Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

83
Cổ phiếu
53030.360B
Giá trị vốn hóa thị trường
241.599K
Khối lượng
−2.11%
Thay đổi
−15.46%
Hiệu suất Tháng
+11.75%
Hiệu suất Năm
−17.61%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
6150.188B1.821.21%248.379K12
1683.925B0.04-0.01%434.516K5
1549.947B2.01-1.36%64.156K3
43646.300B0.51-2.27%313.847K63
Tải thêm