Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

84
Cổ phiếu
26596.576B
Giá trị vốn hóa thị trường
343.544K
Khối lượng
−0.17%
Thay đổi
−0.27%
Hiệu suất Tháng
+28.06%
Hiệu suất Năm
+30.01%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000590 CS HOLDINGS
54700.00-1.97%-1100.00Bán2.005K64.020B5.599986.174.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
002630 OBI
1510.000.00%0.00Bán70186.132B-101.85130.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
007860 SEOYON
9300.00-1.90%-180.00Sức mua mạnh2.867M205.785B-3641.4624.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
010470 ORICOM
4180.00-1.07%-45.00Sức bán mạnh21.054K47.885B13.39326.88323.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
012750 S-1
82400.00-1.20%-1000.00Sức bán mạnh42.985K2819.780B4166.776748.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
019490 HITRON
2585.00-1.90%-50.00Mua25.464K13.452B-3441.61154.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
025770 KICC
8340.00-0.95%-80.00Sức bán mạnh29.347K308.360B15.84531.42247.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
027410 BGF
4090.00-3.54%-150.00Sức bán mạnh319.594K405.805B21.59196.37Dịch vụ thương mại hỗn hợp
030000 CHEIL WORLDWIDE
20800.000.73%150.00Mua179.857K2091.400B1290.601400.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
030190 NICE INFO
19850.000.00%0.00Bán167.259K1186.690B26.91737.69617.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
030960 YANGJISA
10700.000.00%0.00Mua876148.350B1.238786.86In ấn thương mại /Theo mẫu
032800 FANTAGIO
887.00-1.33%-12.00Bán359.953K63.113B-135.9052.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
032980 BYON
1855.000.00%0.00Mua3.170K115.858B-327.6214.00In ấn thương mại /Theo mẫu
034950 KR
92500.000.76%700.00Mua7.721K409.508B20.034582.76170.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
035000 GR
5340.001.91%100.00Mua23.989K84.928B5.061034.7583.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
035600 KGINICIS
19600.000.00%0.00Bán12513.736B11.351717.94206.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
036120 SCI
5340.000.00%0.00Theo dõi266186.084B27.77193.75274.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
037270 YGP
4525.000.00%0.00Bán385273.649B-127.3481.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
038870 ECOBIO HOLDINGS
9180.000.00%0.00Mua200106.337B45.70202.27111.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
039030 EO TECHNICS
89900.000.00%0.00Bán331075.440B45.701925.59571.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
049720 KORYOINFO
5400.00-1.82%-100.00Bán153.243K76.457B10.38529.77670.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
051160 GAEASOFT
10900.00-0.46%-50.00Bán90.828K159.592B94.17116.27129.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
051600 KEPCO KPS
27700.00-1.77%-500.00Bán182.461K1269.000B7.983531.946624.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
054410 KPTU
5330.00-4.31%-240.00Bán69.082K28.184B-11.8059.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
058860 KTIS
2435.00-1.02%-25.00Mua166.280K83.213B8.94275.048147.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
058970 EMRO
10600.000.95%100.00Mua2.509KDịch vụ thương mại hỗn hợp
059090 MICO
14900.000.00%0.00Bán856426.312B73.85188.23414.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
060240 LONGTU KOREA
4980.001.63%80.00Bán110.740K124.604B-476.31Dịch vụ thương mại hỗn hợp
063440 SM LIFE DESIGN
1740.000.00%0.00Sức bán mạnh446.024K78.351B-95.5339.00In ấn thương mại /Theo mẫu
063570 NICE TCM
5910.000.51%30.00Bán96.242K178.342B76.9576.42519.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
064090 FN REPUBLIC
403.002.28%9.00Bán319.450K30.535B-638.8439.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
064480 BRIDGETEC
3350.00-1.47%-50.00Bán37.627K39.306B-24.20189.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
068930 DIGITAL DS
6860.000.73%50.00Mua63.427K132.985B10.51653.25251.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
069920 ISE COMMERCE
3830.00-0.78%-30.00Bán16.045K96.853B-784.4165.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
071670 A-TECH
9840.000.00%0.00Bán37699.752B58.70172.92369.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
072990 HCT
10950.000.46%50.00Bán31.695K73.780B10.391049.35302.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
089530 AT SEMICON
792.000.00%0.00Bán21977.853B-76.26591.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
089600 NASMEDIA
32300.00-1.52%-500.00Bán30.809K278.872B2500.89351.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
094280 HYOSUNG ITX
20750.00-2.35%-500.00Bán22.381K253.686B21.45990.487076.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
094840 SUPREMA HQ
5690.00-1.90%-110.00Bán43.603K54.502B7.68754.9230.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
099520 ITX-AI
2490.000.00%0.00Bán3374.013B-329.71121000.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
099750 EZCARETECH
18500.00-1.60%-300.00Bán14.448K117.328B-546.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
109820 GENEMATRIX
16900.000.00%0.00Mua119328.533B59.35278.8652.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
119830 ITEK
6930.00-0.14%-10.00Bán146.157K91.895B-413.78269.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
123570 EMNET
4900.001.24%60.00Sức mua mạnh86.781K106.560B17.31282.50331.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
127120 DNALINK
21750.000.00%0.00Mua350335.763B-1093.2569.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
130580 NICE D&B
9990.00-0.60%-60.00Bán42.898K154.770B13.30755.87290.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
133750 MEGAMD
3850.003.49%130.00Bán691.355K82.119B29.09129.30332.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
136540 WINS
16300.000.00%0.00Bán381183.457B10.751719.45398.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
143240 SARAMINHR
23500.00-0.42%-100.00Bán21.016K260.830B12.231934.46384.00Dịch vụ nhân sự
169330 EMBRAIN
7250.000.42%30.00Bán14.690KDịch vụ thương mại hỗn hợp
174900 ABCLON
29300.000.00%0.00Bán30419.527B-381.8137.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
179720 YELOPAY
5980.000.00%0.00Mua24.422B0.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
187220 DTNC
6480.000.78%50.00Bán78.503K69.434B-521.78269.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
200470 APACT
6320.000.48%30.00Sức bán mạnh63.560K110.412B31.13202.06188.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
208890 MIRAEN EDUPARTNER CO LTD
2000.005.26%100.00Mua11Dịch vụ thương mại hỗn hợp
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
16950.005.94%950.00Mua23471.904BDịch vụ thương mại hỗn hợp
214320 INNOCEAN
58200.000.00%0.00Mua511196.000B17.903341.10655.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
214870 NEWGLAB
13500.00-0.74%-100.00Bán233.575K395.366B-295.2064.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
215570 CRONEX
6040.008.24%460.00Sức mua mạnh722Dịch vụ thương mại hỗn hợp
216400 BIOCORE
13000.00-1.89%-250.00Bán16.205K101.471B115.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
223250 DREAMCIS
17000.00-1.45%-250.00Bán9.217KDịch vụ thương mại hỗn hợp
225330 CMS EDU
5840.000.69%40.00Bán57.956K108.081B16.63348.78977.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
227420 DOBU MASK
6020.008.47%470.00Mua21.044KDịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
230360 ECHO
24950.000.00%0.00Bán5796.988B19.851246.17Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
236200 SUPREMA
28450.000.00%0.00Sức bán mạnh10202.827B8.403376.57150.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
237820 PLAYD
8280.00-2.70%-230.00Bán8.815KDịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
238120 ALIGNED
10000.00-0.99%-100.00Bán10.372K72.613B712.5814.1742.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
245620 EDGC
13350.000.00%0.00Mua871534.285B-296.1689.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
264450 UBIQUOSS
30300.00-0.66%-200.00Bán20.211K156.214B10.942789.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
271850 DIOGENE
2125.001.43%30.00Bán322Dịch vụ thương mại hỗn hợp
277410 INSAN
1945.00-0.26%-5.00Bán207.269K51.604B12.21159.69164.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
278650 KNOTUS
20850.000.24%50.00Bán38.629K156.721BDịch vụ thương mại hỗn hợp
286750 NANOBRICK
18600.000.54%100.00Bán10.491K84.362B-136.42Dịch vụ thương mại hỗn hợp
286940 LOTTE DATA
35100.000.00%0.00Mua256534.066B16.072196.992784.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
289010 I-SCREAM EDU
8130.000.74%60.00Bán127.473KIn ấn thương mại /Theo mẫu
299900 WYSIWYG STUDIOS
4170.000.24%10.00Bán69.320K129.307B-25.46136.00In ấn thương mại /Theo mẫu
317400 XI SND
8110.00-0.98%-80.00Mua127.300KDịch vụ thương mại hỗn hợp
317530 CARRIESOFT
4245.001.07%45.00Bán17.342K27.770B58.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
322970 MOOGENE MEDI
5480.00-3.69%-210.00Sức bán mạnh10.418KDịch vụ thương mại hỗn hợp
339950 IBKIMYOUNG
1495.000.00%0.00Bán11Dịch vụ thương mại hỗn hợp
347740 P&K SKIN RESEARCH CENTER
21750.00-2.47%-550.00Bán68.232K165.110BDịch vụ thương mại hỗn hợp
352820 BIG HIT
157000.000.00%0.00Sức bán mạnh7335364.620BDịch vụ thương mại hỗn hợp
950200 PSOMAGEN(REG.S)
11950.000.42%50.00Bán155.922K239.712B74.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất