Định giá quá caoChứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Hàn Quốc được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
RSI (14) 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
002240KIS WIRE
95.5226800KRW5.30%1350KRW
Sức mua mạnh
127.692K3.422B585.147BKRW4.056280.78KRW831Sản xuất Chế tạo
014130HAN EXPRESS
90.215870KRW3.89%220KRW
Sức mua mạnh
165.818K973.352M67.8BKRW135.2341.78KRW408Vận chuyển
204270JNTC
87.176040KRW0.67%40KRW
Mua
42.888K259.044M342.412BKRW−657.30KRW481Công nghệ Điện tử
032190DAOU DATA
86.4531100KRW1.97%600KRW
Mua
602.653K18.743B1.168TKRW12.632414.09KRW163Dịch vụ Phân phối
004360SEBANG
86.3931500KRW10.33%2950KRW
Sức mua mạnh
541.549K17.059B565.79BKRW10.722663.28KRW691Vận chuyển
267850ASIANAIDT
85.5916650KRW0.00%0KRW
Mua
80.457K1.34B184.815BKRW30.76541.23KRW404Dịch vụ Công nghệ
004100TAEYANG MTL
85.161790KRW3.47%60KRW
Mua
1.599M2.863B63.013BKRW−232.59KRW541Sản xuất Chế tạo
036630SEJONG TELECOM
85.15767KRW0.92%7KRW
Mua
273.828K210.026M211.156BKRW−146.74KRW401Truyền thông
046310BG T&A
84.743390KRW−0.29%−10KRW
Mua
145.997K494.93M55.823BKRW8.26411.83KRWCông nghệ Điện tử
023440JSCO HOLDINGS
84.552810KRW3.69%100KRW
Mua
1.189M3.34B100.218BKRW−343.09KRWKhoáng sản phi năng lượng
010470ORICOM
84.3510650KRW23.84%2050KRW
Sức mua mạnh
6.917M73.661B99.801BKRW8.441018.41KRW263Dịch vụ Thương mại
252500SEWHA P&C
84.051485KRW29.69%340KRW
Sức mua mạnh
25.736M38.218B47.502BKRW13.6384.01KRW99Tài chính
006740YOUNGPOONG PAPR MFG
83.8916300KRW2.19%350KRW
Sức mua mạnh
305.335K4.977B281.794BKRW46.63342.48KRW100Công nghiệp Chế biến
014470BUBANG
83.732450KRW11.87%260KRW
Sức mua mạnh
15.293M37.469B117.53BKRW−212.38KRW20Công nghệ Điện tử
270520G ENONE ENERGY
83.656590KRW5.44%340KRW
Mua
9.935M65.471B195.056BKRW−50.12KRWCông ty dịch vụ công cộng
298060SCM
83.599100KRW30.00%2100KRW
Sức mua mạnh
1.282M11.669B84.844BKRW−1893.69KRW54Công nghệ Sức khỏe
054040KCI
83.334635KRW2.54%115KRW
Sức mua mạnh
105.259K487.875M69.136BKRW4.231069.60KRW88Công nghệ Điện tử
376930NOUL
83.308720KRW29.96%2010KRW
Sức mua mạnh
5.803M50.603BDịch vụ Công nghệ
021650CUBIC KOREA
83.233275KRW0.00%0KRW
Mua
51.128K167.444M53.219BKRW7.88415.76KRW138Dịch vụ Thương mại
011330UNI CHEM
83.061310KRW0.77%10KRW
Mua
281.421K368.662M93.618BKRW313Công nghiệp Chế biến
036530SNT HOLDINGS
82.9916700KRW0.30%50KRW
Mua
19.127K319.421M240.753BKRW3.814372.42KRW9Sản xuất Chế tạo
226340BONNE
82.641810KRW1.12%20KRW
Mua
1.107M2.003B54.952BKRW25.2972.46KRW46Dịch vụ Công nghệ
353810EASYBIO
82.404745KRW1.50%70KRW
Mua
203.502K965.617M159.591BKRW17.32269.92KRWCông nghiệp Chế biến
197140DIGICAP
82.384555KRW9.76%405KRW
Sức mua mạnh
356.484K1.624B39.664BKRW94.2044.06KRW87Dịch vụ Công nghệ
004700CHOKWANG LEAT
82.2553900KRW0.94%500KRW
Sức mua mạnh
1.857K100.092M189.726BKRW47.351127.78KRW140Công nghiệp Chế biến
046210PANAGENE
82.225270KRW13.82%640KRW
Sức mua mạnh
17.896M94.313B148.793BKRW57.2580.87KRW69Công nghệ Sức khỏe
173130OPASNET
81.9511500KRW15.46%1540KRW
Mua
4.614M53.06B117.048BKRW18.70532.71KRW324Dịch vụ Công nghệ
351320SAT
81.863740KRW9.52%325KRW
Sức mua mạnh
13.751M51.428B75.184BKRW−270.30KRW41Công nghệ Điện tử
091590NAM HWA CONST CO., LTD.
81.7210300KRW1.98%200KRW
Mua
1.052M10.832B118.574BKRW11.61869.88KRW85Dịch vụ Công nghiệp
058450ILYA
81.471865KRW8.12%140KRW
Sức mua mạnh
1.899M3.541B57.46BKRW−9.28KRW56Sản xuất Chế tạo
207760MR. BLUE
81.307460KRW0.81%60KRW
Mua
2.189M16.329B184.136BKRW89Dịch vụ Công nghệ
115960YONWOO
81.2519450KRW12.43%2150KRW
Sức mua mạnh
4.072M79.196B214.485BKRW30.46567.95KRWSản xuất Chế tạo
196700WAPS
80.823625KRW3.28%115KRW
Mua
12.297M44.575B50.418BKRW−52.40KRW93Công nghiệp Chế biến
021320KCC
80.686850KRW9.25%580KRW
Mua
3.159M21.638B125.058BKRW24.03260.87KRW1.145KDịch vụ Công nghiệp
054780KEYEAST
80.638660KRW0.46%40KRW
Mua
326.476K2.827B168.428BKRW4964.87110.22KRW56Dịch vụ Khách hàng
007860SEOYON
80.098350KRW1.71%140KRW
Mua
482.09K4.025B178.217BKRW2.643113.41KRWDịch vụ Thương mại
238200BIFIDO
80.0510350KRW1.97%200KRW
Mua
182.541K1.889B83.027BKRW−16.54KRW80Công nghệ Sức khỏe
203450UNION COMMUNITY
79.563470KRW0.43%15KRW
Mua
30.163K104.666M46.382BKRW14.60236.65KRW114Công nghệ Điện tử
007980PAN-PACIFIC
79.332135KRW20.96%370KRW
Sức mua mạnh
57.371M122.488B80.823BKRW6.02322.35KRW435Công nghiệp Chế biến
027410BGF
79.294420KRW0.00%0KRW
Mua
634.792K2.806B423.033BKRW7.92558.27KRW117Vận chuyển
033830TBC
79.281320KRW7.76%95KRW
Sức mua mạnh
4.757M6.279B115.806BKRW27.5044.54KRW121Dịch vụ Khách hàng
014530KUKDONG OIL & CHEM
79.224095KRW7.76%295KRW
Sức mua mạnh
3.211M13.151B127.944BKRW6.24608.85KRWNăng lượng Mỏ
100250CHINYANG HOLDINGS
79.183405KRW−0.58%−20KRW
Mua
18.169K61.865M187.674BKRW2.881189.31KRW4Tài chính
063440SM LIFE DESIGN
79.123160KRW0.48%15KRW
Mua
2.652M8.38B144.762BKRW537.526.02KRW31Dịch vụ Thương mại
016100LEADERS COSMETICS
78.853125KRW2.97%90KRW
Sức mua mạnh
36.08K112.75M55.649BKRW−122.26KRW119Hàng tiêu dùng không lâu bền
053620TAEYANG
78.848730KRW0.69%60KRW
Sức mua mạnh
8.99K78.483M69.022BKRW11.78735.92KRW268Công nghiệp Chế biến
017390SEOUL CTY GAS
77.96409500KRW−0.12%−500KRW
Mua
6.325K2.59B1.592TKRW75.415436.82KRWCông ty dịch vụ công cộng
267790BARREL
77.897290KRW0.55%40KRW
Mua
19.219K140.107M57.17BKRW−1069.13KRWHàng tiêu dùng không lâu bền
408920SKS ACPC NO.7 SPAC
77.722745KRW6.81%175KRW
Sức mua mạnh
2.723M7.476BTài chính
256940KPS
77.557520KRW−0.13%−10KRW
Mua
28.89K217.253M141.177BKRW−664.67KRW46Công nghệ Điện tử
044820COSMAX BTI
77.369060KRW4.14%360KRW
Mua
38.208K346.164M83.127BKRW17.13533.46KRW201Công nghệ Sức khỏe
200880SEOYONEHWA
77.359510KRW1.17%110KRW
Mua
731.601K6.958B254.014BKRW3.452727.83KRW912Sản xuất Chế tạo
034950KR
77.3472500KRW0.28%200KRW
Mua
44232.045M322.521BKRW15.314723.88KRW187Dịch vụ Thương mại
023600SAMBO CORR
77.3211050KRW0.00%0KRW
Mua
18.617K205.718M176.444BKRW3.413241.47KRW291Công nghiệp Chế biến
232830SECUCEN
77.234980KRW6.18%290KRW
Sức mua mạnh
12.381K61.657M44.597BKRW96Dịch vụ Công nghệ
065710SEOHO
77.2220100KRW2.03%400KRW
Sức mua mạnh
18.445K370.745M101.276BKRW6.293133.20KRW83Sản xuất Chế tạo
035510SHINSEGAE I&C
76.8315150KRW1.68%250KRW
Mua
154.37K2.339B250.239BKRW1.152KDịch vụ Công nghệ
092780DONGYANG PISTON
76.685140KRW0.39%20KRW
Mua
47.65K244.921M67.423BKRW9.10562.42KRWSản xuất Chế tạo
000250SCD
76.6647800KRW−1.95%−950KRW
Mua
175.638K8.395B1.076TKRW−8.40KRW392Công nghệ Sức khỏe
041650SANGSIN BRAKE
76.343520KRW2.33%80KRW
Sức mua mạnh
67.908K239.036M66.599BKRW5.96577.62KRW640Sản xuất Chế tạo
018250AEKYUNG INDUSTRIAL
76.3220000KRW6.95%1300KRW
Sức mua mạnh
731.63K14.633B490.126BKRW857.74KRW860Hàng tiêu dùng không lâu bền
072520GENNBIO
76.292265KRW7.09%150KRW
Mua
642.198K1.455B92.108BKRW−727.98KRW78Dịch vụ Phân phối
058430POSCO STEELEON
76.1842450KRW1.56%650KRW
Mua
216.293K9.182B250.8BKRW4.878579.69KRW429Khoáng sản phi năng lượng
004690SAMCHULLY
76.16380500KRW−0.52%−2000KRW
Mua
35.274K13.422B1.31TKRW16.4823212.72KRW828Công ty dịch vụ công cộng
068930DIGITAL DS
75.997550KRW0.00%0KRW
Mua
15.349K115.885M200.143BKRW11.41663.41KRW437Dịch vụ Thương mại
070960YP
75.943860KRW2.80%105KRW
Mua
627.818K2.423B180.741BKRW−202.39KRW327Dịch vụ Khách hàng
005810POONGSAN HOLDINGS
75.4828250KRW1.44%400KRW
Sức mua mạnh
18.197K514.065M271.136BKRW2.999318.04KRW302Sản xuất Chế tạo
206560DEXTER STUDIOS
75.3714550KRW−3.00%−450KRW
Mua
1.34M19.503B377.082BKRW−307.72KRW307Dịch vụ Khách hàng
103140POONGSAN
75.3431850KRW4.77%1450KRW
Sức mua mạnh
290.699K9.259B851.582BKRW4.416893.19KRW3.378KKhoáng sản phi năng lượng
160550NEW
75.328070KRW−0.74%−60KRW
Mua
562.888K4.543B226.877BKRW−746.36KRW25Dịch vụ Khách hàng
003920NAMYANG DAIRY
75.31442000KRW0.91%4000KRW
Mua
1.221K539.682M335.713BKRW−65985.41KRW2.139KHàng tiêu dùng không lâu bền
279600MEDIAZEN
75.2414200KRW−0.70%−100KRW
Mua
12.498K177.472M66.992BKRW−112.14KRW292Dịch vụ Công nghệ
204620GLOBAL TAX FREE
75.232915KRW4.11%115KRW
Sức mua mạnh
864.431K2.52B143.734BKRW−540.53KRW105Dịch vụ Khách hàng
025560MIRAE
75.1413600KRW−0.73%−100KRW
Mua
84.913K1.155B60.705BKRW4.183574.29KRW107Công nghệ Điện tử
106190HTP
75.1111200KRW0.45%50KRW
Sức mua mạnh
22.591K253.019M79.04BKRW14663.340.76KRW103Công nghệ Sức khỏe
003690KOREAN RE
75.108450KRW0.48%40KRW
Mua
158.088K1.336B860.083BKRW7.791079.26KRW397Tài chính
006840AK HOLDINGS
74.9316800KRW1.82%300KRW
Mua
25.527K428.854M215.251BKRW−4213.17KRW19Công nghiệp Chế biến
123700SJM
74.844795KRW−0.83%−40KRW
Mua
37.181K178.283M75.45BKRW7.31661.62KRW323Sản xuất Chế tạo
123690HANKOOK COSMETICS
74.668190KRW3.41%270KRW
Mua
971.795K7.959B127.251BKRW−322.38KRW46Hàng tiêu dùng không lâu bền
363250GENESYSTEM
74.467200KRW1.41%100KRW
Mua
42.063K302.854M49.138BKRW−425.24KRW72Công nghệ Sức khỏe
000590CS HOLDINGS
74.3562800KRW0.00%0KRW
Mua
2.344K147.203M72.052BKRW3.7116944.17KRW8Sản xuất Chế tạo
049470SGA
74.31826KRW−0.24%−2KRW
Mua
45.979K37.979M48.427BKRW−31.61KRW180Dịch vụ Công nghệ
001940KISCO HOLDINGS
74.0616900KRW1.81%300KRW
Mua
12.329K208.36M191.806BKRW2.686195.27KRW16Khoáng sản phi năng lượng
024950SAMCHULY
74.067720KRW0.13%10KRW
Mua
123.436K952.926M93.312BKRW−478.36KRW128Dịch vụ Phân phối
310870DYC
73.861840KRW2.22%40KRW
Mua
129.039K237.432M37.237BKRW182Tài chính
002170SAMYANGTONGSANG
73.7052900KRW0.76%400KRW
Mua
47625.18M149.595BKRW12.744121.52KRW276Hàng tiêu dùng không lâu bền
004780DAERYUK
73.594640KRW0.22%10KRW
Mua
15.079K69.967M73.632BKRW7.83591.09KRW421Công nghiệp Chế biến
131180DILLI
73.441625KRW0.00%0KRW
Mua
34.034K55.305M45.154BKRW17.7791.43KRW70Sản xuất Chế tạo
214420TONYMOLY
73.404385KRW6.43%265KRW
Mua
1.919M8.413B98.479BKRW−255.15KRW127Hàng tiêu dùng không lâu bền
362320CHUNGDAMGLOBAL
73.3710850KRW1.40%150KRW
Mua
9.986M108.352B219.899BKRW35Dịch vụ Phân phối
008370WONPOONG
73.265380KRW−0.37%−20KRW
Mua
29.332K157.806M64.8BKRW7.70701.10KRW185Công nghiệp Chế biến
049180CELLUMED
73.226130KRW27.71%1330KRW
Sức mua mạnh
21.972M134.691B193.033BKRW26.47185.32KRW75Dịch vụ Phân phối
002450SAMICK MUS INSTR
73.151345KRW1.13%15KRW
Mua
174.868K235.197M111.096BKRW−39.28KRW66Khách hàng Lâu năm
009970YOUNGONE HOLDINGS
73.1559000KRW0.00%0KRW
Mua
19.571K1.155B684.689BKRW1.7833146.33KRW50Hàng tiêu dùng không lâu bền
024110IBK
73.1211250KRW0.45%50KRW
Mua
899.318K10.117B8.336TKRW3.593123.42KRWTài chính
376300DEARU
73.0135000KRW3.40%1150KRW
Mua
187.645K6.568B782.957BKRW58Dịch vụ Công nghệ
054940EXA E&C
73.001615KRW1.25%20KRW
Mua
596.158K962.795M52.912BKRW3.94405.27KRW230Sản xuất Chế tạo
042520HANS BIOMED
72.9110250KRW0.00%0KRW
Mua
6.427K65.877M102.622BKRW43.21487.29KRWDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
084670DONGYANG EXPRESS
72.9014750KRW1.03%150KRW
Mua
76911.343M38.118BKRW−7329.96KRW682Vận chuyển
078070UBIQUOSS HOLDINGS
72.8515950KRW0.31%50KRW
Mua
8.036K128.174M262.555BKRW15.261042.15KRW12Công nghệ Điện tử