Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

            
015350 BUSAN CTY GAS
84200.00-0.12%-100.00Mua1.929K162421800.00842.084B24.413454.14Công ty dịch vụ công cộng
016710 DAESUNG HOLDINGS
45650.002.82%1250.00Sức mua mạnh132.042K6027717300.00709.545B85.04522.10Tài chính
024090 DCM
29200.000.52%150.00Sức mua mạnh29.260K854392000.00263.698B6.844245.14164.00Sản xuất Chế tạo
030520 HANCOM
32150.00-3.02%-1000.00Mua3.893M125159950000.00696.552B28.151264.92Dịch vụ Công nghệ
036930 JEL
19050.0013.06%2200.00Sức mua mạnh6.499M123803835450.00779.225B12.871308.96408.00Công nghệ Điện tử
041590 GEMVAXZIO
1350.003.05%40.00Mua2.237M3019720500.00108.243B-22.76Công nghệ Điện tử
041920 MEDIANA
7580.004.12%300.00Sức mua mạnh7.264M55063833640.00100.695B20.27359.20Công nghệ Sức khỏe
048410 HDBIO
30900.000.65%200.00Mua3.217M99406505100.001193.926B-372.4157.00Công nghệ Điện tử
057540 OMNISYSTEM
2790.001.64%45.00Mua10.137M28281164220.00109.752B-196.22268.00Công nghệ Điện tử
057680 T SCIENTIFIC
6220.008.74%500.00Mua62.470M388564233480.00206.000B74.7276.5541.00Truyền thông
060570 DREAMUS
5950.001.71%100.00Mua904.617K5382471150.00298.510B-266.37301.00Công nghệ Điện tử
064260 DANAL
15400.000.98%150.00Mua29.377M452404475600.00971.838B25.25603.96219.00Dịch vụ Công nghệ
078350 HANYANG DIGI
15350.003.02%450.00Sức mua mạnh239.516K3676570600.00211.109B13.471209.3443.00Công nghệ Điện tử
090850 HYUNDAI EZWEL
11500.004.55%500.00Sức mua mạnh248.437K2857025500.00251.711B15.33717.51292.00Dịch vụ Công nghệ
091700 PARTRON
11600.000.00%0.00Mua1.158M13429064800.00565.278B9.221258.79Công nghệ Điện tử
098120 MCS
12050.006.64%750.00Sức mua mạnh157.167K1893862350.0089.778B29.40384.32138.00Công nghệ Điện tử
101730 WEMADE MAX
51000.00-11.76%-6800.00Mua3.195M162945561000.00896.870B-769.11Dịch vụ Công nghệ
102280 SBW
964.003.32%31.00Mua71.080M68521238572.00246.825B43.0924.36216.00Công nghiệp Chế biến
110020 JJBIO
5980.000.67%40.00Mua52.552K314260960.00Công nghiệp Chế biến
114810 IONES
13300.007.26%900.00Sức mua mạnh1.476M19625174100.00267.960B29.34422.61539.00Công nghệ Điện tử
121800 VIDENTE
33500.00-7.84%-2850.00Mua6.993M234259704500.001404.346B10.503973.2259.00Công nghệ Điện tử
140860 PARK SYSTEMS
152300.004.82%7000.00Sức mua mạnh54.246K8261665800.00961.618B181.61809.13187.00Công nghệ Điện tử
163730 FINGER
25850.003.82%950.00Sức mua mạnh6.454M166834943550.00187.090B-277.74Dịch vụ Công nghệ
172580 HI GOLD NO.12
2760.001.85%50.00Sức mua mạnh1.106M3052778040.0035.155B13.38202.51Vận chuyển
179900 UTI
13850.007.78%1000.00Mua139.419K1930953150.00192.835B174.1273.80Công nghiệp Chế biến
180060 TOPSUN
14250.001.79%250.00Mua5147324500.00120.369B100.00Công nghệ Điện tử
214270 FSN
12600.00-5.26%-700.00Mua12.221M153979522200.00271.140B-408.63Dịch vụ Công nghệ
221980 KDCHEM
19950.00-0.50%-100.00Mua31.647K631357650.0076.236B9.452122.3941.00Công nghiệp Chế biến
230240 HFR
33750.00-3.30%-1150.00Mua259.691K8764571250.00422.482B-594.49180.00Công nghệ Điện tử
237690 ST PHARM
135800.007.27%9200.00Sức mua mạnh463.817K62986348600.002339.462B614.84205.91502.00Công nghệ Sức khỏe
243870 GOODCEN
17000.000.00%0.00Mua1592703000.0034.494B76.00Dịch vụ Công nghệ
323230 MFM KOREA
2165.0018.63%340.00Mua14.377M31126077265.0041.913B39.00Công nghiệp Chế biến
352700 CNTUS
33700.00-3.58%-1250.00Mua341.041K11493081700.00312.167B185.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm