Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
000210 DAELIM IND
119000.00-0.83%-1000.00Mua118.507K4141.200B7.3716148.505232.00Công nghiệp
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
127500.00-1.16%-1500.00Sức mua mạnh44.154K638.757B23.265480.6424.00Chăm sóc sức khỏe
001780 ALUKO
3095.001.48%45.00Mua672.623K230.652B-27.41316.00Vật liệu cơ bản
001880 SAMHO INT
26500.00-0.38%-100.00Mua17.675K402.254B6.234251.42435.00Công nghiệp
002140 KOR IND
3125.00-5.30%-175.00Mua2.722M77.098B43.3772.0696.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002150 DOHWA ENGINEERING
10900.002.35%250.00Mua148.191K365.287B25.84421.882050.00Công nghiệp
002170 SAMYANGTONGSANG
73200.001.24%900.00Mua9.788K219.600B8.668450.38285.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004060 SG CORPORATION
1330.00-3.27%-45.00Mua54.218M269.225B40.3033.00235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004690 SAMCHULLY
95200.000.32%300.00Mua4.677K339.236B9.2110338.121485.00Công ty dịch vụ công cộng
005110 HANCHANG
3660.001.24%45.00Mua4.102M121.019B-17.6613.00Công nghiệp
005305 LOTTECHILSUNG(1P)
82500.001.48%1200.00Mua1.210K1440.890B-5323.785642.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005960 DONGBU CORPORATION
8970.00-0.33%-30.00Mua57.139K187.226B2.563507.36835.00Công nghiệp
007110 ILSHIN STONE
2805.001.45%40.00Mua4.074M217.188B512.615.4781.00Vật liệu cơ bản
007120 MIRAEING
380.004.11%15.00Mua3.860M48.901B-79.0051.00Tài chính
007330 PUREUN S.BK.
8780.003.66%310.00Mua54.197K132.427B4.022182.57127.00Tài chính
008110 DAIDONG ELECTRONICS
4435.002.42%105.00Mua13.707K46.525B13.84320.51137.00Công nghiệp
008420 MOONBAE STL
3330.007.94%245.00Mua17.286M65.249B15.81214.9162.00Vật liệu cơ bản
008490 SUHEUNG
35650.003.94%1350.00Mua73.796K396.396B13.692604.66727.00Chăm sóc sức khỏe
009270 SHINWON
2375.004.63%105.00Mua3.455M174.575B-33.75629.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009810 NK MULSAN
1410.009.30%120.00Mua5.205M114.547B-167.8718.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010100 KOR FLANGE
2130.002.65%55.00Mua509.293K64.859B7.45286.04532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010130 KOR ZINC
473000.000.85%4000.00Mua36.823K8359.916B15.6830160.241396.00Vật liệu cơ bản
010420 HANSOL PNS
1710.002.40%40.00Mua609.948K35.043B12.51136.73210.00Vật liệu cơ bản
010660 HWACHEON
2710.006.27%160.00Mua7.045M53.658B-34.06341.00Công nghiệp
010780 IS DONGSEO
38750.000.26%100.00Mua87.247K1195.738B5.128035.761063.00Công nghiệp
011160 DOOSANENC
1555.0023.90%300.00Mua12.718M499.761B-6887.701854.00Công nghiệp
011790 SKC
37800.004.56%1650.00Mua1.513M1338.897B13.652770.211588.00Vật liệu cơ bản
014580 BAEKKWANG MIN PDT
5490.00-7.42%-440.00Mua4.175M142.541B38.60142.21328.00Vật liệu cơ bản
014990 IN THE F
2780.005.90%155.00Mua3.558M163.825B-76.36288.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
016710 DAESUNG HOLDINGS
8330.000.24%20.00Mua15.310K134.025B6.861214.1077.00Công nghệ
019685 DAEKYO(1PB)
4675.000.21%10.00Mua2.105K638.002B28.47226.892470.00Công nghiệp
023770 PLAYWITH
8760.001.27%110.00Mua28.157K31.977B-2171.7640.00Công nghệ
028100 DONG AH E&C
24800.0011.46%2550.00Mua1.357M280.240B14.951658.37364.00Công nghiệp
030000 CHEIL WORLDWIDE
28550.000.88%250.00Mua207.963K2891.508B21.711315.321257.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
030190 NICE INFO
18250.006.73%1150.00Mua658.796K1091.036B27.90654.13516.00Công nghiệp
031330 SAMT
2490.00-0.80%-20.00Mua6.335M246.498B8.63288.4683.00Công nghệ
032500 KMW
40050.000.12%50.00Mua577.196K1545.818B-503.43857.00Công nghệ
033340 GOODPEOPLE
4630.003.58%160.00Mua1.276M136.524B31.44147.25437.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
034950 KR
64200.002.23%1400.00Sức mua mạnh1.815K286.388B16.163971.84163.00Công nghiệp
035890 SEOHEE CONSTRUCTION
1465.00-1.35%-20.00Mua4.978M247.692B8.06208.421000.00Công nghiệp
036180 YOUNG IN F.T
14900.001.36%200.00Mua747.806K262.245B106.70139.64107.00Công nghiệp
040610 SG&G
2550.005.15%125.00Mua29.231M86.053B96.6326.3984.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
045970 COASIA
7800.001.04%80.00Mua117.131K152.989B-922.108.00Công nghệ
046140 SBS CONTENTS HUB
6720.005.00%320.00Mua612.766K144.235B17.47384.55152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
047810 KOREA AEROSPACE
36150.001.12%400.00Mua320.333K3523.725B51.35704.053530.00Công nghiệp
049480 OPENBASE
3700.00-6.80%-270.00Mua12.184M115.130B-90.58117.00Công nghệ
051780 CUROHOLDINGS
739.000.82%6.00Mua731.113K46.814B-132.1034.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
052400 KONA I
20650.00-0.48%-100.00Sức mua mạnh196.870K308.320B-3379.37192.00Công nghệ
053280 YES24
6890.001.03%70.00Mua54.770K118.508B-305.05429.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
054210 ELENTEC
7370.002.36%170.00Mua3.297M150.924B-484.64319.00Công nghiệp
056700 SHINWHA
5200.006.89%335.00Sức mua mạnh3.105M150.858B55.5193.68316.00Công nghệ
058400 KNN
1355.00-0.73%-10.00Mua3.321M179.442B22.9858.97132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
060250 NHN KCP
16300.003.49%550.00Mua1.375M360.066B21.61761.34262.00Công nghệ
061040 RFTECH
7740.008.10%580.00Mua2.663M153.413B50.90179.50274.00Công nghệ
063160 CKD BIO
32850.00-0.76%-250.00Mua235.016K168.503B20.861575.09353.00Chăm sóc sức khỏe
065680 UJU
10500.005.11%510.00Mua66.553K104.309B51.43204.15555.00Công nghệ
066310 QSI
7170.007.01%470.00Mua991.951K57.988B-44.01131.00Công nghệ
066575 LGELECTRONICS(1P)
35000.002.94%1000.00Mua74.440K14531.322B13.286077.3637835.00Công nghệ
067990 DEUTSCH MOTORS INC.
12400.00-3.12%-400.00Mua1.956M335.206B7.941635.95700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
073110 LMS
13450.007.60%950.00Mua2.923M119.648B15.31878.72419.00Công nghệ
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
49000.001.14%550.00Mua249.850K809.133B74.62656.70286.00Tài chính
078890 KAON MEDIA
13700.000.37%50.00Mua440.369K198.386B39.66351.40285.00Công nghệ
079960 DONGYANG E&P
12600.00-0.79%-100.00Mua69.606K96.516B19.76637.75402.00Công nghiệp
083420 GREEN CHEMICAL
3815.002.28%85.00Mua49.277K74.774B29.90127.59145.00Vật liệu cơ bản
083930 AVACO
7180.000.56%40.00Mua206.797K103.357B3.442107.74294.00Công nghệ
084010 DAEHAN STEEL
8570.00-0.70%-60.00Mua58.109K192.663B-376.16584.00Vật liệu cơ bản
088290 EWON COMFORTECH
2185.0024.50%430.00Mua4.895M31.131B-36.18122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
088910 DONGWOO FARM TO TABLE
4980.00-0.60%-30.00Mua603.679K128.094B6.22800.14626.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
089850 UBIVELOX
7700.003.49%260.00Mua235.301K51.879B18.01427.48247.00Công nghệ
090740 YOUNYI
5000.006.84%320.00Mua204.692K80.000B916.335.46161.00Công nghệ
091340 S&K
5230.00-0.76%-40.00Mua143.063K58.625B5.27991.9475.00Công nghệ
092440 KISHIN
4195.000.60%25.00Mua39.610K122.494B14.79283.68469.00Công nghiệp
093230 EID
350.001.16%4.00Mua15.254M92.641B-26.7826.00Công nghệ
093920 SWIT
6080.003.58%210.00Mua191.283K113.088B20.40297.99520.00Công nghệ
094170 DONGWOON ANATECH
7870.007.37%540.00Mua935.158K97.423B-571.12113.00Công nghệ
094840 SUPREMA HQ
8960.004.31%370.00Mua174.024K88.232B10.17881.14192.00Công nghệ
100660 SEOAM MACHINERY
6090.003.75%220.00Mua1.432M76.734B22.33272.78121.00Công nghiệp
101330 MOBASE
7140.00-0.97%-70.00Mua506.063K169.295B7.90903.83171.00Công nghệ
101490 S&S TECH
7880.000.90%70.00Mua369.067K150.620B26.41298.35187.00Công nghệ
115160 HUMAX
8000.000.63%50.00Mua367.969K184.505B-2041.22833.00Công nghệ
115440 WOORINET
11100.0015.15%1460.00Mua3.797M70.659B92.99282.91144.00Công nghệ
120030 CHOSUN WELDING
88100.001.03%900.00Mua1.224K96.281B8.4710400.73120.00Vật liệu cơ bản
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
4115.00-0.36%-15.00Mua256.341K175.954B-1203.56142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
121890 SDSYSTEM
5650.006.81%360.00Sức mua mạnh657.397K46.826B-551.33133.00Công nghiệp
122900 IMARKETKOREA
12150.0013.02%1400.00Mua851.107K413.663B34.07356.63524.00Công nghệ
123860 ANAPASS
36800.00-3.92%-1500.00Mua138.190K344.257B-719.99124.00Công nghệ
138580 BUSINESSON
16600.000.91%150.00Mua265.333K158.446B30.01553.2269.00Công nghệ
143240 SARAMINHR
25850.007.71%1850.00Mua80.804K284.460B14.721758.55422.00Công nghiệp
161580 PHILOPTICS
8590.000.23%20.00Mua54.453K146.961B-1353.19Công nghệ
176440 HNT
14500.000.35%50.00Mua334.590K207.497B98.97146.51Công nghiệp
187220 DTNC
12750.00-0.78%-100.00Mua270.521K129.137B84.19151.44184.00Công nghệ
187420 GENOFOCUS
8080.000.12%10.00Mua158.738K176.171B-149.2444.00Vật liệu cơ bản
190510 NAMUGA
49750.006.08%2850.00Sức mua mạnh135.890K155.828B38.591302.20145.00Công nghệ
213090 MIRAE TECH
10500.0010.18%970.00Mua155.338K61.848B-27.1719.00Công nghệ
214270 FSN
1780.007.88%130.00Mua46.202M156.360B41.5043.001.00Công nghệ
214680 DRTECH
2510.000.40%10.00Mua56.153M115.634B100.0529.441.00Chăm sóc sức khỏe
215000 GOLFZON
74500.003.76%2700.00Mua24.582K467.299B19.803762.41267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
226340 BONNE
4910.004.03%190.00Mua1.625M147.780B58.1684.42Tài chính
229640 LS C&S ASIA
7920.005.18%390.00Sức mua mạnh388.765K242.549B22.49352.14Công nghiệp
239340 ZUMINTERNET
10600.0029.74%2430.00Sức mua mạnh20.960M251.439B-3.84Công nghệ
243840 SHIN HEUNG SEC
40900.00-2.39%-1000.00Mua54.796K267.964B25.331689.10Công nghiệp
250930 KB NO.10 SPAC
2985.006.61%185.00Mua3.115M15.552B222.3313.55Tài chính
251370 YMT
21800.00-2.24%-500.00Mua139.271K158.898B19.991112.42Vật liệu cơ bản
256630 NH SPAC X
3425.0029.98%790.00Mua11.560M23.975B133.9425.57Tài chính
263750 PEARLABYSS
224200.001.26%2800.00Mua100.863K2722.693B20.7411180.03Công nghệ
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
4385.001.15%50.00Sức mua mạnh12.353K14.001BCông nghệ
288490 NARASOFT
1100.0012.70%124.00Mua46.767K27.247BCông nghệ
290120 DAYOU AP
8290.00-5.90%-520.00Mua612.285K90.228B8.90930.96Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
290270 HUNESION
14400.0018.52%2250.00Mua4.881M69.175B82.69174.59Công nghệ
290740 ACTRO
11800.00-1.67%-200.00Mua121.115K116.357BCông nghệ
291230 SAMSUNG SPAC 2
2105.000.48%10.00Mua17.235K15.893B184.1411.53Tài chính
307180 SHT-4 SPAC
2170.000.00%0.00Mua1.041K9.450BTài chính
307870 SANGSANGIN IAN SPAC 1
2095.000.00%0.00Mua7.414K9.951BTài chính
313750 YUANTA SPAC 4
2100.000.00%0.00Mua8.050K
950140 ENGLEWOOD LAB
5980.003.10%180.00Mua370.123K118.810B-287.54334.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất