Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

134
Cổ phiếu
69025.210B
Giá trị vốn hóa thị trường
532.936K
Khối lượng
−0.33%
Thay đổi
−8.18%
Hiệu suất Tháng
+12.92%
Hiệu suất Năm
−8.86%
Hiệu suất YTD
           
004920 CITECH
785.000.38%3.00Bán78.740K13.647B-246.62Dịch vụ Công nghệ thông tin
010420 HANSOL PNS
1195.001.27%15.00Bán211.326K23.669B7.66154.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
016880 WOONGJIN
1000.001.11%11.00Bán450.101K77.975B-2210.08Phần mềm / Dịch vụ Internet
020180 DIC
974.005.30%49.00Mua789.124K35.700B-7.26500.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
022100 POSCO ICT
3900.001.30%50.00Mua542.533K561.689B14.92257.96Dịch vụ Công nghệ thông tin
023590 DAOU TECH
14700.00-1.01%-150.00Bán202.613K631.692B3.474281.19492.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
029480 BARUN TECHNOLOGY
529.001.15%6.00Bán129.824K32.830B-159.75Dịch vụ Công nghệ thông tin
030520 HANCOM
9450.00-0.53%-50.00Mua400.823K205.557B11.04861.54Phần mềm đã đóng gói
031310 EYESVISION
3050.00-0.33%-10.00Bán336.716K44.424B-30.33Dịch vụ Công nghệ thông tin
032680 SOFTCEN
1470.00-6.37%-100.00Bán7.659M43.154B-99.32Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
033230 INSUNG
3185.00-1.39%-45.00Mua653.036K55.762B-9.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
034730 SK
164000.00-0.61%-1000.00Bán230.824K7854.280B13.7711982.24Dịch vụ Công nghệ thông tin
035420 NAVER
172000.00-0.86%-1500.00Mua663.453K23618.300B43.304006.93Phần mềm / Dịch vụ Internet
035510 SHINSEGAE I&C
100000.00-1.48%-1500.00Mua15.425K162.504B16.716074.51729.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
035720 KAKAO
157500.000.32%500.00Mua545.688K12437.500B-3614.58Phần mềm / Dịch vụ Internet
036620 VIRTUALTEK
637.00-4.93%-33.00Bán472.335K32.672B-177.487.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
036800 NICEI&T
24500.002.08%500.00Bán170.434K215.134B7.473211.90Dịch vụ Công nghệ thông tin
038540 SANGSANGIN
6070.00-2.41%-150.00Bán918.888K335.460B2.852182.59Dịch vụ Công nghệ thông tin
038620 WIZ
853.00-1.84%-16.00Bán496.288K28.116B539.081.61Dịch vụ Công nghệ thông tin
038680 SNET
5000.001.21%60.00Mua244.994K69.472B6.72734.67248.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
039310 SEJOONG
2015.001.51%30.00Mua114.514K32.839B20.5296.74Phần mềm / Dịch vụ Internet
039420 KL-NET
1720.001.18%20.00Bán24.621K37.091B162.99Dịch vụ Công nghệ thông tin
039570 HDC I-CONTROLS
7110.00-0.70%-50.00Bán84.706K115.220B-358.24Dịch vụ Công nghệ thông tin
039740 KIES
2190.000.92%20.00Bán10.561K17.560B214.10Dịch vụ Công nghệ thông tin
039860 NANOENTEK
6530.00-7.11%-500.00Mua3.519M143.542B32.49218.53105.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
040420 JLS
6170.000.00%0.00Bán20.319K92.322B11.99514.48Phần mềm / Dịch vụ Internet
040610 SG&G
1180.008.26%90.00Mua205.375K36.614B15.3371.10Phần mềm / Dịch vụ Internet
041020 INFRAWARE
955.00-0.10%-1.00Bán164.105K35.812B-207.03Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
041140 NEXON GT
4375.002.46%105.00Bán168.384K142.756B50.0585.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
041460 CROSSCERT
3280.003.31%105.00Mua376.662K62.233B36.0987.98Dịch vụ Công nghệ thông tin
042000 CAFE24 CORP.
31550.00-0.16%-50.00Theo dõi287.610K264.528B44.49710.341125.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
042420 NEOWIZ HOLDINGS
14100.002.55%350.00Mua51.919K109.127B6.092257.48Phần mềm đã đóng gói
042500 RINGNET
4530.009.95%410.00Mua2.202M50.151B543.51Dịch vụ Công nghệ thông tin
043610 GENIE MUSIC
2060.000.49%10.00Bán138.547K116.649B16.19126.66Phần mềm / Dịch vụ Internet
045510 ZWNS
1320.00-1.12%-15.00Mua46.719K42.055B9.51140.39135.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
045970 COASIA
6000.00-3.54%-220.00Mua200.595K120.664B539.48Dịch vụ Công nghệ thông tin
046440 KGMBLS
5090.004.20%205.00Mua901.640K174.043B7.92619.58Phần mềm / Dịch vụ Internet
047560 ESTSOFT
6000.003.45%200.00Mua57.294K52.944B-1231.02Phần mềm đã đóng gói
050540 HANKOOK CORPORATION
282.00-22.74%-83.00Bán13.415M10.938B-333.83Dịch vụ Công nghệ thông tin
050960 SOOSAN INT
4930.000.61%30.00Bán7.209K31.257B430.00Phần mềm đã đóng gói
052220 IMBC
1745.001.16%20.00Bán64.678K39.330B99.63Phần mềm / Dịch vụ Internet
052460 ICRAFT
2730.00-0.73%-20.00Theo dõi301.886K33.110B-43.24Dịch vụ Công nghệ thông tin
052790 ACTOZ SOFT
7290.00-1.62%-120.00Bán28.549K78.438B3.542095.36142.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
053300 KICA
3030.005.03%145.00Mua224.398K88.509B12.59229.1180.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
053350 INITECH
3720.000.54%20.00Bán66.111K69.131B-452.09Phần mềm / Dịch vụ Internet
058630 MGAME
3185.001.27%40.00Mua445.123K62.247B7.75405.943.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
060250 NHN KCP
34450.006.16%2000.00Sức mua mạnh3.120M638.530B29.381109.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
063080 GAMEVIL
19850.000.00%0.00Mua38.003K124.453B7.722585.97Phần mềm / Dịch vụ Internet
064260 DANAL
3415.000.29%10.00Sức mua mạnh12.442M190.881B10.24411.60Phần mềm / Dịch vụ Internet
067160 AFREECATV
56800.000.53%300.00Mua203.317K546.592B18.453169.29518.00Phần mềm đã đóng gói
067730 LOGISYS
2340.000.43%10.00Bán50.957K21.391B-105.23Dịch vụ Công nghệ thông tin
067920 IGLOO SECURITY
4010.000.25%10.00Mua15.195K38.517B167.33Dịch vụ Công nghệ thông tin
069080 WEBZEN
13250.00-0.75%-100.00Bán358.158K392.085B9.751369.13Phần mềm / Dịch vụ Internet
069410 NTELS
8230.004.05%320.00Mua80.196K51.031B302.15Phần mềm đã đóng gói
070590 HANSOL INTIC
4900.00-1.01%-50.00Mua221.662K61.375B-66.05Phần mềm đã đóng gói
071200 INFINITT HEALTHCARE
5090.00-0.59%-30.00Theo dõi190.093K124.076B17.22297.31271.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
072770 YULHO
1430.001.42%20.00Mua1.519M52.498B-16.49Phần mềm đã đóng gói
075130 PLANTYNET
3865.001.84%70.00Mua24.168K29.710B310.54Phần mềm / Dịch vụ Internet
078860 IOK
1205.007.11%80.00Mua525.410K54.788B48.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
079940 GABIA
10950.004.78%500.00Sức mua mạnh1.652M124.618B12.65825.94Phần mềm / Dịch vụ Internet
080010 ESANG
5850.001.39%80.00Bán14.710K51.715B1168.52Phần mềm / Dịch vụ Internet
084440 UBION
1585.0010.07%145.00Mua324129.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
085810 ALTICAST
1040.005.48%54.00Mua98.916K19.966B-1345.67Dịch vụ Công nghệ thông tin
086960 HANCOM MDS
8200.001.11%90.00Bán34.254K64.686B8.33973.65Dịch vụ Công nghệ thông tin
089850 UBIVELOX
4820.000.94%45.00Bán35.620K31.667B1078.98Phần mềm đã đóng gói
090850 EZWEL
9840.005.35%500.00Mua488.028K99.222B21.01464.72Dịch vụ Công nghệ thông tin
094480 GALAXIACOMMS
2680.002.68%70.00Mua506.997K96.811B33.7177.42Phần mềm / Dịch vụ Internet
095660 NEOWIZ
17500.001.74%300.00Mua300.461K355.706B16.031072.98Phần mềm / Dịch vụ Internet
096040 E-TRON
148.000.00%0.00Bán2.692M51.041B-8.62Phần mềm đã đóng gói
100030 MOBILELEADER
14500.000.69%100.00Mua26.565K38.048B6.572192.0279.00Phần mềm đã đóng gói
101730 JOYMAX
3225.000.16%5.00Mua8.873K26.483B-4556.46118.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
109960 APROGEN H&G
648.000.62%4.00Mua928.121K115.689B-52.56Phần mềm đã đóng gói
112040 WEMADE
21100.00-2.09%-450.00Bán153.034K324.736B-609.97Phần mềm / Dịch vụ Internet
115310 INFOVINE
20250.000.75%150.00Mua3.551K44.061B4.864133.7074.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
115450 G-TREEBNT
21150.000.71%150.00Mua435.678K494.602B-669.44Phần mềm đã đóng gói
115500 KCS
2890.002.66%75.00Bán40.984K33.600B11.93236.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
119860 DANAWA
26450.004.13%1050.00Sức mua mạnh502.205K299.371B13.941821.89Phần mềm / Dịch vụ Internet
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
2235.002.52%55.00Bán49.324K93.215B-751.92Phần mềm đã đóng gói
122900 IMARKETKOREA
9080.00-0.22%-20.00Mua82.254K293.868B19.02478.51Phần mềm / Dịch vụ Internet
123420 SUNDAYTOZ
16650.00-0.30%-50.00Mua75.029K155.054B36.50457.52Phần mềm / Dịch vụ Internet
131090 SECUVE
1035.000.00%0.00Bán398.521K37.381B130.67Dịch vụ Công nghệ thông tin
138580 BUSINESSON
11000.00-3.93%-450.00Bán82.043K105.949B20.45559.8169.00Phần mềm đã đóng gói
148780 BFLYSOFT
936.002.86%26.00Bán63.873B129.00Phần mềm đã đóng gói
150440 FINOTEK
2735.003.60%95.00Bán27.605K26.161BPhần mềm đã đóng gói
150900 FASOO.COM
3435.003.31%110.00Mua43.907K31.304B-391.72Dịch vụ Công nghệ thông tin
173130 OPASNET
6460.001.10%70.00Bán18.659K24.357B-1625.65220.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
181710 NHN
70900.000.14%100.00Mua73.519K1278.320B110.25642.17Phần mềm / Dịch vụ Internet
189330 XIILAB
20000.000.00%0.00Bán2Dịch vụ Công nghệ thông tin
189690 FORCS
5410.002.66%140.00Mua14.282K40.116B9.83536.36Dịch vụ Công nghệ thông tin
192080 DOUBLEUGAMES
52900.003.93%2000.00Mua387.296K811.280B7.836541.47Phần mềm / Dịch vụ Internet
195440 FUSION
2100.00-27.84%-810.00Bán1.840M11.312B132.00Phần mềm đã đóng gói
197140 DIGICAP
3320.004.24%135.00Mua225.728K23.193B17.85178.44Phần mềm đã đóng gói
201490 ME2ON
5350.00-1.47%-80.00Mua596.234K167.229B15.34356.31Phần mềm đã đóng gói
205100 XM
2470.00-0.80%-20.00Bán484.350K78.568B199.87Dịch vụ Công nghệ thông tin
205500 ACTION SQUARE
1010.000.50%5.00Mua118.052K40.835B-406.18Phần mềm đã đóng gói
206400 ENTERMATE
798.000.38%3.00Mua150.299K64.794B1229.511.65Phần mềm đã đóng gói
208350 JS.
4350.00-0.23%-10.00Bán24.321K35.654BPhần mềm đã đóng gói
208640 THUMBAGE
430.005.39%22.00Bán291.766K52.217B-158.02Phần mềm đã đóng gói
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
3020.005.59%160.00Bán33.942K28.331B-485.9099.00Phần mềm đã đóng gói
213090 MIRAE TECH
6290.000.48%30.00Bán8.452K35.697B673.08Dịch vụ Công nghệ thông tin
214180 MINWISE
11700.004.00%450.00Mua202.429K139.174B8.411338.27Dịch vụ Công nghệ thông tin
214270 FSN
1005.00-0.99%-10.00Bán2.781M101.421B11.8685.56Phần mềm đã đóng gói
216050 INCROSS
17750.000.85%150.00Bán56.518K131.018B14.301236.49Phần mềm đã đóng gói
217880 TILON
5200.00-5.45%-300.00Bán1.000KPhần mềm đã đóng gói
219420 LINKGENESIS
5680.000.18%10.00Mua70.282K52.938B33.59176.17Phần mềm đã đóng gói
220180 HANDYSOFT
3550.002.75%95.00Mua419.474K64.214B-1420.40216.00Phần mềm đã đóng gói
222810 HANRYU A.I CENTER
524.000.96%5.00Bán569.460K15.345BPhần mềm đã đóng gói
223310 ESV
215.00-2.71%-6.00Mua6.343M36.043B-143.9569.00Phần mềm đã đóng gói
225570 NAT GAMES
6620.00-2.65%-180.00Bán151.997K176.332B-759.54Phần mềm đã đóng gói
226330 SYNTEKABIO
8960.004.19%360.00Mua668.460KPhần mềm đã đóng gói
230980 SOLTWORKS
4600.00-0.86%-40.00Bán50.300K59.687B-153.84Phần mềm đã đóng gói
232830 SECUCEN
10000.00-0.99%-100.00Mua46Phần mềm đã đóng gói
242350 PNI
600.00-2.60%-16.00Bán1.674K2.857B73.00Phần mềm đã đóng gói
243870 GOODCEN
10600.00-14.86%-1850.00Mua28115.463BPhần mềm đã đóng gói
250060 MOBIIS
1905.003.53%65.00Mua655.414K54.312B-14.53Dịch vụ Công nghệ thông tin
251270 NETMARBLE
94700.00-1.97%-1900.00Mua322.239K7670.060B52.111858.65Phần mềm đã đóng gói
251630 V-ONE TECH
5750.000.70%40.00Bán40.459K85.036B10.32572.8166.00Phần mềm đã đóng gói
258250 CGT
8310.000.24%20.00Bán42033.566B28.00Phần mềm đã đóng gói
258790 SOFTCAMP
1250.002.46%30.00Bán374.900K29.768B46.9226.00Phần mềm đã đóng gói
263700 CLS
15050.000.33%50.00Mua386.561K90.659B180.5783.91Phần mềm / Dịch vụ Internet
263750 PEARLABYSS
192000.000.26%500.00Sức mua mạnh63.319K2172.870B15.0312985.89Phần mềm đã đóng gói
263800 DATASOLUTION
2950.003.51%100.00Bán131.455K43.994B223.00Phần mềm đã đóng gói
263860 GENIANS
3950.000.25%10.00Mua53.929K34.899B115.00Phần mềm đã đóng gói
267850 ASIANAIDT
11850.000.85%100.00Bán136.386K127.650B-725.39Dịch vụ Công nghệ thông tin
275630 SSR
4295.006.97%280.00Bán76.331K23.178B198.85Dịch vụ Công nghệ thông tin
279600 MEDIAZEN
3940.001.94%75.00Bán28.566K18.275B125.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
288490 NARASOFT
280.000.00%0.00Mua16.143KPhần mềm đã đóng gói
290270 HUNESION
3690.004.24%150.00Mua146.661K31.417B208.93Phần mềm đã đóng gói
290510 KOREACENTER
10800.00-0.92%-100.00Theo dõi106.654K247.519BPhần mềm đã đóng gói
299910 VESPA
9670.00-4.26%-430.00Mua71.272K79.123B-1088.53Phần mềm đã đóng gói
300080 FLITTO
8390.002.69%220.00Bán65.966K40.693BPhần mềm đã đóng gói
300120 LAONPEOPLE
16250.001.88%300.00Mua255.184K153.895BPhần mềm đã đóng gói
307950 HYUNDAIAUTOEVER
32900.000.61%200.00Bán27.913K667.800B12.252669.93Dịch vụ Công nghệ thông tin
322180 THIRA-UTECH
9170.00-0.11%-10.00Bán15.305K50.697BDịch vụ Công nghệ thông tin
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất