Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
000250 SCD
48400.000.21%100.00Mua159.455K1033.901B77.38624.18364.00Chăm sóc sức khỏe
000760 RIFA
21650.000.00%0.00Mua1.830K60.620B-765.8566.00Năng lượng
000850 HMT
45350.003.19%1400.00Mua49.769K96.690B11.363869.36334.00Công nghiệp
001290 GOLDENBRIDGEINV&SEC
2820.003.30%90.00Mua240.156K132.733B-239.65142.00Tài chính
001340 PAIKKWANG IND
3025.005.77%165.00Mua2.688M122.864B5.82491.48140.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001420 TAEWONMULSAN
6480.000.00%0.00Mua42.287K47.519B83.0078.0756.00Vật liệu cơ bản
002220 HANIL IRON & STL
22100.000.00%0.00Mua3.106K44.153B38.78786.47Vật liệu cơ bản
002240 KIS WIRE
27950.00-0.53%-150.00Mua359.786K561.842B-974.531018.00Vật liệu cơ bản
002795 AMOREG(1P)
31750.007.26%2150.00Mua36.859K5099.030B36.381822.24135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
003160 DI
4390.000.00%0.00Mua92.755K125.868B4.81911.75115.00Công nghệ
003310 DAEJOO
1815.0011.35%185.00Mua37.446M57.690B25.9362.86123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
003670 POSCO CHEMTECH
71400.002.29%1600.00Mua425.294K4123.086B30.922257.571324.00Vật liệu cơ bản
003800 ACEBED
27400.000.37%100.00Mua4.220K279.059B9.602842.66595.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004000 LOTTE FINE CHEM
51500.001.38%700.00Mua240.746K1293.876B6.957304.91810.00Vật liệu cơ bản
004590 KOREAFURNI
23150.004.75%1050.00Mua11.996K66.300B10.902027.9845.00Công nghiệp
004710 HANSOL TECHNICS
8360.000.48%40.00Mua94.728K178.194B21.38389.08802.00Công nghệ
004800 HYOSUNG
70700.000.28%200.00Mua188.690K1433.323B-3070.487778.00Công nghiệp
005030 PUSAN CAST IRON
626.000.64%4.00Mua715.489K26.341B-687.44279.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005090 SAMKWANG GLASS
38300.000.66%250.00Mua14.310K184.711B-4012.79503.00Vật liệu cơ bản
005110 HANCHANG
3470.0021.33%610.00Mua50.351M94.567B20.60139.1213.00Công nghiệp
005257 GCH CORP(2PB)
18550.001.64%300.00Mua5461179.522B44.59588.65170.00Chăm sóc sức khỏe
005290 DONGJIN
10950.008.96%900.00Mua1.514M516.716B13.69734.021329.00Vật liệu cơ bản
005300 LOTTE CHILSUNG
1523000.002.42%36000.00Mua2.516K1220.857B8.01185684.605642.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005420 COSMO CHEM
17450.001.16%200.00Mua296.075K272.796B-23.71392.00Vật liệu cơ bản
005430 KOR APO SVC
48500.002.21%1050.00Mua8.926K145.114B8.675474.833255.00Công nghiệp
005450 SHINHAN ENG & CONST
4945.002.81%135.00Sức mua mạnh35.324K34.728B-1910.2832.00Công nghiệp
005670 FOODWELL
7070.00-2.88%-210.00Mua123.942K57.180B15.96456.26197.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005680 SAMYOUNG ELEC
12900.000.00%0.00Mua18.807K258.000B21.10611.46696.00Công nghiệp
005810 POONGSAN HOLDINGS
39250.002.75%1050.00Mua6.095K299.303B5.437032.60370.00Vật liệu cơ bản
005870 HUNEED
9340.000.86%80.00Mua60.997K125.290B4.721969.89413.00Công nghệ
006060 HS IND
7710.003.07%230.00Sức mua mạnh349.558K408.228B56.28132.91347.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006125 SK DISCOVERY(1P)
16050.000.63%100.00Mua927554.600B2.8310297.601659.00Năng lượng
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
22100.000.45%100.00Mua39.053K210.716B33.40658.64262.00Chăm sóc sức khỏe
007700 F&F
64200.002.56%1600.00Mua291.395K964.040B8.017812.61252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
007980 PAN-PACIFIC
2955.000.00%0.00Mua154.107K139.762B24.15133.39616.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
008370 WONPOONG
3975.00-1.85%-75.00Mua696.122K48.600B37.52107.95185.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
008500 ILJEONG IND
21750.00-1.14%-250.00Mua72026.400B-5894.53147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009200 MOORIM PAPER
3270.00-1.65%-55.00Sức mua mạnh482.609K138.351B3.59925.64510.00Vật liệu cơ bản
009300 SAM-A PHARM.
18600.003.33%600.00Mua97.323K109.860B14.301259.02314.00Chăm sóc sức khỏe
009450 KYUNG DONG NAVIEN
49900.00-0.40%-200.00Mua48.399K632.455B29.731685.31797.00Công nghiệp
010400 WOOJINI&S
11800.000.85%100.00Mua303.343K89.177BCông nghiệp
010420 HANSOL PNS
1610.00-0.92%-15.00Mua78.157K33.301B7.45218.12207.00Vật liệu cơ bản
010470 ORICOM
6080.00-0.65%-40.00Mua100.503K68.106B10.08686.12297.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010780 IS DONGSEO
34200.001.03%350.00Mua47.053K1043.208B4.757276.921063.00Công nghiệp
011200 HYUNDAI MERC MAR
4470.00-1.00%-45.00Mua1.320M1416.833B-4828.901248.00Công nghiệp
011560 SEBO MEC
11100.00-1.33%-150.00Mua382.070K112.551B4.172697.90320.00Công nghiệp
011780 KUMHO PETRO CHEM
97000.007.90%7100.00Sức mua mạnh466.078K2837.762B5.2217238.191281.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
013990 AGABANG&CO
4260.002.40%100.00Mua417.075K136.812B-108.89208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
014100 BRM
10750.004.88%500.00Mua355.116K118.522B15.84647.10203.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
014130 HAN EXPRESS
5150.000.39%20.00Mua46.671K61.560B16.28315.06297.00Công nghiệp
014280 KUMKANG KIND
24500.002.08%500.00Mua16.670K104.525B6.703583.76398.00Vật liệu cơ bản
014440 YOUNGBO CHEM
3960.000.13%5.00Mua20.510K77.123B14.39274.75280.00Vật liệu cơ bản
015260 A&P
547.00-0.36%-2.00Mua7.871M45.449B-133.07376.00Công nghệ
016590 SHINDAEYANG PAPR
72400.006.63%4500.00Mua95.519K273.622B3.2820721.27169.00Vật liệu cơ bản
016600 QCP
783.001.29%10.00Mua2.114M105.338B15.2774.3028.00Tài chính
018260 SAMSUNG SDS
235500.003.97%9000.00Mua172.410K17519.818B28.647907.6813705.00Công nghệ
018700 BARUNSON
2775.00-0.36%-10.00Mua106.934K45.585B-251.41248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
019570 GIC
994.00-1.58%-16.00Mua555.329K40.400B-121.377.00Tài chính
020120 KIDARISTUDIO
2895.00-1.19%-35.00Mua62.431K46.389B-69.8150.00Công nghệ
021650 CUBIC KOREA
2975.000.68%20.00Mua151.617K48.019B-21.94149.00Công nghiệp
023450 DONGNAMCHEMICAL
68900.001.77%1200.00Mua65889.426B15.064494.13156.00Vật liệu cơ bản
023600 SAMBO CORR
9920.000.71%70.00Mua133.237K144.290B4.322277.52233.00Vật liệu cơ bản
023760 HKCAPITAL
707.000.57%4.00Mua454.803K115.736B8.9978.19145.00Tài chính
024720 KOLMAR KOREA HOLDINGS
37000.002.35%850.00Mua122.851K644.969B13.692655.1267.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
024880 KPF
4515.002.61%115.00Mua51.664K65.111B9.58539.08432.00Công nghiệp
025540 KOR ELEC TERM
50400.000.00%0.00Mua19.656K524.916B16.822997.051043.00Công nghiệp
026180 HIT
2135.000.23%5.00Mua89.090K126.781B-21.46576.00Công nghệ
027050 COREANA
4930.003.57%170.00Mua1.274M190.400B169.5928.07363.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
027390 HGTC
32750.007.55%2300.00Mua132.409K179.601B14.362120.07366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
027410 BGF
8430.000.24%20.00Mua203.278K801.987B-729.951778.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
028300 HLB
86900.000.93%800.00Mua539.710K3364.326B582.21150.1091.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
030000 CHEIL WORLDWIDE
25700.000.98%250.00Mua203.366K2577.544B20.261256.491257.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
032620 UBCARE
4960.002.69%130.00Mua652.337K247.983B50.9594.80197.00Công nghệ
033200 MOATECH
4820.000.84%40.00Mua7.650K68.503B415.2411.51119.00Công nghệ
033310 DK D&I
3700.00-0.67%-25.00Mua154.499K77.599B20.37182.8364.00Vật liệu cơ bản
033560 BLUECOM
4860.0011.72%510.00Mua4.172M78.683B100.3043.37150.00Công nghệ
033920 MUHAK
15200.000.66%100.00Mua18.280K425.622B-25.09534.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
035000 GR
8350.002.83%230.00Sức mua mạnh63.830K131.606B8.55949.8575.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035150 BAIKSAN
7630.000.13%10.00Mua129.191K180.255B26.26290.38244.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035290 WFM
4685.001.63%75.00Sức mua mạnh268.068K104.929B-460.3682.00Công nghiệp
036200 UNISEM
4910.000.20%10.00Mua1.333M144.139B5.14952.45366.00Công nghệ
036670 KCI
10200.000.49%50.00Mua25.279K109.216B17.69573.70149.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
036800 NICEI&T
21600.001.89%400.00Mua13.743K201.429B5.274021.31198.00Công nghệ
036810 FINE SEMITECH
6290.002.28%140.00Mua244.826K111.794B7.33885.67305.00Công nghệ
037070 PASECO
4975.003.75%180.00Mua1.139M67.037B25.83185.67270.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
037350 SUNGDO ENG
6010.000.33%20.00Mua86.274K90.515B5.661076.79226.00Công nghiệp
037710 GWANGJU SHINSEGAE
208000.001.71%3500.00Mua404327.200B7.1128764.39342.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038290 MACROGEN
35000.00-0.57%-200.00Mua85.928K352.683B25.861368.83300.00Chăm sóc sức khỏe
038390 REDCAPTOUR
17000.000.29%50.00Mua4.314K139.636B11.631457.62464.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038530 GOLD PACIFIC
4030.000.00%0.00Sức mua mạnh2.334M68.954B-91.7724.00Công nghệ
038680 SNET
4830.002.33%110.00Mua282.763K70.449B3458.741.36247.00Công nghệ
038950 FINEDIGITAL
3970.008.92%325.00Mua370.253K34.217B-418.48168.00Công nghệ
039020 EAGON HOLDINGS
3615.002.41%85.00Sức mua mạnh100.845K76.457B7.21489.63354.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
039200 OCT INC.
28100.000.00%0.00Mua268.794K789.662B-304.7035.00Chăm sóc sức khỏe
039570 HDC I-CONTROLS
11000.000.46%50.00Mua34.447K180.237B7.111539.10192.00Công nghiệp
039840 DIO
32100.00-0.16%-50.00Mua70.394K472.216B55.60578.27232.00Chăm sóc sức khỏe
040910 ICD
11450.00-2.55%-300.00Mua457.467K189.288B12.221074.87192.00Công nghệ
041520 E-LITECOM
7840.000.13%10.00Mua160.446K95.427B-1299.80319.00Công nghệ
041830 INBODY
25400.000.59%150.00Mua95.936K340.437B15.531625.63166.00Chăm sóc sức khỏe
041920 MEDIANA
8000.000.38%30.00Mua30.752K68.362B43.81181.91190.00Chăm sóc sức khỏe
042040 KPM TECH
1430.001.06%15.00Mua3.702M125.782B4.21336.4980.00Vật liệu cơ bản
042420 NEOWIZ HOLDINGS
13300.00-0.37%-50.00Mua15.448K113.400B-197.274.00Công nghệ
043150 VATECH
25100.000.00%0.00Mua63.893K372.842B15.481621.43553.00Chăm sóc sức khỏe
043290 K-MAC
15650.005.39%800.00Mua120.735K104.458B65.63257.60254.00Công nghiệp
043340 ESSEN TECH
1165.006.39%70.00Mua1.380M78.840B60.9417.97223.00Công nghiệp
043710 SEOULEAGUER
3065.001.83%55.00Mua101.346K75.595B-18.4535.00Công nghệ
044060 JOKWANG ILI
9720.000.41%40.00Mua200.790K95.693B23.79406.85113.00Công nghiệp
044380 JOOYONTECH
518.00-1.71%-9.00Mua3.986M50.027B-36.13128.00Công nghệ
044480 BIOGENETICS
11900.00-0.42%-50.00Sức mua mạnh38.549K130.910B-1079.99125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
044820 COSMAX BTI
23500.007.06%1550.00Mua106.623K209.810B25.61857.1163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
045890 GV
3885.000.00%0.00Mua1.489M101.152B-92.09289.00Công nghiệp
046070 KODACO
2820.00-0.70%-20.00Mua249.404K107.947B594.4618.86365.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
046140 SBS CONTENTS HUB
5800.00-0.34%-20.00Mua39.607K124.918B-31.66152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
046390 SAMHWA NWS
1720.002.38%40.00Mua830.507K67.633B-35.6433.00Công nghệ
048770 TPC
4585.00-0.86%-40.00Mua27.208K59.663B22.23208.08379.00Công nghiệp
050110 CAMMSYS
2110.001.69%35.00Mua725.534K118.751B24.5184.66237.00Công nghệ
050760 S POLYTECH
2575.009.11%215.00Mua1.516M37.056B-256.36149.00Công nghiệp
051500 CJ FW
33350.00-0.45%-150.00Mua16.173K397.698B50.92667.902844.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
051910 LG CHEM
394500.001.15%4500.00Mua187.571K29878.820B17.9121774.8614280.00Vật liệu cơ bản
052260 SKBIOLAND
17000.002.41%400.00Mua205.517K249.000B17.31959.09258.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
2410.006.17%140.00Mua3.557M112.825B24.8591.34153.00Năng lượng
052860 I&C
3990.001.27%50.00Sức mua mạnh88.193K60.055B7.66514.15107.00Công nghệ
052900 KMH HITECH
1075.000.00%0.00Mua138.028K49.582B42.8925.07174.00Công nghệ
053290 NE NEUNGYULE
3265.000.31%10.00Mua11.467K39.355B-446.87226.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
053300 KICA
4475.000.34%15.00Mua52.509K138.996B15.13294.7876.00Công nghệ
053610 PROTEC
19000.000.26%50.00Mua38.631K168.535B6.343071.52225.00Công nghệ
054040 KCI
2785.000.72%20.00Mua28.497K42.251B130.1821.24240.00Công nghệ
054300 PANSTAR ENTERPRISE
1200.009.59%105.00Mua44.237M48.183B-6.81120.00Công nghiệp
054620 APS HOLDINGS
4955.001.33%65.00Mua82.117K91.586B-759.05365.00Công nghệ
057500 SKC SOLMICS
4410.000.11%5.00Mua825.184K270.717B5.64781.29447.00Công nghệ
060230 EXAX
2065.00-0.72%-15.00Sức mua mạnh83.814K146.770B-198.35164.00Công nghiệp
060240 LONGTU KOREA
4840.007.44%335.00Mua121.331K108.913B-289.4966.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
063160 CKD BIO
23200.000.87%200.00Mua21.303K117.978B16.671379.45353.00Chăm sóc sức khỏe
063760 ELP
19000.00-2.81%-550.00Mua54.597K92.602B6.852858.48Công nghệ
064760 TCK
59600.003.83%2200.00Mua100.587K670.145B14.733896.23331.00Công nghệ
064820 CAPEIND
2355.00-0.84%-20.00Mua121.892K60.177B30.4181.96120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065350 SSDELTATECH
3955.00-1.12%-45.00Mua131.930K87.705B16.17262.52417.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065420 SI
769.000.39%3.00Mua305.235K40.459B-21.055.00Năng lượng
065660 ANTEROGEN
83000.000.00%0.00Mua296.775K700.499B-344.0143.00Chăm sóc sức khỏe
065680 UJU
9090.00-0.44%-40.00Mua5.740K78.236B117.3777.79555.00Công nghệ
066110 HANP
1720.009.21%145.00Mua2.041M71.206B-522.9793.00Công nghệ
066130 HAATZ
5720.004.38%240.00Mua679.848K66.893B51.20107.03209.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
066620 KUKBO DESIGN
17000.004.94%800.00Mua42.340K118.324B8.611881.46302.00Công nghiệp
066670 DTC
3995.000.25%10.00Mua980.771K70.104B30.77129.4939.00Công nghệ
067160 AFREECATV
48200.000.73%350.00Mua135.276K517.471B25.071943.11386.00Công nghệ
067170 AUTECH
12500.000.00%0.00Mua108.051K186.547B10.901146.60103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
068930 DIGITAL DS
8460.000.71%60.00Sức mua mạnh100.100K188.998B22.06383.04223.00Công nghiệp
068940 ICK
1380.006.98%90.00Mua3.860M38.867B-322.27109.00Công nghệ
069730 DSR WIRE
6830.00-4.07%-290.00Mua1.500M102.528B20.57346.11129.00Vật liệu cơ bản
071320 KDHC
60200.001.35%800.00Mua10.938K687.777B30.311959.831881.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất