Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

241
Cổ phiếu
131856.934B
Giá trị vốn hóa thị trường
229.317K
Khối lượng
+0.23%
Tỷ suất Cổ tức
−1.72%
Thay đổi
−9.79%
Hiệu suất Tháng
−21.82%
Hiệu suất Năm
−13.00%
Hiệu suất YTD
           
000020 DONGWHA PHARM
9800.002.83%270.00Mua193.916K263.102B36.53260.85723.00Dược phẩm
000100 YUHAN
228000.00-1.30%-3000.00Bán42.799K2699.214B52.324415.501594.00Dược phẩm
000220 YUYU PHARMA
11050.00-0.45%-50.00Bán23.101K81.955B22.12539.64243.00Dược phẩm
000230 ILDONG HOLDINGS
12650.000.00%0.00Bán5.328K135.935B48.16262.641449.00Dược phẩm
000250 SCD
35800.00-2.59%-950.00Sức bán mạnh88.950K786.664B84.15437.65364.00Dược phẩm
000520 SAMIL PHARM
25500.00-3.23%-850.00Sức bán mạnh28.039K160.827B-1189.24395.00Dược phẩm
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
95500.00-3.14%-3100.00Bán7.238K605.236B-26492.77273.00Dược phẩm
001060 JW PHARMA
29600.00-1.66%-500.00Bán31.514K604.039B-103.531095.00Dược phẩm
001360 SAMSUNG PHARM
2410.00-0.41%-10.00Bán77.148K141.738B35.4168.33205.00Dược phẩm
001540 AHN-GOOK PHA
10150.00-3.79%-400.00Bán14.490K120.894B9.541122.46606.00Dược phẩm
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
108500.00-2.69%-3000.00Bán56.635K558.600B17.076532.3524.00Dược phẩm
002390 HANDOK
23700.00-1.86%-450.00Bán42.150K330.777B32.80736.37883.00Dược phẩm
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
20500.00-1.44%-300.00Bán5.151K319.303B16.171278.301190.00Dược phẩm
002630 OBI
499.00-0.80%-4.00Sức bán mạnh745.131K114.953B-14.37162.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
002720 KUKJE PHARMA
4300.00-0.46%-20.00Bán51.880K75.584B23.41184.57414.00Dược phẩm
002800 SINSIN PHARM
6800.00-1.16%-80.00Bán27.956K104.373B34.81197.64Dược phẩm
003000 BUKWANG PHARM
16300.00-0.91%-150.00Bán75.268K1045.091B7.102316.62617.00Dược phẩm
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1000.00-4.31%-45.00Bán1.072M224.549B-30.9596.00Dược phẩm
003090 DAEWOONG
16450.000.00%0.00Bán15.959K956.436B25.97633.44278.00Dược phẩm
003120 ILSUNG PHARM
90100.000.00%0.00Mua281239.666B80.211123.28249.00Dược phẩm
003220 DAEWON PHARM
16100.00-0.92%-150.00Bán22.243K314.668B13.811177.05738.00Dược phẩm
003520 YUNGJIN PHARM
4780.00-1.54%-75.00Bán251.306K887.943B-25.64617.00Dược phẩm
003850 BORYUNG PHARM
11850.00-2.07%-250.00Mua173.731K508.685B22.23544.321144.00Dược phẩm
004080 SHINHUNG
10050.00-0.99%-100.00Mua2.208K96.851B37.16273.16321.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
004310 HYUNDAI PHARM
4620.001.09%50.00Bán352.495K125.132B131.8134.67409.00Dược phẩm
004720 WOORIDUL PHARM
6760.00-1.02%-70.00Sức bán mạnh52.597K78.739B20.02353.92222.00Dược phẩm
005250 GCH CORP
21950.00-2.23%-500.00Bán27.474K1008.773B-11.59170.00Dược phẩm
005500 SAMJIN PHARM
28600.00-1.89%-550.00Sức bán mạnh42.084K358.627B13.682130.09680.00Dược phẩm
005690 PHARMICELL
7710.00-3.99%-320.00Bán480.247K481.366B-186.00120.00Dược phẩm
006140 PJ ELECTRO
4730.00-1.15%-55.00Sức bán mạnh5.749K71.775B10.17470.69242.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
006280 GC CORP
113000.00-2.16%-2500.00Bán38.912K1318.222B55.612077.441766.00Dược phẩm
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
17600.00-0.85%-150.00Bán15.909K170.010B40.14442.19280.00Dược phẩm
007370 JINYANGPHARM
3870.000.65%25.00Theo dõi20.096K42.977B20.29189.55205.00Dược phẩm
007570 ILYANG PHARM
25150.00-1.18%-300.00Bán20.758K463.322B-265.91636.00Dược phẩm
008490 SUHEUNG
32450.00-3.13%-1050.00Bán9.928K372.490B12.862604.66727.00Dược phẩm
008930 HANMI SCIENCE
48550.00-0.92%-450.00Bán52.526K3107.310B185.18264.6198.00Dược phẩm
009290 KWANGDONG PHARM
7120.00-2.33%-170.00Bán1.336M382.148B12.14600.73888.00Dược phẩm
009300 SAM-A PHARM.
17150.00-0.29%-50.00Bán12.202K104.977B12.701354.24321.00Dược phẩm
009420 HANALL BIOPHARMA
26900.00-1.82%-500.00Bán123.827K1402.246B238.42114.93408.00Dược phẩm
011040 KDPHARM
8640.00-2.15%-190.00Bán27.159K209.079B64.98135.88525.00Dược phẩm
012790 SHINIL PHARM
9270.00-2.83%-270.00Sức bán mạnh51.981K71.598B15.02635.19374.00Dược phẩm
014570 KOREAN DRUG
6820.00-1.73%-120.00Bán26.258K75.674B11.51602.86257.00Dược phẩm
016580 WHANIN PHARM
16950.00-1.74%-300.00Bán20.746K320.851B11.241535.05462.00Dược phẩm
017180 MYUNGMOON PHARM
4885.00-0.61%-30.00Bán106.238K119.888B-36.04481.00Dược phẩm
018620 WOOGENE B&G
2760.00-8.31%-250.00Bán686.311K78.154B-336.82119.00Dược phẩm
018680 SEOUL PHARMA
6510.00-1.36%-90.00Bán8.870K56.004B-492.52205.00Dược phẩm
019170 SHINPOONG PHARM
6350.00-1.55%-100.00Bán114.852K309.481B164.7039.16840.00Dược phẩm
023910 DAIHANPHARM
34400.00-1.85%-650.00Bán9.611K210.300B7.444708.76696.00Dược phẩm
031390 GREEN CROSS CELL
41050.00-0.24%-100.00Bán42.390K491.241B19.812077.34162.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
032940 WONIK
3850.000.00%0.00Bán37.923K69.048B-3480.4472.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
033270 KUP
23700.000.85%200.00Mua59.643K347.935B10.722191.31835.00Dược phẩm
034940 CHOA PHARM.
4055.00-2.29%-95.00Sức bán mạnh81.085K117.487B268.8121.46270.00Dược phẩm
035610 SOLBORN
4255.00-2.52%-110.00Bán29.382K112.036B9.50459.6812.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
036480 DSMBIO
17350.00-1.14%-200.00Bán15.111K66.690B18.40953.79136.00Dược phẩm
038070 SEOULIN
9600.00-0.52%-50.00Bán18.284K70.353B26.83362.2088.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
038290 MACROGEN
29600.00-1.00%-300.00Sức bán mạnh32.854K299.580B29.821012.44300.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
039200 OCT INC.
20650.00-1.67%-350.00Bán94.651K590.139B-5.2535.00Dược phẩm
039840 DIO
38650.000.39%150.00Bán35.110K575.706B110.77347.55232.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
039860 NANOENTEK
4730.00-0.94%-45.00Bán25.793K125.548B43.60109.52107.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
041830 INBODY
26500.00-0.38%-100.00Mua101.123K356.676B16.741588.63166.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
041910 ESTECHPHARMA
6930.000.14%10.00Bán54.649K80.826B13.10565.11151.00Dược phẩm
041920 MEDIANA
7300.00-0.14%-10.00Bán35.953K62.701B14.51503.69190.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
041960 KOMIPHARM
21700.00-1.14%-250.00Mua83.579K1396.915B-245.35155.00Dược phẩm
042520 HANS BIOMED
23600.00-4.26%-1050.00Sức bán mạnh126.753K243.121B47.35520.60105.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
043090 PHARMSWELLBIO
3385.00-11.96%-460.00Mua920.340K111.454B-234.1621.00Dược phẩm
043100 SOLCO
254.002.83%7.00Bán8.994M39.946B-101.57181.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
043150 VATECH
28950.000.52%150.00Sức mua mạnh47.112K427.803B15.551851.54553.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
044960 EAGLE VET. TECH
6100.00-4.84%-310.00Bán371.638K78.682B81.5180.47114.00Dược phẩm
046210 PANAGENE
3935.00-0.38%-15.00Bán13.035K126.940B-128.0655.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
047920 C-TRI
3950.00-3.42%-140.00Sức bán mạnh71.349K56.637B-496.98133.00Dược phẩm
048260 OSSTEMIMPLANT
71600.00-0.69%-500.00Theo dõi33.394K996.152B54.131332.061031.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
048530 INTRON BIO
14100.00-1.74%-250.00Bán139.689K429.705B47.98430.77100.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
049180 CELLUMED
7000.00-2.64%-190.00Bán69.463K148.063B-371.3374.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
049960 CBT
18650.00-5.81%-1150.00Sức bán mạnh74.627K186.120B8.982204.62115.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
052020 STCUBE
13650.00-2.50%-350.00Bán102.020K376.726B-410.6839.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
052670 CHEIL BIO
4005.00-2.79%-115.00Bán203.391K55.204B86.9747.3767.00Dược phẩm
053030 BINEX
9440.00-2.58%-250.00Sức bán mạnh89.687K302.210B34.03284.75390.00Dược phẩm
054670 DHNP
11100.00-3.06%-350.00Bán61.202K160.704B59.16193.55322.00Dược phẩm
054950 JVM
37900.00-2.19%-850.00Bán3.628K226.230B29.591309.37328.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
056090 U&I
8120.00-2.75%-230.00Sức bán mạnh21.495K63.741B-1936.90110.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
058110 MEKICS
4330.00-1.37%-60.00Bán10.570K23.537B-395.2662.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
058820 CMG PHARMACEUTICAL
3050.00-3.17%-100.00Bán1.082M437.511B63.8949.30171.00Dược phẩm
059210 META
2570.00-1.72%-45.00Sức bán mạnh66.426K61.004B-143.66198.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
060280 CUREXO
6950.001.46%100.00Bán21.032K228.497B-895.4961.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
060590 CTC BIO
6570.000.61%40.00Bán38.493K124.320B-580.13258.00Dược phẩm
061250 HWAIL PHARM
6250.00-1.11%-70.00Bán42.895K85.465B17.31365.15132.00Dược phẩm
063160 CKD BIO
27650.00-0.90%-250.00Theo dõi20.994K143.112B17.711575.09378.00Dược phẩm
064550 BIONEER
8850.00-1.88%-170.00Sức bán mạnh36.328K199.319B-395.31281.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
065510 HUVITZ
9410.00-2.79%-270.00Sức bán mạnh56.705K111.144B16.46588.15155.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
065660 ANTEROGEN
44800.00-3.24%-1500.00Bán32.585K400.508B-229.5439.00Dược phẩm
066700 THERAGEN ETEX
7930.00-3.53%-290.00Sức bán mạnh77.291K250.513B-340.00252.00Dược phẩm
066830 GENOTECH
1735.00-3.61%-65.00Bán3.637K9.951BDược phẩm
067080 DH PHARM
15000.00-3.54%-550.00Sức bán mạnh45.515K274.992B57.79269.07315.00Dược phẩm
067290 JW SHINYAK
5100.00-2.11%-110.00Bán87.924K216.464B-151.74226.00Dược phẩm
067370 SUNBIO
18400.00-2.65%-500.00Bán3.629K144.822B21.00Dược phẩm
067630 HLBLS
7190.00-1.51%-110.00Bán845.617K341.949B-238.6328.00Dược phẩm
068270 CELLTRION
183500.00-2.65%-5000.00Bán629.792K23976.727B98.451929.401074.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
1760.00-1.12%-20.00Bán114.432K76.302B27.5064.7356.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
068760 CELLTRIONPH
41550.00-3.26%-1400.00Bán86.152K1462.555B-280.83419.00Dược phẩm
069620 DAEWOONG PHARMA
155500.000.97%1500.00Theo dõi25.120K1589.414B-1170.371378.00Dược phẩm
071200 INFINITT HEALTHCARE
6010.00-1.15%-70.00Bán44.191K148.209B25.05245.17257.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
072020 CAVAC
21400.004.90%1000.00Sức mua mạnh256.359K203.157B82.33247.77170.00Dược phẩm
074430 AMINOLOGICS
1905.00-1.55%-30.00Bán165.519K169.945B20.7793.1627.00Dược phẩm
078140 DAEBONGLS
7960.00-2.33%-190.00Bán13.209K90.356B15.41528.73101.00Dược phẩm
078160 MEDIPOST
32350.00-1.37%-450.00Bán41.821K508.362B367.0789.36209.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
078650 KOLEN
1850.00-2.37%-45.00Bán204.384K77.509B-108.80333.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
080720 UNION KOREA PHARM
15350.000.66%100.00Bán39.452K90.032BDược phẩm
083790 CRYSTAL
14300.00-0.35%-50.00Bán105.288K580.497B71.40210.7964.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
084110 HUONS GLOBAL
36600.00-2.14%-800.00Sức bán mạnh18.812K405.984B13.992673.32541.00Dược phẩm
084650 LABGEN
5810.00-5.07%-310.00Bán34.426K55.550B-478.28233.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
084990 HELIXMITH
171600.001.06%1800.00Bán95.190K2896.153B-2671.3072.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
085370 LUTRONIC
8150.00-2.86%-240.00Bán86.334K209.871B-642.51226.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
085660 CHA BIOTECH
15050.00-0.66%-100.00Bán136.185K795.081B47.55318.63121.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
086040 BIOTOXTECH
6100.00-3.02%-190.00Bán35.886K91.563B-40.22177.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
086080 DINONA
6000.000.00%0.00Bán15592.079B-73.5528.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
086450 DONGKOOK PHARM
72400.000.56%400.00Mua26.728K632.856B13.055592.61757.00Dược phẩm
086460 SNP GENETICS
3660.00-21.88%-1025.00Sức bán mạnh5007.833BCông nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
086820 BIO SOLUTION CO.,LTD.
32150.00-3.16%-1050.00Bán47.185K261.037B178.78201.1360.00Dược phẩm
086890 ISU ABXIS
6190.00-3.28%-210.00Sức bán mạnh55.390K170.402B-510.62161.00Dược phẩm
086900 MEDYTOX
400800.00-3.35%-13900.00Sức bán mạnh33.521K2257.518B36.4011392.34280.00Dược phẩm
087010 PEPTRON
15900.00-3.05%-500.00Bán48.681K251.355B-313.7663.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
091990 CELLTRION HEALTHCARE
50600.00-3.98%-2100.00Bán515.896K7505.688B-319.96Dược phẩm
092040 AMICOGEN
22950.00-2.55%-600.00Sức bán mạnh66.107K452.325B7.083327.89113.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
095700 GENEXINE
59300.00-2.47%-1500.00Sức bán mạnh76.832K1249.558B399.09333.76161.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
096530 SEEGENE
25550.00-2.85%-750.00Bán98.816K683.589B51.81507.58215.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
096760 JW HOLDINGS
5850.00-0.85%-50.00Bán29.104K379.813B-416.91161.00Dược phẩm
099190 I-SENS
24800.00-2.94%-750.00Mua72.085K347.354B14.201803.09514.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
100120 VIEWORKS
30000.00-3.54%-1100.00Sức bán mạnh74.624K306.492B13.222352.39206.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
100700 SEWOONMEDICAL
3990.00-0.75%-30.00Mua180.378K174.030B18.24220.39210.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
102460 REYON PHARMACEUTICAL
15300.00-1.92%-300.00Sức bán mạnh21.292K257.835B87.55197.72361.00Dược phẩm
102940 KLS
22000.00-4.35%-1000.00Bán332.223K262.204B-7481.25580.00Dược phẩm
106190 HTP
12800.00-1.54%-200.00Sức bán mạnh15.585K92.154B36.57355.49100.00Dược phẩm
109820 GENEMATRIX
3465.00-1.28%-45.00Bán99.731K62.267B-183.8630.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
109960 APROGEN H&G
660.00-2.08%-14.00Bán431.023K120.331B-39.9165.00Dược phẩm
114450 KPXLS
4580.00-1.93%-90.00Mua1.395M70.050B-103.3957.00Dược phẩm
115180 QURIENT
20250.000.75%150.00Bán16.281K171.673B-2327.9319.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
115480 CU MEDICAL
2425.00-1.02%-25.00Bán20.926K38.688B29.2083.91113.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
118000 WOORIDUL HUEBRAIN
2530.00-1.17%-30.00Mua100.737K62.197B-515.8051.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
119610 INTEROJO
22600.00-2.80%-650.00Bán45.593K261.580B17.731312.52467.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
122310 GENORAY
18350.00-0.81%-150.00Bán15.829K84.679B9.072295.80Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
127120 DNALINK
3740.00-1.32%-50.00Bán16.981K43.496B-457.9362.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
128940 HANMIPHARM
297500.00-0.67%-2000.00Bán36.949K3456.914B117.852541.412095.00Dược phẩm
131030 DHP
8430.00-1.86%-160.00Sức bán mạnh16.958K140.230B13.32644.78164.00Dược phẩm
131220 DAIHAN SCIENTIFIC
5520.001.47%80.00Sức mua mạnh293.575K40.541B26.54204.95170.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
138610 NIBEC
6810.00-1.02%-70.00Bán36.591K68.132B-538.4565.00Dược phẩm
140410 MEZZION PHARMA
90000.001.35%1200.00Bán112.810K758.913B-2343.3424.00Dược phẩm
140610 ENSOL BIOSCIENCES
10950.00-4.37%-500.00Sức bán mạnh3.110K98.671BCông nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
141080 LEGOCHEM BIO
55400.002.97%1600.00Sức mua mạnh153.128K570.256B-2190.3680.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
142280 GCMS
9250.00-1.49%-140.00Bán9.876K89.837B-1086.67175.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
144510 GREEN CROSS LAB CELL
32200.001.10%350.00Bán22.602K336.147B1917.3716.61418.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất