Cổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Khối lượng tăng hoặc giảm vượt trội có nghĩa là điều gì đó quan trọng đang xảy ra với cổ phiếu. Thật hữu ích khi nhận thấy những thay đổi này, vì chúng có thể báo trước chuyển động giá trong tương lai. Hãy chú ý đến lượng tăng đột biến và đừng bỏ lỡ cơ hội.

           
002870 SHINPOONG PAPR MFG
2945.0022.96%550.00Sức mua mạnh30.274M66.357B1.661443.6916.00Công nghiệp Chế biến
119850 GNCENERGY
5180.0017.33%765.00Mua7.545M69.860B49.9988.3289.00Công nghệ Điện tử
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
7480.007.32%510.00Sức mua mạnh4.702M122.479B15.43451.5897.00Công nghiệp Chế biến
123330 GENIC
6150.002.50%150.00Mua1.542M41.136B-421.89187.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
236030 SSIAL FOOD
8770.00-1.46%-130.00Bán19.800K20.959BHàng tiêu dùng không lâu bền
014160 DAEYOUNG PKG
2615.0012.47%290.00Mua62.071M239.730B27.6184.22366.00Công nghiệp Chế biến
052460 ICRAFT
5480.007.03%360.00Mua3.148M61.225B25.40201.58149.00Dịch vụ Công nghệ
900110 EAST ASIA HOLDINGS
178.009.20%15.00Mua42.100M27.630B6.7124.29690.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002200 KOR EXPT PKG IND
26450.004.13%1050.00Mua261.996K97.216B7.103576.01Công nghiệp Chế biến
027410 BGF
5840.002.28%130.00Mua3.837M546.497B29.53193.37112.00Vận chuyển
900260 ROTHWELL
303.002.71%8.00Bán6.239M52.837B-387.119.00Sản xuất Chế tạo
002600 CHOHEUNG
212000.008.16%16000.00Sức mua mạnh2.459K117.600B7.1427451.34295.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
003570 S&T DYNAMICS
9600.006.43%580.00Mua607.478K200.302B3.472601.33659.00Sản xuất Chế tạo
036530 SNT HOLDINGS
18200.002.25%400.00Mua138.493K257.382B3.794698.31Sản xuất Chế tạo
037230 HKPAK
4520.002.26%100.00Bán2.998M110.500B59.8573.85104.00Công nghiệp Chế biến
900120 CKH
295.0019.43%48.00Mua46.459M29.751B-510.24Công nghệ Sức khỏe
009200 MOORIM PAPER
2805.001.45%40.00Bán1.157M115.050B-1122.08466.00Công nghiệp Chế biến
192080 DOUBLEUGAMES
66600.00-9.26%-6800.00Mua5.917M1246.004B9.897418.87265.00Dịch vụ Công nghệ
347860 ALCHERA
34500.009.87%3100.00Sức mua mạnh2.840M430.817B-472.38Dịch vụ Thương mại
205470 HUMASIS
17000.0029.77%3900.00Sức mua mạnh8.793M447.943B13.58964.76Công nghệ Sức khỏe
102120 ABOV
13200.009.54%1150.00Mua1.675M199.437B18.31658.11Công nghệ Điện tử
291650 APTAMER SCIENCES
21900.0011.17%2200.00Mua993.519K166.783B-434.2831.00Công nghệ Sức khỏe
270520 G ENONE ENERGY
3375.006.13%195.00Mua3.549M99.244B83.3838.1445.00Công ty dịch vụ công cộng
066310 QSI
17250.0010.58%1650.00Sức mua mạnh270.182K132.394B170.43161.52130.00Công nghệ Điện tử
095660 NEOWIZ
26300.009.13%2200.00Mua5.282M514.672B8.572823.70914.00Dịch vụ Công nghệ
201490 ME2ON
5870.003.53%200.00Mua3.746M177.232B17.73324.8944.00Dịch vụ Công nghệ
046210 PANAGENE
3885.00-6.83%-285.00Sức bán mạnh506.335K134.010B23.97173.9955.00Sản xuất Chế tạo
039020 EAGON HOLDINGS
6100.00-3.94%-250.00Mua13.328M137.536B16.03396.1942.00Sản xuất Chế tạo
217320 SUNTECH
9790.004.04%380.00Mua844Sản xuất Chế tạo
033540 PARATECH
3015.0010.24%280.00Mua5.470M113.906B-278.14212.00Sản xuất Chế tạo
004540 KLEANNARA
4630.00-0.86%-40.00Bán1.092M173.907B8.78532.12573.00Công nghiệp Chế biến
047080 HBS
5590.002.38%130.00Mua2.291M135.298B-368.6570.00Khách hàng Lâu năm
273060 WISE BIRDS
1930.00-9.60%-205.00Bán2.842M103.679B-46.85Dịch vụ Thương mại
044380 JOOYONTECH
1300.0010.17%120.00Mua19.571M62.171B17.8872.8599.00Công nghệ Điện tử
270210 SR BIOTEK
4900.00-5.41%-280.00Bán2.180K4.179B13.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
085810 ALTICAST
2670.00-4.81%-135.00Bán3.307M81.081B-206.48150.00Dịch vụ Công nghệ
377030 MAXST
62900.0016.48%8900.00Sức mua mạnh6.944MDịch vụ Công nghệ
017650 DAELIMPAPER
11050.002.31%250.00Bán234.007K97.200B5.272049.57155.00Công nghiệp Chế biến
027970 SEHA
1885.005.01%90.00Mua1.636M103.323B7.88227.74254.00Công nghiệp Chế biến
011280 TAILIM PKG
4250.003.91%160.00Mua5.449M281.552B16.20252.49991.00Công nghiệp Chế biến
225570 NAT GAMES
15250.000.99%150.00Mua4.027M431.852B24.65612.73537.00Dịch vụ Công nghệ
009460 HANCHANG PAPER
2140.003.13%65.00Mua4.464M123.810B8.67239.28215.00Công nghiệp Chế biến
023600 SAMBO CORR
14100.003.30%450.00Mua184.084K217.960B4.123309.31284.00Công nghiệp Chế biến
052300 CHOROKBAEM COMPANY
1455.005.82%80.00Mua25.357M95.118B6.23348.4725.00Công nghệ Điện tử
308080 VIGENCELL
37300.009.22%3150.00Mua808.417KCông nghệ Sức khỏe
225330 CMS EDU
7140.004.85%330.00Mua537.223K126.902B17.86381.34Dịch vụ Thương mại
122690 SAC
2770.000.36%10.00Mua182.573K53.592B-282.22263.00Hỗn hợp
208850 EB TECH
5870.00-14.93%-1030.00Bán30419.460B30.00Công nghệ Điện tử
327970 KAREROOM MEDICAL EQUIPMENT
12150.00-1.62%-200.00Sức bán mạnh101Công nghệ Sức khỏe
123420 SUNDAYTOZ
23250.00-4.12%-1000.00Mua744.374K207.206B16.571463.67285.00Dịch vụ Công nghệ
205500 ACTION SQUARE
6380.009.06%530.00Sức mua mạnh2.069M241.788B-68.4266.00Dịch vụ Công nghệ
025750 HOMEDECO
1945.005.42%100.00Mua38.022M148.643B112.2816.43267.00Khách hàng Lâu năm
224810 EOMJIHOUSE
4825.00-14.60%-825.00Sức bán mạnh2.574K22.933B137.00Dịch vụ Công nghiệp
238500 ROBO3
945.00-4.55%-45.00Bán20.234K15.917BSản xuất Chế tạo
045520 CLEAN & SCIENCE
18800.006.82%1200.00Mua107.825K107.659B2075.778.48188.00Sản xuất Chế tạo
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
647.00-3.00%-20.00Bán18.967K7.040B50.00Khách hàng Lâu năm
203650 DREAM SECURITY
4585.004.20%185.00Bán2.141M218.571B35.60123.60194.00Dịch vụ Công nghệ
001810 M.S
3345.000.45%15.00Bán290.132K73.718B23.65140.78207.00Công nghiệp Chế biến
096240 CHUNGDAHM
35100.006.36%2100.00Sức mua mạnh555.624K246.636B16.691989.11703.00Dịch vụ Khách hàng
042510 RAONSECURE
5090.001.39%70.00Mua8.476M194.107B-239.45198.00Công nghệ Điện tử
253840 SUGENTECH
14350.005.90%800.00Bán396.906K208.520B-1458.66Công nghệ Sức khỏe
058630 MGAME
9750.001.46%140.00Mua4.832M182.675B15.90604.403.00Dịch vụ Công nghệ
054180 MEDICOX
1120.006.67%70.00Bán5.502M84.518B-244.3183.00Sản xuất Chế tạo
008250 EAGON IND
14050.002.55%350.00Mua810.228K146.447B11.741166.82194.00Khoáng sản phi năng lượng
002030 ASIA HOLDINGS
127000.00-5.93%-8000.00Sức bán mạnh13.877K249.710B3.2940985.4412.00Khoáng sản phi năng lượng
053620 TAEYANG
9120.001.22%110.00Mua67.436K71.729B24.37369.66253.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001020 PAPERCOREA
1860.000.00%0.00Sức bán mạnh579.144K75.741B-104.49161.00Công nghiệp Chế biến
158300 SAT
18650.003.61%650.00Sức mua mạnh22.382K59.514B42.00Công nghệ Điện tử
276730 JEJU BEER COMPANY
2995.003.45%100.00Mua5.937M163.554B110.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
289220 GIANTSTEP
103800.0011.02%10300.00Sức mua mạnh1.909M902.814B-119.07186.00Dịch vụ Thương mại
007980 PAN-PACIFIC
3345.007.04%220.00Sức mua mạnh14.252M143.100B-278.69475.00Công nghiệp Chế biến
014970 SAMRYOONG
7700.003.63%270.00Mua383.229K112.379B-436.45Công nghiệp Chế biến
299480 G&E HEALTHCARE
999.00-6.64%-71.00Bán23111.878BCông nghiệp Chế biến
342550 KB NO.20 SPAC
2130.001.43%30.00Mua26.625KTài chính
294090 EOFLOW
61000.005.90%3400.00Sức mua mạnh283.967K664.972B71.00Công nghệ Điện tử
089890 KOSES
13100.0011.97%1400.00Sức mua mạnh2.481M179.971B20.98557.64Công nghệ Điện tử
082800 VIVOZON HEALTHCARE
1325.00-5.36%-75.00Sức bán mạnh3.653M237.870B-288.4538.00Công nghệ Điện tử
026960 DONGSUH
31250.007.20%2100.00Sức mua mạnh449.602K2876.304B26.601095.77278.00Dịch vụ Phân phối
219750 GTG WELLNESS
2380.0011.21%240.00Bán485.005K36.930B-427.86Công nghệ Sức khỏe
052790 ACTOZ SOFT
13500.00-0.37%-50.00Mua2.852M148.028B4.812818.93148.00Dịch vụ Công nghệ
236810 NBT
19250.001.85%350.00Mua209.456K160.418B-35.1366.00Dịch vụ Công nghệ
115610 IMAGIS
3230.003.69%115.00Sức mua mạnh56.148K23.858B-262.0743.00Công nghệ Điện tử
202960 PANDORA TV
3790.009.86%340.00Sức mua mạnh42.902K40.833B35.00Công nghệ Điện tử
069410 NTELS
10850.003.33%350.00Mua516.535K105.377B36.67286.35233.00Dịch vụ Công nghệ
084650 LABGEN
24300.005.19%1200.00Bán1.617M260.648B5.324354.31Công nghệ Sức khỏe
001420 TAEWONMULSAN
5370.006.55%330.00Sức mua mạnh125.733K36.959B326.4215.4448.00Khoáng sản phi năng lượng
172580 HI GOLD NO.12
2675.000.19%5.00Mua158.748K34.829B-76.40Vận chuyển
063170 SEOUL AUCTION
28200.0015.10%3700.00Sức mua mạnh4.659M386.616B46.50526.9175.00Dịch vụ Khách hàng
291230 NP
11900.0018.41%1850.00Sức mua mạnh31.155MDịch vụ Thương mại
019490 HITRON
3830.006.69%240.00Bán273.859K26.232B-4042.23Công nghệ Điện tử
207490 APEX INTEC
8000.002.70%210.00Bán12828.044B71.00Dịch vụ Phân phối
276240 ELIVISION
598.00-4.93%-31.00Bán7.029KCông nghệ Điện tử
079190 EMW
1865.008.12%140.00Bán3.829M54.828B-72.63212.00Công nghệ Điện tử
033240 JAHWA ELEC
18450.003.07%550.00Mua749.153K301.245B20.90856.27501.00Công nghệ Điện tử
044340 WINIX
20350.004.90%950.00Mua148.934K308.591B9.492170.32Khách hàng Lâu năm
086220 NATURALFNP
2805.000.18%5.00Mua1.030K29.607BHàng tiêu dùng không lâu bền
320000 WINTEC
2605.00-0.76%-20.00Bán106.582KTài chính
086960 HANCOM MDS
21400.003.38%700.00Sức mua mạnh399.712K170.771B35.30586.39Dịch vụ Công nghệ
005680 SAMYOUNG ELEC
12550.005.02%600.00Mua201.020K239.000B15.34779.07Công nghệ Điện tử
059120 AJINEXTEK
9520.005.31%480.00Mua484.232K84.297B35.92251.6982.00Công nghệ Điện tử
Tải thêm