Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

85
Cổ phiếu
99805.259B
Giá trị vốn hóa thị trường
504.631K
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
−1.69%
Hiệu suất Tháng
+12.40%
Hiệu suất Năm
−0.83%
Hiệu suất YTD
           
000040 KR MOTORS
265.000.38%1.00Bán851.977K50.010B-132.89123.00Xe cơ giới
000240 HANKOOK TECHNOLOGY GROUP
13850.000.00%0.00Bán15.214K1269.980B6.252214.3036.00Hậu mãi ô tô
000270 KIA MTR
41600.000.00%0.00Bán567.421K16678.700B10.593927.4835921.00Xe cơ giới
002350 NEXEN TIRE
8450.00-1.52%-130.00Sức bán mạnh81.145K880.852B7.331171.184180.00Hậu mãi ô tô
002450 SAMICK MUS INSTR
2050.00-1.44%-30.00Mua690.581K173.744B9.45220.22Sản phẩm Giải trí
002630 OBI
353.000.00%0.00Mua5.085K71.531BĐặc sản tiêu dùng khác
002700 SHINIL IND
1945.00-0.51%-10.00Mua859.934K138.898B20.9693.28126.00Điện tử/Gia dụng
002990 KUMHO IND
10200.000.00%0.00Sức bán mạnh10363.249B85.62120.30Hậu mãi ô tô
003620 SSANGYONG MTR
2135.001.67%35.00Theo dõi620.362K314.664B-1270.375003.00Xe cơ giới
003800 ACEBED
35100.00-0.14%-50.00Mua18.089K360.356B9.003906.98602.00Nội thất Gia đình
004590 KOREAFURNI
4190.000.84%35.00Bán5.177K62.325B8.93465.4447.00Nội thất Gia đình
005380 HYUNDAI MTR
117000.000.00%0.00Bán2931037.400B15.187775.0169402.00Xe cơ giới
005720 NEXEN
5980.000.17%10.00Mua12.616K335.049B4.981199.87Hậu mãi ô tô
006490 INSCOB
3130.00-3.84%-125.00Bán1.955M313.564B-77.97Đặc sản tiêu dùng khác
006570 DAELIM TRDG
4030.00-0.37%-15.00Bán42261.585B72.5355.77309.00Nội thất Gia đình
007680 DAEWON
11150.00-0.45%-50.00Bán11.390K124.067B21.38530.73188.00Xây dựng nhà
008700 ANAM ELEC
2095.00-2.56%-55.00Mua409.498K165.811B-32.46124.00Điện tử/Gia dụng
009240 HANSSEM
74100.000.00%0.00Mua61343.370B20.623695.695770.00Nội thất Gia đình
011090 ENEX
1170.00-2.50%-30.00Bán274.307K66.363B-0.95392.00Nội thất Gia đình
013310 A-JIN INDUSTRY
2600.00-2.44%-65.00Bán200.364K97.552B-36.83670.00Công cụ & Phần cứng
015710 KOCOM
6440.00-1.68%-110.00Bán12.518K108.716B11.31578.91167.00Điện tử/Gia dụng
018700 BARUNSON
2050.00-0.49%-10.00Mua34.348K33.718B-696.08Đặc sản tiêu dùng khác
021240 WJ COWAY
87300.00-0.23%-200.00Bán120.107K6319.110B16.525304.874927.00Điện tử/Gia dụng
023770 PLAYWITH
17550.000.00%0.00Bán2976.352B-1259.32Sản phẩm Giải trí
024940 PNPOONGNYUN
2360.000.43%10.00Mua122.908K22.087B3.97592.24188.00Nội thất Gia đình
024950 SAMCHULY
5700.000.35%20.00Mua61.746K68.578B-1422.12Sản phẩm Giải trí
025440 DAESUNGELTEC
1020.000.49%5.00Mua654.246K101.156B-45.02582.00Hậu mãi ô tô
025750 HOMEDECO
1115.00-2.19%-25.00Bán275.755K91.844B12.6590.12267.00Nội thất Gia đình
026040 J.ESTINA
4065.00-2.05%-85.00Bán49.463K65.700B-633.86534.00Đặc sản tiêu dùng khác
031860 NSN
2035.00-2.63%-55.00Mua305.963K49.792B-190.398.00Xe cơ giới
032540 TJ MEDIA
3285.000.61%20.00Bán12.532K45.487B-83.00221.00Điện tử/Gia dụng
032750 SAMJIN
12100.001.26%150.00Mua137.870K71.700B6.051974.8774.00Điện tử/Gia dụng
032820 WOORITG, INC.
973.00-1.12%-11.00Bán609.389K97.634B-180.34114.00Điện tử/Gia dụng
033320 JCH SYSTEMS
5030.000.00%0.00Mua5295.059B-17.00Hậu mãi ô tô
035620 BARUNSON E&A
1820.000.00%0.00Mua9.142K123.086B-378.2334.00Sản phẩm Giải trí
036570 NCSOFT
632000.000.32%2000.00Mua59.896K12982.700B35.0417990.883458.00Sản phẩm Giải trí
036690 COMMAX
4180.000.36%15.00Mua24.037K61.560B12.69328.29212.00Điện tử/Gia dụng
037070 PASECO
8800.00-2.00%-180.00Mua78.509K125.546B11.61773.25Điện tử/Gia dụng
039010 HYUNDAI TEL
7760.00-0.51%-40.00Bán9.106K67.275B4.861603.38165.00Điện tử/Gia dụng
039830 AURORA
13200.00-2.22%-300.00Theo dõi124.339K138.425B13.081031.91140.00Đặc sản tiêu dùng khác
042940 SANGJI CAELUM
1490.00-3.56%-55.00Bán255.381K65.750B81.4449.0150.00Xây dựng nhà
047080 HBS
3230.00-3.73%-125.00Sức bán mạnh143.644K83.136B-323.9589.00Sản phẩm Giải trí
048410 HDBIO
13250.000.00%0.00Sức bán mạnh2471.035B122.40111.1152.00Điện tử/Gia dụng
048550 SM C&C
1570.00-1.26%-20.00Mua92.302K148.140B92.6917.15510.00Sản phẩm Giải trí
049430 KOMELON
8190.00-0.97%-80.00Bán15.671K71.268B4.891691.65104.00Công cụ & Phần cứng
052790 ACTOZ SOFT
12300.00-0.81%-100.00Bán19.639K135.464B28.53434.66Sản phẩm Giải trí
056000 SINCETIMES
6540.000.77%50.00Mua127.885K91.746B-53.7017.00Điện tử/Gia dụng
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
1525.000.00%0.00Mua19168.411B-915.0025.00Điện tử/Gia dụng
060570 DREAMUS
5640.00-1.23%-70.00Bán109.317K324.665B-805.93Điện tử/Gia dụng
066130 HAATZ
7720.00-3.74%-300.00Mua432.208K97.963B37.01216.69Điện tử/Gia dụng
066570 LG ELECTRONICS INC.
70100.000.00%0.00Mua4912820.700B17.414089.7937698.00Điện tử/Gia dụng
066910 SONOKONG
1670.000.00%0.00Mua143.946B104.6915.6695.00Sản phẩm Giải trí
069510 ESTEC
11200.00-0.44%-50.00Sức bán mạnh5.145K94.612B4.662414.82333.00Điện tử/Gia dụng
073240 KUMHO TIRE
4005.00-0.12%-5.00Sức bán mạnh262.054K1151.910B-262.564909.00Hậu mãi ô tô
078340 C2S
106500.000.38%400.00Mua74.816K1291.330B10.0210599.48Sản phẩm Giải trí
079430 HYUNDAI LIVART
12650.00-1.56%-200.00Sức bán mạnh72.350K258.468B10.261251.99814.00Nội thất Gia đình
088290 EWON COMFORTECH
16000.00-2.14%-350.00Mua124.464K278.726B1470.4711.1250.00Hậu mãi ô tô
101730 JOYMAX
4595.000.77%35.00Mua8.502K37.446B-4556.46118.00Sản phẩm Giải trí
103660 CIAAT
1750.000.00%0.00Mua1.000KĐiện tử/Gia dụng
105550 TRUWIN
5940.00-1.66%-100.00Mua53.133K70.650B-294.25169.00Hậu mãi ô tô
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
3600.000.00%0.00Mua18.539K153.933B-1295.1157.00Sản phẩm Giải trí
123750 ALTON SPORTS
1295.00-2.63%-35.00Bán43.620K16.742B-1076.62119.00Sản phẩm Giải trí
130740 TPC GLOBAL
2570.00-1.91%-50.00Mua44.807K26.206B-109.12148.00Hậu mãi ô tô
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
606.0014.34%76.00Mua54.217KXây dựng nhà
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
30850.000.33%100.00Bán152.901K3808.470B8.263723.656987.00Hậu mãi ô tô
170030 HDI21
3720.000.00%0.00Mua79855.755B10.08367.13165.00Xe cơ giới
192400 CUCKOO
116000.001.31%1500.00Mua5.658K711.695B10.3511064.7340.00Điện tử/Gia dụng
206950 VOLVIK
6890.000.00%0.00Mua128.823B194.00Sản phẩm Giải trí
215000 GOLFZON
60300.00-3.05%-1900.00Bán15.930K390.147B16.383797.03Sản phẩm Giải trí
215360 W.I.C
21100.00-2.31%-500.00Mua55.915K197.255B28.40807.53348.00Hậu mãi ô tô
225190 SAMYANG OPTICS
12300.00-0.81%-100.00Bán17.352K124.762B10.361200.47151.00Điện tử/Gia dụng
234920 ZAIGLE
5600.000.18%10.00Bán38.076K75.049B-1208.6469.00Điện tử/Gia dụng
263600 DERKWOO ELECTRONICS
7900.00-1.50%-120.00Bán200.175K127.761B30.15265.99190.00Điện tử/Gia dụng
270660 EVERYBOT
6400.00-14.89%-1120.00Mua3058.448BĐiện tử/Gia dụng
279060 INNOVEX
1170.00-7.51%-95.00Bán5.551KĐiện tử/Gia dụng
282690 DONG AH TIRE
11650.000.00%0.00Bán904159.971B6.901687.33609.00Hậu mãi ô tô
284740 CUCKOO HOMESYS
38800.000.00%0.00Sức bán mạnh23.032K869.987B17.212254.31Điện tử/Gia dụng
290740 ACTRO
13350.00-1.84%-250.00Bán201.055K134.324B9.261477.4347.00Điện tử/Gia dụng
297570 ALOYS
2445.000.00%0.00Mua50043.237B-4.182.00Điện tử/Gia dụng
329050 GOOSE & HOME
14350.0014.80%1850.00Mua1Nội thất Gia đình
900080 S&C ENGINE
456.002.24%10.00Mua479.770K55.197B4.5597.93Xe cơ giới
900100 NEW PRIDE
913.000.00%0.00Sức bán mạnh54694.104B-177.447.00Hậu mãi ô tô
900140 LVMC HOLDINGS
4225.000.84%35.00Sức mua mạnh87.925K208.444B-1001.7056.00Xe cơ giới
900270 HENG SHENG GROUP
1055.00-0.94%-10.00Bán1.684M85.200B2.72392.071704.00Sản phẩm Giải trí
900290 GRT
2500.00-0.79%-20.00Mua174.814K169.785B2.491013.11702.00Điện tử/Gia dụng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất