Truyền thông (Khu vực)

15
Cổ phiếu
26953.012B
Giá trị vốn hóa thị trường
868.562K
Khối lượng
+1.30%
Thay đổi
−6.33%
Hiệu suất Tháng
−4.63%
Hiệu suất Năm
+0.78%
Hiệu suất YTD
           
006490 INSCOB
2190.00-0.68%-15.00Bán387.821K849327990.00238.678B144.4115.2766.00
017670 SK TELECOM
52800.001.54%800.00Bán672.843K35526110400.0011410.161B5.549449.425339.00
029480 KWANGMU
2790.00-1.41%-40.00Bán37.877K105676830.0072.130B40.2770.28109.00
030200 KT
36700.000.69%250.00Mua922.048K33839161600.008601.592B5.876233.4521759.00
031310 EYESVISION
2690.00-3.93%-110.00Bán Mạnh55.671K149754990.0041.790B4.79681.7752.00
032580 FIDELIX
1375.00-3.17%-45.00Bán Mạnh343.108K471773500.0045.532B7.66185.3566.00
032640 LG UPLUS
13050.002.35%300.00Bán1.289M16815760200.005616.607B8.031587.7410187.00
036630 SEJONG TELECOM
728.00-2.54%-19.00Bán Mạnh373.690K272046320.00202.265B199.403.75401.00
057680 T SCIENTIFIC
2380.00-0.42%-10.00Bán226.918K540064840.00123.850B-98.2133.00
058850 KTCS
1975.000.51%10.00Bán329.549K650859275.0079.278B4.93398.449220.00
072130 UANGEL
2970.001.89%55.00Bán79.936K237409920.0034.330B2.321259.18196.00
093320 KINX
47400.00-0.52%-250.00Bán7.177K340189800.00231.161B13.453542.34136.00
099440 SMEC
2960.000.34%10.00Mua3.163M9363592960.0089.456B-448.70163.00
122830 ONE4U
1886.00-0.74%-14.00Mua7.540K14220440.0061.770B
239340 ZUMINTERNET
3870.00-4.21%-170.00Bán Mạnh323.406K1251581220.00104.411B21.89184.59120.00
Tải thêm