Trang phục / Giày dép (Công nghiệp)

38
Cổ phiếu
10343.452B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.177M
Khối lượng
−0.95%
Thay đổi
−5.26%
Hiệu suất Tháng
+67.18%
Hiệu suất Năm
+40.55%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
000680 LS NETWORKS
4260.00-2.07%-90.00Bán259.343K313.037B-32.75189.00
001460 BYC
394000.002.07%8000.00Bán350278.686B12.8729989.86590.00
002070 VIVIEN
3610.00-0.82%-30.00Bán330.290K107.345B-2516.29206.00
005320 KUKDONG
3520.00-1.54%-55.00Bán234.026K190.735B16.78553.4874.00
005390 SHINSUNG TONGSANG
3865.00-5.04%-205.00Mua6.960M579.145B52.3777.72
005800 SHINYOUNG WACOAL
113000.000.00%0.00Bán290102.150B38.582929.31405.00
008290 WPMULSAN
1840.00-1.34%-25.00Bán46.599K74.717B-190.0344.00
008600 WILLBES
2345.00-1.26%-30.00Bán789.053K142.027B-52.59
009270 SHINWON
2250.0015.98%310.00Sức mua mạnh116.410M128.622B-32.92585.00
011080 HYUNGJI I&C
1480.00-2.95%-45.00Sức bán mạnh236.546K56.875B-127.5482.00
013990 AGABANG&CO
6230.00-2.50%-160.00Bán730.606K211.138B-42.23143.00
014990 IN THE F
1750.0014.75%225.00Sức mua mạnh20.837M81.913B-449.66212.00
016090 DAEHYUN
2855.00-0.52%-15.00Bán188.311K125.983B11.52249.06468.00
016450 HANSAE YES24 HOLDINGS
11450.00-2.55%-300.00Mua556.673K496.662B6.071935.1327.00
020000 HANDSOME
39000.00-0.76%-300.00Bán56.199K854.617B8.984374.971458.00
065060 GNCO
1005.00-2.43%-25.00Bán590.739K96.740B-159.07125.00
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
2955.003.87%110.00Bán250.411K46.512B37.6075.6743.00
069640 HANSAEMK
9890.00-7.57%-810.00Bán931.474K116.380B-1754.85163.00
084870 TBH GLOBAL
2495.00-4.41%-115.00Bán80.440K52.455B-456.15309.00
088790 JINDO
4735.00-1.46%-70.00Bán75.291K58.629B-73.92
090370 METALABS
1175.00-2.89%-35.00Bán557.680K79.113B-331.5151.00
093050 LF
18500.00-0.54%-100.00Bán50.505K526.510B22.57823.96991.00
093240 HYUNGJI ELITE
4640.00-2.73%-130.00Bán225.538K140.832B46.25103.12
098660 STO
3105.00-5.19%-170.00Bán53.152K40.053B-171.99
103840 WOOYANG
5840.00-0.51%-30.00Bán114.277K83.409B37.15161.82282.00
105630 HANSAE
21200.00-1.17%-250.00Bán224.567K841.687B2887.12568.00
110790 CREAS F&C
41450.002.35%950.00Mua149.551K437.978B9.684182.55311.00
111110 HOJEON
13500.00-3.23%-450.00Bán29.920K106.161B-1944.98148.00
111770 YOUNGONE CORP
39700.00-0.75%-300.00Bán68.203K1748.063B11.353523.85
159580 0TO7
12450.00-2.35%-300.00Sức bán mạnh117.078K247.375B347.0136.74
204020 GRITEE
3740.00-3.11%-120.00Bán88.682K73.100B-88.35107.00
241590 H.S.ENTERPRISE
16350.000.00%0.00Bán165.768K981.179B22.15834.117.00
267790 BARREL
9850.00-1.99%-200.00Bán55.819K79.249B-777.29
298540 TNH CO., LTD
66200.00-2.07%-1400.00Bán74.777K502.518B12.105588.70296.00
299670 SMVINA
5250.00-0.94%-50.00Bán227.795B
306040 SJG
26850.00-2.01%-550.00Bán123.632K284.823B14.951832.36111.00
383220 F&F
586000.00-2.82%-17000.00Mua29.575K
900110 EAST ASIA HOLDINGS
203.00-3.79%-8.00Sức bán mạnh2.255M29.240B17.0012.41690.00
Tải thêm