Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

83
Cổ phiếu
137922.483B
Giá trị vốn hóa thị trường
491.980K
Khối lượng
+0.13%
Thay đổi
+3.25%
Hiệu suất Tháng
+2.42%
Hiệu suất Năm
+20.29%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000040KR MOTORS
743 KRW2.06%1.378M69.984B KRW−149.94 KRW−79.03%0.00%Khách hàng Lâu năm
000270KIA MTR
80200 KRW0.50%620.891K31.729T KRW4.2918678.16 KRW41.39%4.39%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
000720HYUNDAI ENG & CONST
36450 KRW−1.22%488.335K4.166T KRW11.263236.27 KRW−35.95%1.63%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
002290SAMIL ENTERPRISE
3500 KRW−2.91%29.892K44.702B KRW10.03348.94 KRW88.25%3.47%Khách hàng Lâu năm
002350NEXEN TIRE
8000 KRW0.76%51.464K782.68B KRW17.76450.45 KRW1.26%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
002450SAMICK MUS INSTR
1102 KRW−0.54%20.747K92.552B KRW−5.20 KRW94.51%4.51%Khách hàng Lâu năm
002880DAYOU A-TECH
319 KRW−3.33%489.761K38.343B KRW−629.90 KRW−168.80%0.00%Khách hàng Lâu năm
002990KUMHO IND
5170 KRW−2.45%61.59K194.413B KRW20.04258.04 KRW−90.39%9.43%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
003550LG CORP.
83900 KRW0.48%140.355K13.316T KRW12.616654.77 KRW−32.69%3.59%Khách hàng Lâu năm
Mua
003620SSANGYONG MTR
8750 KRW−2.89%595.923K1.684T KRW−461.34 KRW79.70%0.00%Khách hàng Lâu năm
003800ACEBED
25650 KRW−0.19%2.324K263.475B KRW5.744470.76 KRW−26.23%5.18%Khách hàng Lâu năm
004590KOREAFURNI
4200 KRW−0.36%29.603K63.225B KRW5.32788.93 KRW−44.70%4.15%Khách hàng Lâu năm
004960HANSHIN CONST
7350 KRW−0.41%56.249K85.392B KRW2.283223.49 KRW−18.08%4.07%Khách hàng Lâu năm
005380HYUNDAI MTR
191500 KRW−0.21%326.229K45.232T KRW5.2536461.75 KRW51.00%3.91%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
005440HYUNDAI GREEN FOOD
3440 KRW−1.01%188.858K528.208B KRW1.412446.66 KRW200.78%9.25%Khách hàng Lâu năm
005720NEXEN
4215 KRW−0.59%2.848K229.931B KRW10.81389.92 KRW398.47%2.59%Khách hàng Lâu năm
006360GS E&C
14210 KRW−1.46%506.075K1.224T KRW−1264.57 KRW−122.65%9.02%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
006570DAELIM TRDG
3410 KRW0.44%2.241K51.144B KRW−170.11 KRW−164.70%0.88%Khách hàng Lâu năm
008700ANAM ELEC
1932 KRW−0.51%135.299K149.77B KRW24.8677.72 KRW−68.49%0.00%Khách hàng Lâu năm
009240HANSSEM
57700 KRW2.67%22.339K969.98B KRW−6617.47 KRW−466.54%3.38%Khách hàng Lâu năm
Mua
009450KYUNG DONG NAVIEN
43500 KRW−1.36%61.636K637.374B KRW11.553765.00 KRW−15.35%1.13%Khách hàng Lâu năm
010580SM BEXEL
1897 KRW−0.16%98.576K211.368B KRW12.85147.58 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
011090ENEX
597 KRW−0.17%28.877K35.463B KRW−308.03 KRW−920.97%0.00%Khách hàng Lâu năm
015710KOCOM
4960 KRW−9.49%968.906K90.957B KRW67.8673.09 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
017250INTERM
1473 KRW−0.14%28.545K29.862B KRW2.20669.79 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
017510SEMYUNGELEC
2880 KRW0.35%15.777K43.756B KRW14.89193.48 KRW250.85%2.44%Khách hàng Lâu năm
019540ILJITECH
4865 KRW−2.70%174.68K66.077B KRW5.43896.19 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
021240COWAY
41300 KRW−1.67%152.894K3.047T KRW7.085830.16 KRW−13.96%3.10%Khách hàng Lâu năm
Mua
023770PLAYWITH
6290 KRW−2.48%403.275K54.611B KRW−871.36 KRW−13324.69%0.00%Khách hàng Lâu năm
024940PNPOONGNYUN
9170 KRW29.89%6.33M66.355B KRW52.22175.59 KRW−16.88%0.35%Khách hàng Lâu năm
025750HOMEDECO
912 KRW−0.98%144.976K74.201B KRW−136.23 KRW−865.51%0.00%Khách hàng Lâu năm
026040J.ESTINA
2430 KRW−1.62%16.053K39.104B KRW149.1416.29 KRW4.05%Khách hàng Lâu năm
032540TJ MEDIA
5600 KRW−1.23%6.687K78.992B KRW14.11396.74 KRW58.54%4.06%Khách hàng Lâu năm
032750SAMJIN
5720 KRW−0.69%53.744K46.448B KRW−154.07 KRW−113.30%1.24%Khách hàng Lâu năm
032820WOORITG, INC.
1431 KRW3.77%43.573M209.507B KRW82.4917.35 KRW−53.06%0.00%Khách hàng Lâu năm
037070PASECO
10280 KRW−1.15%45.876K207.798B KRW28.06366.35 KRW−45.35%1.92%Khách hàng Lâu năm
039830AURORA
6630 KRW−0.15%11.653K68.085B KRW15.72421.81 KRW−55.10%1.81%Khách hàng Lâu năm
042940SANGJI CAELUM
505 KRW−2.32%499.263K54.52B KRW−6.96 KRW94.47%0.00%Khách hàng Lâu năm
044340WINIX
9440 KRW−0.21%9.314K150.478B KRW−35.91 KRW−104.16%4.23%Khách hàng Lâu năm
047040DWEC
4335 KRW−2.03%1.058M1.818T KRW3.081405.90 KRW37.67%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
049430KOMELON
9180 KRW4.91%587.899K78.613B KRW4.172199.60 KRW32.06%2.86%Khách hàng Lâu năm
050110CAMMSYS
1548 KRW−1.78%782.6K115.425B KRW−2.73 KRW94.63%0.00%Khách hàng Lâu năm
054090SAMJIN LND
1952 KRW−1.66%139.944K49.202B KRW−318.69 KRW−357.16%0.00%Khách hàng Lâu năm
056080YUJIN ROBOT
13100 KRW6.50%5.118M461.399B KRW−43.48 KRW75.78%0.00%Khách hàng Lâu năm
056730CNT85
1255 KRW−0.32%114.89K59.304B KRW6.36197.26 KRW930.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
065950WELCRON
2800 KRW−0.88%163.385K78.341B KRW−50.57 KRW−126.68%0.00%Khách hàng Lâu năm
066570LG ELECTRONICS INC.
103100 KRW0.19%456.213K17.558T KRW45.262277.73 KRW−77.75%0.68%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
066910SONOKONG
2280 KRW3.17%461.192K64.651B KRW−296.16 KRW−731.04%0.00%Khách hàng Lâu năm
069330U.I.DISPLAY
1715 KRW−2.67%22.447K24.857B KRW27.3862.65 KRW−86.45%0.00%Khách hàng Lâu năm
069510ESTEC
8540 KRW3.14%4.05K69.635B KRW3.292596.50 KRW3.62%Khách hàng Lâu năm
073240KUMHO TIRE
4630 KRW1.76%442.432K1.307T KRW−3.34 KRW98.78%0.00%Khách hàng Lâu năm
074610ENPLUS
6100 KRW0.83%633.939K411.165B KRW−1922.57 KRW−435.83%0.00%Khách hàng Lâu năm
079430HYUNDAI LIVART
9000 KRW1.58%62.996K178.212B KRW−2839.59 KRW−980.11%0.00%Khách hàng Lâu năm
083640INCON
514 KRW0.19%366.721K29.46B KRW−211.88 KRW−330.35%0.00%Khách hàng Lâu năm
085310NK
1005 KRW0.50%309.507K78.88B KRW6.03166.57 KRW7.69%0.00%Khách hàng Lâu năm
088290EWON COMFORTECH
3285 KRW29.84%4.307M61.439B KRW10.94300.36 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
088390INNOX
25900 KRW−1.52%30.15K238.001B KRW33.11782.26 KRW−86.90%0.00%Khách hàng Lâu năm
105550TRUWIN
2440 KRW−2.01%101.019K109.763B KRW−122.90 KRW42.75%0.00%Khách hàng Lâu năm
121440GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
3970 KRW−0.87%86.097K171.251B KRW2.671485.76 KRW−59.04%4.07%Khách hàng Lâu năm
123040MS AUTOTECH CO., LTD
5390 KRW−1.46%210.529K249.398B KRW4.761131.26 KRW0.91%Khách hàng Lâu năm
123750ALTON SPORTS
3090 KRW1.31%62.921K38.83B KRW−148.98 KRW−303.30%0.00%Khách hàng Lâu năm
129890ABKO
5130 KRW0.79%21.651K51.479B KRW−1454.60 KRW−1.72%0.00%Khách hàng Lâu năm
149950AVATEC
14060 KRW−1.19%7.577K195.546B KRW−76.82 KRW66.36%0.00%Khách hàng Lâu năm
161390HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
40250 KRW2.29%241.693K4.8T KRW9.754128.01 KRW−26.20%2.03%Khách hàng Lâu năm
Mua
192390WINHITECH
3870 KRW13.66%2.996M36.561B KRW10.24378.03 KRW63.58%0.00%Khách hàng Lâu năm
192400CUCKOO
18050 KRW0.39%112.712K558.789B KRW4.673868.98 KRW−5.92%4.45%Khách hàng Lâu năm
210980SK D&D
30650 KRW3.37%2.282M717.219B KRW5.006132.26 KRW2.29%2.70%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
215000GOLFZON
95400 KRW1.38%54.693K590.239B KRW6.7214193.93 KRW−15.96%4.78%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
215100ROBOROBO
5320 KRW1.72%219.449K106.422B KRW126.0642.20 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
225190SAMYANG OPTICS
9960 KRW0.40%5.185K100.401B KRW43.41229.42 KRW−80.55%7.06%Khách hàng Lâu năm
234920ZAIGLE
18010 KRW−1.10%66.185K244.479B KRW−518.75 KRW0.93%0.00%Khách hàng Lâu năm
270660EVERYBOT
13100 KRW1.08%145.175K158B KRW46.90279.29 KRW−68.98%1.35%Khách hàng Lâu năm
271830PAMTEK
4005 KRW−0.87%90.464KKhách hàng Lâu năm
279060INNOVEX
4100 KRW−0.97%1.227K37.571B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
282690DONG AH TIRE
11320 KRW−0.35%8.633K155.989B KRW8.551323.56 KRW−10.88%8.80%Khách hàng Lâu năm
282720KYGP
15680 KRW−8.57%2.287M206.947B KRW2.04%Khách hàng Lâu năm
284740CUCKOO HOMESYS
21300 KRW−0.23%28.698K478.718B KRW4.264994.69 KRW−13.76%3.28%Khách hàng Lâu năm
297570ALOYS
1416 KRW−0.42%67.541K49.011B KRW15.4091.95 KRW−53.81%0.00%Khách hàng Lâu năm
322190VERNE
134 KRW−4.29%3.305K1.25B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
365900VC
4590 KRW−1.18%25.792K33.956B KRW−730.33 KRW−181.58%0.00%Khách hàng Lâu năm
407400GGUMBI
8830 KRW−3.71%163.337KKhách hàng Lâu năm
417840JUSTEM
13200 KRW−1.57%33.116KKhách hàng Lâu năm
900270HENG SHENG GROUP
236 KRW−1.26%561.339K20.478B KRW−83.84 KRW−217.62%0.00%Khách hàng Lâu năm