Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

27
Cổ phiếu
23037.348B
Giá trị vốn hóa thị trường
225.429K
Khối lượng
−0.77%
Thay đổi
−10.40%
Hiệu suất Tháng
+75.18%
Hiệu suất Năm
+32.87%
Hiệu suất YTD
          
000910 UNION
6670.00-1.48%-100.00Mua43.936K101.944B2.642472.22233.00
001420 TAEWONMULSAN
5410.00-4.59%-260.00Mua20.793K40.479B357.5115.4448.00
001520 TONGYANG
1580.00-1.25%-20.00Bán212.742K324.181B-82.95449.00
002030 ASIA HOLDINGS
123500.00-1.20%-1500.00Bán1.896K234.912B3.1040985.4412.00
003300 HANIL HOLDINGS
13400.00-0.37%-50.00Bán10.186K384.691B5.762318.7422.00
003410 SSANGYONG CEMENT
7650.00-0.13%-10.00Bán151.107K3832.410B24.56310.731084.00
003670 POSCO CHEMICAL
149500.00-0.66%-1000.00Bán90.725K11658.214B1768.711795.00
004090 KOR PETRO
12950.00-0.38%-50.00Bán13.755K159.081B15.34844.24
004440 SAMIL C&S
10600.00-0.93%-100.00Bán4.785K136.232B-1510.09247.00
004980 SUNGSHIN CEMENT
10500.00-0.94%-100.00Bán34.016K266.544B-70.68610.00
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
31200.00-0.79%-250.00Bán2.517K558.120B12.753384.62
006920 MOHENZ
5950.00-0.83%-50.00Mua25.595K65.629B-15.5370.00
007110 ILSHIN STONE
2755.00-1.25%-35.00Bán788.907K216.414B292.009.5781.00
007210 BYUKSAN
3710.00-1.07%-40.00Bán111.891K211.377B-20.30328.00
010040 KRC
4105.00-0.61%-25.00Bán22.078K143.166B12.96311.79594.00
010780 IS DONGSEO
46450.00-0.11%-50.00Bán11.454K1395.888B12.883558.99654.00
011390 BUSAN IND
124500.00-1.19%-1500.00Bán521131.472B-144.5945.00
023410 EUGENE
4815.00-0.52%-25.00Bán42.803K339.427B11.63411.08656.00
038500 SAMPYO CEMENT
4605.00-1.60%-75.00Bán108.109K498.120B32.92140.95690.00
047400 UNIONMATERIALS
3370.00-1.89%-65.00Bán336.226K140.070B-70.28307.00
075970 DONGKUK R&S
5750.00-3.36%-200.00Bán531.113K110.400B34.08176.0364.00
079650 SEOSAN
2850.00-0.87%-25.00Bán17.229K56.100B30.9390.6966.00
183190 ASIA CEMENT
122000.00-1.61%-2000.00Bán4.977K486.810B8.2315185.40
198440 KOREA CEMENT
3660.00-0.54%-20.00Bán90.108K117.047B17.59208.1395.00
225530 BOKWANG INDUSTRY
8980.001.70%150.00Bán523.087K310.695B29.06294.21105.00
228340 TONGYANG PILE
4570.00-0.87%-40.00Bán14.546K91.000B-453.4933.00
300720 HANILCMT
15500.000.65%100.00Bán38.387K1026.925B7.951938.06616.00
Tải thêm