Dược phẩm (Công nghiệp)

124
Cổ phiếu
68897.287B
Giá trị vốn hóa thị trường
223.132K
Khối lượng
+0.40%
Tỷ suất Cổ tức
+1.81%
Thay đổi
−8.75%
Hiệu suất Tháng
−28.20%
Hiệu suất Năm
−24.12%
Hiệu suất YTD
          
000020 DONGWHA PHARM
8940.002.05%180.00Bán53.779K241.844B41.54210.91723.00
000100 YUHAN
223500.00-0.67%-1500.00Bán13.744K2629.104B50.964415.501594.00
000220 YUYU PHARMA
10250.00-0.49%-50.00Bán11.060K75.366B20.53539.64243.00
000230 ILDONG HOLDINGS
10800.000.93%100.00Bán2.189K114.981B40.74262.641449.00
000250 SCD
31450.002.28%700.00Bán171.510K658.229B78.88390.75364.00
000520 SAMIL PHARM
20800.000.73%150.00Bán26.508K126.037B-1189.24395.00
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
84100.000.12%100.00Bán2.373K515.617B-26492.77273.00
001060 JW PHARMA
26950.002.08%550.00Bán29.390K529.789B-103.531095.00
001360 SAMSUNG PHARM
2090.002.45%50.00Bán272.936K119.481B131.2515.54205.00
001540 AHN-GOOK PHA
12900.0014.16%1600.00Mua3.357M129.488B10.221122.46606.00
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
88900.002.07%1800.00Bán32.379K436.359B13.336532.3524.00
002390 HANDOK
22200.003.26%700.00Bán40.979K294.480B29.20736.37883.00
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
16050.00-0.31%-50.00Bán3.500K247.153B12.521278.301190.00
002720 KUKJE PHARMA
4050.003.85%150.00Mua546.727K68.295B-195.44414.00
002800 SINSIN PHARM
5850.002.27%130.00Bán380.483K86.775B28.94197.64
003000 BUKWANG PHARM
14150.000.00%0.00Bán97.601K898.969B6.112316.62617.00
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
831.000.24%2.00Bán1.573M178.135B-28.4896.00
003090 DAEWOONG
15800.00-0.94%-150.00Bán10.575K927.365B25.18633.44714.00
003120 ILSUNG PHARM
83500.000.00%0.00Bán218222.110B74.341123.28249.00
003220 DAEWON PHARM
14550.001.04%150.00Bán17.294K278.845B12.231177.05738.00
003520 YUNGJIN PHARM
4345.002.96%125.00Bán2.172M771.806B-25.64617.00
003850 BORYUNG PHARM
12150.002.10%250.00Mua224.358K500.277B21.86544.321144.00
004310 HYUNDAI PHARM
4875.0012.46%540.00Mua20.351M118.697B109.9339.43395.00
004720 WOORIDUL PHARM
5930.003.49%200.00Bán253.805K66.058B25.58235.24222.00
005250 GCH CORP
18800.000.80%150.00Bán19.392K838.023B-11.59170.00
005500 SAMJIN PHARM
26650.000.57%150.00Bán23.725K326.025B12.442130.09680.00
005690 PHARMICELL
7890.003.14%240.00Theo dõi1.438M458.587B-160.46119.00
006280 GC CORP
107000.00-0.93%-1000.00Bán13.731K1232.623B52.002077.441766.00
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
14100.000.00%0.00Bán16.028K135.050B31.89442.19280.00
007370 JINYANGPHARM
3435.003.62%120.00Theo dõi34.101K37.053B17.50189.55205.00
007570 ILYANG PHARM
20450.00-0.49%-100.00Bán19.955K374.116B-283.52636.00
008490 SUHEUNG
32250.00-1.83%-600.00Mua10.927K380.045B12.242683.62727.00
008930 HANMI SCIENCE
42400.003.04%1250.00Bán67.930K2609.506B137.77298.6898.00
009290 KWANGDONG PHARM
7100.001.72%120.00Mua180.418K365.897B11.62600.73888.00
009300 SAM-A PHARM.
15350.000.33%50.00Bán6.664K93.381B11.301354.24321.00
009420 HANALL BIOPHARMA
26000.000.00%0.00Bán136.006K1330.599B226.23114.93408.00
011040 KDPHARM
7850.00-0.38%-30.00Bán11.023K186.585B57.99135.88525.00
012790 SHINIL PHARM
8410.001.33%110.00Mua7.171K62.291B13.07635.19374.00
014570 KOREAN DRUG
5990.003.99%230.00Bán252.260K62.751B8.64666.61271.00
016580 WHANIN PHARM
15350.000.00%0.00Bán42.749K285.511B10.001535.05462.00
017180 MYUNGMOON PHARM
4285.003.75%155.00Bán520.254K100.740B-36.04481.00
018620 WOOGENE B&G
2260.000.89%20.00Bán80.313K58.161B-336.82119.00
018680 SEOUL PHARMA
5950.005.31%300.00Mua209.200K47.943B-286.91205.00
019170 SHINPOONG PHARM
5670.000.71%40.00Bán198.902K270.136B143.7639.16840.00
023910 DAIHANPHARM
32650.00-0.91%-300.00Bán5.762K197.700B7.004708.76696.00
033270 KUP
19550.001.56%300.00Bán16.386K285.011B9.182096.95835.00
034940 CHOA PHARM.
3785.007.68%270.00Mua2.891M99.510B227.6821.46270.00
036480 DSMBIO
15500.000.98%150.00Bán19.115K58.330B16.09953.79135.00
039200 OCT INC.
17300.000.87%150.00Bán139.114K481.947B-5.2535.00
041910 ESTECHPHARMA
6330.003.60%220.00Bán29.104K71.365B11.56565.11151.00
041960 KOMIPHARM
12150.004.74%550.00Bán432.544K738.233B-245.35155.00
043090 PHARMSWELLBIO
2440.003.17%75.00Bán87.179K68.554B-234.1621.00
044960 EAGLE VET. TECH
5890.000.34%20.00Mua106.265K72.054B74.6480.47114.00
047920 C-TRI
3755.003.73%135.00Mua122.085K50.129B-246.96133.00
052670 CHEIL BIO
3910.00-1.39%-55.00Bán198.923K53.127B31.19127.1454.00
053030 BINEX
7930.002.32%180.00Bán112.870K241.706B27.22284.75390.00
054670 DHNP
9890.000.71%70.00Bán88.974K137.827B10.63924.00322.00
058820 CMG PHARMACEUTICAL
2795.001.45%40.00Mua1.573M382.648B57.2948.09171.00
060590 CTC BIO
5420.000.74%40.00Bán30.740K102.426B-580.13258.00
061250 HWAIL PHARM
5580.002.39%130.00Bán32.102K73.700B14.93365.15132.00
063160 CKD BIO
28250.001.25%350.00Sức mua mạnh35.543K143.112B17.711575.09378.00
065660 ANTEROGEN
38000.007.19%2550.00Bán91.509K306.652B-229.5439.00
066700 THERAGEN ETEX
7310.001.67%120.00Bán132.345K219.123B-340.00252.00
066830 GENOTECH
1395.003.33%45.00Bán17.463B
067080 DH PHARM
14050.002.18%300.00Mua67.135K243.160B27.80494.52315.00
067290 JW SHINYAK
4305.003.24%135.00Bán170.677K173.254B-151.74226.00
067370 SUNBIO
17500.003.24%550.00Mua1.389K129.880B21.00
067630 HLBLS
6490.000.15%10.00Bán483.868K303.538B-238.6328.00
068760 CELLTRIONPH
32000.001.11%350.00Bán115.448K1077.762B-280.83419.00
069620 DAEWOONG PHARMA
159500.00-1.85%-3000.00Bán23.745K1677.141B-611.781256.00
072020 CAVAC
17600.00-0.56%-100.00Bán28.079K176.269B71.44247.77170.00
074430 AMINOLOGICS
1700.001.19%20.00Bán132.600K147.549B18.0393.1627.00
078140 DAEBONGLS
7120.00-2.60%-190.00Bán69.004K81.043B13.83528.73101.00
080720 UNION KOREA PHARM
12100.000.41%50.00Bán36.070K71.140B
084110 HUONS GLOBAL
28950.002.48%700.00Bán25.347K306.659B10.572673.32541.00
086450 DONGKOOK PHARM
66100.00-0.15%-100.00Mua19.506K581.876B12.005592.61757.00
086820 BIO SOLUTION CO.,LTD.
24600.001.03%250.00Bán48.249K191.454B131.12201.1360.00
086890 ISU ABXIS
6800.00-0.15%-10.00Mua90.270K181.318B-510.62161.00
086900 MEDYTOX
376100.005.35%19100.00Bán29.464K1935.012B35.839962.89280.00
091990 CELLTRION HEALTHCARE
42150.001.08%450.00Bán715.354K5934.508B-336.62
096760 JW HOLDINGS
5830.001.92%110.00Mua116.007K368.225B-416.91161.00
102460 REYON PHARMACEUTICAL
13600.000.74%100.00Bán14.883K223.126B75.77197.72361.00
102940 KLS
16000.006.67%1000.00Bán327.721K171.003B-7481.25580.00
106190 HTP
10950.000.00%0.00Bán3.881K77.622B30.80355.49100.00
109960 APROGEN H&G
584.00-0.51%-3.00Mua79.630K104.799B-39.9165.00
114450 KPXLS
4190.002.82%115.00Mua221.497K61.125B-103.3957.00
128940 HANMIPHARM
292000.003.91%11000.00Theo dõi41.956K3243.382B94.752965.712095.00
131030 DHP
7480.001.77%130.00Bán58.656K119.987B10.49700.83164.00
138610 NIBEC
6230.004.71%280.00Theo dõi39.228K58.923B-548.8265.00
140410 MEZZION PHARMA
105100.00-1.22%-1300.00Mua45.261K924.558B-2343.3424.00
145020 HUGEL
377600.00-3.92%-15400.00Mua10.775K1994.548B27.0314898.44126.00
153710 OPTIPHARM
8900.003.13%270.00Bán91.048K124.080B-65.3262.00
166480 CORESTEM
8700.003.82%320.00Bán26.919K131.712B-245.4040.00
170900 DONGA ST
83200.000.12%100.00Bán7.397K701.230B34.012443.561591.00
174900 ABCLON
36000.000.98%350.00Bán24.275K255.824B54.04659.7634.00
176750 DUCHEMBIO
9500.00-1.55%-150.00Bán11.124K85.486B
183490 ENZYCHEM LSC
46300.00-2.11%-1000.00Bán32.126K370.726B-1482.5087.00
185490 EYEGENE
8470.002.29%190.00Bán30.364K91.458B-493.1258.00
185750 CHONGKUNDANG
82600.000.61%500.00Bán9.436K846.280B16.794890.011904.00
191420 TEGO
21200.000.47%100.00Bán41.742K170.375B-297.5243.00
196170 ALTEOGEN
26350.00-0.75%-200.00Bán89.898K363.468B-716.4246.00
196300 ANYGEN
8270.000.98%80.00Bán7.651K41.082B-1676.9686.00
200670 HUMEDIX
20850.003.22%650.00Bán12.043K192.401B19.041060.83104.00
200780 BCWORLDPHARM
13400.000.75%100.00Bán15.981K102.290B12.851036.12281.00
206650 EUBIO
6330.00-1.86%-120.00Bán85.274K172.474B93.2369.19161.00
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
283000.00-0.18%-500.00Bán34.707K18757.778B78.473612.952488.00
214390 KYONGBO
8470.002.67%220.00Bán27.231K197.232B17.56469.84457.00
214450 PRP
35500.00-1.80%-650.00Bán33.216K343.604B23.171618.6788.00
217950 PHARMA RESEARCH BIO
8700.000.00%0.00Bán1735.208B41.00
222670 PLUMBLINE LIFE SCIENCES
7130.000.14%10.00Mua316.453B
226610 BNC KOREA
12150.001.25%150.00Mua93.018K72.346B
229500 NMP
41950.006.61%2600.00Mua3.311K352.684B
233250 MEDIAN DIAGNOSTICS
41700.00-10.03%-4650.00Mua10067.043B
233990 JILGYUNGYI
1820.000.00%0.00Bán3.210K24.461B
234080 JW LIFESCIENCE
24100.004.10%950.00Sức mua mạnh59.122K366.570B19.601181.18
237690 ST PHARM
14400.00-0.69%-100.00Bán28.395K270.512B-821.74458.00
241820 PCL
7820.000.39%30.00Bán6.642K69.652B-658.5252.00
243070 HUONS
45950.003.03%1350.00Bán21.385K400.118B8.705124.66511.00
246960 INNOTHERAPY
9300.002.42%220.00Bán12.883K45.801B-763.95
249420 IL DONG PHARM
16250.00-0.31%-50.00Bán41.119K369.346B30.01543.161433.00
251280 ANGIOLAB
17500.00-0.28%-50.00Bán40033.800B
260660 ARLICO
9150.005.78%500.00Mua96.892K81.470B10.03862.41151.00
263050 EUTILEX
56300.00-2.09%-1200.00Bán62.827K419.190B-2249.2580.00
271980 JEIL PHARM
30000.00-0.17%-50.00Bán19.965K441.716B186.61161.03941.00
293480 HANA PHARM
24300.002.10%500.00Mua40.615K382.095B12.441913.44597.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất