Hỗn hợp (Khu vực)

7
Cổ phiếu
928.753B
Giá trị vốn hóa thị trường
500.773K
Khối lượng
+2.83%
Thay đổi
−5.94%
Hiệu suất Tháng
−21.84%
Hiệu suất Năm
−12.03%
Hiệu suất YTD
           
016600 QCP
539.004.46%23.00Bán2.933M1580827171.0094.066B-16.4423.00
019570 LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
427.001.91%8.00Bán485.346K207242742.0055.529B-273.896.00
019590 MVENTURE
1140.000.00%0.00Bán270.574K308454360.0092.774B446.572.5510.00
122690 SAC
3825.006.84%245.00Mua97.611K373362075.0074.271B25.24141.86252.00
123890 KAIT
3560.002.74%95.00Bán92.801K330371560.00435.627B3.78917.24
126640 HWASHIN PRECISION
1490.006.81%95.00Bán497.146K740747540.0052.233B14.4896.31213.00
227950 N2TECH
1405.000.36%5.00Bán Mạnh511.150K718165750.00124.253B
Tải thêm