Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

161
Cổ phiếu
101237.594B
Giá trị vốn hóa thị trường
280.458K
Khối lượng
+1.12%
Thay đổi
+4.16%
Hiệu suất Tháng
+18.88%
Hiệu suất Năm
+2.05%
Hiệu suất YTD
           
010280 SICC
1755.00-0.57%-10.00Bán123.568K71.217B-10.93305.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
018260 SAMSUNG SDS
206000.000.98%2000.00Sức mua mạnh83.472K15779.400B24.038490.4412677.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
020120 KIDARISTUDIO
3795.00-0.26%-10.00Bán21.916K64.443B364.5710.4447.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
020180 DIC
1420.001.43%20.00Mua1.112M53.416B-5.49500.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
022100 POSCO ICT
5180.002.17%110.00Mua188.273K783.328B32.17157.61Dịch vụ Công nghệ thông tin
023590 DAOU TECH
19100.000.00%0.00Bán34.490K837.209B6.982737.48503.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
029480 BARUN TECHNOLOGY
836.00-1.07%-9.00Sức bán mạnh385.646K51.278B-237.76122.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
030520 HANCOM
10700.000.94%100.00Mua73.275K249.406B-355.51479.00Phần mềm đã đóng gói
030790 TYNETWORKS
372.00-4.62%-18.00Bán17.819M61.108B-341.97274.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
031820 COMTEC
1645.001.54%25.00Mua1.431M110.937B7.91204.72372.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
032680 SOFTCEN
2135.001.18%25.00Bán900.431K71.868B48.37160.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
032850 BITCOMPUTER
5650.006.00%320.00Mua849.658K88.977B28.89184.47Dịch vụ Công nghệ thông tin
033230 INSUNG
2400.008.60%190.00Mua451.307K41.915B-43.91204.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
034730 SK
241000.000.21%500.00Bán50.458K13425.800B28534.843952.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
035420 NAVER
186000.002.20%4000.00Mua429.851K27271.400B58.323120.603585.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
035610 SOLBORN
4280.000.23%10.00Mua36.885K108.700B6.11699.2511.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
035720 KAKAO
166000.000.61%1000.00Mua504.350K13815.200B110.141526.432705.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
036030 KTH
5380.00-1.82%-100.00Bán26.523K195.361B269.9420.30624.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
036620 VIRTUALTEK
885.001.03%9.00Mua408.514K50.344B-177.487.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
036800 NICEI&T
30300.001.17%350.00Mua12.489K274.190B9.413182.89168.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
038390 REDCAPTOUR
15800.00-0.94%-150.00Bán1.742K130.986B7.692074.11Dịch vụ Công nghệ thông tin
038540 SANGSANGIN
9000.00-2.60%-240.00Mua1.157M510.966B3.762459.03Dịch vụ Công nghệ thông tin
038620 WIZ
1225.002.08%25.00Mua263.124K42.877B-5.2185.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
038680 SNET
7340.001.10%80.00Mua173.522K109.529B9.88734.67248.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
038870 ECOBIO HOLDINGS
4950.000.61%30.00Mua77.408K58.624B-2350.00114.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
039310 SEJOONG
3175.00-0.78%-25.00Mua84.776K56.802B49.6064.52230.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
039420 KL-NET
2395.00-0.21%-5.00Mua45.540K53.367B19.79121.27159.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
039570 HDC I-CONTROLS
10800.00-0.46%-50.00Bán26.025K176.945B11.84916.64263.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
039740 KIES
3205.00-0.77%-25.00Mua6.513K26.220B-608.9156.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
039860 NANOENTEK
5920.00-3.11%-190.00Mua616.848K151.502B36.70167.9798.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
040160 NURI TELECOM
6040.002.72%160.00Mua52.394K67.633B46.89164.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
041020 INFRAWARE
1370.002.24%30.00Bán462.614K49.958B-348.44170.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
042000 CAFE24 CORP.
51200.000.79%400.00Bán92.488K489.448B46.571090.851048000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
042420 NEOWIZ HOLDINGS
14700.00-0.68%-100.00Mua7.973K120.121B3.703995.56Phần mềm đã đóng gói
042500 RINGNET
4480.001.47%65.00Mua95.921K54.916B9.10485.33282.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
045390 DAEATI
5320.000.38%20.00Bán685.371K377.103B43.74121.17Dịch vụ Công nghệ thông tin
045510 ZWNS
1830.00-1.88%-35.00Mua98.517K58.304B13.28140.39135.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
045970 COASIA
7760.003.33%250.00Mua44.493K164.981B-467.7318.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
046110 HANIL NETWORKS
4300.00-0.69%-30.00Sức bán mạnh141.296K53.316B14.59296.77181.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
046440 KGMBLS
6050.000.00%0.00Bán60.978K178.345B16.44370.64147.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
046940 WOOWON DEVELOPMENT
7750.000.65%50.00Mua427.950K137.004B7.561018.68174.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
047560 ESTSOFT
7570.000.40%30.00Mua26.973K71.249B-1113.58170.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
049480 OPENBASE
3355.001.36%45.00Bán615.327K103.306B-15.36145.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
050540 HANKOOK CORPORATION
1890.00-2.07%-40.00Bán244.611K73.887B-515.633079.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
050890 SOLID
6110.000.99%60.00Mua1.529M305.720B-20.01Phần mềm đã đóng gói
050960 SOOSAN INT
6700.002.13%140.00Mua8.381K44.287B17.52374.47102.00Phần mềm đã đóng gói
051160 GAEASOFT
5610.00-1.23%-70.00Mua273.065K74.622B-51.76Phần mềm / Dịch vụ Internet
052190 ESA
1360.005.02%65.00Bán10.129M63.206B-837.60Phần mềm đã đóng gói
052220 IMBC
2790.005.08%135.00Mua842.052K60.030B-0.66100.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
052460 ICRAFT
3010.00-0.50%-15.00Mua41.292K38.972B-135.70Dịch vụ Công nghệ thông tin
053050 GSE
1865.000.81%15.00Mua2.024M54.302B11.99154.3483.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
053300 KICA
3800.00-0.26%-10.00Bán38.007K119.362B20.91182.2164.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
053350 INITECH
5480.00-0.18%-10.00Mua22.345K106.460B-641.88259.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
053800 AHNLAB
70100.001.15%800.00Mua236.411K596.716B30.242291.64Phần mềm đã đóng gói
053980 OSANGJAIEL
6440.000.47%30.00Theo dõi18.878K117.492B-26.61200.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
058630 MGAME
3860.002.39%90.00Mua274.787K74.365B18.61202.63Phần mềm / Dịch vụ Internet
060250 NHN KCP
23850.007.19%1600.00Sức mua mạnh607.793K492.436B18.471233.58262.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
060900 KRP&E
1115.001.83%20.00Bán875.062K129.709B-356.28Dịch vụ Công nghệ thông tin
063080 GAMEVIL
31900.003.24%1000.00Mua71.219K205.493B34.58902.40Phần mềm / Dịch vụ Internet
064260 DANAL
3120.000.00%0.00Bán180.644K188.658B14.88294.81174.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
064480 BRIDGETEC
3135.000.48%15.00Mua18.835K37.649B88.0435.44179.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
065370 WISE ITECH
16150.000.94%150.00Mua8.860KPhần mềm đã đóng gói
067000 JOYCITY
9710.004.41%410.00Sức mua mạnh28.132K105.788B-579.74277.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
067730 LOGISYS
3410.00-1.30%-45.00Bán64.447K34.048B-158.30465.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
067920 IGLOO SECURITY
4370.00-0.57%-25.00Bán8.926K42.354B5.54793.88750.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
069080 WEBZEN
15950.001.92%300.00Bán105.949K497.885B12.531249.13Phần mềm / Dịch vụ Internet
069410 NTELS
10600.001.92%200.00Mua171.865K69.097B21.32487.80234.00Phần mềm đã đóng gói
071200 INFINITT HEALTHCARE
6040.001.85%110.00Sức mua mạnh85.977K146.990B12.67468.94268.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
072770 YULHO
1275.00-1.54%-20.00Sức bán mạnh170.118K47.644B-135.64Phần mềm / Dịch vụ Internet
075130 PLANTYNET
4545.00-0.33%-15.00Sức bán mạnh15.865K35.887B29.62153.9383.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
078860 IOK
1625.00-0.31%-5.00Bán146.258K83.703B-443.9048.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
079940 GABIA
8670.002.36%200.00Mua52.267K112.886B12.11699.33280.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
079970 TOBESOFT
2500.000.20%5.00Bán117.730K65.977B-1094.12277.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
080010 ESANG
7700.00-1.03%-80.00Mua21.496K70.480B6.221251.2557.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
085810 ALTICAST
2020.001.51%30.00Theo dõi69.958K39.835B-1479.62330.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
086960 HANCOM MDS
11800.004.42%500.00Mua85.474K94.231B9.121239.08323.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
089850 UBIVELOX
6570.00-0.45%-30.00Bán17.739K45.613B9.35705.55284.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
090850 EZWEL
13100.005.22%650.00Mua264.649K131.300B16.07794.95283.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
094480 GALAXIACOMMS
3710.00-0.40%-15.00Mua51.567K141.712B30.48122.23122.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
094860 KORNIC GLORY
1290.001.18%15.00Bán275.089K64.537B-48.7743.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
095660 NEOWIZ
17850.000.85%150.00Mua79.800K378.138B10.391702.84Phần mềm / Dịch vụ Internet
096040 E-TRON
234.00-1.27%-3.00Sức bán mạnh2.661M83.554B-19.4143.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
100030 MOBILELEADER
25000.003.31%800.00Mua26.421K67.443B11.042192.0279.00Phần mềm đã đóng gói
112040 WEMADE
34800.002.05%700.00Mua89.556K555.167B-1263.79Phần mềm / Dịch vụ Internet
115310 INFOVINE
20500.000.99%200.00Sức bán mạnh1.128K45.149B4.744284.91Dịch vụ Công nghệ thông tin
115450 G-TREEBNT
28250.004.24%1150.00Bán260.594K686.698B-395.42Phần mềm đã đóng gói
115500 KCS
4325.000.23%10.00Sức bán mạnh42.123K51.960B20.09214.8259.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
119860 DANAWA
25050.000.40%100.00Mua33.633K325.939B15.401619.65262.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
121060 UNIPOINT
1710.0012.13%185.00Sức mua mạnh3Phần mềm đã đóng gói
122990 WISOL
15250.00-0.65%-100.00Mua257.390K417.613B8.581789.01679.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
123420 SUNDAYTOZ
20600.003.52%700.00Mua82.358K188.114B19.371027.51Phần mềm / Dịch vụ Internet
131090 SECUVE
1485.00-0.34%-5.00Bán226.110K55.792B13.52110.20Dịch vụ Công nghệ thông tin
136540 WINS
14700.000.68%100.00Mua65.217K158.538B12.311218.10382.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
138580 BUSINESSON
13600.00-1.09%-150.00Sức bán mạnh62.716K132.197B24.56559.8169.00Phần mềm đã đóng gói
139050 DAYLIBC
892.000.11%1.00Bán699.590K43.563B-19.91125.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
139670 KINEMASTER
9340.00-2.30%-220.00Mua144.232K259.217B-41.8413.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
148780 BFLYSOFT
1900.002.98%55.00Bán19.468B129.00Phần mềm đã đóng gói
150440 FINOTEK
5120.00-4.12%-220.00Bán17.333K50.314B78.00Phần mềm đã đóng gói
150900 FASOO.COM
4005.00-1.23%-50.00Mua11.486K38.341B130.8031.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
158430 ATON
32500.000.93%300.00Mua109.681K122.232BPhần mềm đã đóng gói
173130 OPASNET
7690.001.32%100.00Mua11.480K30.718B-1625.65220.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
181710 NHN
75900.000.00%0.00Mua55.442K1422.560B45.321674.63Phần mềm / Dịch vụ Internet
183410 GOLFZONDECA
1915.00-1.03%-20.00Mua126Phần mềm đã đóng gói
184230 SGA SOLUTIONS
1180.000.00%0.00Bán106.882K43.730B-313.59117.00Phần mềm đã đóng gói
189330 XIILAB
20000.000.00%0.00Sức mua mạnh3Dịch vụ Công nghệ thông tin
189690 FORCS
6590.000.92%60.00Sức mua mạnh16.537K50.069B19.79330.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
192080 DOUBLEUGAMES
50300.000.00%0.00Bán34.996K851.507B8.146223.86Phần mềm / Dịch vụ Internet
192250 KSIGN
1170.000.86%10.00Bán179.403K76.312B109.5110.59Phần mềm đã đóng gói
194480 DEVSISTERS
8620.00-0.81%-70.00Mua10.343K84.711B-1227.5094.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
195440 FUSION
4695.00-3.00%-145.00Sức bán mạnh81.399K18.874B-272.00132.00Phần mềm đã đóng gói
197140 DIGICAP
4350.00-2.47%-110.00Mua35.364K31.078B10.74423.20103.00Phần mềm đã đóng gói
201490 ME2ON
5770.001.58%90.00Bán102.381K182.233B16.22392.1563.00Phần mềm đã đóng gói
203650 DREAM SECURITY
2860.000.18%5.00Mua775.752K142.071B41.4168.95181.00Phần mềm đã đóng gói
205100 XM
3280.000.15%5.00Mua305.806K108.837B26.49128.63192.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
205500 ACTION SQUARE
1255.00-1.57%-20.00Sức bán mạnh186.685K52.491B-517.98Phần mềm đã đóng gói
206400 ENTERMATE
960.000.95%9.00Mua445.772K81.617B165.826.7430.00Phần mềm đã đóng gói
208350 JS.
6200.001.14%70.00Bán34.794K53.417B13.78445.00133.00Phần mềm đã đóng gói
208640 THUMBAGE
656.001.39%9.00Mua545.723K82.199B-201.21Phần mềm đã đóng gói
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
4950.001.54%75.00Bán9.970K50.233B-485.9099.00Phần mềm đã đóng gói
213090 MIRAE TECH
8200.000.24%20.00Bán43347.921B-90.2729.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
214180 MINWISE
16850.002.43%400.00Mua410.768K223.920B12.661299.66124.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
214270 FSN
1185.000.42%5.00Bán351.375K115.557B224.865.25Phần mềm đã đóng gói
216050 INCROSS
29400.001.91%550.00Mua68.631K214.598B25.441142.45168.00Phần mềm đã đóng gói
217270 NEPTUNE
6660.000.30%20.00Bán26.382K155.901B-1977.1092.00Phần mềm đã đóng gói
217880 TILON
4485.00-1.32%-60.00Bán4.379KPhần mềm đã đóng gói
219420 LINKGENESIS
8180.002.12%170.00Mua98.483K78.576B53.84161.16130.00Phần mềm đã đóng gói
220180 HANDYSOFT
2135.002.64%55.00Mua60.958K39.964B-1420.40216.00Phần mềm đã đóng gói
222810 HANRYU A.I CENTER
987.0010.28%92.00Bán14.422M28.392B-783.00Phần mềm đã đóng gói
223310 ESV
151.000.00%0.00Sức bán mạnh1.222M20.600B-143.9569.00Phần mềm đã đóng gói
225570 NAT GAMES
7690.004.34%320.00Mua137.877K209.323B-1374.38407.00Phần mềm đã đóng gói
226330 SYNTEKABIO
13500.000.37%50.00Bán544.587KPhần mềm đã đóng gói
230980 SOLTWORKS
6080.00-0.16%-10.00Mua40.189K81.731B-153.8487.00Phần mềm đã đóng gói
232830 SECUCEN
8000.006.67%500.00Mua308Phần mềm đã đóng gói
242040 NAMU TECH
3145.000.64%20.00Mua206.413K87.262B-261.2186.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
242350 PNI
1885.00-13.93%-305.00Bán10.740K9.285B73.00Phần mềm đã đóng gói
243870 GOODCEN
9500.00-4.04%-400.00Bán2615.740B76.00Phần mềm đã đóng gói
250060 MOBIIS
2255.000.00%0.00Mua168.990K68.514B-39.0724.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
251270 NETMARBLE
94100.000.53%500.00Mua150.126K7738.150B46.322035.45781.00Phần mềm đã đóng gói
251630 V-ONE TECH
8990.001.01%90.00Bán62.428K138.767B16.09572.8166.00Phần mềm đã đóng gói
258250 CGT
9950.005.74%540.00Bán18236.389B28.00Phần mềm đã đóng gói
258790 SOFTCAMP
1755.000.57%10.00Sức bán mạnh236.611K42.192B-4.311.00Phần mềm đã đóng gói
263700 CLS
15700.003.29%500.00Mua52.332K97.986B81.40187.57Phần mềm / Dịch vụ Internet
263750 PEARLABYSS
183300.000.83%1500.00Bán51.394K2238.360B18.0810253.69Phần mềm đã đóng gói
263800 DATASOLUTION
5000.002.04%100.00Mua267.321K79.947B-265.43223.00Phần mềm đã đóng gói
263860 GENIANS
5390.006.10%310.00Mua120.949K47.245B20.89254.61115.00Phần mềm đã đóng gói
267850 ASIANAIDT
19700.001.29%250.00Sức bán mạnh64.446K224.220B589.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
271740 KOREA NO.5 SPAC
2050.000.00%0.00Bán23.178K8.180B128.0316.01Phần mềm đã đóng gói
275630 SSR
7140.001.71%120.00Mua98.988K40.446B14.40487.42104.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
279600 MEDIAZEN
7200.001.27%90.00Mua17.040K33.535B203.3334.97125.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
288490 NARASOFT
340.002.72%9.00Bán155.164KPhần mềm đã đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất