Chứng khoán Hàn QuốcCổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường

Điều đáng chú ý về những điều bất thường là chúng thường khá dễ nhận thấy. Chứng khoán Hàn Quốc hiện có khối lượng giao dịch khác thường - cả tăng và giảm - đều được thu thập trong danh sách này, vì vậy bạn có thể theo dõi những gì đang bắt đầu thay đổi, rất lâu trước khi các diễn đàn bắt đầu thảo luận về nó.

Khối lượng tương đối
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
026940BOOKOOK STEEL
9.513780 KRW0.00%20.709M75.6B KRW16.69226.54 KRW−49.88%1.98%Khoáng sản phi năng lượng
001380SG GLOBAL
9.201688 KRW0.00%10.451M75.899B KRW33.5550.31 KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
330350WITHUS PHARM
8.959900 KRW0.00%10.632M130.584B KRW81.30121.77 KRW−69.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
192390WINHITECH
8.903870 KRW0.00%2.996M41.553B KRW10.24378.03 KRW63.58%0.00%Khách hàng Lâu năm
036120SCI
8.893890 KRW0.00%19.026M134.547B KRW−6.13 KRW−104.51%1.29%Dịch vụ Thương mại
002210DONGSUNG PHARM
8.646320 KRW0.00%9.628M147.016B KRW−4.04 KRW98.65%0.00%Công nghệ Sức khỏe
111710NAMHWA INDUSTRIAL
8.566940 KRW0.00%648.27K142.881B KRW7.66906.20 KRW11.30%4.32%Dịch vụ Khách hàng
049430KOMELON
8.279180 KRW0.00%587.899K82.477B KRW4.172199.60 KRW32.06%2.72%Khách hàng Lâu năm
002800SINSIN PHARM
7.976480 KRW0.00%18.522M98.305B KRW18.73345.97 KRW105.49%0.77%Công nghệ Sức khỏe
099220SDN
7.911350 KRW0.00%6.145M75.832B KRW−2.42 KRW89.75%0.00%Công nghệ Điện tử
091590NAM HWA CONST CO., LTD.
7.868430 KRW0.00%4.102M98.968B KRW3.622329.68 KRW97.45%2.37%Dịch vụ Công nghiệp
017480SAMSCO
7.805410 KRW0.00%924.698K83.546B KRW5.91915.14 KRW−33.70%5.55%Khoáng sản phi năng lượng
024940PNPOONGNYUN
7.439170 KRW0.00%6.33M86.186B KRW52.22175.59 KRW−16.88%0.27%Khách hàng Lâu năm
006050KUKYOUNGG&M
7.371501 KRW0.00%3.395M50.877B KRW23.9362.73 KRW0.00%Dịch vụ Công nghiệp
008350NAMSUN ALUM
7.372600 KRW0.00%41.259M343.58B KRW32.5479.90 KRW−79.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
044380JOOYONTECH
7.30620 KRW0.00%2.791M35.51B KRW−131.41 KRW−215.50%0.00%Công nghệ Điện tử
215380WOOJUNG BIO
7.042870 KRW0.00%9.338M36.732B KRW−235.39 KRW41.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
078000TELCOWARE
6.809330 KRW0.00%90.85K52.496B KRW6.021550.42 KRW295.77%6.43%Dịch vụ Công nghệ
006090OYANG
6.488090 KRW0.00%167.572K76.23B KRW5.941361.45 KRW−23.58%1.48%Dịch vụ Khách hàng
001540AHN-GOOK PHA
6.477880 KRW0.00%534.135K90.298B KRW11.48686.32 KRW12.10%2.79%Công nghệ Sức khỏe
377460WINIA AID
6.072780 KRW0.00%571.987K42.794B KRW3.95704.26 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
016090DAEHYUN
6.002140 KRW0.00%1.096M94.764B KRW3.68581.71 KRW10.88%5.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
099750EZCARETECH
5.7121650 KRW0.00%1.074M145.183B KRW−1393.40 KRW−74.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
290120DAYOU AP
5.543300 KRW0.00%570.538K42.183B KRW4.14797.99 KRW−31.08%6.06%Sản xuất Chế tạo
060230SONID
5.383020 KRW0.00%2.902M101.422B KRW−1326.91 KRW−280.87%0.00%Công nghệ Điện tử
032080AZTECHWB
4.942050 KRW0.00%7.181M43.03B KRW20.15101.74 KRW−77.47%0.98%Công nghiệp Chế biến
049720KORYOINFO
4.8410130 KRW0.00%829.996K140.925B KRW12.56806.45 KRW16.16%3.46%Dịch vụ Thương mại
092790NEXTEEL
4.7811000 KRW0.00%13.97M286.022B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
007330PUREUN S.BK.
4.779040 KRW0.00%101.879K107.286B KRW3.592514.71 KRW128.20%7.19%Tài chính
060260NUVOTEC
4.69875 KRW0.00%661.222K35.634B KRW22.4538.98 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
361570RBW
4.594690 KRW0.00%663.275K134.3B KRW−69.91 KRW−135.38%0.00%Dịch vụ Khách hàng
023770PLAYWITH
4.416290 KRW0.00%403.275K53.256B KRW−871.36 KRW−13324.69%0.00%Khách hàng Lâu năm
025890HANKOOK STEEL
4.412770 KRW0.00%222.73K30.871B KRW102.0227.15 KRW−70.72%0.00%Sản xuất Chế tạo
005820WONLIM
4.2821150 KRW0.00%38.209K43.502B KRW6.963040.28 KRW9.32%1.65%Công nghiệp Chế biến
019180THN
4.143320 KRW0.00%547.484K59.76B KRW−153.60 KRW−118.08%1.51%Sản xuất Chế tạo
456440DB FINANCE NO.11 SPAC
3.932070 KRW0.00%119.278KTài chính
238120ALIGNED
3.908550 KRW0.00%287.414K61.47B KRW28.10304.29 KRW−47.62%0.00%Dịch vụ Thương mại
001260NAMKWANG ENG & CONS
3.888700 KRW0.00%86.664K85.475B KRW6.371364.89 KRW−30.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002410BUMYANG CONST
3.872480 KRW0.00%1.18M61.578B KRW−656.40 KRW−298.64%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
012800DAECHANG
3.791405 KRW0.00%12.38M107.23B KRW−229.66 KRW−193.32%0.00%Sản xuất Chế tạo
347770PIMS
3.774030 KRW0.00%2.116M92.114B KRW14.83271.70 KRW62.16%0.00%Công nghệ Điện tử
138070SINJIN SM
3.562785 KRW0.00%449.277K47.518B KRW14.07197.97 KRW−46.67%3.59%Sản xuất Chế tạo
004080SHINHUNG
3.5414110 KRW0.00%11.215K133.405B KRW14.65962.85 KRW−17.25%1.84%Công nghệ Sức khỏe
388790LICOMM
3.433525 KRW0.00%55.574M105.447B KRW−186.43 KRW−786.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
348080QURATIS
3.253145 KRW0.00%7.759MCông nghệ Sức khỏe
241840ASTORY
3.2315660 KRW0.00%203.16K146.299B KRW1020.8015.34 KRW−98.39%0.00%Dịch vụ Khách hàng
101730WEMADE MAX
3.169410 KRW0.00%1.222M310.685B KRW28.61328.88 KRW−48.31%0.00%Dịch vụ Công nghệ
045660ATEC
3.149530 KRW0.00%807.642K77.211B KRW13.89686.03 KRW−18.68%2.10%Công nghệ Điện tử
408920MESSE ESANG
3.132595 KRW0.00%782.096KDịch vụ Thương mại
002840MIWON COMCL
3.13168000 KRW0.00%7.708K811.44B KRW12.9312993.95 KRW−0.94%0.89%Công nghiệp Chế biến
014470BUBANG
3.112840 KRW0.00%3.642M152.413B KRW4.76596.49 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
352770CLINOMICS
3.092550 KRW0.00%3.148M81.101B KRW−1049.63 KRW−322.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
264850ELENSYS
3.074560 KRW0.00%26.553M133.668B KRW30.96147.28 KRW−31.35%1.10%Sản xuất Chế tạo
091440TELEFIELD
3.032440 KRW0.00%1.713M23.627B KRW−1153.41 KRW−2.80%0.00%Công nghệ Điện tử
004870T'WAY HOLDINGS
3.02499 KRW0.00%699.797K55.678B KRW7.7864.17 KRW−66.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
005990MAEIL HOLDINGS
2.978110 KRW0.00%17.013K102.888B KRW5.391505.58 KRW72.48%1.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
250060MOBIIS
2.945910 KRW0.00%67.54M184.474B KRW−40.61 KRW80.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
032820WOORITG, INC.
2.921431 KRW0.00%43.573M217.407B KRW82.4917.35 KRW−53.06%0.00%Khách hàng Lâu năm
177830PAVONINE
2.894575 KRW0.00%5.996M61.202B KRW13.10349.29 KRW−10.35%2.19%Khoáng sản phi năng lượng
115610IMAGIS
2.873250 KRW0.00%4.875M50.445B KRW−7.87 KRW−107.37%0.00%Công nghệ Điện tử
009810PLAYGRAM
2.81710 KRW0.00%2.255M89.986B KRW−163.40 KRW−126.69%0.00%Sản xuất Chế tạo
215360W.I.C
2.7717980 KRW0.00%111.219K164.196B KRW−697.19 KRW30.91%0.83%Sản xuất Chế tạo
378850HS R&A
2.743600 KRW0.00%72.759K68.367B KRW2.851262.96 KRW2614.14%1.39%Sản xuất Chế tạo
007980PAN-PACIFIC
2.721838 KRW0.00%1.943M86.452B KRW3.14584.88 KRW1.63%Công nghiệp Chế biến
223250DREAMCIS
2.6829150 KRW0.00%2.567M172.781B KRW40.91712.48 KRW−4.54%0.00%Dịch vụ Thương mại
123330GENIC
2.673805 KRW0.00%101.222K26.087B KRW−372.75 KRW59.87%0.00%Công nghệ Sức khỏe
005670FOODWELL
2.644910 KRW0.00%26.263K47.82B KRW11.00446.47 KRW−9.41%1.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
007160SAJO IND
2.5939450 KRW0.00%5.918K196.974B KRW3.6510821.29 KRW−5.08%0.89%Công nghiệp Chế biến
004270NAMSUNG
2.572200 KRW0.00%3.088M68.909B KRW−170.42 KRW−174.11%1.14%Công nghệ Điện tử
036530SNT HOLDINGS
2.5615000 KRW0.00%19.845K216.895B KRW3.114816.63 KRW45.81%4.67%Sản xuất Chế tạo
309960LB INVESTMENT
2.544230 KRW0.00%1.043MTài chính
421800KYOBO 12 SPAC
2.502150 KRW0.00%26.119KTài chính
065500ORIENT PRECISION INDUSTRIES
2.481169 KRW0.00%270.125K37.088B KRW−153.70 KRW−179.03%0.00%Sản xuất Chế tạo
023960SC ENGINEERING
2.452350 KRW0.00%9.059M73.863B KRW13.69171.61 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
053580WEBCASH
2.4411800 KRW0.00%38.531K159.049B KRW13.39881.38 KRW−6.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
088290EWON COMFORTECH
2.443285 KRW0.00%4.307M79.774B KRW10.94300.36 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
039020EAGON HOLDINGS
2.413000 KRW0.00%79.697K64.978B KRW−122.03 KRW−167.84%1.67%Sản xuất Chế tạo
114450GREEN LIFESCIENCE
2.412305 KRW0.00%91.158K46.1B KRW−252.88 KRW−87.56%0.00%Công nghiệp Chế biến
419050SAMKEE EV
2.403960 KRW0.00%12.186M226.497B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
128820DAESUNGIND
2.383785 KRW0.00%394.705K137.198B KRW−288.56 KRW82.85%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
009160SIMPAC
2.383965 KRW0.00%171.236K221.487B KRW16.12245.97 KRW−89.56%5.04%Khoáng sản phi năng lượng
001750HANYANG SECU
2.379410 KRW0.00%19.429K119.776B KRW4.851940.92 KRW−51.55%8.50%Tài chính
030960YANGJISA
2.3216290 KRW0.00%879.457K223.761B KRW488.1233.37 KRW0.31%Dịch vụ Thương mại
268280MIWON SC
2.29145900 KRW0.00%2.559K716.369B KRW23.976086.67 KRW−64.01%1.44%Công nghiệp Chế biến
130740TPC GLOBAL
2.283575 KRW0.00%5.666M40.314B KRW−169.13 KRW44.34%0.00%Dịch vụ Phân phối
046940WOOWON DEVELOPMENT
2.273090 KRW0.00%133.062K55.85B KRW11.57266.98 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
080580OKINS
2.274920 KRW0.00%533.601K86.982B KRW137.8835.68 KRW−75.59%0.00%Công nghệ Điện tử
053160FREEMS
2.238090 KRW0.00%58.227K43.654B KRW28.74281.49 KRW112.80%0.62%Sản xuất Chế tạo
003460YUHWA SECU
2.232205 KRW0.00%20.513K135.11B KRW−1.78 KRW−101.90%4.99%Tài chính
084010DAEHAN STEEL
2.2113640 KRW0.00%106.112K294.262B KRW2.605248.86 KRW−23.42%5.72%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
376930NOUL
2.2111120 KRW0.00%4.491M148.417B KRW−1142.78 KRW−42.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
442900MIRAE ASSET DREAM SPAC 1
2.219350 KRW0.00%30.473K71.808B KRW305.9030.57 KRW0.00%Tài chính
065680UJU
2.2112700 KRW0.00%29.716K100.621B KRW34.10372.48 KRW−81.97%2.36%Công nghệ Điện tử
185490EYEGENE
2.203240 KRW0.00%220.869K69.59B KRW−1109.94 KRW64.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
048910DAEWON MEDIA
2.1911770 KRW0.00%75.071K142.234B KRW25.65458.93 KRW−40.35%0.85%Dịch vụ Khách hàng
000890BOHAE BREW
2.19530 KRW0.00%545.007K73.71B KRW−40.69 KRW−255.39%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
086670BMT
2.1613490 KRW0.00%93.935K123.099B KRW8.421602.87 KRW44.78%1.48%Sản xuất Chế tạo
060480KUKIL METAL
2.152830 KRW0.00%623.99K31.385B KRW−65.42 KRW−152.12%1.77%Khoáng sản phi năng lượng
084680E-WORLD
2.111390 KRW0.00%1.701M196.616B KRW52.2426.61 KRW0.00%Dịch vụ Khách hàng
031440SF
2.0838050 KRW0.00%8.248K147.341B KRW−2209.33 KRW−287.25%1.97%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh