Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

64
Cổ phiếu
41667.735B
Giá trị vốn hóa thị trường
363.721K
Khối lượng
−0.57%
Thay đổi
−1.50%
Hiệu suất Tháng
+29.41%
Hiệu suất Năm
+2.87%
Hiệu suất YTD
          
004920 CITECH
1070.00-1.38%-15.00Mua1.186M42.601B-220.3071.00
010280 SICC
1080.00-0.46%-5.00Bán244.042K69.401B-428.46414.00
010420 HANSOL PNS
2260.000.89%20.00Bán224.074K45.904B18.65120.09214.00
018260 SAMSUNG SDS
164000.00-0.91%-1500.00Sức bán mạnh120.277K12801.456B19.878329.8912323.00
020120 KIDARISTUDIO
15400.003.36%500.00Bán394.474K496.114B130.31114.34113.00
020180 DIC
2255.00-5.05%-120.00Bán2.418M91.269B134.1717.70
023590 DAOU TECH
25500.00-0.78%-200.00Bán49.471K1111.952B3.038737.07550.00
030790 BK TOPS
6700.00-1.62%-110.00Sức bán mạnh161.345K102.620B-4227.7913.00
031820 COMTEC
962.000.10%1.00Bán930.759K116.330B-2.97449.00
032850 BITCOMPUTER
10400.002.97%300.00Mua1.695M166.213B28.42355.34155.00
033230 INSUNG
3630.0011.69%380.00Sức mua mạnh42.524M126.123B34.2894.80204.00
034730 SK
269000.00-0.92%-2500.00Bán156.348K14201.441B13.0020916.46
035510 SHINSEGAE I&C
236500.00-1.05%-2500.00Mua16.131K285.505B8.0929534.78923.00
036800 NICEI&T
33600.000.30%100.00Sức mua mạnh38.017K314.030B17.281938.65192.00
038390 REDCAPTOUR
26900.00-2.18%-600.00Mua34.883K225.592B16.671708.90
038540 SANGSANGIN
8750.003.06%260.00Sức mua mạnh511.549K464.607B5.231622.18178.00
038620 WIZ
2515.00-3.27%-85.00Bán1.403M146.501B-121.5873.00
039420 KL-NET
4055.00-0.61%-25.00Bán265.249K90.021B16.63245.31
039570 HDC I-CONTROLS
12450.000.00%0.00Bán14.099K187.803B16.40759.23209.00
039860 NANOENTEK
7780.00-1.89%-150.00Sức bán mạnh272.077K212.511B34.09232.69
041140 NEXON GT
10250.00-1.91%-200.00Bán136.036K358.606B27.50379.94173.00
041460 CROSSCERT
10150.000.00%0.00Mua521.211K192.113B69.11146.8785.00
045510 ZWNS
2410.000.00%0.00Bán116.557K76.782B93.3425.82149.00
045970 COASIA
8780.00-0.34%-30.00Bán80.780K198.872B-120.53296.00
046940 WOOWON DEVELOPMENT
6260.003.81%230.00Bán162.079K108.988B20.05300.68
049480 OPENBASE
3450.000.58%20.00Bán1.233M107.363B23.91143.44185.00
052460 ICRAFT
5370.00-1.47%-80.00Sức bán mạnh102.120K65.171B27.04201.58149.00
052790 ACTOZ SOFT
10150.00-6.02%-650.00Sức bán mạnh248.648K117.985B3.832818.93148.00
053300 KICA
7190.000.70%50.00Bán52.698K222.518B17.75402.31
053980 OSANGJAIEL
10300.000.00%0.00Mua325.520K181.707B20.66498.46213.00
060250 NHN KCP
51800.002.57%1300.00Mua351.785K1181.563B35.041441.20339.00
064800 GEMVAXLINK
1620.000.31%5.00Bán764.792K134.200B8.07208.5883.00
065690 PAKERS
2955.00-2.15%-65.00Sức bán mạnh57.110K40.259B-750.6787.00
067000 JOYCITY
11750.004.44%500.00Sức mua mạnh714.879K509.841B49.18248.39261.00
067730 LOGISYS
7450.00-2.10%-160.00Sức bán mạnh77.000K73.619B46.17164.81
067920 IGLOO SECURITY
7270.000.41%30.00Bán26.498K67.086B12.87562.54878.00
071200 INFINITT HEALTHCARE
7750.000.00%0.00Bán76.483K188.918B18.28423.88288.00
078860 IOK
1565.006.46%95.00Bán13.903M131.017B
085810 ALTICAST
3025.00-2.89%-90.00Bán694.070K89.757B-206.48150.00
086960 HANCOM MDS
19700.00-1.50%-300.00Bán53.277K164.996B34.11586.39
090850 HYUNDAI EZWEL
10600.00-0.93%-100.00Bán118.021K254.086B16.31655.98292.00
094860 NEORIGIN
1275.000.79%10.00Bán168.818K105.188B-29.7149.00
115310 INFOVINE
25400.000.79%200.00Bán8.874K53.992B8.063126.9379.00
115500 KCS
6980.00-0.71%-50.00Bán56.881K84.360B32.91213.6360.00
131090 SECUVE
1370.00-0.72%-10.00Sức bán mạnh136.997K53.841B21.6163.86
131370 RSUPPORT
7870.00-0.88%-70.00Bán365.424K414.000B20.65384.46253.00
139050 CTLS
598.00-0.33%-2.00Bán587.719K53.257B-68.01
139670 KINEMASTER
20250.00-1.46%-300.00Sức bán mạnh87.193K258.340B386.8453.1298.00
150900 FASOO
7280.001.11%80.00Mua22.120K78.790B46.81153.80242.00
153460 NABLE
7750.00-0.39%-30.00Bán52.684K49.810B31.79244.71
173130 OPASNET
4190.00-2.33%-100.00Sức bán mạnh62.613K50.415B4.77898.97
189330 XIILAB
56700.001.98%1100.00Mua15.673K335.117B47.00
189690 FORCS
7320.000.83%60.00Bán50.241K62.971B14.05516.87155.00
205100 XM
4920.002.39%115.00Mua3.380M158.955B20.46252.66222.00
214180 MINWISE
20800.00-1.19%-250.00Bán46.815K273.243B1654.89
242040 NAMU TECH
2770.00-0.54%-15.00Bán114.423K90.879B-7.27
250060 MOBIIS
2420.001.47%35.00Bán125.218K74.445B-15.0327.00
267850 ASIANAIDT
22700.00-5.02%-1200.00Mua595.652K265.290B15.411551.36440.00
275630 SSR
5610.00-2.43%-140.00Sức bán mạnh29.145K34.098B-160.5486.00
279600 MEDIAZEN
14000.00-0.36%-50.00Bán45.745K65.821B-168.64212.00
303530 INNODEP
21050.00-2.09%-450.00Bán501.596K
307950 HYUNDAIAUTOEVER
105500.00-1.40%-1500.00Sức bán mạnh62.583K2934.273B39.172731.792203.00
319400 HYUNDAI MOVEX
3430.001.03%35.00Bán279.295K345.347B-17.76
322180 THIRA-UTECH
11700.000.00%0.00Sức bán mạnh10.366K61.717B-802.96
Tải thêm