Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

86
Cổ phiếu
137639.970B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.849M
Khối lượng
+0.35%
Thay đổi
+2.44%
Hiệu suất Tháng
+28.03%
Hiệu suất Năm
+28.64%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000040 KR MOTORS
711.00-2.47%-18.00Sức bán mạnh1.081M66.816B-558.4784.00Xe cơ giới
000240 HANKOOK TECHNOLOGY GROUP
16650.00-9.51%-1750.00Sức mua mạnh2.503M1687.190B13.431370.5161.00Hậu mãi ô tô
000270 KIA MTR
46000.00-0.65%-300.00Mua2.304M18563.100B17.442654.9235675.00Xe cơ giới
002350 NEXEN TIRE
5590.00-2.10%-120.00Mua586.096K586.208B10.91523.524175.00Hậu mãi ô tô
002450 SAMICK MUS INSTR
1325.00-1.12%-15.00Sức bán mạnh296.031K111.931B120.8511.0966.00Sản phẩm Giải trí
002700 SHINIL IND
1680.003.70%60.00Bán1.131M112.234B14.35112.89133.00Điện tử/Gia dụng
002990 KUMHO IND
6670.00-0.45%-30.00Sức bán mạnh102.018K240.299B5.291266.571129.00Hậu mãi ô tô
003550 LG CORP.
74700.000.13%100.00Bán246.226K13112.500B15.714748.70172.00Điện tử/Gia dụng
003620 SSANGYONG MTR
4275.003.26%135.00Mua8.885M620.338B-3111.205003.00Xe cơ giới
003800 ACEBED
40900.000.99%400.00Mua1.957K415.204B9.564236.93623.00Nội thất Gia đình
004590 KOREAFURNI
4430.000.80%35.00Mua3.307K65.925B10.28427.4442.00Nội thất Gia đình
005380 HYUNDAI MTR
179500.000.00%0.00Mua3.482M46716.400B24.477335.2970032.00Xe cơ giới
005720 NEXEN
3970.00-0.50%-20.00Mua110.846K223.927B6.75591.03934.00Hậu mãi ô tô
006490 INSCOB
2585.00-3.36%-90.00Mua3.441M263.427B-304.6154.00Đặc sản tiêu dùng khác
006570 DAELIM TRDG
3890.00-2.75%-110.00Sức bán mạnh10.437K61.283B-790.46Nội thất Gia đình
007680 DAEWON
10700.000.94%100.00Mua95.749K122.450B12.65844.63195.00Xây dựng nhà
008700 ANAM ELEC
1840.007.92%135.00Sức mua mạnh3.246M131.492B-6.37121.00Điện tử/Gia dụng
009240 HANSSEM
105000.006.28%6200.00Sức mua mạnh224.164K1705.230B33.212974.782525.00Nội thất Gia đình
009450 KYUNG DONG NAVIEN
54600.001.30%700.00Bán68.814K680.425B17.363105.061167.00Điện tử/Gia dụng
011090 ENEX
980.000.10%1.00Bán319.781K54.141B-78.94304.00Nội thất Gia đình
013310 A-JIN INDUSTRY
2775.007.14%185.00Mua2.959M94.806B9.12290.39675.00Công cụ & Phần cứng
015710 KOCOM
5980.00-1.16%-70.00Bán130.266K100.418B23.16261.27159.00Điện tử/Gia dụng
017250 INTERM
1735.000.58%10.00Bán61.334K34.923B-535.07335.00Điện tử/Gia dụng
017510 SEMYUNGELEC
3850.00-0.52%-20.00Bán24.803K59.002B36.88104.9475.00Công cụ & Phần cứng
021240 COWAY
77700.00-0.38%-300.00Bán191.120K5659.340B16.094850.434988.00Điện tử/Gia dụng
023770 PLAYWITH
9290.00-0.54%-50.00Bán83.064K81.200B3.452735.2329.00Sản phẩm Giải trí
024940 PNPOONGNYUN
3670.002.37%85.00Bán133.757K31.902B13.20271.59185.00Nội thất Gia đình
024950 SAMCHULY
8960.00-1.54%-140.00Bán163.888K109.870B-1301.70128.00Sản phẩm Giải trí
025750 HOMEDECO
1355.00-2.17%-30.00Mua4.259M111.583B-45.92259.00Nội thất Gia đình
026040 J.ESTINA
2090.002.96%60.00Bán24.709K32.138B-2181.26498.00Đặc sản tiêu dùng khác
031860 NSN
1000.001.01%10.00Bán274.762K42.666B-258.47Xe cơ giới
032540 TJ MEDIA
2675.00-0.74%-20.00Sức bán mạnh7.077K37.546B10.06267.86227.00Điện tử/Gia dụng
032750 SAMJIN
9290.000.43%40.00Bán38.615K55.500B4.462073.5173.00Điện tử/Gia dụng
032820 WOORITG, INC.
841.00-2.21%-19.00Bán2.113M90.219B-88.27116.00Điện tử/Gia dụng
035620 BARUNSON E&A
1495.00-2.61%-40.00Sức bán mạnh1.109M112.072B-120.7445.00Sản phẩm Giải trí
036570 NCSOFT
805000.002.29%18000.00Bán107.700K16218.000B31.1125294.073755.00Sản phẩm Giải trí
037070 PASECO
11200.00-0.44%-50.00Bán82.044K157.282B12.46902.86382.00Điện tử/Gia dụng
039010 HYUNDAI TEL
6890.00-1.15%-80.00Bán54.747K56.086B7.16973.05173.00Điện tử/Gia dụng
039830 AURORA
9150.00-2.24%-210.00Bán84.816K95.975B-78.31144.00Đặc sản tiêu dùng khác
039980 LEENOS
1090.001.40%15.00Bán142.168K43.767B-72.68312.00Điện tử/Gia dụng
042110 SCD
1040.000.48%5.00Sức bán mạnh209.665K50.021B-65.34220.00Điện tử/Gia dụng
042940 SANGJI CAELUM
1615.00-7.71%-135.00Mua7.573M100.199B-323.5350.00Xây dựng nhà
044340 WINIX
19700.002.34%450.00Bán251.074K314.595B13.331487.06538.00Điện tử/Gia dụng
047080 HBS
3780.005.73%205.00Mua487.415K88.588B75.7047.2283.00Sản phẩm Giải trí
049430 KOMELON
9040.00-2.16%-200.00Mua33.721K76.548B5.921559.78102.00Công cụ & Phần cứng
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
847.00-2.19%-19.00Sức bán mạnh908.152K86.844B-184.1537.00Điện tử/Gia dụng
054090 SAMJIN LND
3505.00-5.91%-220.00Mua6.554M86.744B325.0111.46110.00Điện tử/Gia dụng
054800 IDIS HOLDINGS
13400.00-1.47%-200.00Bán7.049K126.040B-1211.6813.00Điện tử/Gia dụng
056000 NESM
2060.003.52%70.00Bán334.341K28.132B-226.0221.00Điện tử/Gia dụng
056080 YUJIN ROBOT
2050.001.49%30.00Sức bán mạnh57.204K75.775B-531.04169.00Sản phẩm Giải trí
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
7040.00-3.56%-260.00Mua8.544M563.616B-724.3520.00Điện tử/Gia dụng
065950 WELCRON
6230.00-0.32%-20.00Bán781.046K176.446B-170.25219.00Nội thất Gia đình
066130 HAATZ
6120.001.83%110.00Bán89.470K72.952B17.51343.20206.00Điện tử/Gia dụng
066570 LG ELECTRONICS INC.
91200.002.59%2300.00Mua1.122M16007.900B35.522502.8440110.00Điện tử/Gia dụng
066910 SONOKONG
1700.000.59%10.00Bán282.371K45.286B-118.0194.00Sản phẩm Giải trí
066980 BRAIN CONTENTS CO.,LTD.
507.00-0.59%-3.00Bán340.841K76.079B-5.8263.00Điện tử/Gia dụng
069510 ESTEC
8930.001.13%100.00Bán6.729K74.260B7.161232.86348.00Điện tử/Gia dụng
073240 KUMHO TIRE
3800.000.53%20.00Mua751.148K1085.840B-537.344769.00Hậu mãi ô tô
074610 ENPLUS
4000.001.65%65.00Bán1.188M161.144B-765.8362.00Xe cơ giới
078340 C2S
113500.00-0.26%-300.00Bán67.857K1368.560B13.328547.18940.00Sản phẩm Giải trí
079430 HYUNDAI LIVART
15350.000.33%50.00Bán141.873K307.748B12.921184.56744.00Nội thất Gia đình
088290 EWON COMFORTECH
9620.00-11.74%-1280.00Mua536.747K163.997B69.60156.6056.00Hậu mãi ô tô
103660 CIAAT
1700.007.59%120.00Mua6766.506B124000.00Điện tử/Gia dụng
105550 TRUWIN
3915.009.97%355.00Mua484.285K41.978B-17.43143.00Hậu mãi ô tô
123750 ALTON SPORTS
2785.00-0.36%-10.00Bán62.685K35.184B-441.1883.00Sản phẩm Giải trí
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
824.00-9.15%-83.00Sức mua mạnh3018.117BXây dựng nhà
143160 IDIS
30500.000.49%150.00Bán52.480K313.627B25.501190.13374.00Điện tử/Gia dụng
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
32250.00-3.44%-1150.00Mua375.654K4100.920B13.952393.576736.00Hậu mãi ô tô
170030 HDI21
7730.007.81%560.00Mua18.086M107.924B23.08310.63164.00Xe cơ giới
192390 WINHITECH
3010.00-1.15%-35.00Bán112.997K30.688B-345.39147.00Công cụ & Phần cứng
192400 CUCKOO
95000.001.28%1200.00Mua4.785K583.031B5.9415797.6942.00Điện tử/Gia dụng
206950 VOLVIK
4700.00-0.95%-45.00Sức bán mạnh119.850B190.00Sản phẩm Giải trí
215000 GOLFZON
65900.001.85%1200.00Bán14.097K405.828B25.032584.93398.00Sản phẩm Giải trí
215360 W.I.C
18550.00-0.27%-50.00Sức bán mạnh104.751K169.858B38.97510.10Hậu mãi ô tô
225190 SAMYANG OPTICS
9030.00-0.11%-10.00Bán20.451K90.955B6.751349.12152.00Điện tử/Gia dụng
234920 ZAIGLE
3005.00-0.50%-15.00Sức bán mạnh8.632K40.545B-1601.8259.00Điện tử/Gia dụng
263600 DERKWOO ELECTRONICS
7100.001.72%120.00Bán65.967K111.193B6.551065.07178.00Điện tử/Gia dụng
270660 EVERYBOT
66000.000.15%100.00Mua85274.031B30.00Điện tử/Gia dụng
279060 INNOVEX
1400.006.06%80.00Bán1Điện tử/Gia dụng
282690 DONG AH TIRE
9320.00-1.58%-150.00Bán24.150K130.036B7.401280.54532.00Hậu mãi ô tô
284740 CUCKOO HOMESYS
39700.001.02%400.00Bán28.889K881.198B11.513415.90656.00Điện tử/Gia dụng
290740 ACTRO
11650.00-1.27%-150.00Bán158.145K116.959B12.55941.1359.00Điện tử/Gia dụng
297570 ALOYS
2145.003.87%80.00Mua400.164K35.785B-271.89Điện tử/Gia dụng
900140 LVMC HOLDINGS
3370.00-2.74%-95.00Sức bán mạnh824.878K290.688B-746.90Xe cơ giới
900270 HENG SHENG GROUP
629.00-0.63%-4.00Bán497.691K50.640B1.55408.531712.00Sản phẩm Giải trí
900290 GRT
1395.001.82%25.00Bán169.601K92.304B1.55884.50702.00Điện tử/Gia dụng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất