Cổ phiếu
543
Giá trị vốn hóa thị trường
585708.850B
Khối lượng
7.485M
Tỷ suất Cổ tức
2.10%
Thay đổi
-2.29%
Hiệu suất Tháng
4.39%
Hiệu suất Năm
-3.00%
Hiệu suất YTD
18.16%
           
000660 SK HYNIX
79200.00-1.25%-1000.00Mua3.296M54856.946B3.6022249.7022139.00Bán dẫn
000990 DB HITEK
13550.00-4.24%-600.00Mua427.069K612.793B7.072001.322004.00Bán dẫn
003160 DI
4120.00-3.74%-160.00Mua212.635K122.715B11.79362.90115.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
004270 NAMSUNG
1935.001.57%30.00Mua1.356M68.984B-126.5260.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
004710 HANSOL TECHNICS
7050.00-0.70%-50.00Sức bán mạnh151.505K152.064B-933.24802.00Electronic Equipments & Parts
004770 SUNNY ELEC
3230.002.22%70.00Mua2.115M94.726B263.5111.9980.00Electronic Equipments & Parts
004870 T'WAY HOLDINGS
2460.00-1.99%-50.00Bán317.556K189.346B7.26345.7159.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
004920 CITECH
546.000.18%1.00Mua1.804M28.423B-54.3838.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
005870 HUNEED
9160.00-1.82%-170.00Bán70.435K126.237B6.011552.45422.00Truyền thông & Mạng
005930 SAMSUNG ELEC
45600.00-3.08%-1450.00Bán12.809M319595.100B7.286460.6098557.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
006200 KECHOLDINGS
815.00-0.12%-1.00Bán41.864K35.786B-7.3428.00Bán dẫn
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
227500.00-1.30%-3000.00Sức mua mạnh288.102K15082.339B21.9910484.029422.00Electronic Equipments & Parts
007630 POLUS BIOPHARM
2525.00-3.26%-85.00Bán1.045M100.247B-760.3132.00Truyền thông & Mạng
007660 ISUPETASYS
5370.00-3.59%-200.00Bán904.280K221.500B-171.50841.00Bán dẫn
007810 KOR CIRC
6570.001.55%100.00Mua353.682K152.826B-1306.22584.00Bán dẫn
008060 DAEDUCK ELEC
9840.00-0.10%-10.00Mua354.370K788.017B1.825413.091237.00Bán dẫn
008700 ANAM ELEC
2700.003.25%85.00Mua2.003M201.672B-180.81160.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
009140 KYUNGIN ELEC
33650.00-1.17%-400.00Mua22.986K45.548B-501.6110.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
009150 SAMSUNG ELEC MECH
114500.00-2.55%-3000.00Mua1.308M8541.509B13.538684.6211774.00Bán dẫn
009310 CHARM ENGINEERING
1625.00-1.52%-25.00Mua141.540K80.386B9.85197.65263.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
009470 SAMWHAELEC
20000.00-3.38%-700.00Bán44.129K136.906B24.50844.95534.00Electronic Equipments & Parts
010170 TAIHANFIBEROPTICS
4255.00-3.73%-165.00Bán1.292M325.938B13.08337.95230.00Truyền thông & Mạng
010280 SICC
1565.00-1.57%-25.00Sức mua mạnh95.627K64.338B3.64437.32535.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
011070 LG INNOTEK
126500.00-2.32%-3000.00Sức mua mạnh129.888K3064.553B18.796892.188797.00Electronic Equipments & Parts
011230 SAMWHAELEC
3360.00-1.75%-60.00Mua40.012K35.760B-1062.74136.00Electronic Equipments & Parts
011690 YUYANG D&U
8430.00-0.82%-70.00Mua151.014K488.106B-46.55167.00Electronic Equipments & Parts
012030 DB
854.00-2.06%-18.00Sức bán mạnh416.912K166.579B-20.75387.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
012510 DOUZONE BIZON
46600.00-1.27%-600.00Bán37.036K1371.282B32.621446.841001.00Phần mềm
012600 CHUNGHO COMNET
4005.00-7.08%-305.00Mua2.693M33.752B7.50578.58113.00Phần cứng Máy tính
012750 S-1
98800.00-1.00%-1000.00Bán41.166K3374.262B32.773045.556239.00Truyền thông & Mạng
015260 A&P
531.00-2.57%-14.00Mua676.173K45.117B-99.65376.00Bán dẫn
016710 DAESUNG HOLDINGS
7700.00-2.16%-170.00Mua20.179K126.624B6.481214.1077.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
017250 INTERM
3230.00-1.37%-45.00Bán155.420K67.286B-190.43284.00Electronic Equipments & Parts
017900 AUK
2650.000.00%0.00Mua383.182K138.764B21.11125.541008.00Electronic Equipments & Parts
018260 SAMSUNG SDS
232000.00-1.28%-3000.00Mua63.543K18177.294B28.888137.0113705.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
019490 HITRON
3815.000.39%15.00Sức mua mạnh13.122K18.480B-1253.88232.00Truyền thông & Mạng
020120 KIDARISTUDIO
2800.001.45%40.00Mua34.708K43.698B184.8514.9350.00Phần mềm
020150 ILJIN MATERIALS
38550.00-0.13%-50.00Bán523.886K1779.878B43.01897.41437.00Bán dẫn
020180 DIC
1375.00-3.17%-45.00Bán1.028M54.569B59.4823.87316.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
020760 ILJIN DISPLAY
4425.0012.88%505.00Sức mua mạnh1.825M110.746B66.7558.72487.00Electronic Equipments & Parts
022100 POSCO ICT
5730.00-1.72%-100.00Bán434.700K885.038B-225.282355.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
023770 PLAYWITH
6460.002.38%150.00Sức bán mạnh7.158K23.034B-1244.3140.00Dịch vụ Internet
024850 PSMC
891.00-1.87%-17.00Bán100.793K35.157B-34.43362.00Bán dẫn
025320 SYNOPEX
3005.00-1.48%-45.00Bán540.469K212.280B229.5218.99141.00Bán dẫn
025560 MIRAE
161.000.00%0.00Bán3.801M102.076B-21.01152.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
026180 HIT
2225.00-1.55%-35.00Mua229.859K134.519B-103.97576.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
027580 SBK
1985.00-1.24%-25.00Bán102.067K56.529B-663.78351.00Electronic Equipments & Parts
028040 MIRAE SCI
2390.00-0.42%-10.00Mua2.067M75.976B-240.4361.00Phần cứng Máy tính
028080 HUMAX HOLDINGS
3880.00-3.48%-140.00Mua17.043K43.891B-1257.415.00Truyền thông & Mạng
029480 BARUN TECHNOLOGY
821.0011.10%82.00Mua9.278M24.952B-152.20109.00Electronic Equipments & Parts
029530 SINDOH
49800.00-0.60%-300.00Mua14.327K492.594B14.063563.22821.00Thiết bị Văn phòng
030520 HANCOM
13450.00-3.93%-550.00Bán264.107K305.794B-318.84376.00Phần mềm
030530 WONIK HOLDINGS
5090.00-3.96%-210.00Mua478.635K396.350B5.221016.10644.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
030790 TYNETWORKS
2725.00-7.16%-210.00Mua5.921M279.827B-121.23Dịch vụ & Tư vấn CNTT
031330 SAMT
1835.00-1.08%-20.00Mua306.749K183.636B5.53335.4983.00Bán dẫn
031820 COMTEC
1640.00-2.09%-35.00Mua821.549K80.151B7.03238.29372.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
031860 NSN
3880.000.78%30.00Mua134.557K81.093B-388.7935.00Bán dẫn
031980 PSK
16400.000.00%0.00Theo dõi0328.756B6.232632.51235.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
032500 KMW
36500.00-2.28%-850.00Mua225.890K698.798B-2103.19857.00Truyền thông & Mạng
032540 TJ MEDIA
3260.000.77%25.00Bán6.247K45.069B-114.23206.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
032580 FIDELIX
1820.00-2.67%-50.00Bán92.465K40.397B11.09168.6070.00Truyền thông & Mạng
032620 UBCARE
5230.00-2.61%-140.00Bán312.733K275.708B44.64120.28197.00Phần mềm
032680 SOFTCEN
1795.00-1.37%-25.00Mua305.930K59.567B-50.40212.00Electronic Equipments & Parts
032750 SAMJIN
7020.000.43%30.00Mua10.970K41.940B26.29265.85145.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
032790 MGENPLUS
9190.00-3.67%-350.00Bán343.027K156.600B-395.3730.00Electronic Equipments & Parts
032850 BITCOMPUTER
5170.00-0.58%-30.00Bán119.544K85.523B-14.21125.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
032960 DONGILTECH
14150.00-2.08%-300.00Bán48.474K47.457B15.36940.87142.00Electronic Equipments & Parts
033050 JMI
1085.00-1.81%-20.00Mua196.420K35.182B-20.0682.00Phần cứng Máy tính
033160 MKELECTRON
8690.00-0.57%-50.00Mua238.851K188.660B8.83989.86274.00Bán dẫn
033170 SIGNETICS
1250.00-2.72%-35.00Mua686.931K110.161B-72.68169.00Bán dẫn
033180 FEELUX
8850.00-1.56%-140.00Bán839.209K510.797B-125.18139.00Electronic Equipments & Parts
033200 MOATECH
4850.00-6.19%-320.00Mua21.564K74.092B449.1211.51119.00Electronic Equipments & Parts
033230 INSUNG
3450.00-1.15%-40.00Mua24.715K65.452B-23.45190.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
033240 JAHWA ELEC
13900.00-3.81%-550.00Bán186.412K243.184B-76.24420.00Electronic Equipments & Parts
033320 JCH SYSTEMS
5490.00-1.96%-110.00Bán90.193K105.621B8.18684.83138.00Phần cứng Máy tính
033560 BLUECOM
4365.00-2.02%-90.00Bán56.039K80.582B102.7243.37150.00Electronic Equipments & Parts
033640 NEPES
18250.00-1.08%-200.00Sức mua mạnh474.743K414.883B16.651188.49588.00Bán dẫn
033790 SKYMOONS TECHNOLOGY
2700.002.27%60.00Mua33.835K44.397B-439.0633.00Truyền thông & Mạng
034220 LG DISPLAY
21750.000.23%50.00Mua1.269M7764.601B-579.1853891.00Electronic Equipments & Parts
034310 NICE
22450.00-1.54%-350.00Mua80.299K863.716B14.251599.9745.00Thiết bị Văn phòng
034730 SK
267500.00-0.56%-1500.00Bán108.100K19019.770B8.0533432.854120.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
035420 NAVER
118000.00-1.26%-1500.00Bán776.721K17468.879B27.154402.012397.00Dịch vụ Internet
035460 KISANTELECOM
2915.00-2.18%-65.00Sức mua mạnh91.537K42.832B-243.3898.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
035510 SHINSEGAE I&C
145000.00-1.02%-1500.00Bán7.650K239.746B8.1917876.93693.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
035600 KGINICIS
13950.00-0.71%-100.00Bán102.102K388.040B11.011276.52213.00Dịch vụ Internet
035720 KAKAO
116500.00-0.85%-1000.00Mua443.925K9301.815B193.22629.162474.00Dịch vụ Internet
036030 KTH
4850.00-0.31%-15.00Bán14.636K173.754B31.02156.82610.00Dịch vụ Internet
036090 WIZIT
1225.00-1.21%-15.00Mua685.086K89.655B12.25101.23139.00Electronic Equipments & Parts
036170 CTGEN
3015.00-1.31%-40.00Bán116.472K95.525B-356.03Bán dẫn
036200 UNISEM
5080.00-2.68%-140.00Mua532.728K153.552B6.84762.84366.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
036540 SFASEMICON
1700.00-1.45%-25.00Mua301.626K242.184B19.6189.42946.00Bán dẫn
036570 NCSOFT
498500.00-0.30%-1500.00Mua72.771K10296.219B25.3019782.602300.00Dịch vụ Internet
036690 COMMAX
4485.00-2.18%-100.00Mua134.192K65.801B21.45213.76193.00Truyền thông & Mạng
036710 SIMMTECH HOLDINGS
2030.00-0.73%-15.00Bán53.361K73.054B1134.6217.8014.00Bán dẫn
036800 NICEI&T
21550.00-0.69%-150.00Mua5.627K203.728B6.743218.83198.00Dịch vụ Internet
036810 FINE SEMITECH
6960.00-2.52%-180.00Mua362.758K129.790B7.67942.91305.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
036930 JEL
8100.00-3.46%-290.00Mua463.555K404.811B9.27905.51358.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
037330 INZI DISPLAY
2065.00-0.96%-20.00Sức mua mạnh3.994M74.207B16.47126.63205.00Electronic Equipments & Parts
037460 SAMJI ELECT
10800.00-1.37%-150.00Mua123.539K170.114B14.47756.70153.00Truyền thông & Mạng
037950 ELCOMTEC
1775.00-0.84%-15.00Bán635.966K151.087B18.8994.7869.00Electronic Equipments & Parts
038060 LUMENS
2455.00-1.80%-45.00Bán208.353K115.484B-687.17262.00Bán dẫn
038530 GOLD PACIFIC
3100.000.00%0.00Bán150.346K81.708B-91.7724.00Truyền thông & Mạng
038680 SNET
6490.008.35%500.00Mua4.391M90.103B19.83302.01247.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
038880 IA
3340.001.21%40.00Sức mua mạnh133.156K136.251B-130.3984.00Bán dẫn
038950 FINEDIGITAL
4190.00-1.18%-50.00Sức mua mạnh3.843K43.294B19.72214.99168.00Truyền thông & Mạng
039010 HYUNDAI TEL
10450.00-1.42%-150.00Bán19.444K91.425B5.361977.01112.00Truyền thông & Mạng
039030 EO TECHNICS
74900.00-0.53%-400.00Mua96.033K924.516B42.361778.36629.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
039290 INFOBANK
8600.00-1.38%-120.00Mua141.814K73.396B47.92182.47193.00Phần mềm
039310 SEJOONG
3725.00-0.93%-35.00Bán91.325K66.742B-3.83328.00Phần mềm
039420 KL-NET
2985.001.53%45.00Mua361.422K67.013B35.0083.99148.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
039440 STI
13850.000.36%50.00Sức mua mạnh274.375K209.482B10.621305.52275.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
039560 DASANNETWORK
7030.00-2.36%-170.00Mua250.523K209.754B-978.63116.00Truyền thông & Mạng
039740 KIES
3545.00-2.07%-75.00Mua75.078K29.027B-1112.0199.00Phần cứng Máy tính
039980 LEENOS
1800.00-1.64%-30.00Sức bán mạnh183.503K70.894B33.8354.10226.00Truyền thông & Mạng
040160 NURI TELECOM
7160.000.42%30.00Bán17.471K83.558B8.091002.42102.00Truyền thông & Mạng
040350 CUROCOM
1380.004.55%60.00Mua1.098M144.227B-223.1036.00Phần mềm
040910 ICD
10750.00-0.46%-50.00Theo dõi155.997K175.048B6.171855.04192.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
041020 INFRAWARE
1260.00-1.18%-15.00Mua97.265K47.712B-257.74306.00Phần mềm
041460 CROSSCERT
5120.00-0.78%-40.00Sức mua mạnh168.898K95.287B33.29155.0292.00Dịch vụ Internet
041520 E-LITECOM
6800.00-2.86%-200.00Bán210.739K85.312B-1299.80319.00Electronic Equipments & Parts
041590 ENERZENT
1850.000.00%0.00Bán133.229K81.353B-201.5961.00Electronic Equipments & Parts
042000 CAFE24 CORP.
111500.00-3.30%-3800.00Bán54.944K1087.348B-3279.69Dịch vụ Internet
042420 NEOWIZ HOLDINGS
14200.00-2.41%-350.00Bán14.566K123.593B-197.274.00Dịch vụ Internet
042500 RINGNET
4040.00-0.37%-15.00Sức mua mạnh284.337K60.569B15.43262.81234.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
042510 RAONSECURE
3455.00-0.29%-10.00Sức mua mạnh6.326M110.220B29.60117.06108.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
042600 SERONICS
5040.00-1.95%-100.00Mua32.915K62.870B12.21420.881042.00Electronic Equipments & Parts
042700 HANMI SEMI
8620.00-2.93%-260.00Mua569.252K446.509B9.21964.31533.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
043360 DGI
2840.00-2.57%-75.00Mua30.309K25.934B-66.7281.00Phần cứng Máy tính
043710 SEOULEAGUER
2780.000.00%0.00Bán4.597K69.819B-18.4535.00Electronic Equipments & Parts
044380 JOOYONTECH
427.00-1.39%-6.00Bán285.199K41.104B-50.83128.00Phần cứng Máy tính
045300 SUNGWOOTECH
4100.00-2.96%-125.00Sức bán mạnh90.771K37.471B6.99604.60234.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
045340 TSB
3045.000.66%20.00Mua48.965K25.888B26.41114.52107.00Phần mềm
045390 DAEATI
6420.00-1.98%-130.00Bán1.191M466.042B72.2590.65251.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
045510 ZWNS
1815.000.00%0.00Bán21.069K58.046B13.83131.20145.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
045660 ATEC
7820.00-1.39%-110.00Mua95.989K64.469B10.80734.49145.00Phần cứng Máy tính
045970 COASIA
5450.00-0.73%-40.00Bán8.435K107.154B-922.108.00Electronic Equipments & Parts
046110 HANIL NETWORKS
5330.00-3.09%-170.00Mua74.676K65.748B12.49440.35156.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
046310 BG T&A
2770.000.18%5.00Bán258.114K42.601B9.86322.0554.00Truyền thông & Mạng
046390 SAMHWA NWS
2360.00-8.88%-230.00Mua4.655M103.040B-76.5033.00Truyền thông & Mạng
046890 SSC
20400.001.75%350.00Bán395.471K1150.784B18.351094.06992.00Bán dẫn
046970 WOORIRO
2530.00-2.69%-70.00Bán282.116K63.350B-48.79147.00Electronic Equipments & Parts
047080 HBS
3005.00-1.48%-45.00Mua100.283K75.579B240.5412.68101.00Dịch vụ Internet
047310 POWER LOGICS
11900.00-1.65%-200.00Sức mua mạnh740.359K416.494B17.41695.65386.00Electronic Equipments & Parts
047560 ESTSOFT
8850.00-2.75%-250.00Mua32.771K87.202B-50.07300.00Phần mềm
049070 INTOPS
13900.000.72%100.00Mua96.162K237.360B10.501314.38763.00Electronic Equipments & Parts
049080 GIGALANE
2385.00-7.20%-185.00Mua5.253M129.509B-406.08364.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
049120 FINE DNC
2300.00-2.13%-50.00Mua86.311K60.753B-700.38285.00Electronic Equipments & Parts
049470 SGA
525.000.57%3.00Mua120.352K50.099B-44.47141.00Phần mềm
049480 OPENBASE
2600.00-1.70%-45.00Sức mua mạnh740.144K82.276B-43.58117.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
049520 UIL
5400.00-2.35%-130.00Mua58.024K116.047B12.49442.92483.00Electronic Equipments & Parts
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất