Dược phẩm (Công nghiệp)

127
Cổ phiếu
86479.186B
Giá trị vốn hóa thị trường
726.443K
Khối lượng
+0.11%
Tỷ suất Cổ tức
−1.31%
Thay đổi
+8.10%
Hiệu suất Tháng
−5.50%
Hiệu suất Năm
−6.19%
Hiệu suất YTD
          
000020 DONGWHA PHARM
8340.001.71%140.00Mua152.795K230.248B39.54210.91723.00
000100 YUHAN
217000.00-1.14%-2500.00Sức bán mạnh23.026K2529.197B55.833886.801594.00
000220 YUYU PHARMA
11550.00-1.28%-150.00Mua17.389K84.790B21.62579.46243.00
000230 ILDONG HOLDINGS
11100.00-0.89%-100.00Bán17.747K120.470B24.06465.601449.00
000250 SCD
31900.00-2.60%-850.00Bán166.277K682.845B81.83390.75364.00
000520 SAMIL PHARM
21150.00-1.63%-350.00Bán33.331K131.225B-631.11395.00
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
90300.00-0.33%-300.00Mua6.310K556.130B-29232.63273.00
001060 JW PHARMA
29800.00-1.65%-500.00Mua46.555K608.053B-406.641095.00
001360 SAMSUNG PHARM
4605.00-4.06%-195.00Mua2.826M269.712B296.2915.54205.00
001540 AHN-GOOK PHA
10800.00-3.14%-350.00Sức bán mạnh53.119K127.769B15.25743.90606.00
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
97300.000.62%600.00Mua32.484K484.454B14.236793.9524.00
002210 DONGSUNG PHARM
17500.00-2.23%-400.00Sức bán mạnh422.125K422.451B-456.77323.00
002390 HANDOK
21800.00-0.46%-100.00Bán38.598K301.421B65.14336.21883.00
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
18600.002.20%400.00Mua4.035K285.531B19.49946.261190.00
002720 KUKJE PHARMA
4840.00-5.84%-300.00Mua1.595M90.009B-219.78414.00
002800 SINSIN PHARM
6710.00-3.45%-240.00Bán114.324K101.794B39.58169.53
003000 BUKWANG PHARM
14850.00-1.98%-300.00Bán112.659K905.122B7.142080.04617.00
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1210.007.56%85.00Mua105.511M271.860B-63.0196.00
003090 DAEWOONG
13500.00-0.37%-50.00Bán41.383K787.824B13.141031.16714.00
003120 ILSUNG PHARM
83900.000.48%400.00Sức bán mạnh286223.174B26.863123.80230.00
003220 DAEWON PHARM
16750.001.21%200.00Sức mua mạnh14.397K324.350B12.931295.38738.00
003520 YUNGJIN PHARM
5830.000.17%10.00Mua1.490M1066.263B1164.705.01617.00
003850 BORYUNG PHARM
15550.00-0.32%-50.00Sức mua mạnh322.034K653.723B21.83712.161144.00
004310 HYUNDAI PHARM
5140.00-3.20%-170.00Mua411.469K169.920B145.3636.53390.00
004720 WOORIDUL PHARM
6280.00-1.72%-110.00Bán76.446K73.667B28.52235.24222.00
005250 GCH CORP
21000.00-0.24%-50.00Mua38.655K945.865B-127.41170.00
005500 SAMJIN PHARM
26950.00-1.46%-400.00Mua54.612K336.482B101.92268.34680.00
005690 PHARMICELL
8110.00-1.34%-110.00Bán462.643K492.756B-157.64120.00
006280 GC CORP
125500.000.80%1000.00Mua22.364K1432.354B82.261525.571766.00
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
15600.00-2.50%-400.00Bán35.450K153.248B40.77392.43288.00
007370 JINYANGPHARM
3755.00-0.40%-15.00Mua125.496K42.139B20.64182.73194.00
007570 ILYANG PHARM
21950.00-2.88%-650.00Bán46.684K399.604B583.9537.59636.00
008930 HANMI SCIENCE
39550.00-0.75%-300.00Bán137.292K2508.043B154.24256.4298.00
009290 KWANGDONG PHARM
7220.000.14%10.00Sức mua mạnh47.488K377.954B12.86560.61888.00
009300 SAM-A PHARM.
16800.00-0.30%-50.00Mua4.376K102.536B11.561453.43313.00
009420 HANALL BIOPHARMA
32750.00-0.76%-250.00Mua135.347K1688.837B229.07144.06408.00
011040 KDPHARM
7890.000.25%20.00Mua12.572K186.348B58.78133.88525.00
012790 SHINIL PHARM
9340.00-1.58%-150.00Mua23.999K71.222B12.96732.43371.00
014570 KOREAN DRUG
7270.00-2.42%-180.00Mua213.512K81.164B12.13614.22254.00
016580 WHANIN PHARM
16300.000.93%150.00Mua68.940K300.391B12.351308.13462.00
017180 MYUNGMOON PHARM
4845.00-2.91%-145.00Bán228.396K118.181B-271.60481.00
018620 WOOGENE B&G
2580.00-3.91%-105.00Bán675.054K69.716B-235.60119.00
018680 SEOUL PHARMA
6570.00-4.64%-320.00Bán90.640K55.750B-286.91184.00
019170 SHINPOONG PHARM
6700.00-4.01%-280.00Bán706.489K321.476B128.6652.08840.00
023910 DAIHANPHARM
32600.000.31%100.00Mua9.544K195.000B7.064603.08700.00
033270 KUP
19100.00-0.52%-100.00Sức bán mạnh39.453K283.258B9.112096.95828.00
034940 CHOA PHARM.
4020.00-2.19%-90.00Bán125.191K116.355B-24.21270.00
036480 DSMBIO
16350.00-3.25%-550.00Sức bán mạnh69.736K62.130B14.601119.83133.00
039200 OCT INC.
24050.00-3.41%-850.00Mua177.945K675.849B-186.5035.00
041910 ESTECHPHARMA
11200.00-5.88%-700.00Mua1.010M138.992B11.99999.60151.00
041960 KOMIPHARM
13400.00-3.94%-550.00Bán324.038K852.787B-243.12155.00
043090 CUBE&COMPANY
3245.00-1.52%-50.00Bán88.646K94.062B-238.7221.00
043710 SEOULEAGUER
1315.00-14.05%-215.00Sức bán mạnh516.031K45.158B-137.5335.00
044960 EAGLE VET. TECH
7600.00-8.98%-750.00Mua3.085M102.495B133.7262.44122.00
047920 C-TRI
5080.00-3.05%-160.00Bán166.102K72.562B-246.96133.00
052670 CHEIL BIO
5710.00-5.31%-320.00Bán701.526K80.796B35.65169.1449.00
053030 BINEX
8400.000.36%30.00Bán158.299K261.042B19.93419.87390.00
054670 DHNP
10650.00-5.75%-650.00Sức bán mạnh267.777K149.476B11.53924.00330.00
058820 CMG PHARMACEUTICAL
4105.00-4.31%-185.00Mua19.999M595.848B94.0645.61171.00
060590 CTC BIO
6000.00-2.12%-130.00Sức bán mạnh142.549K116.705B-752.95258.00
061250 HWAIL PHARM
6560.00-3.10%-210.00Mua211.382K91.550B22.11306.24136.00
063160 CKD BIO
30000.00-0.99%-300.00Bán23.797K153.884B14.562061.09378.00
065660 ANTEROGEN
45000.00-2.91%-1350.00Bán73.215K400.940B20621.452.2548.00
066700 THERAGEN ETEX
9000.00-1.96%-180.00Mua147.264K279.862B-204.44252.00
066830 GENOTECH
1785.00-0.56%-10.00Mua429.923B
067080 DH PHARM
12300.00-3.53%-450.00Sức bán mạnh198.387K225.475B25.78494.52315.00
067290 JW SHINYAK
4685.00-2.70%-130.00Bán274.787K194.651B-181.73226.00
067370 SUNBIO
19600.000.51%100.00Mua3.367K149.420B21.00
067630 HLBLS
26550.00-9.69%-2850.00Bán2.231M1383.283B-436.8228.00
068760 CELLTRIONPH
38700.00-0.64%-250.00Bán86.945K1318.344B-147.29419.00
069620 DAEWOONG PHARMA
137500.00-1.43%-2000.00Bán17.289K1419.120B-611.781256.00
072020 CAVAC
18300.00-2.40%-450.00Bán156.224K182.244B146.70124.75169.00
074430 AMINOLOGICS
2065.002.99%60.00Sức mua mạnh334.463K181.362B26.4278.1527.00
078140 DAEBONGLS
7190.00-1.10%-80.00Bán12.542K79.713B14.74487.73101.00
080720 UNION KOREA PHARM
13800.00-0.36%-50.00Mua51.470K81.767B28.22495.45
084110 HUONS GLOBAL
32600.00-1.06%-350.00Mua28.828K353.883B15.162150.21541.00
086450 DONGKOOK PHARM
77400.003.06%2300.00Mua41.332K660.104B13.275758.82757.00
086820 BIO SOLUTION CO.,LTD.
35200.00-2.90%-1050.00Mua226.766K286.947B494.5982.7758.00
086890 ISU ABXIS
7200.00-1.50%-110.00Sức mua mạnh78.046K191.702B-455.05165.00
086900 MEDYTOX
296000.00-0.47%-1400.00Bán23.400K1609.526B38.057816.45280.00
091990 CELLTRION HEALTHCARE
51200.00-1.92%-1000.00Bán520.878K7429.330B-309.96
096760 JW HOLDINGS
6560.00-1.94%-130.00Mua102.339K422.300B-404.25161.00
102460 REYON PHARMACEUTICAL
15650.000.00%0.00Mua41.752K258.661B470.7437.65361.00
102940 KLS
19250.00-2.28%-450.00Bán97.690K224.583B-9180.65563.00
106190 HTP
11300.00-0.88%-100.00Sức bán mạnh8.352K80.103B71.78157.4295.00
109960 APROGEN H&G
672.0010.53%64.00Mua39.492M108.548B-33.8265.00
114450 KPXLS
7550.00-5.98%-480.00Mua399.812K113.250B-54.3057.00
128940 HANMIPHARM
329500.000.15%500.00Mua20.283K3803.183B130.412526.652095.00
131030 DHP
7940.00-0.87%-70.00Mua62.600K129.619B11.33700.83166.00
138610 NIBEC
11250.00-1.75%-200.00Sức mua mạnh1.035M113.389B-548.8265.00
140410 MEZZION PHARMA
162100.00-6.57%-11400.00Bán1.510M1510.483B-2841.7024.00
145020 HUGEL
395800.00-1.05%-4200.00Mua6.949K2026.403B35.4711411.74126.00
153710 OPTIPHARM
9450.00-1.15%-110.00Mua39.108K137.451B-54.3360.00
166480 CORESTEM
10100.002.85%280.00Mua151.834K154.345B-183.2940.00
170900 DONGA ST
101500.00-2.40%-2500.00Mua12.893K877.593B125.09831.381591.00
174900 ABCLON
37150.00-1.20%-450.00Sức bán mạnh28.019K266.588B65.86564.1137.00
176750 DUCHEMBIO
11000.003.77%400.00Sức mua mạnh17.652K93.902B
183490 ENZYCHEM LSC
58600.00-3.14%-1900.00Bán50.160K475.425B-1843.9387.00
185490 EYEGENE
11050.00-5.15%-600.00Bán102.926K126.904B-535.1558.00
185750 CHONGKUNDANG
91500.00-1.61%-1500.00Bán15.677K958.636B18.684978.811904.00
191420 TEGO
24300.00-5.26%-1350.00Sức bán mạnh84.919K207.397B-265.3143.00
196170 ALTEOGEN
48000.00-3.32%-1650.00Mua220.209K687.048B-678.0146.00
196300 ANYGEN
9810.00-1.11%-110.00Bán15.775K49.760B-1683.8489.00
200670 HUMEDIX
23400.00-0.85%-200.00Mua20.760K222.880B22.061060.83104.00
200780 BCWORLDPHARM
15000.00-3.54%-550.00Mua161.200K115.365B14.991001.84281.00
206650 EUBIO
6830.00-1.01%-70.00Mua55.640K184.868B-308.05171.00
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
399000.00-0.75%-3000.00Mua48.689K26598.330B84.894735.682628.00
214390 KYONGBO
8540.00-0.58%-50.00Bán22.738K204.165B18.68457.16461.00
214450 PRP
34350.00-2.41%-850.00Bán22.224K332.441B17.972016.9788.00
217950 PHARMA RESEARCH BIO
10750.00-11.16%-1350.00Mua1.257K48.967B41.00
222670 PLUMBLINE LIFE SCIENCES
6640.002.00%130.00Bán3.124K15.344B
226610 BNC KOREA
13450.007.60%950.00Sức mua mạnh73.690K81.087B
229500 NMP
39250.00-0.76%-300.00Sức bán mạnh3.486K354.477B
233250 MEDIAN DIAGNOSTICS
40000.00-11.11%-5000.00Bán30473.763B
233990 JILGYUNGYI
2225.00-0.89%-20.00Sức bán mạnh3.621K31.075B
234080 JW LIFESCIENCE
19950.00-1.48%-300.00Sức bán mạnh77.885K320.650B14.921356.82
234690 GCWB
10200.00-1.92%-200.00Bán147.405K181.073B27.19375.08212.00
237690 ST PHARM
21750.00-1.58%-350.00Mua246.373K405.768B-923.47458.00
241820 PCL
8540.000.00%0.00Mua25.088K76.358B-668.0251.00
243070 HUONS
51100.00-1.16%-600.00Mua75.245K463.742B11.444518.36511.00
246960 INNOTHERAPY
14200.00-3.07%-450.00Theo dõi76.324K73.897B-767.97
249420 IL DONG PHARM
16900.00-1.46%-250.00Bán92.798K388.562B31.60542.691433.00
251280 ANGIOLAB
15500.002.65%400.00Sức bán mạnh9729.852B
260660 ARLICO
14500.00-3.65%-550.00Mua292.063K143.585B17.45862.41149.00
263050 EUTILEX
57900.00-3.66%-2200.00Bán44.644K422.106B-2403.6480.00
271980 JEIL PHARM
33850.00-0.73%-250.00Bán36.329K500.160B119.90284.41981.00
293480 HANA PHARM
22700.00-1.30%-300.00Bán33.999K363.687B11.991893.12592.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất