Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
000080 HITE JINRO
32850.002.50%800.00Mua163.081K2220.810B-240.103083.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000140 HITEJINRO HOLDINGS
15300.002.00%300.00Mua23.359K318.785B-1073.0115.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001200 EUGENEIS
2515.000.20%5.00Mua255.338K243.066B5.66443.54Tài chính
001340 PAIKKWANG IND
3460.007.79%250.00Mua32.811M106.110B5.78427.32Công nghiệp Chế biến
002630 OBI
376.0020.13%63.00Mua124.265M69.246B-69.66Khách hàng Lâu năm
002720 KUKJE PHARMA
5450.000.18%10.00Sức mua mạnh5.556M85.806B-217.42Công nghệ Sức khỏe
003670 POSCO CHEMICAL
58000.001.22%700.00Mua719.726K3305.560B27.571966.01Khoáng sản phi năng lượng
003720 SAMYOUNG CHEM
1055.003.94%40.00Mua3.198M34.158B-100.73199.00Công nghiệp Chế biến
004380 SAMICK THK
13600.003.03%400.00Mua75.360K274.275B101.22130.90Sản xuất Chế tạo
004540 KLEANNARA
2550.006.47%155.00Mua2.154M88.629B-786.44544.00Công nghiệp Chế biến
004545 KLEANNARA(1P)
21900.0026.59%4600.00Sức mua mạnh257.904K88.629B-786.44544.00Công nghiệp Chế biến
00499K LOTTE(1P)
81200.007.98%6000.00Mua599.499K4140.580B11.245152.78176.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
005290 DONGJIN
18700.00-0.53%-100.00Mua1.397M966.593B14.631284.921584.00Công nghiệp Chế biến
005935 SAMSUNGELEC(1P)
51100.00-2.11%-1100.00Mua1.644M345747.000B14.053622.60103011.00Công nghệ Điện tử
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
275500.000.00%0.00Mua149.533K18022.200B27.259890.5210390.00Công nghệ Điện tử
006405 SAMSUNG SDI(1P)
109000.000.93%1000.00Mua8.341K6954.750B10.529890.5210390.00Công nghệ Điện tử
007370 JINYANGPHARM
5760.00-4.95%-300.00Mua5.524M56.446B41.78120.88218.00Công nghệ Sức khỏe
009410 TAEYOUNG E&C
14100.001.08%150.00Mua348.169K959.334B5.752443.591438.00Dịch vụ Công nghiệp
009415 TAEYOUNG E&C(1P)
8100.000.75%60.00Mua99.848K959.334B5.752443.591438.00Dịch vụ Công nghiệp
010400 WOOJINI&S
9260.00-2.42%-230.00Mua153.018K64.787B65.74129.30161.00Dịch vụ Phân phối
011000 GENEONE
3670.0016.32%515.00Mua10.366M79.801B-367.3736.00Công nghiệp Chế biến
012320 KYUNGDONG INVEST
39100.001.82%700.00Mua9.571K85.924B10.923461.2813.00Công ty dịch vụ công cộng
012510 DOUZONE BIZON
87000.000.35%300.00Mua34.252K2533.380B51.271700.80Sản xuất Chế tạo
012600 CHUNGHO COMNET
3700.00-1.07%-40.00Mua522.515K30.823B-1044.6362.00Công nghệ Điện tử
012610 KYUNG-IN SYNTH
8720.001.75%150.00Mua441.625K345.431B27.73306.18619.00Công nghiệp Chế biến
012690 MONALISA
4450.000.45%20.00Sức mua mạnh5.035M145.512B237.7616.74177.00Công nghiệp Chế biến
013990 AGABANG&CO
4710.000.75%35.00Mua593.636K156.216B-530.61183.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
014570 KOREAN DRUG
11900.0016.10%1650.00Mua17.848M86.066B17.45452.79Công nghệ Sức khỏe
018470 CHOIL ALUMINUM
781.00-1.26%-10.00Mua198.970K52.617B-280.47406.00Khoáng sản phi năng lượng
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
6700.008.41%520.00Mua1.338M297.338B111.6053.32Công nghệ Sức khỏe
020150 ILJIN MATERIALS
48450.00-1.32%-650.00Mua237.115K2201.790B47.80998.89538.00Công nghệ Điện tử
020400 DAEDONGMETAL
10800.000.00%0.00Mua4.150K27.326B13.90770.04115.00Sản xuất Chế tạo
020760 ILJIN DISPLAY
4405.00-2.76%-125.00Mua240.294K125.437B-876.93494.00Sản xuất Chế tạo
027050 COREANA
5750.003.42%190.00Mua2.988M173.600B120.0846.63310.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
031310 EYESVISION
4445.00-0.56%-25.00Mua240.376K66.117B-387.5548.00Bán Lẻ
033560 BLUECOM
3690.00-3.15%-120.00Mua154.637K66.383B-388.30136.00Công nghệ Điện tử
036200 UNISEM
6430.00-1.38%-90.00Mua505.516K192.969B16.20404.91Sản xuất Chế tạo
036540 SFASEMICON
5400.000.19%10.00Mua6.920M663.240B28.65163.52641.00Công nghệ Điện tử
036570 NCSOFT
635000.000.79%5000.00Mua42.997K13003.300B35.0717990.883458.00Khách hàng Lâu năm
036830 SOULBRAIN
102700.00-1.44%-1500.00Mua183.765K1823.870B14.717351.15Công nghiệp Chế biến
038070 SEOULIN
9240.002.78%250.00Mua118.546K68.841B7.481183.92Công nghệ Sức khỏe
039030 EO TECHNICS
113700.00-0.79%-900.00Mua39.885K1413.950B82.421392.86Công nghệ Điện tử
040350 CUROCOM
2560.005.57%135.00Mua3.306M265.510B-189.6925.00Công nghệ Điện tử
042700 HANMI SEMI
9010.00-0.33%-30.00Mua244.866K458.697B24.49372.87Công nghệ Điện tử
043200 PARU
3780.000.40%15.00Mua21.723M111.757B-354.54136.00Sản xuất Chế tạo
045060 OKONG CORP.
5820.0021.88%1045.00Mua33.095M61.940B9.80374.85149.00Công nghiệp Chế biến
049830 SEUNG IL
9350.005.65%500.00Mua39.630K52.636B-2.63355.00Công nghiệp Chế biến
052670 CHEIL BIO
10350.00-3.27%-350.00Mua13.368M126.889B57.45164.85Công nghệ Sức khỏe
053350 INITECH
5500.000.18%10.00Mua16.072K106.266B-641.88259.00Dịch vụ Công nghệ
058470 LEENO
70300.001.88%1300.00Mua35.654K1038.830B20.383365.77Công nghệ Điện tử
064820 CAPEIND
2665.00-1.84%-50.00Mua135.495K71.897B15.55175.60155.00Sản xuất Chế tạo
065370 WISE ITECH
15800.00-1.25%-200.00Mua1.308KDịch vụ Công nghệ
065620 JENAX
7000.0010.58%670.00Mua4.289M109.623B-490.2237.00Sản xuất Chế tạo
065950 WELCRON
5160.006.28%305.00Mua31.874M110.283B13.91283.29211.00Công nghiệp Chế biến
067310 HANA MICRON
6590.00-2.08%-140.00Mua740.805K176.374B139.1746.70795.00Công nghệ Điện tử
067770 SEJINTS
3325.001.99%65.00Sức mua mạnh66.292K24.763B-158.8542.00Công nghệ Điện tử
067990 DEUTSCH MOTORS INC.
8560.00-0.12%-10.00Mua465.249K239.439B3.912183.12954.00Sản xuất Chế tạo
071280 RORZE
5880.002.08%120.00Mua1.846M86.066B87.4166.01Công nghệ Điện tử
073640 SAM WON TECH
1525.000.33%5.00Mua25.444K84.752B-81.04Công ty dịch vụ công cộng
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
28700.003.05%850.00Mua694.412K402.914B44.51548.2512.00Công nghệ Điện tử
080010 ESANG
7800.00-0.64%-50.00Mua4.922K67.248B5.991251.2557.00Dịch vụ Công nghệ
081580 SUNGWOO ELEC
2995.000.34%10.00Mua35.649K45.386B33.1490.09110.00Công nghệ Điện tử
082920 VITCELL
16100.000.00%0.00Mua93.371K337.595B15.401022.64355.00Sản xuất Chế tạo
083450 GST
14000.006.46%850.00Mua541.702K104.063B7.041662.08605.00Công nghệ Điện tử
083550 KM
9200.003.14%280.00Mua4.152M75.997B12.32650.85202.00Sản xuất Chế tạo
086670 BMT
8000.004.03%310.00Mua262.801K63.136B11.58669.19Sản xuất Chế tạo
089030 TECHWING
16900.00-3.98%-700.00Mua440.478K318.290B-102.45Công nghệ Điện tử
089600 NASMEDIA
37750.000.27%100.00Mua161.963K305.101B16.572102.83Dịch vụ Thương mại
089790 JT CORP.
7420.002.63%190.00Mua620.360K67.613B14.62461.11143.00Công nghệ Điện tử
089970 APTC
9180.00-2.44%-230.00Mua52.183K193.800B12.23744.99Công nghệ Điện tử
090410 DUCKSHIN HOUSING
1915.001.86%35.00Mua5.331M76.819B19.56102.26293.00Khoáng sản phi năng lượng
091120 EM-TECH
10900.00-1.36%-150.00Mua90.717K170.847B10.781010.81Công nghệ Điện tử
092870 EXICON
9010.00-2.28%-210.00Mua88.226K76.212B-565.15153.00Công nghệ Điện tử
101360 E&D
7100.00-2.74%-200.00Mua27142.576B48.00Sản xuất Chế tạo
104460 DYP&F
13400.000.00%0.00Mua17.781K128.569B5.192592.23139.00Sản xuất Chế tạo
109820 GENEMATRIX
3415.0011.60%355.00Mua8.556M43.474B-128.0640.00Công nghệ Sức khỏe
118000 WOORIDUL HUEBRAIN
4840.001.57%75.00Mua957.998K163.879B-509.1228.00Dịch vụ Phân phối
123690 HANKOOK COSMETICS
16400.000.92%150.00Mua1.375M270.730B-990.7592.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
131220 DAIHAN SCIENTIFIC
7450.003.47%250.00Mua944.033K55.297B33.83219.31122.00Công nghệ Sức khỏe
131970 TESNA
60500.00-0.98%-600.00Mua62.677K401.621B23.552522.27265.00Công nghệ Điện tử
138610 NIBEC
13150.0029.56%3000.00Sức mua mạnh3.980M98.436B-484.2658.00Công nghệ Sức khỏe
140070 SURPLUSGLOBAL
2760.001.47%40.00Mua159.428K95.989B18.42144.1553.00Dịch vụ Phân phối
144620 KOLON MATERIALS
1995.00-0.75%-15.00Mua174.979K138.690B-1505.85355.00Công nghiệp Chế biến
160980 CYMECHS
13200.000.00%0.00Mua100.726K133.099B124.59106.35Sản xuất Chế tạo
170030 HDI21
3875.004.73%175.00Mua8.342M53.796B9.72367.13165.00Khách hàng Lâu năm
173130 OPASNET
7620.00-0.13%-10.00Mua23.764K30.597B-1625.65220.00Dịch vụ Công nghệ
178920 SKPI
39800.001.02%400.00Mua997.529K1035.160B46.62756.10Công nghiệp Chế biến
187870 DEVICE ENG
16350.006.17%950.00Mua149.412K103.340B29.43523.31170.00Sản xuất Chế tạo
189330 XIILAB
20000.000.00%0.00Sức mua mạnh3Dịch vụ Công nghệ
194480 DEVSISTERS
8670.002.00%170.00Mua17.879K80.625B-1227.5094.00Dịch vụ Công nghệ
195870 HAESUNG DS
18500.001.93%350.00Mua89.266K308.550B18.26994.12Công nghệ Điện tử
197140 DIGICAP
4445.00-0.34%-15.00Mua33.167K30.555B10.36423.20103.00Dịch vụ Công nghệ
200710 ADTECHNOLOGY
26850.00-2.36%-650.00Mua411.892K251.236B39.66693.4678.00Công nghệ Điện tử
206400 ENTERMATE
962.00-1.84%-18.00Mua170.355K77.619B138.386.7430.00Dịch vụ Công nghệ
213420 DUK SAN NEOLUX
29250.000.17%50.00Mua117.051K705.569B44.34663.06157.00Công nghệ Điện tử
214610 MICO BIO
7500.001.35%100.00Mua33388.187B100.00Công nghệ Sức khỏe
216080 JETEMA
26550.00-0.56%-150.00Mua29.796K215.152BCông nghệ Sức khỏe
218150 MILAE BIORESOURCES
3460.0016.50%490.00Mua10.993M52.737B30.2398.0933.00Công nghiệp Chế biến
219130 TIGER ELEC
6240.004.17%250.00Mua1.852M37.696B53.79110.99180.00Công nghệ Điện tử
221610 HANSOL CNP
13950.0026.82%2950.00Mua609.145K39.577B-257.75Công nghiệp Chế biến
222670 PLUMBLINE LIFE SCIENCES
10900.001.87%200.00Mua1.295KCông nghiệp Chế biến
225430 KMP
3930.0029.92%905.00Sức mua mạnh27.059M61.167B195.5714.6271.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
230360 ECHO
38100.000.79%300.00Mua126.598K588.830B18.122005.64166.00Dịch vụ Thương mại
236200 SUPREMA
39900.001.01%400.00Mua78.598K291.553B13.852935.63145.00Công nghệ Điện tử
237880 CLIO COSMETICS
28900.004.71%1300.00Mua222.259K472.570B86.20330.03280.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
241790 OCEANBRIDGE
12150.00-2.41%-300.00Mua114.522K122.505B9.781267.43115.00Công nghiệp Chế biến
257370 MSTNS
24600.00-1.40%-350.00Mua74.242K152.280B74.301083.0056.00Sản xuất Chế tạo
259630 MPLUS
20300.00-2.40%-500.00Mua32.616K103.726B41.11490.17123.00Sản xuất Chế tạo
270870 NEWTREE
17750.004.41%750.00Mua175.210K161.041B29.25606.84Công nghệ Sức khỏe
278380 WONBIOGEN
14700.001.03%150.00Mua14Công nghệ Sức khỏe
282880 COWIN
27650.00-0.54%-150.00Mua94.842K251.257B13.472015.87Sản xuất Chế tạo
284610 TS TRILLION
3365.00-3.44%-120.00Mua10.549K134.699B51.7826.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
290650 L&C BIO
30050.00-0.17%-50.00Mua142.919KCông nghệ Sức khỏe
300120 LAONPEOPLE
27750.001.28%350.00Mua205.656K290.708B45.92Dịch vụ Công nghệ
302550 REMED
22850.00-2.35%-550.00Mua233.819KCông nghệ Sức khỏe
306620 DB FINANCE NO.6 SPAC
2285.00-1.93%-45.00Sức mua mạnh109.710KTài chính
308100 CASTELBAJAC
13250.000.00%0.00Mua102.440K87.736B7.9962.00Bán Lẻ
308170 CENTRAL MOTEK
31050.001.47%450.00Mua608.391KSản xuất Chế tạo
900070 GSMT
738.000.41%3.00Mua77.686K38.526B-4.87927.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất