Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

173
Cổ phiếu
145648.185B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.111M
Khối lượng
−0.62%
Thay đổi
+5.22%
Hiệu suất Tháng
+90.20%
Hiệu suất Năm
+61.50%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
004920 CITECH
1100.00-5.58%-65.00Bán263.267K25.723B-283.8366.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
010280 SICC
1250.000.40%5.00Bán98.090K50.580B743.331.67320.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
010420 HANSOL PNS
1485.002.77%40.00Mua1.035M30.432B9.65149.79211.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
016880 WOONGJIN
1085.000.00%0.00Bán215.070K85.891B-1933.65737.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
018260 SAMSUNG SDS
167000.00-1.47%-2500.00Sức bán mạnh185.711K12917.500B6737.8012501.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
020120 KIDARISTUDIO
9400.007.67%670.00Sức mua mạnh327.205K159.938B44.91194.4197.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
020180 DIC
1200.004.35%50.00Mua873.484K46.115B29.3239.22Dịch vụ Công nghệ thông tin
022100 POSCO ICT
4425.00-1.45%-65.00Bán573.419K671.749B16.67269.342469.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
023590 DAOU TECH
21000.00-1.64%-350.00Bán180.316K908.599B7.172977.46492.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
029480 BARUN TECHNOLOGY
556.00-0.54%-3.00Mua359.766K34.341B-146.10129.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
030520 HANCOM
17100.000.00%0.00Mua270.441K396.729B16.531057.59415.00Phần mềm đã đóng gói
030790 BK TOPS
5390.00-2.36%-130.00Bán195.564K64.125B152.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
031310 EYESVISION
3880.002.24%85.00Bán122.889K57.571B171.3122.1546.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
031820 COMTEC
1215.00-0.82%-10.00Sức bán mạnh858.290K82.440B45.7526.78479.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
032680 SOFTCEN
2090.00-0.24%-5.00Bán293.910K70.189B-150.0382.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
032850 BITCOMPUTER
11500.00-0.86%-100.00Bán495.312K189.137B32.89352.65135.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
033230 INSUNG
3710.00-1.98%-75.00Bán209.908K76.025B-225.72204.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
034730 SK
242500.002.54%6000.00Mua522.241K12683.800B1570.46150.594086.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
035420 NAVER
314000.00-2.48%-8000.00Mua1.063M45644.400B4692.573492.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
035510 SHINSEGAE I&C
131000.00-1.13%-1500.00Mua3.688K214.380BPhần mềm / Dịch vụ Internet
035720 KAKAO
353000.00-3.02%-11000.00Sức mua mạnh1.898M29747.500B-1919.84Phần mềm / Dịch vụ Internet
036030 KTH
5570.007.95%410.00Mua1.020M198.933B-104.35656.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
036620 VIRTUALTEK
782.00-1.14%-9.00Bán171.490K47.358B-111.4813.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
036800 NICEI&T
24300.00-2.02%-500.00Bán30.060K227.789B8.372962.54175.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
038390 REDCAPTOUR
15400.00-4.94%-800.00Mua163.640K125.638B6.212609.09446.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
038540 SANGSANGIN
5900.00-1.34%-80.00Bán197.935K322.872B3.881540.64216.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
038620 WIZ
991.00-0.50%-5.00Bán286.392K34.829B-10.3983.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
038680 SNET
7420.003.92%280.00Sức mua mạnh1.615M109.677BDịch vụ Công nghệ thông tin
039310 SEJOONG
2770.00-0.89%-25.00Bán111.613K49.169B20.31137.59127.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
039420 KL-NET
2340.00-1.27%-30.00Mua203.642K51.817B18.38128.94Dịch vụ Công nghệ thông tin
039570 HDC I-CONTROLS
8530.00-0.58%-50.00Mua108.475K136.199B-169.39263.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
039740 KIES
3065.001.66%50.00Mua19.149K24.576B22.07136.6158.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
039860 NANOENTEK
11300.00-3.00%-350.00Mua803.098K302.421B43.19272.50105.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
040420 JLS
6050.000.67%40.00Mua14.393K90.380B19.81303.40510.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
040610 SG&G
1440.000.00%0.00Bán110.366K48.594B-1106.5879.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
041020 INFRAWARE
1420.00-5.02%-75.00Bán366.005K53.139B-150.71196.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
041140 NEXON GT
21150.002.67%550.00Mua3.475M725.791B73.14281.66193.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
041460 CROSSCERT
5990.00-3.70%-230.00Mua1.222M114.045B75.5882.2998.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
042000 CAFE24 CORP.
66000.0024.29%12900.00Sức mua mạnh3.540M622.420B138.27384.021125.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
042420 NEOWIZ HOLDINGS
16800.002.44%400.00Sức mua mạnh80.246K127.283B11.211462.485.00Phần mềm đã đóng gói
042500 RINGNET
4910.00-2.00%-100.00Bán217.935K59.986B11.51435.36276.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
043610 GENIE MUSIC
3570.00-0.56%-20.00Mua350.981K206.157B31.42114.24256.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
045390 DAEATI
6970.00-2.38%-170.00Mua4.522M495.926B227.3631.40330.00Phần mềm đã đóng gói
045510 ZWNS
1660.000.00%0.00Bán38.129K52.888B203.298.17141.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
045970 COASIA
11350.00-3.81%-450.00Mua482.868K248.377B51.35229.80347.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
046110 HANIL NETWORKS
4675.00-0.11%-5.00Mua89.967K55.886B7.54620.33179.00Phần mềm đã đóng gói
046440 KGMBLS
10700.00-0.47%-50.00Bán544.624K397.003B18.84577.57139.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
046940 WOOWON DEVELOPMENT
6010.00-1.64%-100.00Sức bán mạnh206.356K108.627B9.38651.08175.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
047560 ESTSOFT
6490.00-0.46%-30.00Sức bán mạnh21.653K58.070B-1196.78191.00Phần mềm đã đóng gói
049480 OPENBASE
3245.00-1.67%-55.00Bán640.562K100.972B45.1173.16180.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
050960 SOOSAN INT
11000.0029.56%2510.00Mua2.433M74.261B17.85475.7584.00Phần mềm đã đóng gói
052220 IMBC
2860.001.06%30.00Mua222.071K65.780B28.01101.0399.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
052460 ICRAFT
4190.00-3.34%-145.00Bán449.572K50.523B-86.58139.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
052790 ACTOZ SOFT
14700.005.76%800.00Mua328.502K160.590B13.461032.84142.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
053300 KICA
7520.00-4.08%-320.00Sức mua mạnh7.764M234.361B46.34169.1780.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
053350 INITECH
4680.002.18%100.00Mua53.770K90.753B-501.02249.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
053800 AHNLAB
59500.000.34%200.00Mua69.811K516.807B2149.511187.00Phần mềm đã đóng gói
053980 OSANGJAIEL
13750.001.10%150.00Mua1.171M242.570B-777.50239.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
058630 MGAME
6220.000.48%30.00Mua957.651K121.563B14.09439.463.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
060250 NHN KCP
65800.00-2.66%-1800.00Mua619.171K1426.660B54.741240.91312.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
063080 GAMEVIL
36300.000.55%200.00Mua34.121K233.471B17.012133.72399.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
064260 DANAL
3970.002.98%115.00Sức mua mạnh4.284M259.632B70.3763.93200.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
064800 GEMVAXLINK
1560.003.31%50.00Sức mua mạnh5.102M120.461B48.9532.8587.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
064850 FNGUIDE
7790.00-0.26%-20.00Mua1.845K80.722B265.52136.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
065370 WISE ITECH
23100.00-1.28%-300.00Mua56.513KPhần mềm đã đóng gói
065690 PAKERS
2570.000.00%0.00Mua39.131K34.039B-199.42104.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
067000 JOYCITY
19400.00-0.51%-100.00Mua106.094K258.678B1255.62216.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
067160 AFREECATV
63600.00-1.55%-1000.00Bán104.130K691.779B2888.18518.00Phần mềm đã đóng gói
067730 LOGISYS
3960.00-0.38%-15.00Bán88.665K36.990B-98.34461.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
067920 IGLOO SECURITY
4695.000.00%0.00Bán29.435K43.690B17.70265.32822.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
069080 WEBZEN
37950.00-1.43%-550.00Mua768.341K1179.020B1440.61557.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
069410 NTELS
9100.00-1.19%-110.00Sức bán mạnh38.299K60.890B31.46292.75247.00Phần mềm đã đóng gói
070590 HANSOL INTIC
3000.00-1.32%-40.00Bán98.050K40.379B7.44408.74216.00Phần mềm đã đóng gói
071200 INFINITT HEALTHCARE
7150.000.00%0.00Bán212.986K174.292B26.03274.73271.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
072770 YULHO
1635.00-0.91%-15.00Mua353.832K59.967B49.2833.4951.00Phần mềm đã đóng gói
075130 PLANTYNET
4830.00-0.10%-5.00Bán23.250K37.653B17.08283.07Phần mềm / Dịch vụ Internet
078860 IOK
2055.00-16.12%-395.00Mua9.938M104.249BDịch vụ Công nghệ thông tin
079940 GABIA
17350.000.87%150.00Mua334.091K226.163B20.84825.23277.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
079970 TOBESOFT
1630.00-3.83%-65.00Mua324.960K51.333B278.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
080010 ESANG
6020.00-0.99%-60.00Bán6.046K53.678B8.41722.5450.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
084440 UBION
2970.00-0.83%-25.00Mua7.043K129.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
085810 ALTICAST
1680.002.13%35.00Mua393.428K34.474B-911.40166.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
086960 HANCOM MDS
12850.00-1.15%-150.00Bán61.153K105.753B12.201065.35314.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
089850 UBIVELOX
8410.00-4.86%-430.00Mua160.817K56.663B9.26954.83277.00Phần mềm đã đóng gói
090850 EZWEL
16950.001.50%250.00Mua340.089K188.531B29.81582.13283.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
094480 GALAXIACOMMS
4990.00-1.19%-60.00Mua457.804K189.076B21.34236.68118.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
094860 KORNIC GLORY
2010.003.88%75.00Sức mua mạnh1.319M101.741B-71.1443.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
095660 NEOWIZ
31900.003.74%1150.00Mua736.873K685.024B23.471310.45490.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
096040 E-TRON
164.000.00%0.00Bán1.122M57.334B-10.6556.00Phần mềm đã đóng gói
100030 MOBILELEADER
17150.00-0.29%-50.00Mua13.370K46.675B-991.5166.00Phần mềm đã đóng gói
101730 JOYMAX
6460.00-0.15%-10.00Mua8.360K53.048B-1350.89139.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
108860 SELVAS AI
2910.00-1.85%-55.00Sức bán mạnh259.813K64.181B34.2086.69138.00Phần mềm đã đóng gói
109960 APROGEN H&G
929.00-1.28%-12.00Mua520.126K165.857B63.3714.8525.00Phần mềm đã đóng gói
112040 WEMADE
39200.00-0.13%-50.00Mua104.052K642.911B424.6394.0058.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
115310 INFOVINE
18300.00-2.92%-550.00Mua5.613K39.562B4.664048.6474.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
115450 G-TREEBNT
27650.00-2.30%-650.00Theo dõi490.191K707.134B-622.43107.00Phần mềm đã đóng gói
115500 KCS
4595.00-1.08%-50.00Bán46.433K55.140B32.79141.6865.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
119860 DANAWA
29550.00-1.66%-500.00Sức mua mạnh157.465K382.962B15.571930.46282.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
121060 UNIPOINT
1440.0010.77%140.00Mua1Phần mềm đã đóng gói
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
5980.000.17%10.00Mua156.363K255.700B-556.6642.00Phần mềm đã đóng gói
122900 IMARKETKOREA
8200.00-1.56%-130.00Sức bán mạnh109.935K258.714B380.44442.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
122990 WISOL
16300.005.50%850.00Mua2.550M450.801B14.661054.53578.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
123420 SUNDAYTOZ
26350.001.74%450.00Mua297.724K231.018B25.831002.53276.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
131090 SECUVE
1905.001.87%35.00Mua1.366M70.525B12.82145.8778.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
131370 RSUPPORT
10250.00-1.91%-200.00Mua6.649M533.626B-284.04210.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
138580 BUSINESSON
15800.00-1.56%-250.00Mua65.680K144.968B39.28408.5772.00Phần mềm đã đóng gói
139050 DAYLIBC
533.00-4.31%-24.00Sức bán mạnh599.184K28.171B-266.82113000.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
139670 KINEMASTER
12050.00-2.43%-300.00Bán121.215K151.484B190.2878.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
148780 BFLYSOFT
3885.002.24%85.00Mua14.365K18.437BPhần mềm đã đóng gói
150440 FINOTEK
3890.00-1.02%-40.00Bán1.015K37.209B62.00Phần mềm đã đóng gói
150900 FASOO
5330.0013.89%650.00Sức mua mạnh629.164K52.718B-446.62202.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
153460 NABLE
4505.000.56%25.00Bán8.595K28.843B581.957.70115.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
158430 ATON
28250.00-0.70%-200.00Bán61.983K116.384B92.00Phần mềm đã đóng gói
173130 OPASNET
8620.00-0.35%-30.00Sức mua mạnh30.674K34.703B-3082.86267.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
181710 NHN
82300.00-5.94%-5200.00Bán434.757K1538.090B1325.11947.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
183410 GOLFZONDECA
1645.007.17%110.00Mua61Phần mềm đã đóng gói
184230 SGA SOLUTIONS
835.00-1.30%-11.00Bán147.557K30.429B-681.53126.00Phần mềm đã đóng gói
189330 XIILAB
33000.000.76%250.00Sức mua mạnh48Dịch vụ Công nghệ thông tin
189690 FORCS
7190.00-1.91%-140.00Mua31.237K57.321B13.90527.34Dịch vụ Công nghệ thông tin
192080 DOUBLEUGAMES
78300.000.77%600.00Sức mua mạnh206.335K1329.180B11.426844.54248.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
192250 KSIGN
1330.00-1.48%-20.00Mua650.954K85.095B22.0362.4786.00Phần mềm đã đóng gói
194480 DEVSISTERS
8410.00-2.55%-220.00Bán10.156K83.814B-728.72103.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
197140 DIGICAP
3905.00-2.50%-100.00Bán112.972K27.279B260.4215.38103.00Phần mềm đã đóng gói
201490 ME2ON
8420.00-2.09%-180.00Mua1.250M263.191B24.96346.8351.00Phần mềm đã đóng gói
203650 DREAM SECURITY
3800.00-2.81%-110.00Mua2.189M188.766BPhần mềm đã đóng gói
205100 XM
4000.002.43%95.00Mua1.309M132.325B17.42228.04197.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
205500 ACTION SQUARE
2100.00-1.18%-25.00Mua369.806K86.795B-282.1733.00Phần mềm đã đóng gói
206400 ENTERMATE
1795.006.53%110.00Mua1.939M149.492B-18.5914.00Phần mềm đã đóng gói
208350 JS.
4840.00-1.43%-70.00Bán22.381K41.234BPhần mềm đã đóng gói
208640 THUMBAGE
699.00-0.29%-2.00Bán507.049K87.320B-136.3826.00Phần mềm đã đóng gói
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
6770.00-3.15%-220.00Bán188.057K68.016B-555.2270.00Phần mềm đã đóng gói
213090 MIRAE TECH
8760.00-0.23%-20.00Mua16.000K50.682B67.74131.70Dịch vụ Công nghệ thông tin
214180 MINWISE
14000.00-3.45%-500.00Bán216.607K174.265B11.021315.85107.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
214270 FSN
1140.000.88%10.00Mua2.370M114.999B-11.16118.00Phần mềm đã đóng gói
216050 INCROSS
42550.001.79%750.00Sức mua mạnh154.579K307.227B1335.74175.00Phần mềm đã đóng gói
217270 NEPTUNE
10000.000.40%40.00Mua245.961K233.036B-819.9035.00Phần mềm đã đóng gói
217880 TILON
5700.00-4.84%-290.00Mua2.481K18.983B32.00Phần mềm đã đóng gói
219420 LINKGENESIS
6690.00-1.62%-110.00Bán66.414K62.305B638.1213.16Phần mềm đã đóng gói
220180 HANDYSOFT
3585.002.72%95.00Mua48.109K69.549B-575.88104.00Phần mềm đã đóng gói
222810 HANRYU A.I CENTER
515.00-3.56%-19.00Bán1.736M32.474BPhần mềm đã đóng gói
224880 SGA EMBEDDED
2645.00-0.94%-25.00Bán114.331BPhần mềm đã đóng gói
225570 NAT GAMES
9840.002.39%230.00Sức mua mạnh844.828K280.636B-288.04488.00Phần mềm đã đóng gói
226330 SYNTEKABIO
13950.00-5.42%-800.00Mua719.284KPhần mềm đã đóng gói
230980 SOLTWORKS
3670.00-2.13%-80.00Mua140.301K54.816B88.00Phần mềm đã đóng gói
232830 SECUCEN
23950.0010.37%2250.00Mua4.741KPhần mềm đã đóng gói
242040 NAMU TECH
3880.00-0.51%-20.00Mua1.107M118.477B51.3176.0093.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
242350 PNI
950.00-5.00%-50.00Sức bán mạnh10.000K4.523B51.00Phần mềm đã đóng gói
243870 GOODCEN
9390.00-0.53%-50.00Bán212.964BPhần mềm đã đóng gói
250060 MOBIIS
2520.00-2.33%-60.00Bán836.056K78.659B-81.66Dịch vụ Công nghệ thông tin
251270 NETMARBLE
151000.007.86%11000.00Mua1.548M12349.100B68.542046.13802.00Phần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất