Hỗn hợp (Khu vực)

10
Cổ phiếu
1395.389B
Giá trị vốn hóa thị trường
356.660K
Khối lượng
−1.00%
Thay đổi
−4.08%
Hiệu suất Tháng
+52.35%
Hiệu suất Năm
+9.99%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
016600 QCP
634.00-0.63%-4.00Bán484.620K106.587B32.6219.5622.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
019570 LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
924.00-1.81%-17.00Bán1.649M115.826B52.85123.136.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
019590 MVENTURE
1105.000.45%5.00Bán239.157K74.087B-143.2710.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
122350 SAMKEE
4675.003.89%175.00Sức mua mạnh2.055M170.827B-370.55Hỗn hợp
122690 SAC
2755.00-1.61%-45.00Bán77.140K54.368B-475.82263.00Hỗn hợp
123840 HANIL VACUUM
1145.00-1.29%-15.00Bán246.638K90.547B8.59135.07110.00Hỗn hợp
123890 KAIT
4500.00-1.42%-65.00Bán254.417K558.606B4.451024.70180.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
126640 HWASHIN PRECISION
2310.00-1.91%-45.00Bán649.185K82.557B14.78159.38Hỗn hợp
227950 N2TECH
2020.00-2.65%-55.00Sức bán mạnh651.264K141.984BỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
332710 HANA14SPAC
2200.00-0.45%-10.00Mua15.260KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm