Phụ tùng Ô tô, Xe tải và Xe máy (Công nghiệp)

110
Cổ phiếu
43205.982B
Giá trị vốn hóa thị trường
331.047K
Khối lượng
+1.57%
Tỷ suất Cổ tức
+0.05%
Thay đổi
−0.20%
Hiệu suất Tháng
+1.09%
Hiệu suất Năm
+18.56%
Hiệu suất YTD
          
000300 DAYOU PLUS
820.00-1.44%-12.00Bán110.589K87.616B18.9144.00175.00
000430 DAEWONKANGUP
3825.00-1.16%-45.00Bán15.349K239.940B16.88229.331022.00
001620 DONGKOOK IND
789.000.00%0.00Bán27.599K52.107B-147.51354.00
002880 DAYOU A-TECH
911.00-1.83%-17.00Bán61.327K97.956B-175.41101.00
002920 YOOSUNG ENT
2640.00-1.86%-50.00Bán11.858K68.992B7.97337.73702.00
003570 S&T DYNAMICS
5960.00-2.45%-150.00Bán6.313K203.174B5.641083.62876.00
004490 SGBC
38100.00-0.52%-200.00Bán6.113K526.410B5.047598.04915.00
005030 PUSAN CAST IRON
534.00-2.91%-16.00Bán119.218K23.292B-597.62292.00
005710 DAEWONSANUP
5800.000.17%10.00Bán576.731K116.018B3.991450.40509.00
005850 SL CORP.
21350.00-1.16%-250.00Bán40.688K1003.288B16.981271.964124.00
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
8790.00-1.35%-120.00Bán3.983K71.449B10.12880.57283.00
007860 SEOYON
3445.00-0.29%-10.00Bán22.392K74.999B-1117.1616.00
009680 MOTONIC
8670.00-2.25%-200.00Bán18.606K292.710B17.71500.91411.00
010100 KOR FLANGE
1645.00-4.64%-80.00Bán38.557K52.527B6.24276.23532.00
010580 JICO
816.00-0.12%-1.00Bán212.726K47.225B18.7841.46119.00
010690 HWASHIN
2670.00-1.84%-50.00Mua8.614K89.555B-1146.94794.00
010770 PHHC
3810.00-1.80%-70.00Bán7.147K53.735B-2804.6065.00
011210 HYUNDAI WIA
41100.00-2.61%-1100.00Bán53.499K1120.905B-924.313447.00
011320 UNICK
5950.00-2.14%-130.00Bán128.099K115.605B85.2371.34553.00
012330 HYUNDAI MOBIS
238500.00-1.24%-3000.00Theo dõi100.499K22870.211B11.4621064.998569.00
012860 SEOYON ELECTRONICS
1580.00-1.25%-20.00Bán26.820K42.881B-663.601208.00
013310 A-JIN INDUSTRY
3550.008.23%270.00Sức mua mạnh38.024M114.492B-156.42579.00
013520 HS R&A
1830.00-2.92%-55.00Bán51.032K115.477B-470.201124.00
013720 CHEONGBOIND
2290.00-3.38%-80.00Mua39.479K19.137B738.423.21109.00
013870 GMB KOREA
4950.00-2.94%-150.00Bán35.011K97.269B215.9823.61702.00
015750 SW HITECH
3405.00-2.30%-80.00Bán117.172K278.771B10.71327.121465.00
016740 DUAL
2830.00-2.25%-65.00Bán75.265K78.358B6.27465.21
018500 DONGWON METAL
815.00-1.81%-15.00Bán20.432K38.798B-487.04725.00
018880 HANON SYSTEMS
11100.00-0.45%-50.00Bán196.387K5951.870B21.98507.412136.00
019180 THN
3860.00-1.03%-40.00Bán172.728K70.200B8.34467.37356.00
019540 ILJITECH
6830.004.12%270.00Mua18.794M86.693B-191.93426.00
019770 SEOYON TOPMETAL
2525.00-0.98%-25.00Sức bán mạnh67.622K29.707B-399.47240.00
023800 INZI
4780.00-3.43%-170.00Bán53.373K71.872B34.31144.28591.00
023810 INFAC
3865.00-1.90%-75.00Mua4.623K39.400B-123.71396.00
023890 HANKOOK ATLASBX
51300.00-0.58%-300.00Bán138472.140B3.4814831.67615.00
024120 KBA
5440.00-1.81%-100.00Bán4.061K63.710B5.76961.73287.00
024740 HANILFORGING
1390.00-2.80%-40.00Bán397.147K42.316B193.267.51210.00
024900 DUCKYANG IND
1145.00-2.97%-35.00Bán53.507K38.184B-28.28720.00
024910 KYUNGCHANG
997.00-2.25%-23.00Bán47.003K35.533B-633.861162.00
025440 DAESUNGELTEC
673.00-5.08%-36.00Bán222.445K70.660B-24.70575.00
025530 SJMH
2985.00-1.00%-30.00Bán3.268K40.859B13.32226.392.00
031510 AUSTEM
2120.00-1.40%-30.00Bán70.682K53.772B-202.19509.00
033250 CHASYS
1610.00-2.13%-35.00Bán127.549K39.480B-37.64205.00
033530 SEJONG
4370.00-2.13%-95.00Bán43.048K96.807B-465.17827.00
033600 LUXL
674.00-3.30%-23.00Bán261.377K18.791B-791.1341.00
036530 S&T HOLDINGS
15350.00-1.29%-200.00Mua2.568K238.873B4.503459.378.00
038110 ECOPLASTIC
1440.00-2.70%-40.00Mua67.227K37.991B-422.45628.00
040610 SG&G
1845.00-3.66%-70.00Bán82.694K64.624B72.5726.3984.00
041650 SANGSIN BRAKE
3660.00-0.54%-20.00Bán7.602K71.246B15.47237.95641.00
043370 PHA
10150.003.05%300.00Mua47.645K206.838B4.872020.80625.00
045520 CLEAN & SCIENCE
21200.00-0.70%-150.00Mua53.262K131.900B13.281607.48149.00
048430 YURA TECH.
5050.00-3.26%-170.00Bán13.861K59.784B14.07370.94350.00
053060 SAE DONG
788.00-2.23%-18.00Mua41.525K17.257B-5.26370.00
053270 G.Y.TECH
1495.00-1.32%-20.00Bán44.241K37.387B6.65227.78283.00
053700 SAMBO MOTORS
5270.00-1.13%-60.00Bán40.522K81.569B38.14232.99440.00
060980 HALLA HOLDINGS
40500.000.00%0.00Bán6.181K424.119B19.612065.66277.00
064820 CAPEIND
1950.00-2.50%-50.00Sức bán mạnh290.210K51.057B97.3419.63120.00
064960 S&T MOTIV
51000.00-1.73%-900.00Mua16.512K688.454B12.074301.67910.00
065500 ORIENT PRECISION INDUSTRIES
384.00-1.54%-6.00Bán394.665K45.690B-86.1264.00
066590 WSA
3510.00-2.90%-105.00Bán234.938K89.179B33.39108.26231.00
067170 AUTECH
11850.0017.33%1750.00Sức mua mạnh2.471M150.730B10.13997.51103.00
067570 NVH
2785.00-1.07%-30.00Bán17.670K75.146B-316.66401.00
069510 ESTEC
11600.00-0.85%-100.00Bán7.816K127.647B4.452628.50343.00
071850 CTK
2740.00-3.01%-85.00Bán9.474K46.050B84.8775.06389.00
072470 W.I.H.C
3115.00-1.74%-55.00Bán3.952K59.861B28.52111.154.00
073070 ESMO
5780.00-4.46%-270.00Bán1.724M530.384B-58.53144.00
075180 SAC
4400.00-3.61%-165.00Bán1.918K87.648B52.9686.20395.00
078590 DUAL
860.004.12%34.00Bán18.147M43.603B-55.65119.00
080440 SJK
1950.00-2.50%-50.00Mua54.229K18.792B-1526.34122.00
080470 SCAUTOTECH
6680.00-2.48%-170.00Bán18.803K50.005B-271.94304.00
086250 HWASHIN TECH
3135.001.46%45.00Bán1.432M41.921B-973.37118.00
088290 EWON COMFORTECH
2790.00-6.06%-180.00Mua195.175K42.315B-12.44122.00
089470 HDCHEP
4665.00-4.80%-235.00Bán30.371K151.410B17.54279.35378.00
090080 PHC
1155.00-3.75%-45.00Bán140.489K65.673B-1008.99774.00
090150 KWANGJIN
2890.00-1.37%-40.00Bán14.813K26.545B-193.75215.00
092200 DIC
2470.00-8.35%-225.00Bán1.847M104.420B-496.19870.00
092780 DONGYANG PISTON
4400.00-2.22%-100.00Bán18.788K58.205B5.28852.92
093380 PUNGKANG
2965.00-2.15%-65.00Bán24.531K29.052B20.20150.01243.00
104040 DAESUNG FINE TEC
1250.00-4.21%-55.00Bán123.987K40.021B15.8082.59150.00
105550 TRUWIN
7330.00-5.17%-400.00Bán161.065K83.247B-135.94166.00
107640 HANJUNGNCS
3000.0011.11%300.00Sức mua mạnh3011.385B
113810 DGENX
578.00-3.02%-18.00Mua164.960K19.446B-320.49246.00
116100 SUN-MC
900.00-7.50%-73.00Sức bán mạnh125.615B
118990 MOTREX
2965.00-3.89%-120.00Bán74.229K78.206B-397.30
122350 SAMKEE
2530.00-2.88%-75.00Bán41.416K80.557B98.2933.19468.00
122690 SAC
2260.00-1.74%-40.00Bán11.144K44.660B-884.46296.00
123040 MS AUTOTECH CO., LTD
5690.00-5.48%-330.00Mua840.976K188.437B11.60538.23348.00
123410 KFTC
2440.00-0.81%-20.00Mua44.933K68.489B22.71108.34524.00
123700 SJM
2925.00-1.85%-55.00Bán3.767K46.503B8.11367.58361.00
126640 HWASHIN PRECISION
1130.00-2.59%-30.00Mua298.656K40.665B21.0255.35182.00
128540 ECOCAB
2670.00-4.64%-130.00Bán94.801K38.590B31.5288.83
130500 GH ADVANCED MATERIALS
2700.00-4.42%-125.00Bán33.371K31.075B36.7276.9385.00
143210 HANDS CORPORATION
6490.00-0.46%-30.00Mua4.218K140.058B147.7144.14
152330 KOREA AUTOGLASS
16600.00-4.05%-700.00Bán39.468K346.000B7.082441.91621.00
161570 THE MIDONG
2135.00-6.77%-155.00Bán62.925K31.130B-820.8336.00
170030 HDI21
2825.00-3.25%-95.00Bán43.823K44.001B12.74229.15182.00
200880 SEOYONEHWA
5100.00-4.85%-260.00Bán64.863K144.842B-573.061037.00
204320 MANDO
32350.00-1.67%-550.00Bán119.142K1540.531B15.472126.404307.00
212560 NEOOTO
4345.00-1.70%-75.00Sức bán mạnh10.301K34.806B6.01735.02105.00
214330 KUMHO HT
3595.00-3.23%-120.00Bán26.950K85.541B35.84105.87555.00
215360 W.I.C
17900.00-3.24%-600.00Bán38.663K168.945B17.371135.37357.00
234100 SEWON
2630.00-3.31%-90.00Bán109.552K60.882B15.33177.39246.00
241690 UNITEKNO
10900.00-3.96%-450.00Bán4.418K135.377B24.01479.36
245450 CNSLINK
2600.000.00%0.00Bán9334.108B
265560 YHTEC
8200.00-2.38%-200.00Bán3.312K42.578B11.55727.14
290120 DAYOU AP
8040.00-3.13%-260.00Bán66.654K90.337B8.92930.96
312610 AFW
14950.00-1.64%-250.00Mua70.942K153.952B
900080 S&C ENGINE
450.00-0.88%-4.00Bán107.437K56.187B3.06148.441108.00
900260 ROTHWELL
715.00-4.03%-30.00Bán1.141M104.913B6.73110.65496.00
900280 GOLDEN CENTURY
774.00-3.13%-25.00Bán230.764K74.627B3.29242.77519.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất