Bột giấy (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
2422.113B
Giá trị vốn hóa thị trường
269.251K
Khối lượng
−1.98%
Thay đổi
+3.95%
Hiệu suất Tháng
+96.58%
Hiệu suất Năm
+106.77%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
001020PAPERCOREA
1090 KRW−0.09%−1 KRW
Mua
221.974K241.952M KRW51.78B KRW25.4342.87 KRW
001810M.S
2340 KRW1.30%30 KRW
Mua
17.297K40.475M KRW51.802B KRW−550.26 KRW209
004540KLEANNARA
2685 KRW−0.19%−5 KRW
Bán
22.728K61.025M KRW99.987B KRW−492.06 KRW613
006740YOUNGPOONG PAPR MFG
20450 KRW−5.98%−1300 KRW
Mua
613.619K12.549B KRW855.924B KRW145.04141.08 KRW
009200MOORIM PAPER
2575 KRW0.59%15 KRW
Mua
119.788K308.454M KRW107.144B KRW4.60559.86 KRW415
009460HANCHANG PAPER
1357 KRW0.30%4 KRW
Bán
60.231K81.733M KRW80.969B KRW−195.67 KRW221
009580MOORIM P&P
3630 KRW0.00%0 KRW
Bán Mạnh
62.687K227.554M KRW226.381B KRW4.92738.54 KRW696
009770SAMJUNGPULP
26800 KRW1.13%300 KRW
Sức mua mạnh
1.562K41.862M KRW66.999B KRW8.713076.72 KRW279
012690MONALISA
2820 KRW−0.18%−5 KRW
Bán
27.299K76.983M KRW103.101B KRW37.5575.10 KRW206
016590SHINDAEYANG PAPR
5680 KRW0.18%10 KRW
Bán
189.77K1.078B KRW226.49B KRW3.971430.57 KRW123
017650DAELIMPAPER
9100 KRW0.11%10 KRW
Mua
18.514K168.477M KRW81.9B KRW3.322741.35 KRW167
027970SEHA
1314 KRW−0.98%−13 KRW
Theo dõi
144.364K189.694M KRW75.636B KRW−101.43 KRW281
136410ASSEMS
11380 KRW0.44%50 KRW
Bán
22.627K257.495M KRW124.593B KRW18.03631.08 KRW88
213500HANSOLPAPER
11330 KRW0.35%40 KRW
Mua
71.36K808.509M KRW269.407B KRW5.142203.25 KRW1.652K