Hỗn hợp (Khu vực)

6
Cổ phiếu
506.439B
Giá trị vốn hóa thị trường
613.266K
Khối lượng
+6.75%
Thay đổi
−1.37%
Hiệu suất Tháng
−12.55%
Hiệu suất Năm
−28.18%
Hiệu suất YTD
           
016600 QCP
431.001.65%7.00Bán651.994K281009414.0073.996B-16.4423.00
019570 LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
395.00-1.50%-6.00Mua859.974K339689730.0052.148B
019590 MVENTURE
1190.000.42%5.00Bán646.281K769074390.0096.871B16.7175.7210.00
122690 SAC
2785.000.00%0.00Bán26.332K73334620.0058.255B10.26292.94252.00
126640 HWASHIN PRECISION
1450.003.94%55.00Bán138.438K200735100.0048.903B11.46120.37213.00
200710 ADTECHNOLOGY
15750.0017.98%2400.00Mua784.053K12348834750.00176.267B13.031062.65
Tải thêm