Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

84
Cổ phiếu
139543.973B
Giá trị vốn hóa thị trường
554.143K
Khối lượng
+0.84%
Thay đổi
+5.16%
Hiệu suất Tháng
+14.72%
Hiệu suất Năm
+21.16%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Hậu mãi ô tô8.761T KRW1.66%+1.11%283.886K8
Điện tử/Gia dụng36.762T KRW2.08%−0.14%695.615K27
Nội thất Gia đình2.834T KRW2.32%−0.49%510.962K15
Xây dựng nhà8.474T KRW2.39%−0.35%386.178K9
Xe cơ giới80.526T KRW1.73%+1.44%549.365K8
Đặc sản tiêu dùng khác108.809B KRW2.59%−0.30%9.761K2
Sản phẩm Giải trí1.7T KRW2.32%+0.60%171.865K11
Công cụ & Phần cứng378.047B KRW0.88%+0.76%41.588K4