Truyền thông (Khu vực)

15
Cổ phiếu
27281.510B
Giá trị vốn hóa thị trường
131.605K
Khối lượng
+0.12%
Thay đổi
+0.98%
Hiệu suất Tháng
−3.77%
Hiệu suất Năm
+2.17%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
9640.198B4.64-0.38%489.267K7
5858.122B4.520.90%355.993K4
11783.191B7.01-0.14%379.524K4
Tải thêm