Định giá quá caoChứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Hàn Quốc được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
091440TELEFIELD
96.878730 KRW+0.46%4.654M2.0184.535B KRW−1220.32 KRW−13.15%0.00%Công nghệ Điện tử
234340HECTO FINANCIAL
91.9920500 KRW+7.72%276.801K6.58181.363B KRW11.141840.73 KRW+23.68%2.44%Tài chính
Mua
290690SOLUX
91.4837100 KRW+23.67%8.069M24.54362.32B KRW−289.59 KRW−16.02%0.13%Sản xuất Chế tạo
042000CAFE24 CORP.
89.0228900 KRW+9.47%9.83M5.91648.005B KRW791.9736.49 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
080220JSC
88.2611280 KRW+26.17%36.653M3.17376.223B KRW50.74222.33 KRW−77.90%0.00%Công nghệ Điện tử
027830DAESUNG PE
87.762840 KRW+2.90%991.157K1.52153.36B KRW−40.82 KRW−131.42%0.00%Tài chính
000120CJ LOGISTICS
84.26118600 KRW+2.68%217.167K1.032.365T KRW14.008473.82 KRW−8.01%0.42%Vận chuyển
Mua
000240HANKOOK & COMPANY
83.4322150 KRW+0.23%2.429M1.092.103T KRW19.261150.01 KRW−53.99%2.93%Sản xuất Chế tạo
124500ITCEN
82.776280 KRW+13.15%16.891M3.23128.814B KRW52.36119.93 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
170920LTC
82.6414000 KRW+7.86%1.416M2.64118.646B KRW−2293.87 KRW−2390.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
450080ECOPRO MAT
82.09134400 KRW+5.83%3.799M0.74Công nghiệp Chế biến
035810EASYHOLDINGS
81.003150 KRW+0.32%98.524K0.77205.179B KRW6.50484.91 KRW2.38%Công nghiệp Chế biến
003120ILSUNG PHARM
80.7525400 KRW−0.97%73.801K1.58309.214B KRW9.052805.91 KRW−80.47%15.75%Công nghệ Sức khỏe
016800FURSYS
80.7031500 KRW+0.32%2.861K2.70288.883B KRW4.966356.28 KRW+361.57%3.49%Sản xuất Chế tạo
000180SCE HOLDINGS
80.462115 KRW+1.93%381.604K0.58137.149B KRW−330.71 KRW−30.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
097870HYOSUNG ONB
79.908400 KRW+13.06%6.557M23.5571.316B KRW40.98204.95 KRW−53.54%1.19%Công nghiệp Chế biến
003460YUHWA SECU
78.892370 KRW+0.64%6.521K1.13143.255B KRW85.7427.64 KRW−73.93%4.64%Tài chính
321820WIDERPLANET
78.684825 KRW+29.88%1.637M8.5033.332B KRW−2036.46 KRW−14.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ
008350NAMSUN ALUM
78.372585 KRW+12.39%44.453M12.40345.323B KRW40.8563.29 KRW−76.37%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
094480GALAXIAMONEYTREE
78.3313050 KRW−4.67%4.915M0.33494.478B KRW713.8018.28 KRW−90.40%0.34%Tài chính
148150SE GYUNG HI TECH
78.326950 KRW+6.92%549.333K0.85245.702B KRW46.94148.05 KRW−80.77%0.96%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
036710SIMMTECH HOLDINGS
78.293475 KRW+0.29%2.211M0.43161.02B KRW−1994.27 KRW−290.68%1.44%Công nghệ Điện tử
065710SEOHO
78.2419620 KRW+0.36%6.813K1.32100.865B KRW7.472625.41 KRW−27.09%2.55%Sản xuất Chế tạo
083500FNS TECH
77.8511420 KRW+0.35%266.612K0.8792.583B KRW−42.94 KRW−104.50%0.88%Sản xuất Chế tạo
101930INHWA PRECISION
77.8211600 KRW+0.43%10.868K0.32106.498B KRW−812.66 KRW+8.53%0.00%Sản xuất Chế tạo
183490ENZYCHEM LSC
77.741749 KRW−0.17%348.473K0.43148.78B KRW−185.37 KRW+56.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
063080COM2US HOLDINGS
77.7049300 KRW+3.90%598.146K1.34317.181B KRW−4692.61 KRW−18.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
016590SHINDAEYANG PAPR
77.555920 KRW+0.85%87.29K1.21236.06B KRW4.281383.33 KRW−3.72%2.11%Công nghiệp Chế biến
053800AHNLAB
77.0972800 KRW+1.25%167.947K2.79632.325B KRW22.623217.94 KRW+118.46%1.51%Dịch vụ Công nghệ
054780KEYEAST
76.747750 KRW+4.17%215.057K3.60151.429B KRW−163.19 KRW−9499.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
002450SAMICK MUS INSTR
76.401127 KRW+0.36%33.065K0.8194.139B KRW−124.23 KRW−216.27%4.44%Khách hàng Lâu năm
011420GALAXIA SM
76.333685 KRW−9.79%4.209M0.56101.52B KRW22.67162.52 KRW−9.25%0.00%Dịch vụ Thương mại
317770XPERIX
76.317180 KRW+11.66%11.859M2.23163.572B KRW178.0740.32 KRW−77.45%0.00%Công nghệ Điện tử
043220TS NEXGEN
76.06691 KRW+3.29%204.968K0.2275.181B KRW−35.47 KRW+81.29%0.00%Công nghệ Điện tử
095570AJ NETWORKS
76.024680 KRW+2.18%328.198K2.00202.168B KRW−366.66 KRW−152.35%5.77%Tài chính
Mua
033290COWELL F/S
76.0111320 KRW−2.75%985.365K0.75966.571B KRW19.80571.83 KRW−16.57%1.41%Công nghệ Điện tử
368970OSP
75.995930 KRW+6.27%467.877K4.3655.423B KRW94.8462.52 KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
006580DAEYANGPAPER
75.933655 KRW+4.43%36.161K1.1475.5B KRW−40.01 KRW+13.29%1.09%Công nghiệp Chế biến
033230INSUNG
75.913860 KRW−1.78%2.585M0.20149.795B KRW499.507.73 KRW+143.03%0.00%Dịch vụ Công nghệ
361610SK IE TECHNOLOGY
75.9086500 KRW+0.58%368.295K0.906.167T KRW340.35254.15 KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
026940BOOKOOK STEEL
75.854880 KRW+23.70%22.58M12.7597.6B KRW23.39208.66 KRW−48.07%1.54%Khoáng sản phi năng lượng
101730WEMADE MAX
75.8316310 KRW+13.42%6.506M6.05538.498B KRW89.80181.64 KRW−78.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
058110MEKICS
75.825910 KRW+6.68%4.637M0.4494.043B KRW−913.66 KRW−1437.89%0.51%Công nghệ Sức khỏe
112040WEMADE
75.8171500 KRW+3.03%3.286M1.842.392T KRW−2531.69 KRW−167.24%1.05%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
049430KOMELON
75.819470 KRW+0.53%24.563K1.7185.082B KRW6.931367.21 KRW−41.08%2.64%Khách hàng Lâu năm
348370ENCHEM
75.7773600 KRW+3.95%432.004K1.011.198T KRW−1095.27 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
102370K AUCTION
75.656950 KRW+0.14%4.705M1.49179.541B KRW−159.88 KRW−160.71%0.50%Bán Lẻ
363280TYHLD
75.486730 KRW+2.12%20.997M17.53312.507B KRW4.921367.39 KRW−41.37%2.23%Công nghệ Điện tử
267850ASIANAIDT
75.4720800 KRW+13.97%10.66M13.47230.88B KRW17.861164.51 KRW+115.16%2.40%Dịch vụ Công nghệ
091590NAM HWA CONST CO., LTD.
75.347800 KRW+7.14%2.272M14.2591.572B KRW3.652136.36 KRW+145.59%2.56%Dịch vụ Công nghiệp
210980SK D&D
75.2633550 KRW−0.74%362.849K1.01811.559B KRW6.165443.21 KRW−8.26%2.38%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
100220VISANG
75.135970 KRW+1.19%339.273K0.2373.142B KRW−823.32 KRW−378.56%1.68%Dịch vụ Khách hàng
229640LS C&S ASIA
74.8518880 KRW+0.11%4.505M0.49570.697B KRW−285.70 KRW−165.43%1.32%Sản xuất Chế tạo
Mua
208340PHARMABCINE
74.851933 KRW+21.73%23.716M7.5750.593B KRW−947.62 KRW+8.50%0.00%Công nghệ Sức khỏe
001750HANYANG SECU
74.609680 KRW+0.10%7.733K1.13123.212B KRW4.762033.00 KRW−30.51%8.26%Tài chính
067280MULTICAMPUS
74.5434050 KRW+1.64%13.72K2.30201.807B KRW6.525224.66 KRW+14.51%2.35%Dịch vụ Thương mại
138610NIBEC
74.5221900 KRW+2.10%3.455M45.48218.069B KRW−1017.85 KRW−1370.95%0.00%Công nghệ Sức khỏe
014680HANCHEM
74.47208500 KRW+0.48%52.561K0.692.32T KRW18.8711050.21 KRW−14.40%1.01%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
263720D&C MEDIA
74.3227850 KRW+0.54%187.15K1.65339.873B KRW79.14351.89 KRW−39.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
123420WEMADE PLAY
74.1915050 KRW+8.51%3.603M3.61157.191B KRW27.39549.55 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
051380PCD
73.907740 KRW+0.39%347.956K0.5759.366B KRW343.7022.52 KRW−82.96%3.88%Dịch vụ Phân phối
052300CT PROPERTY
73.87439 KRW0.00%372.596K0.3352.083B KRW−570.17 KRW−171.59%0.00%Công nghệ Điện tử
383930DT&CRO
73.799800 KRW+23.58%3.945M2.99124.406B KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
255220SG
73.771544 KRW−0.06%279.444K0.3465.352B KRW−505.54 KRW−154.49%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
028260SAMSUNG C&T
73.75124800 KRW+3.23%366.792K1.4120.38T KRW8.8514097.60 KRW+29.83%1.84%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
222110PANGEN
73.566080 KRW+1.00%16.407K1.2664.92B KRW−264.67 KRW+41.87%0.00%Công nghệ Sức khỏe
051160GAEASOFT
73.5410410 KRW−1.42%391.849K0.48161.089B KRW86.20120.77 KRW−84.48%0.00%Dịch vụ Thương mại
065950WELCRON
73.483665 KRW+9.08%11.063M1.59101.635B KRW−76.21 KRW−175.17%0.00%Khách hàng Lâu năm
053980OSANGJAIEL
73.315750 KRW+1.59%159.65K0.21101.438B KRW5.001150.14 KRW+89.50%0.00%Dịch vụ Thương mại
026890STIC INVESTMENTS
73.267260 KRW+2.98%283.93K1.90273.889B KRW18.19399.12 KRW−62.76%2.75%Sản xuất Chế tạo
278280CHUNBO
73.15131500 KRW+1.15%157.727K1.891.306T KRW−3658.26 KRW−164.13%0.38%Công nghiệp Chế biến
Mua
057050HYUNDAIHOMESHOP
73.0645650 KRW+0.22%9.154K0.51522.59B KRW7.995714.21 KRW−6.51%5.70%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
032300KOREA PHARMA
72.9328350 KRW+8.62%3.287M3.30309.205B KRW−222.81 KRW−169.53%0.18%Công nghệ Sức khỏe
150900FASOO
72.938970 KRW+2.05%132.112K0.79102.661B KRW24.48366.35 KRW−48.53%1.11%Dịch vụ Công nghệ
265520AP SYSTEMS
72.8921200 KRW+1.92%67.699K0.74319.402B KRW7.872692.84 KRW−56.55%1.27%Công nghệ Điện tử
Mua
071320KDHC
72.7725300 KRW+1.61%9.281K1.46292.942B KRW−11890.49 KRW+43.53%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
109820GENEMATRIX
72.713720 KRW−1.06%316.518K0.2774.267B KRW−189.70 KRW+57.27%0.00%Dịch vụ Thương mại
084690DAESANG HOLDINGS
72.7113300 KRW−8.40%1.802M0.15528.854B KRW51.13260.14 KRW−79.07%2.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
357780SOULBRAIN
72.66300000 KRW+1.35%47.589K1.122.33T KRW18.4316281.43 KRW−29.35%0.67%Công nghiệp Chế biến
Mua
002320HANJIN TRNSPT
72.5425150 KRW+0.20%84.468K0.38363.901B KRW18.861333.68 KRW2.39%Vận chuyển
Sức mua mạnh
298380ABL BIO
72.5121200 KRW+1.68%344.075K1.231.015T KRW−166.05 KRW−293.99%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
012790SHINIL PHARM
72.377630 KRW+0.26%41.395K0.5388.251B KRW6.991091.84 KRW+14.16%1.26%Công nghệ Sức khỏe
203450UNION COMMUNITY
72.353410 KRW+3.18%491.584K0.7545.778B KRW27.98121.88 KRW−48.50%0.00%Công nghệ Điện tử
037460SAMJI ELECT
72.258760 KRW+3.55%56.823K2.45134.339B KRW2.593382.98 KRW+79.53%5.14%Dịch vụ Phân phối
000220YUYU PHARMA
72.166600 KRW−5.71%8.404M2.93108.608B KRW−527.17 KRW−51.10%1.59%Công nghệ Sức khỏe
053160FREEMS
71.9912230 KRW+1.49%74.341K0.8565.993B KRW57.11214.15 KRW−18.63%0.41%Sản xuất Chế tạo
260970S&D
71.9517670 KRW−0.17%6.288K0.3471.73B KRW7.132478.10 KRW+8.56%1.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
063170SEOUL AUCTION
71.9115930 KRW−4.27%1.198M0.34265.028B KRW−316.66 KRW−163.12%0.63%Bán Lẻ
134380MIWON CHEMICALS
71.9171400 KRW−0.14%1.659K3.72145.464B KRW7.978953.94 KRW+0.76%4.20%Công nghiệp Chế biến
064800GEMVAXLINK
71.851260 KRW+2.86%407.396K3.94105.521B KRW−190.03 KRW−294.69%0.79%Bán Lẻ
001720SHINYOUNG SECU
71.7560300 KRW0.00%2.444K1.03484.151B KRW2.8820920.43 KRW+296.17%6.63%Tài chính
064260DANAL
71.745130 KRW−1.91%6.609M0.78342.648B KRW−247.20 KRW−297.75%0.00%Dịch vụ Công nghệ
271830PAMTEK
71.734090 KRW−0.73%3.206M1.11116.952B KRW20.09203.58 KRW−43.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
071850CTK
71.662190 KRW+6.57%108.425K3.4535.699B KRW−583.18 KRW+36.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
270870NEWTREE
71.617150 KRW+0.70%12.346K0.6064.313B KRW−215.19 KRW−117.44%3.50%Công nghệ Sức khỏe
296160PROGEN
71.608360 KRW0.00%6.934K0.19Dịch vụ Thương mại
104830WIMCO
71.4029500 KRW+2.79%204.672K3.08371.936B KRW19.261531.28 KRW−68.90%2.71%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
464440KOREA NO.13 SPAC
71.232035 KRW0.00%15.502K0.24Tài chính
122640YEST
71.1919010 KRW+7.16%471.957K0.81356.21B KRW−1970.18 KRW−712.90%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
044820COSMAX BTI
71.1910500 KRW+0.77%6.798K0.70100.326B KRW−476.61 KRW−193.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe