Tài chính/Cho thuê (Công nghiệp)

24
Cổ phiếu
7848.782B
Giá trị vốn hóa thị trường
242.894K
Khối lượng
−0.14%
Thay đổi
−3.81%
Hiệu suất Tháng
+29.80%
Hiệu suất Năm
+12.91%
Hiệu suất YTD
          
021880 MASON CAPITAL
514.000.00%0.00Bán221.524K77.709B23.3222.0410.00
023460 CNH
3690.00-1.20%-45.00Bán209.742K129.908B1.842025.846.00
023760 HKCAPITAL
894.00-0.56%-5.00Bán465.868K280.862B7.04127.65202.00
029780 SAMSUNG CARD
33800.00-0.88%-300.00Bán139.963K3638.835B7.944294.832051.00
034310 NICE
18300.000.83%150.00Mua34.030K681.839B14.211277.7051.00
041190 WTIC
8070.001.25%100.00Mua1.245M620.633B5.251517.5212.00
068400 SK RENT A CAR
12800.000.39%50.00Mua29.201K578.952B23.21549.33598.00
089860 LOTTE RENTAL
45500.000.44%200.00Bán230.132K1659.523B22.042055.241111.00
226360 KH E&T
1845.001.37%25.00Bán190.171K105.701B-512.3080.00
310840 NH SPAC 13
2040.000.00%0.00Bán40.928K
310870 KOREA NO.8 SPAC
3000.00-1.80%-55.00Mua366.413K10.448B-7.62
317030 KB NO.17 SPAC
2045.00-0.24%-5.00Bán16.578K
331380 EUGENE SPAC V
4385.00-0.45%-20.00Bán17.988K17.664B-1.78
331520 KYOBO 9 SPAC
2225.000.23%5.00Bán10.759K
336060 YUANTA SPAC V
2500.000.40%10.00Mua45.407K
343510 HANA16SPAC
2220.002.30%50.00Bán86.568K8.702B-2.851.00
344050 SHT-6 SPAC
2200.00-0.68%-15.00Bán85.872K9.536B270.228.20
349720 EBEST NO 5 SPAC
2160.00-2.04%-45.00Bán12.361K7.982B-3.102.00
353490 MIRAE ASSET DW SPAC 5
2170.000.00%0.00Bán28.675K
365590 NH SPAC 18
2370.001.72%40.00Mua34.409K10.718B-7.35
372290 HANA MUST SEVEN SPAC
2300.001.32%30.00Bán71.621K9.770B
377400 HI-6 SPAC
2270.001.57%35.00Bán19.854K
388790 IBKS NO.16 SPAC
2365.00-4.44%-110.00Sức bán mạnh474.351K
388800 EUGENE SPAC VII
2510.00-7.72%-210.002.481M
Tải thêm