738B26.69475.7584.00Dịch vụ Công nghệ
051900 LG H&H
1555000.000.45%7000.00Mua75326357.300B33.5746861.674567.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
051910 LG CHEM
758000.002.29%17000.00Mua28.597K58072.100B5821.3220162.00Công nghiệp Chế biến
053280 YES24
8720.000.46%40.00Mua365149.640B-271.95533.00Bán Lẻ
053700 SAMBO MOTORS
6310.009.55%550.00Mua686.281K85.348B-928.06Công nghệ Điện tử
054090 SAMJIN LND
3810.000.66%25.00Mua183.987K91.280B143.9026.75110.00Khách hàng Lâu năm
054410 KPTU
9000.004.77%410.00Mua295.785K33.447B257.6825.6559.00Dịch vụ Thương mại
058970 EMRO
8200.00-0.36%-30.00Mua32Dịch vụ Thương mại
059120 AJINEXTEK
7230.00-0.82%-60.00Mua33647.587B17.43418.2283.00Công nghệ Điện tử
064960 S&T MOTIV
53600.001.52%800.00Mua768736.363B10.475140.76766.00Sản xuất Chế tạo
065130 TOP ENG
11350.001.34%150.00Mua19.058K187.959B11.501034.96Công nghệ Điện tử
065500 ORIENT PRECISION INDUSTRIES
826.00-3.05%-26.00Mua336.993K87.749B-47.8167.00Sản xuất Chế tạo
065710 SEOHO
23500.002.17%500.00Sức mua mạnh445110.530B7.093031.48119000.00Sản xuất Chế tạo
066570 LG ELECTRONICS INC.
88300.001.15%1000.00Mua36.924K14945.500B2501.6440110.00Khách hàng Lâu năm
066970 L&F
48350.002.22%1050.00Mua16.289K1125.390B-219.49576.00Công nghệ Điện tử
067080 DH PHARM
17250.00-0.58%-100.00Mua65.872K250.881B23.70618.22357.00Công nghệ Sức khỏe
067900 Y-ENTEC
15000.003.81%550.00Mua105.659K236.596B11.571123.14158.00Dịch vụ Công nghiệp
068240 DAWONSYS
21700.000.46%100.00Mua3.111K572.868B97.85221.51Sản xuất Chế tạo
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
6960.008.92%570.00Mua2.066M210.901B37.80130.1748.00Sản xuất Chế tạo
068790 DMS
8010.005.39%410.00Mua238.332K173.489B6.851144.25197.00Công nghệ Điện tử
071050 KIH
64600.001.10%700.00Mua6.122K3784.110B9.736661.0851.00Tài chính
072520 GENNBIO
3420.00-1.72%-60.00Mua73.923K320.812B-641.47100.00Công nghệ Điện tử
072990 HCT
13350.00-0.37%-50.00Mua86393.955B14.65941.77302.00Dịch vụ Thương mại
073190 DUOBACK
2820.00-2.08%-60.00Mua89229.318B-240.15127.00Sản xuất Chế tạo
073490 INNOWIRELESS
59700.001.19%700.00Mua4.280K396.167B21.582836.63289.00Công nghệ Điện tử
073540 FRTEK
6500.000.00%0.00Mua3.735K76.266B-54.7052.00Công nghệ Điện tử
075970 DONGKUK R&S
3135.000.00%0.00Sức mua mạnh51644.436B16.60145.5064.00Khoáng sản phi năng lượng
078020 EBEST IS
5580.002.01%110.00Mua21.147K282.272B6.25895.56199.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất