Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
000300 DAYOU PLUS
1780.0024.04%345.00Sức mua mạnh109.890M167.709B-176.70117.00Sản xuất Chế tạo
001520 TONGYANG
2260.00-0.44%-10.00Mua2.735M453.019B-84.65Khoáng sản phi năng lượng
001620 DONGKOOK IND
1095.000.00%0.00Mua764.700K71.542B-83.15Sản xuất Chế tạo
001750 HANYANG SECU
17400.000.29%50.00Sức mua mạnh27.069K215.749B3.544789.55Tài chính
002450 SAMICK MUS INSTR
2005.000.00%0.00Mua155.920K167.062B9.89202.2563.00Khách hàng Lâu năm
003100 SUN KWANG
40950.00-0.36%-150.00Mua7.637K235.583B33.531216.71227.00Vận chuyển
003410 SSANGYONG CEMENT
8460.00-0.70%-60.00Mua1.116M4238.208B30.47274.341084.00Khoáng sản phi năng lượng
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
165000.000.61%1000.00Mua199181.975B13.5611945.24161.00Công nghiệp Chế biến
004060 SG CORPORATION
903.002.61%23.00Mua8.391M181.170B-53.80156.00Dịch vụ Phân phối
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
46500.000.43%200.00Mua33781.593B126.88352.70Sản xuất Chế tạo
004690 SAMCHULLY
101000.002.33%2300.00Sức mua mạnh10.000K337.266B5.7916998.63819.00Công ty dịch vụ công cộng
005090 SGC ENERGY
52900.001.15%600.00Mua61.468K767.713B31.521665.38175.00Công ty dịch vụ công cộng
005110 HANCHANG
1605.0011.07%160.00Sức mua mạnh31.306M85.886B-110.03Tài chính
006340 DAWON CBL
3240.00-8.86%-315.00Mua49.071M215.323B69.2441.31Sản xuất Chế tạo
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
19200.000.00%0.00Mua1.878M177.942B19.81792.34115.00Công nghiệp Chế biến
007120 MIRAEING
664.000.91%6.00Mua11.804M82.229B4.39145.7138.00Công nghệ Điện tử
007370 JINYANGPHARM
6650.00-0.75%-50.00Mua168.529K73.771B18.01366.53179.00Công nghệ Sức khỏe
007390 NATURECELL
17600.002.62%450.00Mua5.632M1072.863B-353.9399.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
007660 ISUPETASYS
4295.000.23%10.00Mua522.190K174.978B-222.33883.00Công nghệ Điện tử
008870 KUMBI
93800.000.11%100.00Mua2.147K73.179B137.37658.05Công nghiệp Chế biến
009180 HANSOL LOGISTICS
5080.00-1.36%-70.00Mua806.987K133.370B12.61385.14358.00Vận chuyển
009200 MOORIM PAPER
3770.000.53%20.00Mua807.029K163.317B-1159.47466.00Công nghiệp Chế biến
009270 SHINWON
2105.004.21%85.00Mua2.681M146.594B-32.92585.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
009460 HANCHANG PAPER
2925.002.45%70.00Mua5.925M172.737B14.91194.13215.00Công nghiệp Chế biến
009810 NK MULSAN
949.00-5.10%-51.00Mua4.291M73.631B10.8585.4548.00Sản xuất Chế tạo
010050 WIB
1100.000.92%10.00Mua15.115M957.177B12.3888.47191.00Tài chính
010420 HANSOL PNS
3020.0013.96%370.00Sức mua mạnh12.210M52.462B15.99160.13214.00Dịch vụ Công nghệ
010660 HWACHEON
3015.001.17%35.00Sức mua mạnh142.231K56.925B-195.42304.00Sản xuất Chế tạo
011320 UNICK
8720.00-0.23%-20.00Mua156.416K168.090B-30.03574.00Sản xuất Chế tạo
011330 UNI CHEM
1855.000.27%5.00Mua469.247K120.010B14.15128.42318.00Công nghiệp Chế biến
012700 LEADCORP
11050.00-1.34%-150.00Mua421.233K275.145B5.901823.10399.00Tài chính
013520 HS CORP
3205.00-2.44%-80.00Mua1.895M139.877B-820.92938.00Sản xuất Chế tạo
014910 SUNGMOON ELEC
2905.001.57%45.00Mua272.476K57.983B-28.7969.00Công nghệ Điện tử
016920 CAS
6160.0012.00%660.00Sức mua mạnh22.668M121.140B-34.22Công nghệ Điện tử
017370 WOOSHIN SYSTEMS
5900.004.06%230.00Sức mua mạnh189.354K91.826B-641.67Sản xuất Chế tạo
019680 DAEKYO
5510.00-0.72%-40.00Mua8.385M406.068B-127.232287.00Dịch vụ Khách hàng
023760 HKCAPITAL
1070.000.94%10.00Mua2.103M318.272B8.73116.82202.00Tài chính
023810 INFAC
17250.00-5.22%-950.00Mua279.790K160.000B21.14756.76356.00Sản xuất Chế tạo
024070 WISCOM
6360.00-1.40%-90.00Mua4.102M93.338B-54.78244.00Công nghệ Điện tử
025530 SJMH
5320.002.11%110.00Sức mua mạnh32.005K69.386B20.48250.066.00Sản xuất Chế tạo
028050 SAMSUNG ENG
22400.001.13%250.00Mua1.061M4400.200B15.141483.085280.00Dịch vụ Công nghiệp
031330 SAMT
4080.000.37%15.00Mua987.004K408.149B9.77426.3492.00Công nghệ Điện tử
032190 DAOU DATA
16350.00-0.61%-100.00Mua154.299K620.460B4.143912.77Dịch vụ Phân phối
032620 UBCARE
9010.00-0.77%-70.00Mua94.083K452.624B41.42234.95272.00Công nghệ Sức khỏe
032680 SOFTCEN
2305.00-0.43%-10.00Mua1.043M86.241B28.5379.2234.00Dịch vụ Công nghệ
032850 BITCOMPUTER
11250.00-0.88%-100.00Mua183.365K182.558B25.96427.59155.00Dịch vụ Công nghệ
033130 DCHOSUN
5990.002.04%120.00Mua1.506M217.495B139.0842.14178.00Dịch vụ Khách hàng
033160 MKELECTRON
15650.004.33%650.00Sức mua mạnh680.161K301.838B12.091195.06283.00Công nghệ Điện tử
033230 INSUNG
2475.000.41%10.00Sức mua mạnh413.888K88.419B524.114.55204.00Dịch vụ Công nghệ
033560 BLUECOM
9840.000.00%0.00Mua19.365K168.093B57.81170.40101.00Công nghệ Điện tử
034120 SBS
50500.005.54%2650.00Mua183.981K827.895B-1447.58983.00Dịch vụ Khách hàng
035200 PLUMB FAST
9650.000.00%0.00Mua1.027M80.159B48.03197.18Dịch vụ Công nghiệp
035720 KAKAO
147500.003.15%4500.00Sức mua mạnh2.930M62367.771B207.98709.052837.00Dịch vụ Công nghệ
035760 CJ ENM
175800.002.21%3800.00Sức mua mạnh155.864K3424.533B55.312986.85Dịch vụ Khách hàng
035810 EASYHOLDINGS
5550.000.36%20.00Mua1.118M357.598B3.471584.39251.00Công nghiệp Chế biến
036010 ABEL
8250.003.38%270.00Sức mua mạnh396.465K105.014B-15.71Công nghệ Điện tử
036460 KOGAS
39400.001.55%600.00Mua523.119K3300.046B-2230.19Công ty dịch vụ công cộng
036530 SNT HOLDINGS
21800.00-0.46%-100.00Mua12.796K313.052B4.734574.88Sản xuất Chế tạo
036690 COMMAX
9090.001.11%100.00Mua950.780K133.403B51.27172.63Truyền thông
037560 LG HELLOVISION
8960.0012.70%1010.00Sức mua mạnh48.977M618.026B-4012.661127.00Dịch vụ Khách hàng
037760 CENIT
2450.003.59%85.00Sức mua mạnh8.680M75.532B37.5763.22202.00Khoáng sản phi năng lượng
039310 SEJOONG
5330.000.95%50.00Mua68.189K94.433B49.51107.45105.00Dịch vụ Công nghệ
039560 DASANNETWORK
11250.006.13%650.00Mua1.317M370.087B-388.7636.00Công nghệ Điện tử
040160 NURIFLEX
11150.00-0.89%-100.00Mua259.393K122.583B318.8434.03154.00Truyền thông
041440 HYUNDAI EVERDIGM
7120.000.85%60.00Mua221.618K123.821B-452.96385.00Sản xuất Chế tạo
041510 SME
54700.006.42%3300.00Sức mua mạnh1.206M1178.499B-2534.85Dịch vụ Khách hàng
041590 GEMVAXZIO
1010.001.81%18.00Mua2.591M78.673B-27.68Công nghệ Điện tử
042110 SCD
2665.0020.05%445.00Sức mua mạnh61.318M106.808B16.04137.76Khách hàng Lâu năm
042520 HANS BIOMED
16100.001.26%200.00Mua76.110K163.194B-1666.95Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
043150 VATECH
38650.003.34%1250.00Mua71.561K568.175B-1024.89Công nghệ Sức khỏe
043910 NNE
2890.003.96%110.00Sức mua mạnh60.770M123.012B-91.9870.00Dịch vụ Công nghiệp
044380 JOOYONTECH
1250.003.73%45.00Sức mua mạnh13.695M61.644B31.3343.7599.00Công nghệ Điện tử
044820 COSMAX BTI
20650.001.47%300.00Mua29.979K194.441B-222.19Công nghệ Sức khỏe
044990 H&S
13900.001.83%250.00Sức mua mạnh2.066K102.036B140.00Công nghiệp Chế biến
045510 ZWNS
2990.009.72%265.00Sức mua mạnh10.051M72.641B101.4322.48149.00Dịch vụ Công nghệ
048260 OSSTEMIMPLANT
110900.0010.46%10500.00Sức mua mạnh411.516K1352.850B10.919316.311925.00Công nghệ Sức khỏe
048830 NPK
2435.002.31%55.00Mua198.658K44.589B-16.88301.00Công nghiệp Chế biến
049120 FINE DNC
2615.006.73%165.00Sức mua mạnh1.948M64.682B-535.19163.00Sản xuất Chế tạo
049470 SGA
1510.0029.61%345.00Sức mua mạnh50.033M56.164B9.37119.01189.00Công nghệ Điện tử
049480 OPENBASE
3900.0010.48%370.00Sức mua mạnh16.399M104.395B27.25123.11185.00Dịch vụ Công nghệ
049720 KORYOINFO
10450.005.66%560.00Sức mua mạnh193.793K129.143B11.66796.49806.00Dịch vụ Thương mại
051900 LG H&H
1660000.00-0.90%-15000.00Mua26.145K24495.822B32.0049054.984638.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
052300 CHOROKBAEM COMPANY
1805.00-0.28%-5.00Mua495.257K113.633B8.21343.8225.00Công nghệ Điện tử
053350 INITECH
6760.002.27%150.00Sức mua mạnh177.587K125.270B90.2971.55232.00Dịch vụ Công nghệ
058820 CMG PHARMACEUTICAL
5270.000.76%40.00Mua967.069K731.962B2540.492.07237.00Công nghệ Sức khỏe
059210 META
3265.005.83%180.00Sức mua mạnh718.199K70.306B-91.00237.00Công nghệ Sức khỏe
060230 EXAX
2000.005.54%105.00Sức mua mạnh15.996M145.033B196.009.5991.00Công nghiệp Chế biến
060560 HOME CENTER HOLDINGS
1310.001.55%20.00Mua963.179K165.022B31.1641.7345.00Dịch vụ Công nghiệp
064240 HOMECAST
3530.004.44%150.00Sức mua mạnh555.178K102.347B-133.7349.00Công nghệ Điện tử
065350 SSDELTATECH
13500.005.88%750.00Sức mua mạnh1.361M345.395B21.34614.20295.00Công nghệ Điện tử
065440 ELUON
4105.009.47%355.00Sức mua mạnh30.335M98.871B33.79110.6781.00Truyền thông
065660 ANTEROGEN
70700.000.43%300.00Mua108.727K672.720B-688.7958.00Công nghệ Sức khỏe
066130 HAATZ
13650.000.00%0.00Mua2.935M165.698B19.67693.96206.00Khách hàng Lâu năm
070960 YP
6110.00-0.16%-10.00Mua147.625K295.539B-342.35330.00Dịch vụ Khách hàng
071200 INFINITT HEALTHCARE
8810.000.23%20.00Mua105.293K211.588B23.35371.76288.00Dịch vụ Công nghệ
072770 YULHO
3985.00-1.12%-45.00Mua431.768K153.920B861.734.5829.00Dịch vụ Công nghệ
073240 KUMHO TIRE
7130.000.71%50.00Sức mua mạnh644.377K2002.204B-52.82Khách hàng Lâu năm
073490 INNOWIRELESS
52100.002.96%1500.00Mua102.367K338.225B39.611267.46Công nghệ Điện tử
073570 WI
1665.000.00%0.00Mua468.945K133.080B-69.44Công nghệ Điện tử
078520 ABLE C&C
11150.008.78%900.00Sức mua mạnh968.160K270.547B-3197.23Hàng tiêu dùng không lâu bền
079940 GABIA
19200.000.52%100.00Sức mua mạnh7.331M191.619B14.76996.12298.00Dịch vụ Công nghệ
084850 ITM SEMICONDUCTOR
49550.000.51%250.00Mua78.049K1112.294B268.11188.23Công nghệ Điện tử
084870 TBH GLOBAL
2795.00-2.27%-65.00Mua115.664K56.209B-456.15309.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
085370 LUTRONIC
15600.003.31%500.00Sức mua mạnh383.124K370.111B-587.68277.00Công nghệ Sức khỏe
085660 CHA BIOTECH
23550.000.86%200.00Mua522.800K1261.459B-308.33226.00Công nghệ Điện tử
085910 NEOTIS
5360.00-0.92%-50.00Mua317.972K68.572B187.8328.22206.00Sản xuất Chế tạo
086220 NATURALFNP
2870.0014.80%370.00Sức mua mạnh124.267BCông nghệ Sức khỏe
088980 MKIF
12650.000.00%0.00Sức mua mạnh206.962K4689.620BTài chính
090080 PHC
1775.002.01%35.00Mua1.205M95.530B-79.75Sản xuất Chế tạo
090150 KWANGJIN
5560.002.77%150.00Mua2.785M48.156B24.50217.5165.00Sản xuất Chế tạo
095270 WAVE ELECTRO
11500.00-3.36%-400.00Mua118.010K160.858B-2013.45116.00Công nghệ Điện tử
099410 DBSM
3925.004.95%185.00Sức mua mạnh370.761K47.664B-44.28121.00Sản xuất Chế tạo
099440 SMEC
1970.00-1.01%-20.00Mua106.926K54.026B-1213.21181.00Truyền thông
101670 KSEC
2470.00-1.59%-40.00Mua2.177M34.900B-263.91Sản xuất Chế tạo
105330 KNW
10000.000.30%30.00Mua16.514K119.863B-305.1346.00Dịch vụ Khách hàng
106520 DIGITAL OPTICS
7010.004.32%290.00Mua258.416K85.162B-5117.01100.00Công nghệ Điện tử
114810 IONES
9480.003.16%290.00Sức mua mạnh313.853K222.072B-16.45539.00Công nghệ Điện tử
119610 INTEROJO
27700.000.36%100.00Mua52.241K320.376B30.20934.92572.00Công nghệ Sức khỏe
121600 ANP
31850.006.34%1900.00Sức mua mạnh444.433K298.319B87.03324.60217.00Công nghiệp Chế biến
122870 YG ENTERTAINMENT
53900.002.28%1200.00Sức mua mạnh206.096K958.380B48.001094.50350.00Dịch vụ Khách hàng
126700 HYVISION
16400.000.00%0.00Mua285.852K211.886B16.98904.20301.00Công nghệ Điện tử
130660 KEPID
10400.00-6.31%-700.00Mua7.753M278.730B21.43398.962966.00Công nghệ Điện tử
131090 SECUVE
1650.000.00%0.00Mua544.324K63.010B21.5075.13Dịch vụ Công nghệ
136510 SEMISYSCO
46200.00-3.65%-1750.00Mua570.273K250.784B-1874.2585.00Công nghệ Điện tử
137950 JC CHEMICAL
11200.006.67%700.00Sức mua mạnh1.371M213.036B11.37852.9885.00Công nghiệp Chế biến
138070 SINJIN SM
13200.00-0.75%-100.00Mua455.459K116.448B-159.98Sản xuất Chế tạo
138690 LIS
6810.005.09%330.00Sức mua mạnh260.143K100.374B-967.89271.00Công nghệ Điện tử
145720 DENTIUM
67800.003.83%2500.00Sức mua mạnh104.444K559.691B20.233217.05537.00Công nghệ Sức khỏe
151860 KG ETS
15050.004.88%700.00Mua1.662M492.570B7.371934.60158.00Dịch vụ Công nghiệp
153360 HI GOLD NO.3
1835.000.00%0.00Mua33.821K29.796B-542.19Sản xuất Chế tạo
163430 DPECO
9800.000.10%10.00Mua1.934KDịch vụ Công nghiệp
172580 HI GOLD NO.12
2530.000.80%20.00Mua58.319K32.742B-326.33Vận chuyển
173940 FNC ENT.
6800.002.10%140.00Sức mua mạnh50.941K92.018B-769.57210.00Dịch vụ Khách hàng
176750 DUCHEMBIO
12050.000.42%50.00Mua1.968K106.304B77.00Công nghệ Sức khỏe
184230 SGA SOLUTIONS
2085.0013.62%250.00Sức mua mạnh41.586M72.855B8.07217.35Dịch vụ Công nghệ
187790 NANO
1910.004.09%75.00Sức mua mạnh4.824M48.188B-425.83Công nghiệp Chế biến
198440 KOREA CEMENT
5340.00-2.73%-150.00Mua13.075M170.133B30.74173.0895.00Khoáng sản phi năng lượng
199800 TOOLGEN
120900.000.75%900.00Mua1.466K816.734B61.00Công nghệ Sức khỏe
208140 JUNGDAWN
4265.006.09%245.00Sức mua mạnh17.733M130.933B-91.97381.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
213420 DUK SAN NEOLUX
51500.008.99%4250.00Sức mua mạnh908.429K1130.351B29.711586.76Công nghệ Điện tử
214150 CLASSYS
18850.004.43%800.00Sức mua mạnh1.391M1168.139B32.18561.31185.00Công nghệ Sức khỏe
214450 PHARMARESEARCH
92100.00-1.71%-1600.00Mua70.574K934.743B22.474199.20Công nghệ Sức khỏe
217620 DIDIM
2300.004.55%100.00Sức mua mạnh727.502K74.616B-742.16631.00Dịch vụ Khách hàng
222160 BIOPTRO
9250.000.54%50.00Mua476Công nghệ Điện tử
228670 RAY
34250.005.55%1800.00Sức mua mạnh106.670K435.789B46.90698.23162.00Công nghệ Sức khỏe
242040 NAMU TECH
3370.002.12%70.00Sức mua mạnh547.442K101.454B-84.01Dịch vụ Công nghệ
247540 ECOPROBM
204000.004.83%9400.00Sức mua mạnh493.880K4171.008B89.922327.25Sản xuất Chế tạo
248070 SOLUM
29700.002.41%700.00Sức mua mạnh967.551K1411.092B33.11863.76411.00Dịch vụ Phân phối
263800 DATASOLUTION
7380.002.50%180.00Sức mua mạnh1.562M100.653B202.8530.96Dịch vụ Công nghệ
264450 UBIQUOSS
23700.003.95%900.00Sức mua mạnh137.271K235.550B11.801949.18197000.00Dịch vụ Thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter