Dược phẩm (Công nghiệp)

124
Cổ phiếu
86029.493B
Giá trị vốn hóa thị trường
214.316K
Khối lượng
+0.32%
Tỷ suất Cổ tức
−0.22%
Thay đổi
+2.42%
Hiệu suất Tháng
−18.18%
Hiệu suất Năm
−8.61%
Hiệu suất YTD
          
000020 DONGWHA PHARM
9880.000.10%10.00Mua19.246K272.488B37.84260.85723.00
000100 YUHAN
248500.00-1.00%-2500.00Sức mua mạnh32.699K2932.912B56.854415.501594.00
000220 YUYU PHARMA
11850.00-1.25%-150.00Bán17.294K88.075B23.92539.64243.00
000230 ILDONG HOLDINGS
13150.001.15%150.00Mua11.665K139.697B49.50262.641449.00
000250 SCD
40000.00-2.79%-1150.00Bán167.417K880.849B94.23437.65364.00
000520 SAMIL PHARM
28050.00-0.18%-50.00Mua33.113K171.509B-1189.24395.00
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
98300.000.20%200.00Bán3.238K602.167B-26492.77273.00
001060 JW PHARMA
32700.00-0.61%-200.00Bán20.462K660.229B-103.531095.00
001360 SAMSUNG PHARM
2700.00-1.46%-40.00Mua167.815K160.480B40.1068.33205.00
001540 AHN-GOOK PHA
11450.00-1.29%-150.00Bán19.394K132.926B10.491122.46606.00
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
111500.00-3.04%-3500.00Mua63.535K576.134B20.985480.6424.00
002390 HANDOK
27250.000.37%100.00Bán59.971K371.867B36.87736.37883.00
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
22450.00-1.54%-350.00Bán10.062K350.006B14.671554.541190.00
002720 KUKJE PHARMA
4570.00-0.87%-40.00Bán77.127K80.658B24.98184.57414.00
002800 SINSIN PHARM
7200.00-0.28%-20.00Bán67.113K109.531B36.53197.64
003000 BUKWANG PHARM
18850.00-1.82%-350.00Bán391.317K1219.802B8.292316.62617.00
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1230.00-3.91%-50.00Bán1.057M275.045B-30.9596.00
003090 DAEWOONG
17250.002.07%350.00Bán92.747K982.599B26.68633.44278.00
003120 ILSUNG PHARM
88900.000.23%200.00Bán258235.942B78.971123.28249.00
003220 DAEWON PHARM
16100.000.00%0.00Bán23.802K311.764B13.681177.05738.00
003520 YUNGJIN PHARM
5430.000.00%0.00Bán262.975K993.106B-25.64617.00
003850 BORYUNG PHARM
12050.004.33%500.00Mua347.148K485.563B21.22544.321144.00
004310 HYUNDAI PHARM
4880.00-0.41%-20.00Mua158.464K134.167B141.3334.67409.00
004720 WOORIDUL PHARM
7280.00-1.09%-80.00Mua30.589K84.849B21.57353.92222.00
005250 GCH CORP
21950.00-1.35%-300.00Bán55.833K999.786B-11.59170.00
005500 SAMJIN PHARM
31650.00-4.09%-1350.00Bán60.098K405.993B15.492130.09680.00
005690 PHARMICELL
8550.00-1.38%-120.00Bán296.191K519.732B-186.00120.00
006280 GC CORP
124500.00-0.80%-1000.00Bán17.437K1432.354B60.422077.441766.00
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
18900.00-1.05%-200.00Bán20.255K182.940B43.19442.19280.00
007370 JINYANGPHARM
3965.000.51%20.00Mua19.638K44.095B20.82189.55205.00
007570 ILYANG PHARM
26700.00-0.56%-150.00Mua20.600K488.809B-265.91636.00
008490 SUHEUNG
34800.002.35%800.00Mua26.311K378.050B13.052604.66727.00
008930 HANMI SCIENCE
68900.00-1.15%-800.00Bán32.141K4419.990B263.41264.6198.00
009290 KWANGDONG PHARM
8900.0021.09%1550.00Mua24.471M385.293B12.24600.73888.00
009300 SAM-A PHARM.
17450.000.29%50.00Mua5.364K106.198B12.851354.24321.00
009420 HANALL BIOPHARMA
26900.00-1.28%-350.00Bán117.439K1394.570B237.11114.93408.00
011040 KDPHARM
9110.001.11%100.00Bán30.988K213.341B66.31135.88525.00
012790 SHINIL PHARM
9490.00-0.52%-50.00Sức bán mạnh4.456K71.598B15.02635.19374.00
014570 KOREAN DRUG
7290.00-0.55%-40.00Mua24.278K79.926B12.16602.86257.00
016580 WHANIN PHARM
17750.001.43%250.00Bán71.937K325.501B11.401535.05462.00
017180 MYUNGMOON PHARM
5360.001.13%60.00Bán135.190K129.279B-36.04481.00
018620 WOOGENE B&G
3370.001.97%65.00Mua807.450K85.814B-336.82119.00
018680 SEOUL PHARMA
7250.000.00%0.00Bán6.444K61.520B-492.52197.00
019170 SHINPOONG PHARM
7100.00-0.14%-10.00Bán183.575K341.148B181.5539.16840.00
023910 DAIHANPHARM
35150.00-1.13%-400.00Bán11.762K213.300B7.554708.76696.00
033270 KUP
23700.00-0.42%-100.00Bán21.166K352.377B10.862191.31835.00
034940 CHOA PHARM.
4405.00-1.12%-50.00Bán121.991K126.122B288.5621.46270.00
036480 DSMBIO
18850.00-3.33%-650.00Sức bán mạnh84.805K74.100B20.44953.79136.00
039200 OCT INC.
23000.00-1.08%-250.00Bán90.008K653.368B-5.2535.00
041910 ESTECHPHARMA
8120.00-0.98%-80.00Bán9.171K95.776B15.52565.11151.00
041960 KOMIPHARM
22800.000.00%0.00Bán123.139K1318.066B-269.89155.00
043090 PHARMSWELLBIO
3095.001.81%55.00Bán165.912K88.120B-234.1621.00
044960 EAGLE VET. TECH
6560.00-8.64%-620.00Bán816.259K88.134B79.4594.1976.00
047920 C-TRI
4550.00-0.66%-30.00Bán70.392K63.423B-514.59133.00
052670 CHEIL BIO
4300.00-3.15%-140.00Sức bán mạnh418.631K59.492B93.7347.3767.00
053030 BINEX
10300.00-0.96%-100.00Bán74.099K324.353B36.52284.75390.00
054670 DHNP
12650.000.40%50.00Mua477.956K176.845B65.10193.55322.00
058820 CMG PHARMACEUTICAL
3410.00-3.54%-125.00Bán932.278K490.984B71.7049.30171.00
060590 CTC BIO
7260.00-0.27%-20.00Sức bán mạnh49.318K138.599B-580.13258.00
061250 HWAIL PHARM
6730.00-0.88%-60.00Bán33.020K91.820B18.09375.40130.00
063160 CKD BIO
29900.00-0.83%-250.00Mua53.571K154.653B19.141575.09378.00
065660 ANTEROGEN
48900.001.98%950.00Bán44.241K414.781B-229.5439.00
066700 THERAGEN ETEX
8860.00-1.01%-90.00Bán79.429K272.761B-340.00252.00
066830 GENOTECH
1835.00-14.65%-315.00Bán62811.886B
067080 DH PHARM
16500.00-1.49%-250.00Bán45.689K296.213B62.25269.07315.00
067290 JW SHINYAK
5680.00-1.22%-70.00Bán110.068K238.899B-151.74226.00
067370 SUNBIO
19400.00-0.26%-50.00Bán999149.036B21.00
067630 HLBLS
10700.00-4.89%-550.00Bán893.761K526.437B-238.6328.00
068760 CELLTRIONPH
50800.00-1.36%-700.00Bán30.620K1753.704B-280.83419.00
069620 DAEWOONG PHARMA
158500.002.59%4000.00Mua68.800K1594.574B-1170.371378.00
072020 CAVAC
18650.00-2.36%-450.00Sức bán mạnh188.956K190.211B77.09247.77170.00
074430 AMINOLOGICS
2230.000.68%15.00Mua172.861K194.536B23.7893.1627.00
078140 DAEBONGLS
9070.001.45%130.00Mua63.038K99.114B16.91528.73101.00
080720 UNION KOREA PHARM
16550.000.61%100.00Bán27.702K97.116B
084110 HUONS GLOBAL
40300.000.50%200.00Mua16.365K435.293B15.002673.32541.00
086450 DONGKOOK PHARM
60000.00-0.99%-600.00Mua15.280K532.654B10.985592.61757.00
086820 BIO SOLUTION CO.,LTD.
37050.00-2.50%-950.00Sức bán mạnh112.115K298.778B204.62201.1361.00
086890 ISU ABXIS
7050.000.00%0.00Bán23.309K187.708B-510.62155.00
086900 MEDYTOX
433900.00-1.61%-7100.00Bán40.892K2400.688B38.7111392.34280.00
091990 CELLTRION HEALTHCARE
57500.00-2.21%-1300.00Bán327.958K8374.468B-319.96
096760 JW HOLDINGS
6320.000.80%50.00Bán38.296K403.632B-416.91161.00
102460 REYON PHARMACEUTICAL
16450.00-0.60%-100.00Bán26.571K273.536B92.88197.72361.00
102940 KLS
22300.003.96%850.00Bán174.481K244.534B-7481.25580.00
106190 HTP
13650.001.49%200.00Bán6.424K95.344B37.83355.49100.00
109960 APROGEN H&G
717.00-1.51%-11.00Bán218.367K129.972B-39.9165.00
114450 KPXLS
3740.001.49%55.00Bán27.087K55.275B-103.3957.00
128940 HANMIPHARM
417000.00-0.36%-1500.00Mua10.333K4830.446B164.672541.412095.00
131030 DHP
9310.00-1.17%-110.00Bán37.784K153.779B14.61644.78164.00
138610 NIBEC
7220.00-2.43%-180.00Bán24.977K73.282B-538.4565.00
140410 MEZZION PHARMA
117300.00-0.17%-200.00Mua49.090K1004.192B-2343.3424.00
145020 HUGEL
424000.00-1.30%-5600.00Mua8.971K1810.173B29.5514898.44126.00
153710 OPTIPHARM
11300.00-1.31%-150.00Mua149.131K164.625B-65.3262.00
166480 CORESTEM
11050.00-0.90%-100.00Bán33.758K175.249B-245.4040.00
170900 DONGA ST
103500.000.49%500.00Mua7.415K869.154B42.152443.561591.00
174900 ABCLON
50800.00-0.39%-200.00Bán31.662K365.925B77.30659.7634.00
176750 DUCHEMBIO
11700.000.43%50.00Mua2.809K103.204B
183490 ENZYCHEM LSC
63800.00-3.63%-2400.00Bán33.910K518.860B-1482.5087.00
185490 EYEGENE
13000.002.77%350.00Mua129.735K139.727B-538.1457.00
185750 CHONGKUNDANG
94200.00-1.26%-1200.00Mua12.749K983.375B19.514890.011904.00
191420 TEGO
29100.00-1.36%-400.00Bán12.739K238.202B-297.5243.00
196170 ALTEOGEN
38300.00-4.13%-1650.00Bán157.711K542.411B-716.4246.00
196300 ANYGEN
12850.00-1.53%-200.00Bán5.780K65.461B-1676.9686.00
200670 HUMEDIX
26350.00-0.38%-100.00Bán11.794K251.245B26.211009.29104.00
200780 BCWORLDPHARM
19150.00-0.52%-100.00Bán3.779K148.052B18.601036.12281.00
206650 EUBIO
7100.00-1.93%-140.00Bán73.409K193.598B104.6569.19161.00
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
321500.001.42%4500.00Mua61.532K20974.305B86.363670.812461.00
214390 KYONGBO
9930.00-0.70%-70.00Bán37.042K239.069B21.28469.84457.00
214450 PRP
44050.00-3.82%-1750.00Bán60.408K431.271B29.351618.6788.00
217950 PHARMA RESEARCH BIO
12550.000.00%0.00Sức bán mạnh38950.788B41.00
222670 PLUMBLINE LIFE SCIENCES
7270.00-1.36%-100.00Bán5.387K17.031B
229500 NMP
41950.00-0.94%-400.00Bán2.609K372.506B
233250 MEDIAN DIAGNOSTICS
43700.0015.00%5700.00Sức mua mạnh171.632B
233990 JILGYUNGYI
3500.000.57%20.00Bán60546.771B
234080 JW LIFESCIENCE
23900.00-2.65%-650.00Bán91.195K388.738B20.781181.18
237690 ST PHARM
18150.002.83%500.00Bán49.043K329.278B-821.74458.00
241820 PCL
8490.00-1.39%-120.00Bán27.936K76.983B-658.5252.00
243070 HUONS
58000.000.69%400.00Bán20.681K516.744B11.245124.66511.00
246960 INNOTHERAPY
13200.00-0.38%-50.00Bán17.037K66.835B-763.95
249420 IL DONG PHARM
19950.00-0.25%-50.00Bán39.076K453.186B36.82543.161433.00
251280 ANGIOLAB
20500.000.00%0.00Mua20237.021B
260660 ARLICO
11250.00-1.32%-150.00Mua19.329K108.387B16.42694.19151.00
262760 NKMAX
8300.001.22%100.00Bán29.719K139.606B
271980 JEIL PHARM
39000.001.43%550.00Mua34.859K565.191B238.77161.03941.00
293480 HANA PHARM
25750.00-0.19%-50.00Sức mua mạnh84.808K414.204B13.481913.44597.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất