Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

82
Cổ phiếu
177274.383B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.339K
Khối lượng
+0.00%
Thay đổi
−4.50%
Hiệu suất Tháng
+73.65%
Hiệu suất Năm
+17.83%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000040 KR MOTORS
1230.00-0.40%-5.00Bán454.063K118.721B-96.3462.00Xe cơ giới
000240 HANKOOK & COMPANY
18000.000.28%50.00Bán91.415K1680.302B8.162200.32Hậu mãi ô tô
000270 KIA MTR
84700.001.32%1100.00Bán1.471M33517.855B8626.3535424.00Xe cơ giới
002350 NEXEN TIRE
9300.000.32%30.00Mua89.927K916.915B-119.77Hậu mãi ô tô
002450 SAMICK MUS INSTR
1910.001.06%20.00Mua378.560K157.873B9.34202.2563.00Sản phẩm Giải trí
002700 SHINIL IND
2180.00-3.33%-75.00Bán7.171M157.580B17.76127.00Điện tử/Gia dụng
002990 KUMHO IND
12200.00-2.40%-300.00Bán226.123K455.174B13.72911.20Hậu mãi ô tô
003550 LG CORP.
94800.000.64%600.00Bán283.802K15038.332B8.5911959.40185.00Điện tử/Gia dụng
003800 ACEBED
48400.00-0.10%-50.00Mua447496.707B8.805503.68Nội thất Gia đình
004590 KOREAFURNI
6960.00-1.00%-70.00Bán78.767K105.450B10.32681.0742.00Nội thất Gia đình
005380 HYUNDAI MTR
220000.000.92%2000.00Bán676.544K49964.601B14281.0071504.00Xe cơ giới
005720 NEXEN
5090.00-0.20%-10.00Bán33.977K277.046B15.70324.92856.00Hậu mãi ô tô
006570 DAELIM TRDG
4335.00-2.36%-105.00Bán27.904K66.886B-963.97271.00Nội thất Gia đình
007680 DAEWON
10750.001.42%150.00Bán62.198K132.833B-508.80198.00Xây dựng nhà
008700 ANAM ELEC
3270.003.81%120.00Sức mua mạnh23.792M242.932B24.64127.86127.00Điện tử/Gia dụng
009240 HANSSEM
120500.000.42%500.00Mua65.671K2071.131B28.194256.732479.00Nội thất Gia đình
009450 KYUNG DONG NAVIEN
73300.00-0.41%-300.00Mua50.808K992.796B16.924349.29Điện tử/Gia dụng
011090 ENEX
3070.001.99%60.00Sức mua mạnh2.866M166.461B-134.42284.00Nội thất Gia đình
013310 A-JIN INDUSTRY
3515.00-0.14%-5.00Bán140.881K136.590B-38.34699.00Công cụ & Phần cứng
015710 KOCOM
8170.000.00%0.00Bán39.419K135.605B18.64438.31Điện tử/Gia dụng
017250 INTERM
1795.000.84%15.00Theo dõi65.446K36.037B-535.46333.00Điện tử/Gia dụng
017510 SEMYUNGELEC
5810.00-2.68%-160.00Mua312.833K91.019B26.71223.5562.00Công cụ & Phần cứng
021240 COWAY
83900.00-2.21%-1900.00Mua198.287K6225.273B14.515913.82Điện tử/Gia dụng
023770 PLAYWITH
11500.000.88%100.00Bán124.825K99.220B19.82576.5137.00Sản phẩm Giải trí
024940 PNPOONGNYUN
8010.00-1.72%-140.00Bán203.765K72.524B24.80328.59181.00Nội thất Gia đình
024950 SAMCHULY
12700.002.01%250.00Bán77.061K150.316B7.631632.53135.00Sản phẩm Giải trí
025750 HOMEDECO
2210.00-4.74%-110.00Mua10.001M186.911B66.5534.86267.00Nội thất Gia đình
026040 J.ESTINA
3080.00-2.53%-80.00Mua144.937K50.027B-702.99401.00Đặc sản tiêu dùng khác
032540 TJ MEDIA
4705.00-2.69%-130.00Bán51.775K67.359B-216.96182.00Điện tử/Gia dụng
032750 SAMJIN
12450.001.63%200.00Sức mua mạnh34.872K73.500B10.691146.0490.00Điện tử/Gia dụng
032820 WOORITG, INC.
2505.000.20%5.00Mua4.785M333.026B-5.03113.00Điện tử/Gia dụng
035620 BARUNSON E&A
1425.000.71%10.00Bán147.672K103.310B-187.89Sản phẩm Giải trí
036570 NCSOFT
824000.000.00%0.00Mua68.330K16980.530B35.9122944.194224.00Sản phẩm Giải trí
037070 PASECO
20400.00-4.00%-850.00Bán305.813K297.088B19.001118.47357.00Điện tử/Gia dụng
039010 HYUNDAI HT
10100.000.00%0.00Bán22.129K81.081B8.531184.43184.00Điện tử/Gia dụng
039830 AURORA
10700.00-1.83%-200.00Bán218.066K111.765B10.97993.67150.00Đặc sản tiêu dùng khác
039980 LEENOS
1510.00-1.63%-25.00Bán307.338K65.615B-54.96Điện tử/Gia dụng
042110 SCD
2445.00-0.81%-20.00Bán1.172M119.132B17.89137.76Điện tử/Gia dụng
042940 SANGJI CAELUM
1765.005.69%95.00Sức mua mạnh4.288M119.371B-234.84Xây dựng nhà
044340 WINIX
20800.00-0.48%-100.00Sức bán mạnh76.062K332.451B7.682889.87Điện tử/Gia dụng
047080 HBS
6030.00-2.74%-170.00Bán392.245K153.635B-160.4970.00Sản phẩm Giải trí
049430 KOMELON
14000.00-3.45%-500.00Bán64.093K120.123B7.751870.06Công cụ & Phần cứng
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
1375.003.00%40.00Mua2.133M165.483B-93.5838.00Điện tử/Gia dụng
054090 SAMJIN LND
3670.00-1.08%-40.00Bán184.872K91.960B-80.13116.00Điện tử/Gia dụng
054800 IDIS HOLDINGS
14000.000.00%0.00Mua4.264K129.746B310.5645.0813.00Điện tử/Gia dụng
056080 YUJIN ROBOT
4120.00-1.90%-80.00Mua1.005M157.551B-226.66Sản phẩm Giải trí
057880 PHC
2770.003.17%85.00Mua9.025M318.261B35.1576.39Điện tử/Gia dụng
065950 WELCRON
4790.00-0.73%-35.00Sức bán mạnh164.679K135.830B10.48460.54218.00Nội thất Gia đình
066130 HAATZ
11250.00-3.85%-450.00Bán169.211K142.027B16.86693.96206.00Điện tử/Gia dụng
066570 LG ELECTRONICS INC.
156500.00-0.63%-1000.00Bán809.541K26963.544B14.6110780.2939745.00Điện tử/Gia dụng
066910 SONOKONG
2835.00-0.53%-15.00Bán160.609K76.369B-16.30101.00Sản phẩm Giải trí
069510 ESTEC
11700.000.00%0.00Bán7.267K98.397B7.801500.77340.00Điện tử/Gia dụng
073240 KUMHO TIRE
6620.00-1.19%-80.00Bán556.840K1924.644B-52.82Hậu mãi ô tô
074610 ENPLUS
3975.004.06%155.00Theo dõi903.778K190.883B-530.1960.00Xe cơ giới
078340 C2S
113500.00-0.26%-300.00Sức bán mạnh62.969K1368.607B17.376554.141048.00Sản phẩm Giải trí
079430 HYUNDAI LIVART
19550.000.51%100.00Bán76.289K391.221B16.941147.88785.00Nội thất Gia đình
083640 INCON
2460.00-0.40%-10.00Bán455.832K108.802B12.60195.98Điện tử/Gia dụng
088290 EWON COMFORTECH
8340.00-1.65%-140.00Mua109.119K191.952B-1098.55Hậu mãi ô tô
105550 TRUWIN
7160.000.14%10.00Bán172.558K137.288B-46.11117.00Hậu mãi ô tô
123750 ALTON SPORTS
5240.00-0.19%-10.00Bán49.652K66.088B8.99584.1077.00Sản phẩm Giải trí
129890 ABKO
21750.00-1.14%-250.00Sức bán mạnh21.021K216.337B164.00Điện tử/Gia dụng
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
544.00-1.81%-10.00Sức bán mạnh3.050K5.848B50.00Xây dựng nhà
143160 IDIS
25750.001.38%350.00Bán14.019K262.475B26.02976.28392.00Điện tử/Gia dụng
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
48750.000.83%400.00Bán145.689K5898.156B13.133681.356655.00Hậu mãi ô tô
170030 HDI21
8590.00-0.46%-40.00Bán54.986K131.668B9.59900.06162.00Xe cơ giới
192390 WINHITECH
5600.00-2.61%-150.00Mua1.162M57.949B26.87309.97Công cụ & Phần cứng
192400 CUCKOO
127500.00-0.39%-500.00Mua4.537K795.607B6.4419881.2644.00Điện tử/Gia dụng
210980 SK D&D
37100.000.54%200.00Mua52.028K936.873B252.00Xây dựng nhà
214870 NEWGLAB PHARMA
10150.00-0.98%-100.00Sức bán mạnh91.139K311.933B-883.0633.00Điện tử/Gia dụng
215000 GOLFZON
147600.00-1.86%-2800.00Mua181.719K943.379B19.527705.23Sản phẩm Giải trí
215360 W.I.C
22550.000.00%0.00Bán28.741K205.930B33.80711.76321.00Hậu mãi ô tô
225190 SAMYANG OPTICS
10250.00-0.49%-50.00Bán8.697K103.826B42.90240.77Điện tử/Gia dụng
234920 ZAIGLE
5070.00-0.39%-20.00Bán31.066K68.336B27.81183.03Điện tử/Gia dụng
270660 EVERYBOT
38300.003.51%1300.00Bán14.200K184.699BĐiện tử/Gia dụng
279060 INNOVEX
3540.000.71%25.00Mua3.758K24.018B34.00Điện tử/Gia dụng
282690 DONG AH TIRE
12350.000.41%50.00Mua21.489K168.896B12.93951.35562.00Hậu mãi ô tô
284740 CUCKOO HOMESYS
45850.001.33%600.00Sức mua mạnh33.139K1014.613B10.354370.47Điện tử/Gia dụng
290740 ACTRO
8520.00-2.29%-200.00Sức bán mạnh22.263K86.369B-321.9061.00Điện tử/Gia dụng
297570 ALOYS
5530.00-2.12%-120.00Bán205.967K97.911B25.42222.23Điện tử/Gia dụng
322190 ACE CAMPER
1455.00-0.68%-10.00Sức bán mạnh3.695K13.075B39.00Sản phẩm Giải trí
900140 LVMC HOLDINGS
3455.00-0.14%-5.00Bán134.516K339.366B-610.9544.00Xe cơ giới
900270 HENG SHENG GROUP
598.001.01%6.00Bán518.455K47.360B16.2536.431604.00Sản phẩm Giải trí
Tải thêm