Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

196
Cổ phiếu
105144.717B
Giá trị vốn hóa thị trường
659.958K
Khối lượng
+3.00%
Thay đổi
+19.18%
Hiệu suất Tháng
−23.05%
Hiệu suất Năm
+20.95%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
007120MIRAEING
446 KRW0.90%4 KRW
Mua
2.045M911.938M62.794B KRW−216.31 KRW40
010280SICC
930 KRW−0.53%−5 KRW
Mua
33.814K31.447M59.231B KRW51.9917.98 KRW1.187K
010420HANSOL PNS
1667 KRW0.48%8 KRW
Theo dõi
3.128K5.214M34.039B KRW16.38101.27 KRW
012030DB
981 KRW1.87%18 KRW
Sức mua mạnh
273.593K268.395M180.142B KRW28.7133.54 KRW
012510DOUZONE BIZON
35850 KRW0.99%350 KRW
Mua
12.71K455.654M1.103T KRW766.60 KRW
016880WOONGJIN
1384 KRW0.36%5 KRW
Mua
64.294K88.983M108.886B KRW10.35133.23 KRW825
018260SAMSUNG SDS
128300 KRW2.80%3500 KRW
Mua
42.558K5.46B9.661T KRW14218.12 KRW
020120KIDARISTUDIO
9600 KRW−0.10%−10 KRW
Theo dõi
38.564K370.214M353.378B KRW393.4524.43 KRW193
020180DIC
1248 KRW0.97%12 KRW
Theo dõi
224.906K280.683M47.268B KRW20.8359.35 KRW
030520HANCOM
15220 KRW0.40%60 KRW
Mua
70.642K1.075B359.325B KRW6.472537.97 KRW381
031820COMTEC
889 KRW−0.67%−6 KRW
Mua
1.785M1.587B106.888B KRW30.8828.98 KRW516
032620UBCARE
6930 KRW0.29%20 KRW
Mua
168.034K1.164B349.109B KRW52.93130.54 KRW276
032680SOFTCEN
1914 KRW4.99%91 KRW
Sức mua mạnh
989.298K1.894B72.198B KRW12.14171.54 KRW30
032850BITCOMPUTER
7550 KRW−0.40%−30 KRW
Mua
53.764K405.918M121.122B KRW26.93281.43 KRW144
033130DCHOSUN
2620 KRW2.75%70 KRW
Mua
275.713K722.368M95.757B KRW29.8985.32 KRW171
033230INSUNG
2390 KRW1.06%25 KRW
Mua
184.517K440.996M91.003B KRW743.763.18 KRW235
035420NAVER
227000 KRW3.42%7500 KRW
Sức mua mạnh
592.897K134.588B32.124T KRW4403.15 KRW
035510SHINSEGAE I&C
15820 KRW−0.44%−70 KRW
Mua
18.956K299.884M266.866B KRW1.152K
035610SOLBORN
5600 KRW1.27%70 KRW
Mua
681.037K3.814B138.345B KRW−815.97 KRW14
036570NCSOFT
472500 KRW1.18%5500 KRW
Mua
16.927K7.998B9.464T KRW16.0629080.76 KRW4.62K
036620GAMSUNG CORP.
2125 KRW−0.70%−15 KRW
Mua
76.292K162.121M195.314B KRW18.92113.11 KRW55
038390REDCAPTOUR
18900 KRW0.96%180 KRW
Mua
68612.965M155.043B KRW8.702244.74 KRW299
038620WIZ
889 KRW1.37%12 KRW
Mua
75.274K66.919M54.459B KRW−116.90 KRW66
039290INFOBANK
14830 KRW14.08%1830 KRW
Sức mua mạnh
2.132M31.611B104.729B KRW17.53741.77 KRW164
039310SEJOONG
2830 KRW0.18%5 KRW
Mua
2.951K8.351M49.968B KRW14.32197.23 KRW185
039340KOREA ECONOMIC BROADCASTING
5850 KRW−0.34%−20 KRW
Theo dõi
3.268K19.118M129.632B KRW631.86 KRW
039420KL-NET
2865 KRW1.42%40 KRW
Mua
50.811K145.574M62.221B KRW9.64293.12 KRW194
039570HDCLABS
8000 KRW−0.37%−30 KRW
Mua
4003.2M199.362B KRW19.92403.08 KRW5.256K
039980LEENOS
1010 KRW0.50%5 KRW
Mua
150.805K152.313M45.156B KRW−72.53 KRW
040350CUROCOM
692 KRW−0.14%−1 KRW
Bán
48.788K33.761M88.155B KRW−100.77 KRW33
040420JLS
7290 KRW0.28%20 KRW
Theo dõi
1.39K10.133M108.156B KRW8.13893.82 KRW608
040610SG&G
1801 KRW0.78%14 KRW
Mua
38.395K69.149M59.899B KRW3.52507.96 KRW65
041020POLARIS OFFICE
1593 KRW−1.48%−24 KRW
Mua
100.869K160.684M72.122B KRW6.25296.11 KRW129
041460CROSSCERT
6640 KRW1.84%120 KRW
Mua
333.564K2.215B124.921B KRW20.41319.39 KRW90
042000CAFE24 CORP.
11650 KRW−1.19%−140 KRW
Mua
34.748K404.814M259.875B KRW−1285.51 KRW1.303K
042420NEOWIZ HOLDINGS
30250 KRW2.20%650 KRW
Mua
45.499K1.376B215.94B KRW−4690.95 KRW5
043610GENIE MUSIC
4610 KRW−0.11%−5 KRW
Mua
490.046K2.259B261.016B KRW94.0349.08 KRW240
045340TSB
4635 KRW1.20%55 KRW
Mua
6.538K30.304M38.682B KRW12.48367.11 KRW108
045510ZWNS
1639 KRW0.31%5 KRW
Mua
57.335K93.972M52.856B KRW31.3152.19 KRW133
046940WOOWON DEVELOPMENT
3815 KRW0.00%0 KRW
Mua
47.016K179.366M68.411B KRW18.23209.27 KRW211
047080HBS
3520 KRW1.88%65 KRW
Mua
83.937K295.458M84.52B KRW22.29156.37 KRW112
047560ESTSOFT
13110 KRW1.63%210 KRW
Sức mua mạnh
334.501K4.385B122.663B KRW−427.41 KRW180
049480OPENBASE
3195 KRW1.91%60 KRW
Mua
588.732K1.881B97.19B KRW16.88185.77 KRW
050960SOOSAN INT
13700 KRW4.18%550 KRW
Mua
45.158K618.665M90.801B KRW33.73389.82 KRW81
052460ICRAFT
4090 KRW0.99%40 KRW
Mua
1.482M6.063B46.875B KRW−49.61 KRW156
052790ACTOZ SOFT
9230 KRW−0.43%−40 KRW
Mua
11.732K108.286M100.069B KRW7.301270.37 KRW152
053350INITECH
4235 KRW0.59%25 KRW
Sức mua mạnh
26.208K110.991M79.118B KRW18.25230.63 KRW223
053580WEBCASH
15790 KRW0.57%90 KRW
Mua
4.387K69.271M215.061B KRW19.06823.88 KRW251
053800AHNLAB
82800 KRW−1.19%−1000 KRW
Theo dõi
207.284K17.163B739.16B KRW56.891473.02 KRW1.241K
058630MGAME
8500 KRW2.41%200 KRW
Mua
293.731K2.497B160.625B KRW7.981040.47 KRW112
060240LONGTU KOREA
3010 KRW−0.99%−30 KRW
Bán Mạnh
180.643K543.735M75.148B KRW−505.32 KRW42
060850YOUNGLIMWON
11620 KRW1.93%220 KRW
Mua
40.318K468.495M88.709B KRW10.081131.46 KRW317
063080COM2US HOLDINGS
45900 KRW1.21%550 KRW
Mua
14.446K663.071M291.768B KRW−3947.58 KRW285
064260DANAL
6050 KRW2.20%130 KRW
Mua
2.172M13.14B368.029B KRW47.36250.42 KRW245
064480BRIDGETEC
8520 KRW14.21%1060 KRW
Sức mua mạnh
9.186M78.266B77.892B KRW277.72 KRW
064850FNGUIDE
7060 KRW0.43%30 KRW
Mua
12.195K86.097M83.254B KRW685.46 KRW
065370WISE ITECH
16550 KRW−1.19%−200 KRW
Mua
91.295K1.511B100.841B KRW20.07834.39 KRW
066980E& CORPORATION
3715 KRW0.27%10 KRW
Mua
62.018K230.397M171.413B KRW−383.03 KRW39
067000JOYCITY
5150 KRW−0.19%−10 KRW
Mua
144.357K743.439M347.597B KRW88.4460.70 KRW
067160AFREECATV
94000 KRW5.15%4600 KRW
Sức mua mạnh
171.608K16.131B975.549B KRW13.846601.08 KRW599
067730LOGISYS
4860 KRW−0.82%−40 KRW
Mua
37.276K181.161M44.79B KRW231.9321.13 KRW
067920IGLOO
8080 KRW16.09%1120 KRW
Sức mua mạnh
2.248M18.163B62.754B KRW6.141134.68 KRW936
069080WEBZEN
19060 KRW0.69%130 KRW
Mua
23.031K438.971M552.208B KRW6.982710.98 KRW547
069410NTELS
7480 KRW−1.58%−120 KRW
Mua
89.81K671.779M74.667B KRW8.19 KRW
069920ISE COMMERCE
6240 KRW−1.58%−100 KRW
Bán
81.068K505.864M164.599B KRW49.13129.06 KRW73
070590HANSOL INTIC
1929 KRW−0.57%−11 KRW
Mua
12.444K24.004M26.205B KRW−423.63 KRW
075130PLANTYNET
3020 KRW−1.15%−35 KRW
Mua
151.747K458.276M43.901B KRW10.93279.56 KRW82
078000TELCOWARE
9360 KRW−0.11%−10 KRW
Mua
2.779K26.011M53.453B KRW181.14 KRW
078340C2S
66900 KRW1.21%800 KRW
Mua
36.035K2.411B774.687B KRW9.696826.37 KRW
078860IOK
463 KRW0.00%0 KRW
Bán
63.651K29.47M44.785B KRW−574.80 KRW
079970TOBESOFT
908 KRW0.22%2 KRW
Bán
519.556K471.757M66.037B KRW−317.95 KRW203
085810ALTICAST
2040 KRW0.49%10 KRW
Mua
31.425K64.107M57.696B KRW−745.46 KRW140
086960MDS TECH
2215 KRW−3.28%−75 KRW
Mua
37.684M83.47B145.062B KRW−167.09 KRW129
089230THE E&M
384 KRW0.00%0 KRW
Mua
208.169K79.937M68.83B KRW−50.09 KRW
090850HYUNDAI EZWEL
7790 KRW2.10%160 KRW
Sức mua mạnh
93.494K728.318M180.472B KRW638.74 KRW
093320KINX
63400 KRW1.28%800 KRW
Mua
12.532K794.529M300.899B KRW12.385057.51 KRW136
094860NEORIGIN
579 KRW1.22%7 KRW
Mua
54.202K31.383M59.316B KRW−22.44 KRW52
095660NEOWIZ
43250 KRW−0.12%−50 KRW
Mua
45.948K1.987B895.581B KRW15.492819.57 KRW964
096040E-TRON
155 KRW0.00%0 KRW
Bán
1.089M168.824M98.734B KRW−16.84 KRW74
099390BRAINZCOMPANY
12320 KRW1.23%150 KRW
Mua
118.721K1.463B98.865B KRW89
099750EZCARETECH
30450 KRW2.70%800 KRW
Sức mua mạnh
25.895K788.503M177.39B KRW−530.12 KRW459
100030INZISOFT
22650 KRW−1.09%−250 KRW
Mua
2.377K53.839M62.052B KRW3.496567.30 KRW63
101730WEMADE MAX
13800 KRW−2.68%−380 KRW
Theo dõi
356.041K4.913B467.843B KRW16.44862.61 KRW
104200NHN BUGS
8150 KRW1.49%120 KRW
Mua
100.54K819.401M98.662B KRW27.62290.76 KRW88
108860SELVAS AI
14080 KRW−1.26%−180 KRW
Mua
1.136M15.995B303.206B KRW341.32 KRW
112040WEMADE
45100 KRW−2.17%−1000 KRW
Mua
405.736K18.299B1.529T KRW12.243980.73 KRW175
115310INFOVINE
23650 KRW0.21%50 KRW
Mua
93522.113M50.993B KRW9.262549.85 KRW78
115500KCS
5900 KRW−0.67%−40 KRW
Mua
34.223K201.916M68.16B KRW68.39 KRW
119860CONNECTWAVE
15840 KRW0.00%0 KRW
Bán
14.227K225.356M762.517B KRW5.742759.27 KRW346
121060UNIPOINT
1450 KRW0.76%10 KRW
Mua
22.9K6.432B KRW133
123420WEMADE PLAY
14890 KRW−1.59%−240 KRW
Theo dõi
37.89K564.182M159.697B KRW−75.61 KRW280
131090SECUVE
1205 KRW1.09%13 KRW
Mua
15.23K18.352M48.79B KRW9.06131.61 KRW65
131370RSUPPORT
4880 KRW0.83%40 KRW
Mua
106.14K517.963M250.277B KRW17.69273.56 KRW296
138580BUSINESSON
8210 KRW0.24%20 KRW
Mua
4.405K36.165M182.553B KRW28.87285.00 KRW75
139050CTLS
582 KRW−0.51%−3 KRW
Bán Mạnh
74.202K43.186M63.659B KRW−165.93 KRW142
139670KINEMASTER
11430 KRW−1.89%−220 KRW
Mua
183.082K2.093B147.655B KRW−793.49 KRW102
143240SARAMINHR
27850 KRW−1.94%−550 KRW
Bán Mạnh
8.141K226.727M317.626B KRW2637.36 KRW
148780BFLYSOFT
1935 KRW−0.87%−17 KRW
Mua
1.638M3.17B53.929B KRW2939.320.66 KRW
150900FASOO
10210 KRW3.13%310 KRW
Sức mua mạnh
73.165K747.015M112.878B KRW13.91722.41 KRW222
153460NABLE
7920 KRW−0.63%−50 KRW
Mua
12.695K100.544M52.691B KRW807.34 KRW