Truyền thông (Khu vực)

14
Cổ phiếu
25257.692B
Giá trị vốn hóa thị trường
479.026K
Khối lượng
−0.08%
Thay đổi
+2.04%
Hiệu suất Tháng
−3.44%
Hiệu suất Năm
+3.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
006490INSCOB
1204 KRW−2.11%180.02K0.87140.78B KRW−44.64 KRW+21.10%0.00%Truyền thông
017670SK TELECOM
49900 KRW−0.60%555.307K0.4410.848T KRW9.775106.45 KRW+14.63%6.61%Truyền thông
Sức mua mạnh
029480KWANGMU
2240 KRW+2.75%357.027K0.58104.023B KRW−107.12 KRW+49.00%0.00%Truyền thông
030200KT
34500 KRW+0.15%410.261K0.718.373T KRW7.274743.52 KRW−20.92%5.69%Truyền thông
Sức mua mạnh
032640LG UPLUS
10320 KRW0.00%422.024K0.694.442T KRW6.471595.87 KRW+15.00%6.30%Truyền thông
Mua
036630SEJONG TELECOM
700 KRW−0.43%302.344K0.34154.66B KRW5.94117.90 KRW0.00%Truyền thông
057680T SCIENTIFIC
1888 KRW0.00%903.275K0.26129.345B KRW−247.16 KRW+16.43%0.00%Truyền thông
058850KTCS
3565 KRW+0.99%1.356M0.21141.698B KRW9.10391.86 KRW−9.99%3.40%Truyền thông
072130UANGEL
4000 KRW+7.24%4.352M4.4843.115B KRW27.19147.11 KRW+79.13%0.00%Truyền thông
093320KINX
88000 KRW+6.67%66.211K1.84402.336B KRW18.334800.99 KRW−5.07%0.73%Truyền thông
099440SMEC
3700 KRW+3.06%507.965K0.34129.993B KRW10.21362.53 KRW0.00%Truyền thông
122830ONE4U
1155 KRW0.00%3.42K0.1637.829B KRW0.00%Truyền thông
239340ZUMINTERNET
2930 KRW+0.86%109.062K0.2578.376B KRW−142.90 KRW−2076.26%0.00%Truyền thông
451760CONTEC
16070 KRW−0.80%250.496K0.27233.024B KRW0.00%Truyền thông
Mua