Phụ tùng Ô tô, Xe tải và Xe máy (Công nghiệp)

110
Cổ phiếu
42700.961B
Giá trị vốn hóa thị trường
255.246K
Khối lượng
+1.69%
Tỷ suất Cổ tức
+0.32%
Thay đổi
+4.76%
Hiệu suất Tháng
−1.77%
Hiệu suất Năm
+16.42%
Hiệu suất YTD
          
000300 DAYOU PLUS
937.00-0.21%-2.00Mua1.103M98.198B21.3444.00175.00
000430 DAEWONKANGUP
4565.00-1.30%-60.00Mua31.330K286.750B20.17229.331022.00
001620 DONGKOOK IND
956.000.63%6.00Mua126.994K62.740B-147.51354.00
002880 DAYOU A-TECH
1165.000.87%10.00Mua494.114K121.918B-175.41101.00
002920 YOOSUNG ENT
3215.000.31%10.00Sức mua mạnh61.853K82.200B9.49337.73702.00
003570 S&T DYNAMICS
7060.000.14%10.00Bán4.994K234.431B7.31964.79876.00
004490 SGBC
42300.000.95%400.00Bán8.836K575.889B5.517598.04915.00
005030 PUSAN CAST IRON
637.003.24%20.00Mua552.453K26.130B-597.62292.00
005710 DAEWONSANUP
6620.000.15%10.00Sức mua mạnh4.302K132.449B4.711403.98509.00
005850 SL CORP.
24500.000.62%150.00Mua126.178K1173.750B30.29803.831613.00
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
10500.00-0.94%-100.00Mua4.145K85.001B12.04880.57283.00
007860 SEOYON
4365.000.11%5.00Mua2.118K94.644B-819.2216.00
009680 MOTONIC
10600.000.47%50.00Bán98.340K348.150B21.06500.91411.00
010100 KOR FLANGE
2095.00-0.24%-5.00Mua274.968K63.946B7.34286.04532.00
010580 JICO
878.006.04%50.00Sức mua mạnh3.747M44.229B19.0341.46115.00
010690 HWASHIN
2855.00-0.87%-25.00Bán32.819K100.007B-1734.09794.00
010770 PHHC
5390.00-7.86%-460.00Mua1.085M81.012B-2750.6765.00
011210 HYUNDAI WIA
46200.00-1.07%-500.00Sức mua mạnh58.216K1240.433B-924.313447.00
011320 UNICK
8020.00-3.72%-310.00Mua3.501M158.386B116.7671.34553.00
012330 HYUNDAI MOBIS
223000.00-0.22%-500.00Sức mua mạnh105.230K20710.292B11.1120117.818569.00
012860 SEOYON ELECTRONICS
1880.003.01%55.00Mua264.279K48.911B-504.601208.00
013310 A-JIN INDUSTRY
2640.000.57%15.00Mua210.329K79.626B-156.42579.00
013520 HS R&A
2220.000.23%5.00Mua69.452K135.694B-470.201124.00
013720 CHEONGBOIND
2650.001.15%30.00Bán106.787K21.156B816.323.21125.00
013870 GMB KOREA
7500.00-0.53%-40.00Bán124.675K143.805B319.3223.61702.00
015750 SW HITECH
4180.000.84%35.00Mua149.331K331.565B12.73327.121465.00
016740 DUAL
3535.001.29%45.00Mua87.442K94.463B7.56465.21
018500 DONGWON METAL
879.001.38%12.00Mua1.789M40.528B-353.85725.00
018880 HANON SYSTEMS
12050.000.42%50.00Mua354.093K6405.600B23.70506.412136.00
019180 THN
4055.003.58%140.00Mua337.196K70.470B8.38467.37356.00
019540 ILJITECH
2870.00-0.52%-15.00Mua5.777K38.127B-260.93426.00
019770 SEOYON TOPMETAL
2710.001.12%30.00Bán15.065K31.222B-219.98240.00
021820 SEWON PRECSN IND
9000.000.11%10.00Mua7.483K89.900B754.2111.92295.00
023800 INZI
6610.000.30%20.00Mua273.866K95.684B45.68144.28591.00
023810 INFAC
4190.00-0.83%-35.00Bán3.891K42.250B25.46165.92396.00
023890 HANKOOK ATLASBX
66800.00-0.30%-200.00Bán239613.050B4.5014886.00615.00
024120 KBA
5860.000.17%10.00Mua5.250K67.275B6.08961.73287.00
024740 HANILFORGING
1605.002.56%40.00Sức mua mạnh1.249M46.311B-16.50210.00
024900 DUCKYANG IND
1435.00-5.28%-80.00Mua1.367M49.024B-28.28720.00
024910 KYUNGCHANG
1285.00-0.39%-5.00Mua43.394K44.939B-633.861162.00
025440 DAESUNGELTEC
882.000.11%1.00Mua251.622K87.802B-26.64575.00
025530 SJMH
3265.00-0.61%-20.00Bán16.970K44.518B14.48226.812.00
031510 AUSTEM
3010.00-2.27%-70.00Bán137.226K77.031B-202.19509.00
033250 CHASYS
2565.003.64%90.00Mua663.997K59.400B-37.64205.00
033530 SEJONG
6390.00-1.39%-90.00Mua108.778K140.495B-465.17827.00
033600 LUXL
1045.00-6.70%-75.00Mua619.449K19.965B-791.1341.00
036530 S&T HOLDINGS
13500.000.37%50.00Mua3.253K208.445B6.292139.298.00
038110 ECOPLASTIC
1615.001.89%30.00Sức mua mạnh109.683K40.686B-422.45628.00
040610 SG&G
2395.000.84%20.00Mua1.069M80.147B90.0026.3984.00
041650 SANGSIN BRAKE
4170.000.36%15.00Mua23.753K80.442B24.25171.33641.00
043370 PHA
8820.00-2.00%-180.00Bán111.798K188.989B4.452020.80625.00
045520 CLEAN & SCIENCE
21400.001.90%400.00Bán73.146K131.040B19.121098.47149.00
048430 YURA TECH.
6050.001.34%80.00Mua9.990K68.374B15.26391.15350.00
053060 SAE DONG
807.00-0.62%-5.00Mua40.891K17.386B-213.99370.00
053270 G.Y.TECH
1710.002.40%40.00Mua132.066K41.212B7.33227.78283.00
053700 SAMBO MOTORS
6740.000.30%20.00Mua136.161K102.842B26.66297.06440.00
060980 HALLA HOLDINGS
43850.000.11%50.00Mua9.135K458.677B21.202065.66277.00
064820 CAPEIND
2155.000.00%0.00Mua89.288K55.014B22.34100.34120.00
064960 S&T MOTIV
43300.000.46%200.00Mua38.539K571.722B9.344618.15910.00
065500 ORIENT PRECISION INDUSTRIES
507.000.80%4.00Bán1.145M58.929B-87.3264.00
066590 WSA
4575.00-0.54%-25.00Mua1.656M113.478B77.3459.48231.00
067170 AUTECH
12650.001.61%200.00Mua255.011K185.801B12.48997.51103.00
067570 NVH
2945.001.73%50.00Mua29.641K77.281B-316.66401.00
069510 ESTEC
13500.001.12%150.00Sức mua mạnh18.968K145.649B5.082628.50343.00
071850 CTK
3350.00-0.89%-30.00Bán26.024K55.097B43.2484.80389.00
072470 W.I.H.C
4990.001.11%55.00Mua20.563K93.191B44.40111.154.00
073070 ESMO
5850.002.63%150.00Mua841.195K499.701B-58.53144.00
075180 SAC
5450.000.37%20.00Mua4.179K104.256B17.62308.20395.00
078590 DUAL
1085.001.40%15.00Sức bán mạnh290.472K56.484B-112.32119.00
080440 SJK
2070.00-0.96%-20.00Mua143.272K19.638B-1526.34122.00
080470 SCAUTOTECH
9300.00-0.43%-40.00Bán131.531K68.182B-309.98304.00
086250 HWASHIN TECH
6150.001.32%80.00Mua1.811M82.350B-842.70118.00
088290 EWON COMFORTECH
2770.0020.70%475.00Sức mua mạnh2.802M32.698B-36.18122.00
089470 HDCHEP
5620.003.50%190.00Sức mua mạnh219.049K167.787B19.75274.95378.00
090080 PHC
2015.00-8.41%-185.00Mua9.305M81.904B-1173.04774.00
090150 KWANGJIN
2935.00-2.81%-85.00Bán256.288K27.360B-282.75215.00
092200 DIC
3360.001.36%45.00Bán754.043K78.528B-571.90870.00
092780 DONGYANG PISTON
6320.002.93%180.00Mua1.795M79.418B7.03873.84
093380 PUNGKANG
3720.00-1.20%-45.00Mua199.259K36.100B27.62136.31243.00
104040 DAESUNG FINE TEC
1655.000.00%0.00Mua199.090K50.755B20.0482.59150.00
105550 TRUWIN
6180.00-6.36%-420.00Mua103.604K71.078B-117.06164.00
107640 HANJUNGNCS
3000.000.00%0.00Sức mua mạnh40111.385B
113810 DGENX
650.003.34%21.00Mua219.995K20.523B-301.85246.00
116100 SUN-MC
1355.0013.39%160.00Mua107.455B
118990 MOTREX
3830.004.36%160.00Mua144.883K93.036B-397.30
122350 SAMKEE
2875.000.52%15.00Mua156.769K87.085B110.8232.50468.00
122690 SAC
2595.00-3.53%-95.00Bán79.053K52.233B-884.46296.00
123040 MS AUTOTECH CO., LTD
3825.00-0.39%-15.00Mua203.873K119.384B7.40538.23348.00
123410 KFTC
3210.000.94%30.00Mua912.850K88.535B22.11143.82524.00
123700 SJM
3520.00-0.98%-35.00Mua4.536K55.475B13.31267.05361.00
126640 HWASHIN PRECISION
1155.00-0.43%-5.00Mua142.309K40.665B21.0255.35182.00
128540 ECOCAB
3650.000.41%15.00Bán70.941K50.098B40.9288.83
130500 GH ADVANCED MATERIALS
3600.001.84%65.00Sức mua mạnh301.186K38.885B87.0940.5985.00
143210 HANDS CORPORATION
6860.000.15%10.00Mua22.632K147.146B155.1944.14
152330 KOREA AUTOGLASS
20950.000.24%50.00Mua45.724K418.000B8.562441.91616.00
161570 THE MIDONG
3510.00-1.40%-50.00Mua241.406K48.394B-942.5836.00
170030 HDI21
3265.00-1.66%-55.00Mua77.323K50.029B14.49229.15182.00
200880 SEOYONEHWA
6670.00-0.74%-50.00Mua12.589K181.593B-573.061037.00
204320 MANDO
29150.000.52%150.00Bán168.718K1357.915B13.642126.404307.00
212560 NEOOTO
5400.000.75%40.00Bán20.186K42.208B7.28736.3595.00
214330 KUMHO HT
5670.001.43%80.00Mua25.790K128.714B14.51387.79555.00
215360 W.I.C
25800.000.58%150.00Bán34.896K234.240B21.331281.46357.00
234100 SEWON
2865.002.14%60.00Mua5.517M62.784B45.2861.95246.00
241690 UNITEKNO
12700.00-0.78%-100.00Bán9.483K152.672B27.07479.36
245450 CNSLINK
7800.00-37.60%-4700.00Bán5112.999B
265560 YHTEC
10450.000.48%50.00Theo dõi10.258K53.059B14.06739.73
290120 DAYOU AP
9500.007.34%650.00Mua1.490M96.323B9.51930.96
900080 S&C ENGINE
489.001.88%9.00Bán214.517K59.405B3.23148.831108.00
900260 ROTHWELL
1235.001.65%20.00Mua7.067M171.100B10.95110.94496.00
900280 GOLDEN CENTURY
965.002.01%19.00Mua1.050M88.356B3.89243.40519.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất