Bột giấy (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
2662.979B
Giá trị vốn hóa thị trường
262.866K
Khối lượng
−0.79%
Thay đổi
−9.85%
Hiệu suất Tháng
+17.25%
Hiệu suất Năm
+3.99%
Hiệu suất YTD
          
001020 PAPERCOREA
1860.00-1.85%-35.00Sức bán mạnh106.383K76.963B-104.49161.00
001810 M.S
3330.00-0.89%-30.00Bán35.906K74.382B23.87140.78207.00
004540 KLEANNARA
4670.000.00%0.00Bán99.267K173.349B8.78532.12573.00
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
6970.00-0.14%-10.00Theo dõi30.969K123.533B15.46451.5897.00
009200 MOORIM PAPER
2765.00-0.90%-25.00Bán42.782K116.298B-1122.08466.00
009460 HANCHANG PAPER
2075.00-0.48%-10.00Bán282.996K124.108B8.71239.28215.00
009580 MOORIM P&P
4535.00-0.87%-40.00Bán46.183K288.744B-144.30674.00
009770 SAMJUNGPULP
30200.00-0.17%-50.00Bán80575.499B7.573996.73234.00
012690 MONALISA
4005.00-0.37%-15.00Bán63.384K146.609B32.39124.10194.00
016590 SHINDAEYANG PAPR
86700.000.35%300.00Bán2.891K315.967B7.4811558.24108.00
017650 DAELIMPAPER
10800.00-0.92%-100.00Bán17.171K97.650B5.322049.57155.00
027970 SEHA
1795.000.28%5.00Bán276.538K103.611B7.86227.74254.00
078130 KUK-IL PAPER
4465.00-1.43%-65.00Sức bán mạnh925.821K589.593B-15.94207.00
213500 HANSOLPAPER
14850.00-1.66%-250.00Bán145.814K356.673B13.411126.401177.00
Tải thêm