Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị (Công nghiệp)

17
Cổ phiếu
6370.107B
Giá trị vốn hóa thị trường
204.941K
Khối lượng
+0.03%
Thay đổi
+6.19%
Hiệu suất Tháng
−17.24%
Hiệu suất Năm
−14.75%
Hiệu suất YTD
           
010470 ORICOM
6580.000.61%40.00Sức mua mạnh49.564K326131120.0075.895B10.74609.55263.00
011420 GALAXIA SM
2095.00-0.48%-10.00Mua100.794K211163430.0057.992B11.50183.0592.00
030000 CHEIL WORLDWIDE
22700.000.00%0.00Mua253.020K5743554000.002299.027B1742.161326.00
035000 GR
6150.001.32%80.00Mua13.167K80977050.0098.380B5.701065.30
037270 YGP
6860.000.59%40.00Mua539.556K3701354160.00432.589B17.24395.70
048550 SM C&C
4120.000.49%20.00Mua543.117K2237642040.00389.024B-97.33453.00
051160 GAEASOFT
12950.002.78%350.00Mua104.275K1350361250.00194.978B21.14595.89187.00
089600 NASMEDIA
25450.00-0.39%-100.00Mua24.967K635410150.00262.147B2653.53424.00
123570 EMNET
6080.00-0.65%-40.00Mua91.303K555122240.00133.744B5.391134.37340.00
202960 PANDORA TV
1915.006.39%115.00Mua1.392K2665680.0021.304B29.00
214320 INNOCEAN
43650.000.46%200.00Bán27.810K1213906500.00869.000B2876.45704.00
216050 INCROSS
17100.000.29%50.00Mua23.511K402038100.00204.393B1501.46248.00
227420 DOBU MASK
3785.002.44%90.00Bán3901476150.0031.835B27.00
230360 ECHO
17200.00-3.37%-600.00Bán222.103K3820171600.00564.492B1144.14245.00
237820 PLAYD
5960.00-0.50%-30.00Mua22.903K136501880.0076.834B25.92231.08338.00
273060 WISE BIRDS
1275.00-0.39%-5.00Bán71.734K91460850.0064.576B49.5225.85
289220 GIANTSTEP
27250.000.93%250.00Mua115.061K3135412250.00593.898B-192.47
Tải thêm