Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

243
Cổ phiếu
125449.359B
Giá trị vốn hóa thị trường
338.090K
Khối lượng
+0.08%
Tỷ suất Cổ tức
+1.29%
Thay đổi
+9.07%
Hiệu suất Tháng
−25.83%
Hiệu suất Năm
−13.19%
Hiệu suất YTD
           
000020 DONGWHA PHARM
7890.000.51%40.00Bán11.486K216.721B37.22210.91723.00Dược phẩm
000100 YUHAN
225000.001.58%3500.00Bán13.225K2588.207B61.023629.911594.00Dược phẩm
000220 YUYU PHARMA
11100.000.91%100.00Mua12.902K80.959B21.92539.64243.00Dược phẩm
000230 ILDONG HOLDINGS
10850.000.93%100.00Bán3.719K115.630B23.09465.601449.00Dược phẩm
000250 SCD
35250.001.29%450.00Mua64.685K744.922B89.27390.75364.00Dược phẩm
000520 SAMIL PHARM
21900.001.39%300.00Bán22.193K131.836B-631.11395.00Dược phẩm
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
86300.002.74%2300.00Bán4.972K515.617B-29232.63273.00Dược phẩm
001060 JW PHARMA
27900.002.20%600.00Bán30.461K547.850B-406.641095.00Dược phẩm
001360 SAMSUNG PHARM
2940.004.26%120.00Mua1.311M165.166B181.4415.54205.00Dược phẩm
001540 AHN-GOOK PHA
11450.000.44%50.00Sức mua mạnh80.405K130.634B15.60743.90606.00Dược phẩm
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
89100.001.02%900.00Bán13.487K441.870B13.506532.3524.00Dược phẩm
002210 DONGSUNG PHARM
18500.002.78%500.00Sức mua mạnh3.549M424.811B-456.77323.00Dược phẩm
002390 HANDOK
21600.001.89%400.00Mua11.457K291.787B63.06336.21883.00Dược phẩm
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
16700.004.05%650.00Mua14.593K246.386B12.481278.301190.00Dược phẩm
002630 OBI
427.001.67%7.00Bán577.686K95.985B-14.37162.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
002720 KUKJE PHARMA
4410.002.32%100.00Mua168.894K75.474B-195.44414.00Dược phẩm
002800 SINSIN PHARM
6160.000.00%0.00Mua50.257K93.450B31.17197.64Dược phẩm
003000 BUKWANG PHARM
14200.003.27%450.00Mua94.784K838.076B6.612080.04617.00Dược phẩm
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1215.00-1.62%-20.00Mua38.021M298.441B-27.2196.00Dược phẩm
003090 DAEWOONG
14550.000.69%100.00Bán70.020K840.152B14.011031.16714.00Dược phẩm
003120 ILSUNG PHARM
82800.00-0.72%-600.00Bán149221.844B26.703123.80230.00Dược phẩm
003220 DAEWON PHARM
15450.00-0.96%-150.00Mua17.367K302.082B12.711227.61738.00Dược phẩm
003520 YUNGJIN PHARM
4995.002.36%115.00Mua412.748K892.515B974.925.01617.00Dược phẩm
003850 BORYUNG PHARM
12250.000.41%50.00Mua101.691K512.889B17.13712.161144.00Dược phẩm
004080 SHINHUNG
9350.00-0.43%-40.00Bán989.599B-83.84321.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
004310 HYUNDAI PHARM
5010.001.83%90.00Sức mua mạnh368.785K134.715B124.7639.43395.00Dược phẩm
004720 WOORIDUL PHARM
6330.001.28%80.00Mua33.894K72.053B27.90235.24222.00Dược phẩm
005250 GCH CORP
20100.001.01%200.00Bán28.555K894.190B-127.41170.00Dược phẩm
005500 SAMJIN PHARM
26000.001.96%500.00Bán16.918K313.722B95.03268.34680.00Dược phẩm
005690 PHARMICELL
8540.000.35%30.00Mua1.019M510.140B-160.46119.00Dược phẩm
006140 PJ ELECTRO
4740.001.07%50.00Bán1.156K70.350B9.96470.69242.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
006280 GC CORP
114500.000.88%1000.00Mua9.336K1295.396B121.06937.561766.00Dược phẩm
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
16900.003.05%500.00Mua702.471K157.079B41.79392.43288.00Dược phẩm
007370 JINYANGPHARM
3410.000.00%0.00Bán3.507K38.115B18.67182.73205.00Dược phẩm
007570 ILYANG PHARM
20800.004.00%800.00Bán17.540K364.104B-283.52636.00Dược phẩm
008930 HANMI SCIENCE
39800.001.79%700.00Bán107.051K2479.507B130.91298.6898.00Dược phẩm
009290 KWANGDONG PHARM
6890.000.88%60.00Bán27.133K358.034B10.23667.77888.00Dược phẩm
009300 SAM-A PHARM.
16250.000.62%100.00Mua2.092K98.569B11.111453.43313.00Dược phẩm
009420 HANALL BIOPHARMA
32200.001.74%550.00Mua402.629K1619.748B219.70144.06408.00Dược phẩm
011040 KDPHARM
7640.000.26%20.00Bán12.479K180.428B56.92133.88525.00Dược phẩm
012790 SHINIL PHARM
8540.00-0.12%-10.00Bán38664.168B11.67732.43371.00Dược phẩm
014570 KOREAN DRUG
6310.000.48%30.00Mua33.512K68.417B10.22614.22254.00Dược phẩm
016580 WHANIN PHARM
16150.00-0.62%-100.00Mua6.034K302.251B12.421308.13462.00Dược phẩm
017180 MYUNGMOON PHARM
4225.003.17%130.00Bán126.671K99.887B-36.04481.00Dược phẩm
018620 WOOGENE B&G
3630.002.25%80.00Mua2.819M92.175B-336.82119.00Dược phẩm
018680 SEOUL PHARMA
6540.001.08%70.00Mua9.253K54.901B-286.91205.00Dược phẩm
019170 SHINPOONG PHARM
6230.000.32%20.00Mua79.929K297.965B119.2552.08840.00Dược phẩm
023910 DAIHANPHARM
30750.000.49%150.00Bán5.091K183.600B6.654603.08700.00Dược phẩm
031390 GREEN CROSS CELL
40450.00-0.25%-100.00Mua134.976K483.186B20.631965.50162.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
032940 WONIK
3550.001.87%65.00Bán51.135K62.501B-3480.4472.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
033270 KUP
19700.00-0.25%-50.00Bán18.969K292.897B9.422096.95828.00Dược phẩm
034940 CHOA PHARM.
3830.001.19%45.00Mua99.147K107.154B-24.21270.00Dược phẩm
035610 SOLBORN
4190.00-0.24%-10.00Mua15.933K107.801B9.14459.6812.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
036480 DSMBIO
17500.001.45%250.00Mua32.839K65.550B15.401119.83133.00Dược phẩm
038070 SEOULIN
8640.001.53%130.00Mua20.238K63.722B7.481145.5588.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
038290 MACROGEN
24050.003.66%850.00Bán43.626K232.450B16.961379.27300.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
039200 OCT INC.
19900.002.84%550.00Mua87.710K543.771B-186.5035.00Dược phẩm
039840 DIO
43150.002.13%900.00Mua35.737K631.781B58.15726.53232.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
039860 NANOENTEK
4700.00-0.11%-5.00Mua70.100K123.708B35.26133.43107.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
041830 INBODY
23800.000.63%150.00Mua35.775K314.589B14.301653.32166.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
041910 ESTECHPHARMA
7300.003.99%280.00Mua92.756K81.994B13.29565.11151.00Dược phẩm
041920 MEDIANA
8310.001.22%100.00Bán30.899K70.420B16.30503.69190.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
041960 KOMIPHARM
12750.002.00%250.00Bán160.305K795.510B-243.12155.00Dược phẩm
042520 HANS BIOMED
22350.001.59%350.00Bán32.337K216.984B42.26520.60105.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
043090 PHARMSWELLBIO
3230.00-2.12%-70.00Mua226.148K95.656B-238.7221.00Dược phẩm
043100 SOLCO
233.000.43%1.00Mua649.934K37.520B-112.75181.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
043150 VATECH
25850.001.57%400.00Mua15.688K378.041B12.931968.05553.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
043710 SEOULEAGUER
1545.000.00%0.00Bán148.497K45.600B-137.5335.00Dược phẩm
044960 EAGLE VET. TECH
7020.001.15%80.00Theo dõi545.456K85.188B111.1462.44122.00Dược phẩm
046210 PANAGENE
2680.001.13%30.00Bán11.825K85.162B-118.7255.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
047920 C-TRI
5160.004.98%245.00Mua295.345K68.062B-246.96133.00Dược phẩm
048260 OSSTEMIMPLANT
40700.001.50%600.00Bán44.740K554.032B29.811345.251031.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
048530 INTRON BIO
12750.004.51%550.00Mua444.032K365.324B72.73309.50100.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
049180 CELLUMED
5430.000.93%50.00Bán78.337K111.489B-823.0474.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
049960 CBT
19550.001.82%350.00Mua92.070K180.480B10.611810.38115.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
052020 STCUBE
11150.006.19%650.00Bán212.048K283.131B-409.1739.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
052670 CHEIL BIO
5360.001.32%70.00Mua4.629M70.881B41.61127.1454.00Dược phẩm
053030 BINEX
8950.000.11%10.00Mua157.538K278.819B20.55435.05390.00Dược phẩm
054670 DHNP
11850.00-0.84%-100.00Mua121.164K167.722B12.93924.00330.00Dược phẩm
054950 JVM
34200.00-0.29%-100.00Mua1.221K200.250B26.201309.37328.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
056090 U&I
6620.001.38%90.00Sức bán mạnh3.327K49.993B-1936.90110.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
058110 MEKICS
3600.002.86%100.00Bán15.604K18.765B-293.7462.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
058820 CMG PHARMACEUTICAL
2925.001.56%45.00Mua1.342M400.010B63.1545.61171.00Dược phẩm
059210 META
2355.001.07%25.00Bán25.058K54.355B-78.98198.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
060280 CUREXO
7060.00-4.59%-340.00Mua108.672K246.844B-933.3262.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
060590 CTC BIO
6230.001.96%120.00Bán182.431K116.324B-752.95258.00Dược phẩm
061250 HWAIL PHARM
5720.000.53%30.00Mua16.204K76.945B18.58306.24136.00Dược phẩm
063160 CKD BIO
29150.000.69%200.00Mua9.862K148.498B18.381575.09378.00Dược phẩm
064550 BIONEER
7500.000.81%60.00Mua48.318K165.305B-394.72281.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
065510 HUVITZ
8730.000.92%80.00Bán6.672K98.529B18.98455.65155.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
065660 ANTEROGEN
42900.002.75%1150.00Mua61.415K361.149B18574.872.2548.00Dược phẩm
066700 THERAGEN ETEX
8060.004.00%310.00Mua354.197K236.190B-204.44252.00Dược phẩm
066830 GENOTECH
1670.004.38%70.00Mua228.845BDược phẩm
067080 DH PHARM
13300.002.70%350.00Mua47.162K229.012B26.19494.52315.00Dược phẩm
067290 JW SHINYAK
4505.004.04%175.00Mua368.143K179.902B-181.73226.00Dược phẩm
067370 SUNBIO
15750.00-0.32%-50.00Bán440121.068B21.00Dược phẩm
067630 HLBLS
15150.008.99%1250.00Mua2.432M651.108B-436.8228.00Dược phẩm
068270 CELLTRION
182000.000.28%500.00Mua220.854K23087.662B96.271898.251074.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
1715.000.59%10.00Mua162.418K73.087B20.9881.2856.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
068760 CELLTRIONPH
38800.00-0.39%-150.00Mua142.490K1326.861B-147.29419.00Dược phẩm
069620 DAEWOONG PHARMA
151500.001.34%2000.00Sức bán mạnh16.022K1542.970B-611.781256.00Dược phẩm
071200 INFINITT HEALTHCARE
5820.000.34%20.00Mua24.512K141.383B16.17361.11257.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
072020 CAVAC
18600.002.20%400.00Bán134.402K181.248B145.90124.75169.00Dược phẩm
074430 AMINOLOGICS
2095.000.24%5.00Mua213.855K183.558B26.7478.1527.00Dược phẩm
078140 DAEBONGLS
7490.004.76%340.00Mua57.792K79.269B14.66487.73101.00Dược phẩm
078160 MEDIPOST
30750.004.77%1400.00Mua138.808K454.891B155.63188.59209.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
078650 KOLEN
1490.00-0.67%-10.00Bán124.925K61.353B-41.71333.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
080720 UNION KOREA PHARM
13150.001.54%200.00Mua63.919K76.453B26.39495.45Dược phẩm
083790 CRYSTAL
13950.001.82%250.00Mua115.648K554.202B396.5644.3564.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
084110 HUONS GLOBAL
29250.003.17%900.00Mua19.716K307.748B11.612440.88541.00Dược phẩm
084650 LABGEN
4615.000.65%30.00Theo dõi205.382K47.610B-276.60230.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
084990 HELIXMITH
100900.001.71%1700.00Bán1.137M2124.070B-1359.4172.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
085370 LUTRONIC
8420.000.96%80.00Mua18.533K209.168B-705.35226.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
085660 CHA BIOTECH
14750.001.03%150.00Mua140.622K766.216B16.741157.58121.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
086040 BIOTOXTECH
6900.002.22%150.00Mua1.451M98.259B-40.22177.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
086080 DINONA
5400.00-5.10%-290.00Bán19787.492B-73.5528.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
086450 DONGKOOK PHARM
64600.001.10%700.00Mua11.702K561.660B11.295758.82757.00Dược phẩm
086460 SNP GENETICS
3475.00-0.29%-10.00Bán106.320BCông nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
086820 BIO SOLUTION CO.,LTD.
30200.000.83%250.00Mua47.364K237.077B408.6382.7758.00Dược phẩm
086890 ISU ABXIS
6940.001.61%110.00Mua132.399K181.851B-510.62161.00Dược phẩm
086900 MEDYTOX
364400.001.31%4700.00Bán16.255K1949.646B36.109962.89280.00Dược phẩm
087010 PEPTRON
12850.001.98%250.00Mua71.348K193.114B-472.0880.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
091990 CELLTRION HEALTHCARE
54600.001.30%700.00Mua316.971K7670.743B-336.62Dược phẩm
092040 AMICOGEN
22550.000.89%200.00Bán35.001K429.277B20.061116.59113.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
095700 GENEXINE
55400.003.55%1900.00Mua77.269K1143.316B-486.87172.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
096530 SEEGENE
22700.002.71%600.00Mua85.508K574.423B27.58801.24215.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
096760 JW HOLDINGS
5930.004.59%260.00Bán250.991K365.007B-404.25161.00Dược phẩm
099190 I-SENS
27800.00-1.24%-350.00Mua39.412K382.701B11.952361.09514.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
100120 VIEWORKS
24200.001.04%250.00Bán17.292K236.028B10.232340.11206.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
100700 SEWOONMEDICAL
3455.001.62%55.00Bán30.149K147.190B15.43220.39210.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
102460 REYON PHARMACEUTICAL
16600.005.06%800.00Mua1.928M261.140B475.2537.65361.00Dược phẩm
102940 KLS
29250.0030.00%6750.00Mua1.526M256.504B-9180.65563.00Dược phẩm
106190 HTP
12050.000.84%100.00Bán2.631K84.711B75.91157.4295.00Dược phẩm
109820 GENEMATRIX
2615.000.97%25.00Bán44.696K47.812B-183.8630.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
109960 APROGEN H&G
598.00-0.66%-4.00Bán1.121M107.477B-33.8265.00Dược phẩm
114450 KPXLS
4025.001.90%75.00Bán26.883K59.250B-103.3957.00Dược phẩm
115180 QURIENT
24350.003.18%750.00Mua32.156K202.818B-2415.7620.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
115480 CU MEDICAL
2170.00-0.91%-20.00Mua15.003K34.582B26.1083.91113.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
118000 WOORIDUL HUEBRAIN
3005.004.70%135.00Sức mua mạnh1.305M71.453B-503.8851.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
119610 INTEROJO
26150.003.16%800.00Mua18.941K282.081B20.101261.43467.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
122310 GENORAY
19250.0013.91%2350.00Mua340.541K73.976B7.912354.48Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
127120 DNALINK
3110.001.80%55.00Bán11.575K35.061B-514.4762.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
128940 HANMIPHARM
291000.001.57%4500.00Mua14.009K3306.864B96.602965.712095.00Dược phẩm
131030 DHP
7330.00-0.41%-30.00Bán21.802K120.150B10.50700.83166.00Dược phẩm
131220 DAIHAN SCIENTIFIC
5270.000.76%40.00Mua79.819K38.976B25.52204.95170.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
138610 NIBEC
6980.00-0.57%-40.00Mua31.001K69.519B-548.8265.00Dược phẩm
140410 MEZZION PHARMA
172300.00-2.60%-4600.00Mua194.593K1540.083B-2841.7024.00Dược phẩm
140610 ENSOL BIOSCIENCES
7980.00-1.12%-90.00Bán52669.543BCông nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
141080 LEGOCHEM BIO
48300.001.05%500.00Mua21.999K506.659B-2286.8280.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
142280 GCMS
6350.00-5.08%-340.00Mua620.311K140.940B-1645.38175.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất