Phụ tùng Ô tô, Xe tải và Xe máy (Công nghiệp)

110
Cổ phiếu
43437.993B
Giá trị vốn hóa thị trường
432.152K
Khối lượng
+1.31%
Tỷ suất Cổ tức
+0.54%
Thay đổi
−2.11%
Hiệu suất Tháng
+20.20%
Hiệu suất Năm
+21.00%
Hiệu suất YTD
          
000300 DAYOU PLUS
771.00-2.28%-18.00Sức bán mạnh353.132K83.088B20.0639.32175.00
000430 DAEWONKANGUP
3665.00-0.41%-15.00Sức bán mạnh29.529K228.160B20.62178.451022.00
001620 DONGKOOK IND
762.00-0.39%-3.00Bán20.276K50.522B-188.88354.00
002880 DAYOU A-TECH
870.00-2.68%-24.00Sức bán mạnh369.426K95.583B-175.41101.00
002920 YOOSUNG ENT
2730.000.18%5.00Sức bán mạnh7.151K69.889B8.07337.73702.00
003570 S&T DYNAMICS
6070.00-0.49%-30.00Bán4.402K202.841B5.631083.62876.00
004490 SGBC
40450.00-0.25%-100.00Mua9.212K557.334B5.407511.02915.00
005030 PUSAN CAST IRON
471.00-1.46%-7.00Sức bán mạnh66.361K20.243B-456.15293.00
005710 DAEWONSANUP
5550.000.18%10.00Bán9.113K111.008B3.381637.08509.00
005850 SL CORP.
22050.00-1.34%-300.00Bán37.516K1038.124B17.571271.964124.00
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
8630.00-0.46%-40.00Bán5.643K69.525B13.25654.13283.00
007860 SEOYON
3440.00-1.01%-35.00Sức bán mạnh62.101K75.433B-760.0816.00
009680 MOTONIC
8600.000.35%30.00Bán22.367K282.810B18.91453.16411.00
010100 KOR FLANGE
2275.003.64%80.00Mua455.048K66.839B7.95276.23532.00
010580 JICO
860.000.12%1.00Mua450.314K49.653B112.017.67123.00
010690 HWASHIN
3855.00-0.13%-5.00Mua80.460K127.090B-135.61794.00
010770 PHHC
4120.00-1.44%-60.00Bán26.375K57.890B-2804.6065.00
011210 HYUNDAI WIA
44900.002.05%900.00Bán64.186K1168.716B-459.613447.00
011320 UNICK
6910.002.37%160.00Mua1.988M128.344B-4.66553.00
012330 HYUNDAI MOBIS
241000.001.05%2500.00Bán176.620K22586.109B11.3221064.998569.00
012860 SEOYON ELECTRONICS
2215.006.49%135.00Sức mua mạnh9.100M55.746B-663.601208.00
013310 A-JIN INDUSTRY
2840.00-3.40%-100.00Bán1.097M104.400B-156.42579.00
013520 HS R&A
1980.000.25%5.00Bán20.056K120.991B-563.511124.00
013720 CHEONGBOIND
2290.000.00%0.00Sức bán mạnh15.193K18.491B713.503.21109.00
013870 GMB KOREA
5290.00-0.75%-40.00Mua39.950K101.655B112.8847.22702.00
015750 SW HITECH
3505.00-0.71%-25.00Sức bán mạnh300.907K282.370B9.53371.371465.00
016740 DUAL
3380.001.65%55.00Mua114.363K89.997B5.85572.85
018500 DONGWON METAL
851.00-0.47%-4.00Bán95.664K39.967B-446.40725.00
018880 HANON SYSTEMS
11700.000.00%0.00Bán973.509K6245.460B23.07507.412136.00
019180 THN
4140.00-0.48%-20.00Bán191.558K74.880B4.17997.67356.00
019540 ILJITECH
4530.00-0.44%-20.00Bán272.571K60.130B-191.93426.00
019770 SEOYON TOPMETAL
2780.00-3.47%-100.00Bán181.338K33.552B-399.47240.00
023800 INZI
5020.00-1.38%-70.00Sức bán mạnh53.719K73.905B548.559.28591.00
023810 INFAC
3800.001.47%55.00Bán13.982K37.450B-202.67396.00
023890 HANKOOK ATLASBX
54100.00-2.17%-1200.00Mua1.869K505.995B3.7314831.67615.00
024120 KBA
5680.001.07%60.00Bán3.622K64.630B5.421037.53287.00
024740 HANILFORGING
1600.000.95%15.00Mua330.260K46.903B214.207.51210.00
024900 DUCKYANG IND
1090.00-0.91%-10.00Sức bán mạnh88.632K35.595B-28.28720.00
024910 KYUNGCHANG
1380.00-1.08%-15.00Mua73.662K48.597B-1075.851162.00
025440 DAESUNGELTEC
1070.00-5.31%-60.00Sức mua mạnh3.696M112.617B-39.95575.00
025530 SJMH
3025.00-0.82%-25.00Sức bán mạnh1.910K41.334B13.47226.392.00
031510 AUSTEM
2135.001.91%40.00Bán55.760K52.396B-130.10509.00
033250 CHASYS
3600.00-7.22%-280.00Theo dõi1.239M93.120B-37.64205.00
033530 SEJONG
4385.00-1.13%-50.00Sức bán mạnh56.188K96.157B-465.17827.00
033600 LUXL
616.00-3.75%-24.00Sức bán mạnh431.824K19.939B-791.1341.00
036530 S&T HOLDINGS
14400.000.00%0.00Bán2.952K221.208B4.163459.378.00
038110 ECOPLASTIC
1680.000.30%5.00Mua154.534K42.996B-422.45628.00
040610 SG&G
1990.00-1.49%-30.00Sức bán mạnh60.291K68.167B-70.7984.00
041650 SANGSIN BRAKE
3970.00-0.38%-15.00Mua5.951K77.151B16.75237.95641.00
043370 PHA
9760.001.67%160.00Bán39.057K201.589B4.182298.60625.00
045520 CLEAN & SCIENCE
31700.00-1.09%-350.00Mua227.301K198.005B19.941607.48149.00
048430 YURA TECH.
5450.00-0.91%-50.00Bán18.925K62.991B14.83370.94350.00
053060 SAE DONG
758.000.80%6.00Bán38.537K16.101B-115.14370.00
053270 G.Y.TECH
1660.00-0.30%-5.00Mua262.029K41.089B8.20203.17283.00
053700 SAMBO MOTORS
5980.003.64%210.00Mua684.184K88.303B-11.14440.00
060980 HALLA HOLDINGS
41950.000.96%400.00Mua13.992K435.115B107.17387.71277.00
064820 CAPEIND
2115.00-0.70%-15.00Bán92.203K54.376B103.6619.63120.00
064960 S&T MOTIV
49300.002.18%1050.00Mua51.364K640.036B11.234301.67910.00
065500 ORIENT PRECISION INDUSTRIES
373.000.27%1.00Bán558.023K43.582B-103.5864.00
066590 WSA
3210.001.26%40.00Bán135.224K78.201B29.39107.84231.00
067170 AUTECH
12450.001.22%150.00Mua184.901K183.562B8.811396.80103.00
067570 NVH
2755.000.00%0.00Bán23.964K73.544B-72.19401.00
069510 ESTEC
11700.000.00%0.00Bán6.403K127.647B4.542576.96343.00
071850 CTK
2795.00-3.45%-100.00Sức bán mạnh44.837K47.191B67.8684.44389.00
072470 W.I.H.C
3030.000.00%0.00Bán9.309K57.218B27.26111.154.00
073070 ESMO
2140.00-3.82%-85.00Bán12.728M195.605B-85.95144.00
075180 SAC
4575.000.33%15.00Sức bán mạnh4.867K87.552B52.9086.20395.00
078590 DUAL
1095.000.00%0.00Mua41.949M57.804B-55.65119.00
080440 SJK
1820.006.43%110.00Bán158.816K16.786B-1526.34122.00
080470 SCAUTOTECH
8400.001.20%100.00Mua162.276K60.590B-271.94304.00
086250 HWASHIN TECH
2185.00-3.74%-85.00Bán368.422K30.797B-973.37118.00
088290 EWON COMFORTECH
4700.00-0.32%-15.00Mua680.016K67.177B-12.44122.00
089470 HDCHEP
4430.000.68%30.00Bán40.974K127.160B21.00209.50378.00
090080 PHC
1300.00-0.38%-5.00Sức bán mạnh163.143K71.420B-1008.99774.00
090150 KWANGJIN
2875.001.95%55.00Bán62.982K25.548B-102.44215.00
092200 DIC
2350.00-1.47%-35.00Sức bán mạnh69.197K92.409B-496.19870.00
092780 DONGYANG PISTON
4565.00-2.25%-105.00Sức bán mạnh57.898K60.404B5.76811.18
093380 PUNGKANG
3325.00-1.63%-55.00Bán182.603K32.408B22.53150.01243.00
104040 DAESUNG FINE TEC
1440.00-2.37%-35.00Mua444.294K45.235B-95.45150.00
105550 TRUWIN
4525.00-7.08%-345.00Bán186.365K56.965B-246.70163.00
107640 HANJUNGNCS
4700.002.17%100.00Mua2017.837B
113810 DGENX
546.000.92%5.00Mua152.519K17.652B-442.50246.00
116100 SUN-MC
928.0014.71%119.00Mua4895.047B
118990 MOTREX
3330.00-2.06%-70.00Bán47.732K86.192B-551.44
122350 SAMKEE
2545.00-0.97%-25.00Sức bán mạnh47.527K79.474B-19.45468.00
122690 SAC
2250.000.00%0.00Bán18.732K43.689B-771.43296.00
123040 MS AUTOTECH CO., LTD
5900.00-3.12%-190.00Mua2.588M201.134B7.12855.04348.00
123410 KFTC
3120.00-2.35%-75.00Mua1.337M88.952B9.93321.63524.00
123700 SJM
3020.000.33%10.00Bán11.089K46.971B9.91303.79361.00
126640 HWASHIN PRECISION
1150.000.00%0.00Bán36.829K40.314B14.7577.94180.00
128540 ECOCAB
3235.001.25%40.00Mua373.682K44.034B35.9788.83
130500 GH ADVANCED MATERIALS
2880.000.17%5.00Bán138.295K31.625B37.3776.9385.00
143210 HANDS CORPORATION
7310.000.55%40.00Mua18.057K156.169B31.32232.14
152330 KOREA AUTOGLASS
17000.000.29%50.00Mua26.913K339.000B6.962435.95620.00
161570 THE MIDONG
2255.000.67%15.00Bán92.581K30.450B-820.8336.00
170030 HDI21
3275.00-1.36%-45.00Mua77.879K50.029B12.81259.24182.00
200880 SEOYONEHWA
5740.00-0.17%-10.00Bán40.875K155.381B-249.871037.00
204320 MANDO
35350.000.86%300.00Mua317.359K1641.204B17.432010.644307.00
212560 NEOOTO
4845.000.31%15.00Bán33.999K38.034B6.65726.81102.00
214330 KUMHO HT
5000.002.04%100.00Mua219.871K112.826B47.27105.87555.00
215360 W.I.C
20550.00-0.96%-200.00Sức bán mạnh42.244K189.492B19.481135.37357.00
234100 SEWON
2995.008.51%235.00Sức mua mạnh1.341M61.777B13.57206.50246.00
241690 UNITEKNO
10650.000.00%0.00Bán22.557K126.576B19.45554.16
245450 CNSLINK
2750.00-5.17%-150.00Bán3914.345B
265560 YHTEC
10650.00-3.62%-400.00Bán54.928K56.010B25.93426.23
290120 DAYOU AP
10650.005.45%550.00Mua219.616K109.928B16.71604.59
312610 AFW
13900.000.00%0.00Bán56.685K140.785B
900080 S&C ENGINE
418.00-0.95%-4.00Bán113.797K52.227B3.60117.071108.00
900260 ROTHWELL
621.00-0.96%-6.00Bán1.186M88.296B9.1168.85496.00
900280 GOLDEN CENTURY
439.00-2.01%-9.00Sức bán mạnh630.776K71.133B2.16207.88525.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất