Bộ phận tự động hóa: OEM (Công nghiệp)

93
Cổ phiếu
17577.763B
Giá trị vốn hóa thị trường
721.352K
Khối lượng
−1.72%
Thay đổi
−2.35%
Hiệu suất Tháng
−6.18%
Hiệu suất Năm
−2.31%
Hiệu suất YTD
          
000300 DAYOU PLUS
789.00-2.11%-17.00Mua337.635K85.939B20.0340.25118.00
000430 DAEWONKANGUP
3550.00-0.14%-5.00Mua35.067K220.410B341.92
001620 DONGKOOK IND
658.00-1.64%-11.00Sức bán mạnh71.239K44.182B330.132.03371.00
002230 PSTEC
3730.00-4.24%-165.00Bán49.839K75.449B29.01134.25147.00
002880 DAYOU A-TECH
872.00-3.00%-27.00Bán220.704K98.167B-201.52291.00
002920 YOOSUNG ENT
2480.00-2.17%-55.00Sức bán mạnh40.096K65.016B6.75375.67
003570 S&T DYNAMICS
6170.00-2.06%-130.00Bán19.133K168.546B10.13622.00
004100 TAEYANG MTL
1400.00-3.78%-55.00Bán1.009M52.997B-295.18633.00
005030 PUSAN CAST IRON
413.003.51%14.00Sức bán mạnh155.411K16.917B-394.91287.00
005710 DAEWONSANUP
5290.00-1.67%-90.00Sức bán mạnh28.688K107.802B3.041766.88554.00
005850 SL CORP.
15850.00-2.46%-400.00Bán141.818K754.789B11.981356.302354.00
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
7340.00-0.41%-30.00Sức bán mạnh13.230K59.100B627.31
007340 DTR AUTOMOTIVE
27700.00-1.42%-400.00Sức bán mạnh8.506K245.239B3.957105.84
008830 DAEDONGGEAR
2885.00-4.31%-130.00Sức bán mạnh7.810K27.097B28.79104.73158.00
009680 MOTONIC
9140.00-1.72%-160.00Bán44.118K205.380B17.19540.86
010100 KOR FLANGE
2010.00-2.66%-55.00Sức bán mạnh178.876K62.880B3.53584.33480.00
010580 JICO
354.001.72%6.00Bán2.885M22.465B-133.85
010690 HWASHIN
3100.00-1.43%-45.00Sức bán mạnh44.797K103.548B43.8071.81
010770 PHHC
3960.000.25%10.00Mua73.067K54.714B-3145.5899.00
011210 HYUNDAI WIA
42100.00-1.52%-650.00Sức bán mạnh97.616K1135.510B2000.12
011320 UNICK
6750.00-3.30%-230.00Mua796.244K132.717B216.77
012280 YEONGHWA MTL
1535.00-1.92%-30.00Bán293.015K67.224B29.9352.30
012860 MOBASE ELECTRONICS
1740.00-2.79%-50.00Mua2.024M92.723B-540.87
013520 HS R&A
2000.00-1.72%-35.00Sức bán mạnh105.604K124.667B-477.601043.00
013720 CHEONGBOIND
2460.00-2.57%-65.00Bán37.920K20.389B64.9938.85
013870 GMB KOREA
5740.00-3.04%-180.00Mua122.545K112.908B108.24
015750 SW HITECH
3500.00-2.91%-105.00Bán286.632K288.370B6.96519.55
016740 DUAL
3265.00-2.54%-85.00Sức bán mạnh245.199K88.747B8.40400.29564.00
018500 DONGWON METAL
921.00-2.95%-28.00Bán202.827K44.361B-18.22654.00
018880 HANON SYSTEMS
10900.00-0.91%-100.00Bán928.892K5871.800B596.74
019180 THN
3745.00-2.35%-90.00Bán147.388K69.030B3.001279.91438.00
019540 ILJITECH
3370.00-8.05%-295.00Bán560.055K48.435B-771.99428.00
019770 SEOYON TOPMETAL
2935.00-6.38%-200.00Bán200.783K36.523B-329.63
020400 DAEDONGMETAL
9920.00-0.80%-80.00Bán2.231K25.769B502.4319.90
023800 INZI
4710.00-2.28%-110.00Sức bán mạnh72.734K69.984B215.1622.40
023810 INFAC
3770.000.00%0.00Mua4.735K37.700B-75.88
023890 HANKOOK ATLASBX
49750.00-0.50%-250.00Sức bán mạnh411190.195B3.1615823.57
024120 KBA
5790.00-0.52%-30.00Bán4.475K66.930B4.521286.95257.00
024740 HANILFORGING
1610.00-2.72%-45.00Bán440.273K48.870B108.63
024900 DUCKYANG IND
1250.00-3.85%-50.00Bán293.892K42.067B-105.44750.00
024910 KYUNGCHANG
1020.00-0.97%-10.00Bán47.627K36.651B-704.61
025530 SJMH
3060.00-1.29%-40.00Sức bán mạnh10.717K42.011B9.49326.605.00
031510 AUSTEM
2195.00-3.73%-85.00Mua328.801K56.635B67.1733.94448.00
033250 CHASYS
2615.00-2.43%-65.00Sức bán mạnh1.201M64.320B-100.27
033530 SEJONG
4615.00-3.75%-180.00Bán124.116K103.962B260.25
033600 LUXL
179.00-10.50%-21.00Bán9.075M7.308B-428.4441.00
038110 ECOPLASTIC
1550.00-2.52%-40.00Bán101.102K39.779B15.54102.34613.00
041650 SANGSIN BRAKE
3300.00-1.93%-65.00Sức bán mạnh20.550K65.148B323.54
041930 DONGAHWASUNG
5100.00-3.95%-210.00Bán268.258K77.798B792.09
043370 PHA
8030.00-3.14%-260.00Bán62.216K174.080B2.613175.25722.00
045520 CLEAN & SCIENCE
31000.003.33%1000.00Sức mua mạnh743.480K185.351B1306.49
048430 YURA TECH.
6160.00-3.14%-200.00Bán66.835K72.841B21.66293.67339.00
053060 SAE DONG
812.00-0.98%-8.00Bán204.024K17.557B-93.29358.00
053270 G.Y.TECH
1790.00-5.29%-100.00Bán1.008M46.476B8.14232.18283.00
064960 S&T MOTIV
43000.00-3.59%-1600.00Bán60.068K591.618B6046.96
065500 ORIENT PRECISION INDUSTRIES
368.000.00%0.00Bán1.189M43.113B-102.1561.00
066590 WSA
4540.00-6.58%-320.00Mua4.788M119.892B1590.163.06280.00
067570 NVH
3200.007.20%215.00Sức mua mạnh10.170M79.684B443.56
067990 DEUTSCH MOTORS INC.
7900.00-3.66%-300.00Bán657.716K229.906B1977.80
071850 CTK
2735.00-5.03%-145.00Bán61.423K46.947B-240.19
072470 W.I.H.C
5930.00-4.35%-270.00Mua190.711K117.079B43.45142.69
073070 ESMO
1120.00-4.68%-55.00Bán3.730M119.250B-146.34
075180 SAC
4295.00-1.60%-70.00Sức bán mạnh5.207K83.808B-16.46
078590 DUAL
1985.001.79%35.00Sức mua mạnh1.221M113.581B-91.48
080470 SCAUTOTECH
8400.00-4.22%-370.00Bán98.931K64.021B-384.61257.00
086250 HWASHIN TECH
4060.0029.92%935.00Bán6.394M53.739B-1870.54
089470 HDCHEP
4060.000.87%35.00Bán561.327K116.322B9.62418.51393.00
090080 PHC
1305.00-2.25%-30.00Bán324.267K73.295B-1058.46809.00
090150 KWANGJIN
3030.00-1.94%-60.00Sức bán mạnh51.182K27.994B86.0735.90143.00
092200 DIC
1845.00-1.34%-25.00Sức bán mạnh106.494K72.455B-817.74763.00
093380 PUNGKANG
3280.00-1.94%-65.00Mua583.143K32.073B20.88160.23267.00
100660 SEOAM MACHINERY
4590.00-3.77%-180.00Bán152.818K60.102B27.52173.35
101930 INHWA PRECISION
4965.00-0.70%-35.00Bán1.912K45.904B-668.3375.00
104040 DAESUNG FINE TEC
1385.00-1.77%-25.00Mua431.666K43.242B50.18
107640 HANJUNGNCS
4400.00-2.22%-100.00Bán1017.078B273.00
113810 DGENX
569.00-3.40%-20.00Sức bán mạnh786.672K19.218B-82.62
116100 SUN-MC
940.0010.72%91.00Bán825.296B84.00
118990 MOTREX
2735.00-6.01%-175.00Mua2.355M90.059B-449.29342.00
123040 MS AUTOTECH CO., LTD
6290.00-4.26%-280.00Mua1.489M223.078B4.871350.06
123410 KFTC
2930.00-2.33%-70.00Bán236.723K83.523B8.47354.09545.00
123700 SJM
3355.00-0.89%-30.00Bán10.648K52.823B4.21803.87
143210 HANDS CORPORATION
7170.00-1.38%-100.00Bán22.286K156.169B24.70294.301446.00
200880 SEOYONEHWA
4730.00-4.54%-225.00Bán119.992K133.898B-245.52
204320 MANDO
32850.00-3.10%-1050.00Bán400.598K1587.350B13.142580.474402.00
212560 NEOOTO
4515.00-0.22%-10.00Sức bán mạnh23.340K35.632B292.72
214330 KUMHO HT
4040.00-3.12%-130.00Bán109.148K107.354B-1.67
234100 SEWON
2925.00-4.72%-145.00Bán830.402K68.716B16.93182.11279.00
241690 UNITEKNO
11800.000.00%0.00Mua21.511K140.744B265.00
255220 SG
1780.00-3.00%-55.00Bán152.444K63.227B5.30349.96147.00
265560 YHTEC
11600.00-2.52%-300.00Mua182.399K60.319B-272.84
267260 HYUNDAI ELECTRIC
9660.00-2.33%-230.00Bán131.150K355.967B-8603.18
290120 DAYOU AP
9700.001.04%100.00Mua237.489K104.486B20.36471.57284.00
900260 ROTHWELL
472.004.89%22.00Mua26.974M63.330B15.9128.28
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất