Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
000075 SAMYANGHOLDINGS(1P)
54900.005.37%2800.00Mua4.074K759.220B9.609042.44155.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000087 HITEJINRO(2PB)
15350.000.99%150.00Sức mua mạnh2.622K1225.392B55.93319.153318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000145 HITEJINROHOLDINGS(1P)
9570.0011.02%950.00Mua57.507K174.753B-126.868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000155 DOOSAN(1P)
75800.00-0.26%-200.00Mua6.298K2352.709B-4612.253930.00Công nghiệp
000157 DOOSAN(2PB)
76400.000.26%200.00Sức mua mạnh9042352.709B-4612.253930.00Công nghiệp
000215 DAELIMIND(1P)
41200.001.10%450.00Mua13.225K3396.480B5.8316740.745232.00Công nghiệp
000227 YUYUPHARMA(2PB)
20900.003.21%650.00Mua7.404K91.805B20.60639.76243.00Chăm sóc sức khỏe
000270 KIA MTR
42300.001.20%500.00Sức mua mạnh1.656M16758.927B14.502883.1451357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000545 HEUNGKUKF&MINS(1P)
6160.006.02%350.00Mua109.742K319.928B7.19694.631395.00Tài chính
000547 HEUNGKUKF&MINS(2PB)
26850.000.56%150.00Mua9.637K319.928B7.19694.631395.00Tài chính
000885 HANWHA(1P)
47750.0029.93%11000.00Mua71.251K2200.158B4.876541.385393.00Tài chính
000995 DB HITEK(1P)
44850.008.46%3500.00Mua10.412K582.478B6.722001.322004.00Công nghệ
001045 CJ(1P)
66500.006.91%4300.00Mua283.769K3330.419B18.347005.8648.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001065 JWPHARMA(1P)
30450.006.10%1750.00Mua29.422K761.800B113.30334.941095.00Chăm sóc sức khỏe
001067 JWPHARMA(2PB)
46050.002.56%1150.00Mua5.980K761.800B113.30334.941095.00Chăm sóc sức khỏe
001070 TAIHAN TEXTILE
15000.004.53%650.00Mua42.427K73.571B4.683066.20583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001200 EUGENEIS
2855.000.35%10.00Mua529.025K275.507B5.93479.97682.00Tài chính
001340 PAIKKWANG IND
3170.002.26%70.00Mua443.210K133.174B5.63550.68140.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001460 BYC
266000.000.19%500.00Mua542195.666B24.3810890.61791.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001515 SKSECU(1P)
4000.0012.36%440.00Mua3.460M336.754B17.0042.95786.00Tài chính
001529 TONGYANG(3PB)
33350.004.22%1350.00Mua24.503K483.195B126.5815.60398.00Vật liệu cơ bản
001530 DONGIL
95400.00-0.73%-700.00Mua5.047K232.698B18.525188.03412.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001685 DAESANG(1P)
14500.006.23%850.00Mua106.760K954.553B15.301800.863930.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001745 SKNETWORKS(1P)
119500.0029.75%27400.00Mua5.804K1546.822B64.7299.353174.00Năng lượng
001750 HANYANG SECU
7150.001.27%90.00Mua43.895K89.863B19.91354.52229.00Tài chính
001755 HANYANGSECU(1P)
8830.008.08%660.00Mua15.915K89.863B19.91354.52229.00Tài chính
001810 M.S
3130.000.64%20.00Mua314.573K68.848B6.16505.00207.00Vật liệu cơ bản
002170 SAMYANGTONGSANG
62700.002.62%1600.00Mua27.117K183.300B7.238450.38285.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002200 KOR EXPT PKG IND
25100.002.03%500.00Mua19.750K98.400B5.694323.15312.00Vật liệu cơ bản
002300 HANKUK PAPR MFG
20550.000.00%0.00Mua11.291K99.238B-7116.04518.00Vật liệu cơ bản
002355 NEXENTIRE(1PB)
4270.001.91%80.00Mua8.382K1033.757B10.561018.204221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002380 KCC
348500.00-0.29%-1000.00Mua13.563K3436.790B-2397.375173.00Vật liệu cơ bản
002420 CENTURY
84000.00-3.56%-3100.00Sức mua mạnh47.312K35.501B-848.7933.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002795 AMOREG(1P)
35600.006.27%2100.00Mua49.264K6106.531B50.391575.59135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002995 KUMHOINDUSTRIAL(1P)
57700.00-9.42%-6000.00Mua669.703K563.132B-13.941076.00Công nghiệp
003030 SEAH STL
56800.001.61%900.00Mua7.597K221.121B2.6720958.58856.00Vật liệu cơ bản
003070 KOLONGLOBAL
11950.005.75%650.00Mua390.308K283.155B17.56643.442584.00Công nghiệp
003075 KOLONGLOBAL(1P)
17650.0011.71%1850.00Mua89.656K283.155B17.56643.442584.00Công nghiệp
003300 HANIL HOLDINGS
61500.006.03%3500.00Mua16.163K331.773B53.171090.86626.00Vật liệu cơ bản
003530 H.I.S.C
2460.002.50%60.00Mua690.839K412.185B5.84410.701661.00Tài chính
003535 H.I.S.C(1P)
3150.0029.90%725.00Mua3.563M412.185B5.84410.701661.00Tài chính
003545 DAISHINSECU(1P)
9090.000.44%40.00Sức mua mạnh82.591K933.458B6.181960.821701.00Tài chính
003547 DAISHINSECU(2PB)
8400.000.24%20.00Sức mua mạnh30.470K933.458B6.181960.821701.00Tài chính
003555 LG CORP.(1P)
47450.000.85%400.00Sức mua mạnh4.051K13141.707B7.1910602.73111.00Công nghiệp
003680 HANSUNG ENT
6550.009.72%580.00Mua1.627M33.101B-457.93792.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
003720 SAMYOUNG CHEM
907.004.49%39.00Mua566.341K29.501B-201.67263.00Vật liệu cơ bản
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
112000.000.45%500.00Mua1.436K148.072B2.6142675.76158.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004105 TAEYANGMTL(1P)
3845.005.05%185.00Sức mua mạnh442.752K61.440B-148.10640.00Công nghiệp
004255 NPC(1P)
2355.001.51%35.00Mua56.820K147.982B14.29281.95297.00Vật liệu cơ bản
004365 SEBANG(1P)
7170.001.99%140.00Mua16.719K287.718B7.911901.83740.00Công nghiệp
004415 SEOULFOODIND(1P)
4900.0010.86%480.00Mua2.697M66.470B107.931.84246.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004490 SGBC
49850.000.10%50.00Mua13.983K684.410B7.097025.13915.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004835 DUKSUNG(1P)
4415.001.15%50.00Mua128.001K55.625B-130.61171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
00499K LOTTE(1P)
65300.00-5.36%-3700.00Mua309.064K5554.899B6.997481.504845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005160 DONGKUK
2935.000.51%15.00Mua97.670K150.451B15.98182.76394.00Vật liệu cơ bản
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
72600.000.69%500.00Mua5.884K34063.555B22.835629.69122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005430 KOR APO SVC
53200.00-2.03%-1100.00Mua41.404K166.063B8.826159.133255.00Công nghiệp
005450 SHINHAN ENG & CONST
4945.000.00%0.00Mua034.728B-201.8932.00Công nghiệp
005710 DAEWONSANUP
6510.001.56%100.00Mua10.402K128.441B4.871315.84509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005725 NEXEN(1P)
4060.000.50%20.00Mua1.201K339.397B5.841103.07862.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005745 CROWNHAITAI HOLDINGS(1P)
14100.001.44%200.00Sức mua mạnh48.432K179.245B39.64310.281585.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005965 DONGBU(1P)
22250.0029.74%5100.00Sức mua mạnh91.795K176.083B2.413507.36835.00Công nghiệp
006060 HS IND
10550.004.46%450.00Mua465.103K546.827B27.44368.05347.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006120 SK DISCOVERY
31500.008.62%2500.00Mua232.342K551.746B24.611178.431659.00Năng lượng
006125 SK DISCOVERY(1P)
22100.0030.00%5100.00Mua467.554K551.746B24.611178.431659.00Năng lượng
006140 PJ ELECTRO
5210.000.19%10.00Mua6.099K78.000B17.50297.21235.00Chăm sóc sức khỏe
006580 DAEYANGPAPER
4500.002.27%100.00Mua476.232K118.140B4.231039.4298.00Vật liệu cơ bản
006805 MIRAE ASSET DAEWOO(1P)
4470.001.13%50.00Sức mua mạnh42.637K5502.991B12.13658.852989.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
4000.001.01%40.00Sức mua mạnh539.338K5502.991B12.13658.852989.00Tài chính
007575 ILYANGPHARM(1P)
21000.005.26%1050.00Sức mua mạnh7.131K527.950B-269.30636.00Chăm sóc sức khỏe
007815 KORCIRC(1P)
3025.003.24%95.00Mua13.945K148.102B-1306.22584.00Công nghệ
008775 HTLSHILLA(1P)
61500.000.82%500.00Mua64.186K3896.878B36.042913.442427.00Công nghiệp
008870 KUMBI
78200.002.36%1800.00Mua3.242K76.400B8.149388.32244.00Vật liệu cơ bản
009155 SAMSUNGELECMECH(1P)
49150.008.62%3900.00Mua76.420K8141.694B12.908684.6211774.00Công nghệ
009190 DAIYANG MTL
6300.000.64%40.00Sức mua mạnh34.299K77.110B30.71211.92200.00Vật liệu cơ bản
009415 TAEYOUNG E&C(1P)
6860.005.21%340.00Mua216.393K860.328B4.552769.71954.00Công nghiệp
009440 KC GREEN HOLDINGS
5800.009.43%500.00Mua909.072K117.262B9.16578.7928.00Công nghiệp
009835 HANWHACHEM(1P)
18000.0029.96%4150.00Sức mua mạnh1.518M3686.295B19.891136.332417.00Vật liệu cơ bản
010145 SAMSUNGHVYIND(1P)
68600.008.89%5600.00Mua67.060K5334.648B-710.9113974.00Công nghiệp
010690 HWASHIN
3350.001.52%50.00Mua129.619K114.592B-1734.09794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010780 IS DONGSEO
37400.002.19%800.00Sức mua mạnh71.241K1127.985B4.887961.561063.00Công nghiệp
011150 CJ SEAFOOD
3180.004.43%135.00Mua26.130M109.409B48.9962.15453.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
011155 CJSEAFOOD(1P)
58600.0029.79%13450.00Mua106.342K109.409B48.9962.15453.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
011210 HYUNDAI WIA
50500.003.06%1500.00Mua190.968K1301.525B-2091.783447.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
011280 TAILIM PKG
5690.000.18%10.00Mua892.434K397.302B18.05314.61755.00Vật liệu cơ bản
011785 KUMHOPETROCHEM(1P)
39500.005.90%2200.00Mua791.110K3135.171B5.6417597.021281.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
012600 CHUNGHO COMNET
4310.001.29%55.00Sức mua mạnh1.183M33.321B7.40578.58113.00Công nghệ
012610 KYUNG-IN SYNTH
7150.001.27%90.00Mua962.713K283.504B21.30331.47469.00Vật liệu cơ bản
013120 DONGWON
4630.001.20%55.00Mua136.117K415.447B3.411342.86207.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
014130 HAN EXPRESS
7500.00-14.97%-1320.00Mua1.370M105.840B19.98441.34297.00Công nghiệp
014280 KUMKANG KIND
26250.000.00%0.00Sức mua mạnh25.937K135.751B8.043264.00398.00Vật liệu cơ bản
014825 DWS(1P)
25000.003.73%900.00Sức mua mạnh9.158K831.280B18.611757.32460.00Vật liệu cơ bản
014830 UNID
52400.002.54%1300.00Mua13.657K454.271B12.584062.37435.00Vật liệu cơ bản
015020 E-STARCO
761.000.93%7.00Mua426.059K29.324B-106.9360.00Tài chính
015590 CURO
889.00-0.78%-7.00Mua673.474K111.760B-137.14244.00Công nghiệp
016360 SAMSUNG SECU
37500.000.13%50.00Mua213.618K3344.285B10.013741.162226.00Tài chính
016385 DONGBU STL(1P)
48000.0028.34%10600.00Mua39.387K258.128B-5598.65712.00Vật liệu cơ bản
016710 DAESUNG HOLDINGS
7870.002.74%210.00Mua35.304K123.245B6.311214.1077.00Công nghệ
016740 DUAL
3975.003.92%150.00Mua1.209M103.530B8.49455.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
017810 PMO
117000.004.46%5000.00Mua15.580K417.102B20.885912.66288.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
017890 KAI
8280.00-0.36%-30.00Sức mua mạnh138.291K171.025B5.961393.28146.00Vật liệu cơ bản
018620 WOOGENE B&G
2590.0012.85%295.00Mua11.482M59.592B-299.92119.00Chăm sóc sức khỏe
019210 YG-1
12550.001.21%150.00Sức mua mạnh231.724K378.279B17.72715.231528.00Công nghiệp
020560 ASIANA AIRLINES
7120.00-15.74%-1330.00Mua14.942M1734.238B-519.379125.00Công nghiệp
023600 SAMBO CORR
13400.003.88%500.00Mua290.373K207.931B3.523661.58233.00Vật liệu cơ bản
023760 HKCAPITAL
783.003.85%29.00Mua458.356K124.132B7.37102.25145.00Tài chính
023890 ATLAS
64600.000.62%400.00Mua1.147K587.430B4.8913137.46615.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
024120 KBA
6470.00-0.31%-20.00Mua6.137K74.635B6.83950.59287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
024800 YOOSUNG T&S
3485.002.95%100.00Sức mua mạnh196.472K92.118B11.18371.63703.00Công nghiệp
025870 SILLA SG
5350.002.88%150.00Mua399.529K20.800B-448.34187.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
028040 MIRAE SCI
2400.003.90%90.00Mua2.463M73.127B-240.4361.00Công nghệ
028080 HUMAX HOLDINGS
4020.001.77%70.00Mua28.989K43.126B-1257.415.00Công nghệ
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
77600.000.26%200.00Mua3.745K18637.314B10.8810384.8212083.00Công nghiệp
029480 BARUN TECHNOLOGY
739.005.27%37.00Mua1.541M23.702B-152.20109.00Công nghệ
029960 KOENTEC
11450.001.33%150.00Mua378.397K562.579B22.97491.9073.00Công nghiệp
030190 NICE INFO
14550.00-0.34%-50.00Mua123.410K872.829B22.80640.41516.00Công nghiệp
030960 YANGJISA
9630.001.37%130.00Mua93.565K130.493B87.50108.57282.00Công nghiệp
031330 SAMT
1855.000.82%15.00Sức mua mạnh434.647K182.151B5.48335.4983.00Công nghệ
032500 KMW
37350.001.08%400.00Mua204.253K691.314B-2103.19857.00Công nghệ
032685 SOFTCEN(1P)
27350.005.60%1450.00Mua12.396K60.222B-50.40212.00Công nghệ
033110 ED
1775.0021.16%310.00Mua25.021M130.251B-830.2347.00Công nghiệp
033200 MOATECH
5170.00-0.19%-10.00Mua9.782K74.236B449.9911.51119.00Công nghệ
033250 CHASYS
1700.0021.43%300.00Sức mua mạnh8.973M33.600B-6.44205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033290 COWELL F/S
7340.005.16%360.00Mua2.642M619.820B12.45560.79327.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
034310 NICE
22800.002.24%500.00Sức mua mạnh58.715K844.775B13.941599.9745.00Công nghệ
03473K SK(1P)
164000.003.14%5000.00Mua106.430K18911.390B8.0033432.854120.00Công nghệ
034810 HAESUNG
12250.000.00%0.00Sức mua mạnh6.938K119.805B158.3477.3769.00Tài chính
034950 KR
59600.002.41%1400.00Mua2.735K259.623B16.033630.30163.00Công nghiệp
035620 BARUNSON E&A
1870.002.19%40.00Sức mua mạnh620.425K127.898B1.551279.8636.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035720 KAKAO
117500.000.00%0.00Mua653.003K9301.815B193.22629.162474.00Công nghệ
036180 YOUNG IN F.T
9070.007.34%620.00Mua3.025M148.723B83.14102.10107.00Công nghiệp
036670 KCI
13600.00-2.86%-400.00Mua134.448K150.643B16.95825.76148.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
037350 SUNGDO ENG
6330.002.43%150.00Mua60.640K93.386B5.991051.18226.00Công nghiệp
038680 SNET
5990.0014.97%780.00Mua1.654M78.370B17.25302.01247.00Công nghệ
039340 WOW
6180.003.69%220.00Mua180.725K133.267B9.16650.76187.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
039570 HDC I-CONTROLS
11550.004.05%450.00Mua113.902K182.706B7.541472.60192.00Công nghiệp
042510 RAONSECURE
3465.0014.17%430.00Mua35.614M96.542B25.93117.06108.00Công nghệ
043370 PHA
10750.00-0.92%-100.00Mua70.964K227.837B5.082134.99625.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
044960 EAGLE VET
4190.002.20%90.00Mua268.226K50.327B52.9881.2176.00Chăm sóc sức khỏe
046390 SAMHWA NWS
2590.00-1.52%-40.00Sức mua mạnh6.203M104.631B-76.5033.00Công nghệ
047310 POWER LOGICS
12100.001.26%150.00Mua991.352K411.331B17.20695.65386.00Công nghệ
047560 ESTSOFT
9100.005.69%490.00Mua73.512K82.507B-50.07300.00Công nghệ
049720 KORYOINFO
4635.00-0.43%-20.00Mua35.705K64.710B13.85336.22305.00Công nghiệp
050760 S POLYTECH
4130.0013.62%495.00Mua1.710M57.076B37.7196.39149.00Công nghiệp
050960 SOOSAN INT
7870.001.42%110.00Mua67.228K52.388B16.79462.18Công nghệ
051160 GAEASOFT
7720.001.45%110.00Mua449.959K110.912B-75.17170.00Công nghệ
052190 ESA
2025.000.25%5.00Mua88.016K56.863B-678.17120.00Công nghệ
052860 I&C
4970.00-1.39%-70.00Mua63.328K76.821B9.80514.15107.00Công nghệ
053160 FREEMS
6930.000.43%30.00Sức mua mạnh32.136K36.529B28.24244.30121.00Công nghiệp
053580 WEBCASH
58000.00-0.51%-300.00Mua116.204K390.234B59.51992.54Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất