Hỗn hợp (Khu vực)

780
Cổ phiếu
6027.191B
Giá trị vốn hóa thị trường
556.162K
Khối lượng
−0.01%
Thay đổi
+3.23%
Hiệu suất Tháng
+15.65%
Hiệu suất Năm
+19.58%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
069500KODEX 200
33950 KRW+0.34%7.032M1.15Hỗn hợp
069660KOSEF 200
33885 KRW+0.31%1.545K0.34Hỗn hợp
088980MKIF
12570 KRW−0.24%580.593K1.055.491T KRW6.14%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
091160KODEX SEMICON
34160 KRW+0.34%219.318K0.31Hỗn hợp
091170KODEX BANKS
6460 KRW+0.23%67.462K0.39Hỗn hợp
091180KODEX AUTOS
18180 KRW+0.39%74.468K0.47Hỗn hợp
091220TIGER BANKS ETF
6585 KRW−0.23%8.479K0.91Hỗn hợp
091230TIGER SEMICON ETF
35490 KRW+0.44%71.502K0.43Hỗn hợp
098560TIGER MDIA&TELCM
7160 KRW+0.77%13.083K2.22Hỗn hợp
099140KODEX CHINA H
13785 KRW−0.29%107.736K1.06Hỗn hợp
100910KOSEF KRX100
5260 KRW+0.29%3151.01Hỗn hợp
101280KODEX JAPAN
17915 KRW+0.73%46.644K1.88Hỗn hợp
102110TIGER200
33960 KRW+0.27%4.818M5.06Hỗn hợp
102780KODEX SAMSUNG
8830 KRW−0.17%191.041K1.41Hỗn hợp
102960KODEX MACHINARY & EQUIPMENT
6570 KRW+0.08%16.893K0.57Hỗn hợp
102970KODEX SECURITIES
6500 KRW+0.62%28.29K0.42Hỗn hợp
104520KOSEF BLUECHIP
7645 KRW+0.79%2101.09Hỗn hợp
104530KOSEF H DIVIDEND
8860 KRW0.00%3.685K1.05Hỗn hợp
105010TIGER LATIN
4405 KRW+1.61%3.831K1.02Hỗn hợp
105190ACE 200
34295 KRW+0.31%4.675K0.08Hỗn hợp
105780KBSTAR TOP5 GROUP
6050 KRW−0.17%2600.20Hỗn hợp
108450ACE SAMSUNG GROUP SW
14815 KRW+0.07%1620.02Hỗn hợp
108590TREX 200
34465 KRW+0.31%351.10Hỗn hợp
114100KBSTAR KTB
107685 KRW−0.09%7930.14Hỗn hợp
114260KODEX TBOND
58670 KRW−0.08%5.56K0.83Hỗn hợp
114460ACE TB
101725 KRW−0.10%1.114K0.19Hỗn hợp
114470KOSEF KTB
108230 KRW−0.06%630.01Hỗn hợp
114800KODEX INVERSE
4560 KRW−0.33%7.942M0.71Hỗn hợp
114820TIGER KTB3Y
105595 KRW−0.01%5.551K4.42Hỗn hợp
117460KODEX ENERGY&CHEMICALS
15485 KRW−0.35%6.176K0.25Hỗn hợp
117680KODEX STEELS
9325 KRW−0.37%40.774K0.41Hỗn hợp
117690TIGER CHINA
11780 KRW−0.76%9240.57Hỗn hợp
117700KODEX CONSTRUCTIONS
3340 KRW−0.60%82.109K1.57Hỗn hợp
122090ARIRANG KOSPI50
23355 KRW+0.21%3830.06Hỗn hợp
122260KOSEF MSB
105090 KRW−0.01%5411.73Hỗn hợp
122630KODEX LEVERAGE
16435 KRW+0.55%11.943M0.98Hỗn hợp
122690SAC
3325 KRW+0.61%66.501K0.7369.749B KRW8.36397.69 KRW+25.87%0.00%Hỗn hợp
123310TIGER200 INVERSE
5105 KRW−0.39%91.937K0.33Hỗn hợp
123320TIGER200 LEVERAGE
16095 KRW+0.66%87.48K1.27Hỗn hợp
130680TIGER WTI FUTURES
4075 KRW+0.99%51.469K0.31Hỗn hợp
130730KOSEF ENHANCED CASH
104780 KRW+0.01%1.557K0.41Hỗn hợp
131890ACE SAMSUNG GROUP EW
16760 KRW+0.36%2511.32Hỗn hợp
132030KODEX GOLD FUTURES(H)
12670 KRW−1.55%69.196K0.60Hỗn hợp
133690TIGER NASDAQ100
94495 KRW+1.13%112.985K1.31Hỗn hợp
136340KBSTAR CREDIT
104580 KRW−0.02%9661.12Hỗn hợp
137610TIGER AGRICULTURE
6835 KRW−0.65%26.956K4.71Hỗn hợp
138230KOSEF USD FUTURES
14625 KRW+0.79%6.803K4.69Hỗn hợp
138520TIGER SAMSUNG GROUP
11610 KRW+0.39%10.625K0.47Hỗn hợp
138530TIGER LG GROUP+
7635 KRW+0.07%5.621K0.56Hỗn hợp
138540TIGER HYUNDAI GROUP+
23500 KRW+0.06%21.375K1.54Hỗn hợp
138910KODEX COPPER FUTURES(H)
6620 KRW+0.61%1.611K0.29Hỗn hợp
138920KODEX SOYBEANS FUTURES(H)
14385 KRW−0.69%240.05Hỗn hợp
139220TIGER 200 CONSTRUCTIONS
3160 KRW−1.25%28.403K0.61Hỗn hợp
139230TIGER 200 HEAVY INDUSTRY
3370 KRW−1.03%343.778K0.78Hỗn hợp
139240TIGER 200 STEEL&
8900 KRW−1.11%6220.16Hỗn hợp
139250TIGER 200 ENERGY&
13780 KRW−0.14%13.316K0.59Hỗn hợp
139260TIGER 200 IT
31370 KRW+1.01%21.027K0.40Hỗn hợp
139270TIGER 200 FINANCIALS
6370 KRW+0.08%2.354K0.27Hỗn hợp
139280TIGER STAPLES
8765 KRW+1.27%7.142K1.44Hỗn hợp
139290TIGER 200 DISCRETIONARY
14790 KRW+0.44%1090.35Hỗn hợp
139310TIGER METAL
5390 KRW+0.47%1.873K1.24Hỗn hợp
139320TIGER GOLD&SILVER
9575 KRW−1.29%3.026K1.65Hỗn hợp
139660KOSEF USD INVERSE FUTURES
8975 KRW−0.72%2660.22Hỗn hợp
140570KBSTAR EXPORTER
10620 KRW−0.61%600.29Hỗn hợp
140580KBSTAR PRIME INDUSTRY
10385 KRW+0.48%580.41Hỗn hợp
140700KODEX INSURANCE
8065 KRW+0.12%128.382K2.43Hỗn hợp
140710KODEX TRANSPORTATION
4510 KRW+0.11%6.461K0.07Hỗn hợp
140950POWER K100
25760 KRW+0.90%440.75Hỗn hợp
143460ACE RAFI LARGE
8990 KRW+0.06%1391.74Hỗn hợp
143850TIGER S&P500
51885 KRW+0.43%104.43K0.56Hỗn hợp
143860TIGER HEALTH CARE
27880 KRW+1.68%56.443K0.87Hỗn hợp
144600KODEX SILVER FUTURES(H)
4360 KRW−3.33%325.84K1.44Hỗn hợp
145670ACE INVERSE
5665 KRW−0.26%9.646K0.45Hỗn hợp
145850TREX FUNDAMENTAL 200
36825 KRW+0.29%52.08Hỗn hợp
147970TIGER MOMENTUM
24120 KRW+0.17%70.15Hỗn hợp
148020KBSTAR 200
34155 KRW+0.32%324.864K0.85Hỗn hợp
148070KOSEF 10YKTB
112495 KRW−0.16%16.088K1.26Hỗn hợp
150460TIGER CHINA CONSUMER
6090 KRW+1.67%23.63K1.41Hỗn hợp
152100ARIRANG 200
34505 KRW+0.33%26.293K0.32Hỗn hợp
152380KODEX 10Y F-LKTB
64680 KRW−0.18%7.451K0.64Hỗn hợp
152500ACE LEVERAGE
6625 KRW+0.76%15.951K2.64Hỗn hợp
152870POWER K200
34180 KRW+0.40%350.59Hỗn hợp
153130KODEX KRW CASH
107995 KRW+0.01%14.966K1.22Hỗn hợp
153270KOSEF 100
25475 KRW+0.28%690.24Hỗn hợp
156080KODEX MSCI KOREA
16040 KRW+0.44%50.09Hỗn hợp
157450TIGER MONEY MARKET
105390 KRW+0.00%9.469K0.95Hỗn hợp
157490TIGER SOFTWARE
9125 KRW+0.05%916.725K6.74Hỗn hợp
157500TIGER SECURITIES
4290 KRW+0.23%10.93K1.57Hỗn hợp
159800MIGHTY K100
25945 KRW+0.06%30.23Hỗn hợp
160580TIGER PHYSICAL COPPER
9835 KRW+1.71%5.713K0.83Hỗn hợp
161510ARIRANG HIGH DIVIDEND ETF
12110 KRW−0.04%82.498K0.96Hỗn hợp
166400TIGER C200
12185 KRW+0.33%1.329K0.17Hỗn hợp
167860KOSEF 10YKTB LEVERAGE
106650 KRW−0.38%4350.73Hỗn hợp
168300KTOP 50
23830 KRW+0.25%00.00Hỗn hợp
168580ACE CHINA A CSI300
22050 KRW−0.52%11.461K1.21Hỗn hợp
169950KODEX FTSE CHINA A50
16395 KRW+0.80%5.854K3.75Hỗn hợp
174350TIGER LOW VOLATILITY
11550 KRW+0.43%7.819K2.55Hỗn hợp
174360KBSTAR CSI100
14900 KRW+1.26%4.643K1.11Hỗn hợp
176950KODEX 10Y F-LKTB INVERSE
54455 KRW+0.14%841.73Hỗn hợp
181480ACE SYNTH-USRET(H)
75990 KRW−0.41%450.28Hỗn hợp