Công nghệ (Khu vực)

541
Cổ phiếu
578610.130B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.450M
Khối lượng
+1.74%
Tỷ suất Cổ tức
−1.15%
Thay đổi
+4.00%
Hiệu suất Tháng
+17.71%
Hiệu suất Năm
+27.62%
Hiệu suất YTD
           
000660 SK HYNIX
77400.00-4.44%-3600.00Bán13.626M52941.739B5.4914092.1722139.00Bán dẫn
000990 DB HITEK
17000.001.19%200.00Mua284.408K736.531B7.532257.912004.00Bán dẫn
003160 DI
3170.00-1.86%-60.00Bán62.029K90.889B-87.29115.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
004270 NAMSUNG
3410.00-3.12%-110.00Bán940.444K123.484B-150.7660.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
004710 HANSOL TECHNICS
7110.000.71%50.00Mua153.354K223.379B-431.80802.00Electronic Equipments & Parts
004770 SUNNY ELEC
3695.00-0.94%-35.00Mua1.130M122.150B-45.7380.00Electronic Equipments & Parts
004920 CITECH
484.00-1.02%-5.00Mua213.868K25.242B-108.0138.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
005870 HUNEED
7230.000.84%60.00Mua88.226K97.824B4.081773.74429.00Truyền thông & Mạng
005930 SAMSUNG ELEC
49900.00-1.19%-600.00Mua8.483M338954.196B10.774632.8798557.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
006200 KECHOLDINGS
712.00-1.66%-12.00Bán30.859K31.225B-15.3328.00Bán dẫn
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
224000.001.82%4000.00Bán290.990K14657.023B22.439986.819422.00Electronic Equipments & Parts
007660 ISUPETASYS
4420.001.61%70.00Mua1.352M175.768B-239.94841.00Bán dẫn
007810 KOR CIRC
8230.0015.75%1120.00Mua4.226M194.399B-690.09584.00Bán dẫn
008060 DAEDUCK ELEC
10800.00-0.92%-100.00Mua902.249K863.480B2.005391.351237.00Bán dẫn
008700 ANAM ELEC
2250.000.45%10.00Bán325.714K173.523B-106.96160.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
009140 KYUNGIN ELEC
20300.000.00%0.00Bán3.226K27.153B-409.9410.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
009150 SAMSUNG ELEC MECH
109500.00-0.90%-1000.00Mua578.476K7959.960B12.738599.1811774.00Bán dẫn
009310 CHARM ENGINEERING
1025.00-1.44%-15.00Sức bán mạnh163.536K52.838B-158.63263.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
009470 SAMWHAELEC
15350.00-1.92%-300.00Bán113.856K101.522B36.25423.45534.00Electronic Equipments & Parts
010170 TAIHANFIBEROPTICS
4100.000.99%40.00Mua1.750M302.341B-8.04230.00Truyền thông & Mạng
010280 SICC
1590.000.32%5.00Bán406.544K64.338B65.2624.36535.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
011070 LG INNOTEK
123000.001.23%1500.00Sức mua mạnh174.178K2910.734B24.515018.588797.00Electronic Equipments & Parts
011230 SAMWHAELEC
2650.00-1.12%-30.00Sức bán mạnh23.954K27.709B24.54108.00136.00Electronic Equipments & Parts
011690 YUYANG D&U
5760.00-2.37%-140.00Sức bán mạnh299.056K335.199B-511.71167.00Electronic Equipments & Parts
012030 DB
770.00-0.90%-7.00Bán234.020K147.094B49.7115.49387.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
012510 DOUZONE BIZON
62200.00-0.32%-200.00Bán109.635K1807.070B38.661608.691001.00Phần mềm
012600 CHUNGHO COMNET
2995.000.00%0.00Mua14.199K23.454B-818.83113.00Phần cứng Máy tính
012750 S-1
95800.00-1.34%-1300.00Sức bán mạnh54.556K3239.021B29.553241.556239.00Truyền thông & Mạng
015260 A&P
352.000.28%1.00Bán77.336K29.140B-154.88376.00Bán dẫn
016710 DAESUNG HOLDINGS
7870.001.42%110.00Sức mua mạnh2.916K126.624B7.461054.7577.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
017250 INTERM
2495.00-0.99%-25.00Bán35.982K51.261B-335.52284.00Electronic Equipments & Parts
017900 AUK
2280.000.00%0.00Mua76.902K119.389B38.7458.851008.00Electronic Equipments & Parts
018260 SAMSUNG SDS
192500.00-0.77%-1500.00Sức bán mạnh42.470K14889.911B23.228290.0013705.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
019490 HITRON
3625.00-0.68%-25.00Bán2.415K18.753B-502.87232.00Truyền thông & Mạng
020120 KIDARISTUDIO
4740.000.74%35.00Sức mua mạnh229.525K77.774B-5.1660.00Phần mềm
020150 ILJIN MATERIALS
36200.00-0.96%-350.00Sức bán mạnh247.805K1669.212B39.38919.22437.00Bán dẫn
020180 DIC
1535.000.66%10.00Sức mua mạnh2.527M58.988B33.8845.31481.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
020760 ILJIN DISPLAY
3775.002.44%90.00Mua808.243K106.650B-608.22467.00Electronic Equipments & Parts
022100 POSCO ICT
5040.00-0.79%-40.00Bán147.047K765.110B32.14156.812355.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
023770 PLAYWITH
21100.00-1.86%-400.00Mua185.188K89.751B-2421.4140.00Dịch vụ Internet
024850 PSMC
1065.008.56%84.00Mua723.028K42.610B-27.51362.00Bán dẫn
025320 SYNOPEX
2870.00-3.53%-105.00Bán1.220M201.228B-24.60141.00Bán dẫn
025560 MIRAE
169.00-1.74%-3.00Bán6.302M107.148B-21.52152.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
027580 SBK
1190.00-6.67%-85.00Mua4.587M55.293B-887.40351.00Electronic Equipments & Parts
028040 MIRAE SCI
468.00-1.68%-8.00Bán845.255K18.521B-1020.9361.00Phần cứng Máy tính
028080 HUMAX HOLDINGS
3320.001.53%50.00Bán2.195K36.248B-1457.692.00Truyền thông & Mạng
029480 BARUN TECHNOLOGY
879.00-1.90%-17.00Bán181.967K38.469B-182.92109.00Electronic Equipments & Parts
029530 SINDOH
38750.002.38%900.00Bán7.567K380.998B12.433118.41821.00Thiết bị Văn phòng
030520 HANCOM
10150.00-3.79%-400.00Bán98.167K235.485B-707.46376.00Phần mềm
030530 WONIK HOLDINGS
4360.00-0.57%-25.00Mua140.032K326.054B6.08717.10644.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
030790 TYNETWORKS
901.00-3.53%-33.00Bán5.085M91.207B-359.16Dịch vụ & Tư vấn CNTT
031330 SAMT
2225.000.23%5.00Mua772.312K220.264B8.49262.1283.00Bán dẫn
031820 COMTEC
1275.00-0.78%-10.00Bán275.402K86.511B6.02211.70454.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
031860 NSN
1300.001.56%20.00Bán157.942K30.971B-368.8335.00Bán dẫn
031980 PSK HOLDINGS
7080.00-1.67%-120.00Sức bán mạnh27.168K37.764B2.013518.57235.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
032500 KMW
69000.00-2.13%-1500.00Bán521.773K2743.050B57.201206.24857.00Truyền thông & Mạng
032540 TJ MEDIA
3235.000.15%5.00Sức mua mạnh2.145K45.069B-141.00206.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
032580 FIDELIX
1550.00-4.32%-70.00Mua10.388M37.172B44.9034.5264.00Truyền thông & Mạng
032620 UBCARE
5340.001.33%70.00Bán96.143K270.966B35.86148.90197.00Phần mềm
032680 SOFTCEN
1875.00-6.02%-120.00Mua3.019M61.598B45.6741.0691.00Electronic Equipments & Parts
032750 SAMJIN
10750.00-1.38%-150.00Bán29.726K64.500B11.05972.95145.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
032790 MGENPLUS
5170.000.39%20.00Bán111.412K88.240B-1005.7230.00Electronic Equipments & Parts
032850 BITCOMPUTER
3910.000.51%20.00Bán32.834K64.306B-4.48125.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
032960 DONGILTECH
12800.000.00%0.00Bán1.037K39.365B41.28310.05142.00Electronic Equipments & Parts
033050 JMI
1375.0015.06%180.00Mua1.954M43.779B-195.0382.00Phần cứng Máy tính
033160 MKELECTRON
8000.000.25%20.00Bán47.404K168.575B5.081573.50274.00Bán dẫn
033170 SIGNETICS
1095.00-5.19%-60.00Mua6.096M93.873B-97.54169.00Bán dẫn
033180 FEELUX
6590.006.81%420.00Mua120.468M524.168B72.6893.34139.00Electronic Equipments & Parts
033200 MOATECH
4425.00-0.11%-5.00Mua38663.415B48.4691.32119.00Electronic Equipments & Parts
033230 INSUNG
2350.00-0.84%-20.00Sức bán mạnh15.501K44.072B-18.53190.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
033240 JAHWA ELEC
9730.00-1.92%-190.00Bán72.276K163.749B39.72244.99420.00Electronic Equipments & Parts
033320 JCH SYSTEMS
4930.006.25%290.00Mua13.551M92.984B27.13181.71138.00Phần cứng Máy tính
033560 BLUECOM
3180.001.44%45.00Mua82.293K57.520B-116.43150.00Electronic Equipments & Parts
033640 NEPES
31150.001.14%350.00Mua354.899K700.467B22.671460.55588.00Bán dẫn
033790 SKYMOONS TECHNOLOGY
949.00-0.42%-4.00Bán11.826K15.959B-480.3933.00Truyền thông & Mạng
034220 LG DISPLAY
14000.00-1.06%-150.00Bán851.310K5009.420B-1284.7758947.00Electronic Equipments & Parts
034310 NICE
18950.000.80%150.00Bán31.599K717.870B12.541510.6645.00Thiết bị Văn phòng
035420 NAVER
150500.00-1.63%-2500.00Bán245.740K21889.893B51.382929.072397.00Dịch vụ Internet
035460 KISANTELECOM
2620.00-0.19%-5.00Mua84.654K37.657B-203.7498.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
035510 SHINSEGAE I&C
110000.00-3.93%-4500.00Bán14.095K180.014B6.5616777.49815.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
035600 KGINICIS
16200.00-0.61%-100.00Mua233.404K435.593B11.381423.31213.00Dịch vụ Internet
035720 KAKAO
132500.001.53%2000.00Bán332.984K10551.830B130.081038.692474.00Dịch vụ Internet
036030 KTH
6330.003.43%210.00Mua52.736K226.076B207.8430.46674.00Dịch vụ Internet
036090 WIZIT
985.00-0.20%-2.00Bán203.984K73.303B15.5563.34139.00Electronic Equipments & Parts
036170 CTGEN
2695.00-6.75%-195.00Mua1.928M84.268B3315.331.19Bán dẫn
036200 UNISEM
4780.000.95%45.00Mua340.953K140.609B10.72445.77366.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
036540 SFASEMICON
3145.003.97%120.00Mua6.376M445.228B31.46100.42946.00Bán dẫn
036570 NCSOFT
515000.00-0.19%-1000.00Bán36.742K10612.831B30.5816863.942300.00Dịch vụ Internet
036690 COMMAX
3910.000.51%20.00Mua43.877K56.108B14.77264.67193.00Truyền thông & Mạng
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1660.00-1.19%-20.00Bán37.107K58.658B-263.2014.00Bán dẫn
036800 NICEI&T
31250.00-1.42%-450.00Bán29.557K292.938B9.853173.18198.00Dịch vụ Internet
036810 FINE SEMITECH
7070.00-0.84%-60.00Mua528.050K129.175B7.74913.92305.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
036930 JEL
7260.00-0.41%-30.00Mua272.605K350.289B9.02804.55358.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
037330 INZI DISPLAY
2140.000.00%0.00Mua535.262K93.888B6.32338.37205.00Electronic Equipments & Parts
037460 SAMJI ELECT
10700.00-0.47%-50.00Bán66.045K166.230B14.36745.19153.00Truyền thông & Mạng
037950 ELCOMTEC
1575.00-0.32%-5.00Bán164.679K133.005B17.5090.0269.00Electronic Equipments & Parts
038060 LUMENS
2160.000.70%15.00Mua126.373K99.778B-569.14262.00Bán dẫn
038530 GOLD PACIFIC
1735.000.87%15.00Mua58.178K58.586B-528.3824.00Truyền thông & Mạng
038680 SNET
7990.001.01%80.00Mua747.712K118.837B15.29522.55247.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
038880 IA
547.00-1.97%-11.00Bán1.034M132.055B-0.3384.00Bán dẫn
038950 FINEDIGITAL
3735.001.49%55.00Bán16.724K38.137B44.5583.83168.00Truyền thông & Mạng
039010 HYUNDAI TEL
8250.00-0.24%-20.00Mua7.959K71.156B5.151602.59112.00Truyền thông & Mạng
039030 EO TECHNICS
97100.00-1.82%-1800.00Mua94.882K1195.951B96.111012.26629.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
039290 INFOBANK
6160.000.16%10.00Mua15.245K52.009B31.07199.29193.00Phần mềm
039310 SEJOONG
3055.00-1.29%-40.00Bán62.034K54.228B62.9148.56328.00Phần mềm
039420 KL-NET
2415.001.26%30.00Bán34.109K53.909B19.53123.63148.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
039440 STI
18100.00-1.90%-350.00Mua165.176K274.864B13.391356.45275.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
039560 DASANNETWORK
8790.000.23%20.00Bán234.627K264.266B-433.58116.00Truyền thông & Mạng
039740 KIES
3160.000.32%10.00Sức bán mạnh13.762K25.338B-1028.0799.00Phần cứng Máy tính
039980 LEENOS
1355.001.12%15.00Bán52.476K52.544B44.8030.24226.00Truyền thông & Mạng
040160 NURI TELECOM
5570.003.15%170.00Bán61.262K65.276B-18.03102.00Truyền thông & Mạng
040350 CUROCOM
1140.00-0.44%-5.00Mua292.711K124.560B-197.9936.00Phần mềm
040910 ICD
13700.00-3.52%-500.00Bán247.678K218.149B15.30895.51192.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
041020 INFRAWARE
1170.00-6.02%-75.00Sức bán mạnh280.534K43.783B-337.78306.00Phần mềm
041460 CROSSCERT
4175.00-1.53%-65.00Mua525.446K77.098B27.35152.6592.00Dịch vụ Internet
041520 E-LITECOM
5020.000.40%20.00Bán29.568K61.181B4.781051.23319.00Electronic Equipments & Parts
042000 CAFE24 CORP.
62400.00-2.04%-1300.00Sức bán mạnh52.318K588.469B24.652531.80Dịch vụ Internet
042420 NEOWIZ HOLDINGS
15100.00-2.27%-350.00Mua21.035K122.972B4.293517.224.00Dịch vụ Internet
042500 RINGNET
4610.003.13%140.00Mua316.130K70.150B9.48486.29234.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
042510 RAONSECURE
3060.00-1.29%-40.00Mua342.511K97.337B43.3470.60108.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
042600 SERONICS
3795.000.13%5.00Sức bán mạnh2.066K46.419B7.51505.021042.00Electronic Equipments & Parts
042700 HANMI SEMI
6990.001.16%80.00Mua81.920K351.182B20.33343.76533.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
043360 DGI
2680.000.37%10.00Bán20.507K23.843B-172.2680.00Phần cứng Máy tính
044380 JOOYONTECH
413.004.29%17.00Mua6.146M42.501B-60.83128.00Phần cứng Máy tính
045300 SUNGWOOTECH
4080.00-2.63%-110.00Mua10.483K36.212B6.77602.23234.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
045340 TSB
2815.000.90%25.00Bán8.878K24.091B8.79320.13107.00Phần mềm
045390 DAEATI
5870.001.03%60.00Bán1.304M417.659B50.34116.60251.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
045510 ZWNS
1410.00-0.70%-10.00Bán12.716K44.923B9.95141.64145.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
045660 ATEC
9350.000.00%0.00Mua176.173K76.013B12.99719.87148.00Phần cứng Máy tính
045970 COASIA
6250.000.00%0.00Bán31.016K157.317B-893.268.00Electronic Equipments & Parts
046110 HANIL NETWORKS
4455.000.00%0.00Bán25.882K53.256B12.99342.89156.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
046310 BG T&A
2780.001.65%45.00Mua232.450K42.832B46.4468.1854.00Truyền thông & Mạng
046390 SAMHWA NWS
1470.00-2.65%-40.00Bán270.906K58.600B-115.5233.00Truyền thông & Mạng
046890 SSC
13150.00-1.50%-200.00Sức bán mạnh647.180K754.754B12.211077.86992.00Bán dẫn
046970 WOORIRO
2385.000.63%15.00Mua184.770K58.111B-161.09147.00Electronic Equipments & Parts
047080 HBS
3415.001.79%60.00Theo dõi386.030K84.623B-261.70101.00Dịch vụ Internet
047310 POWER LOGICS
10000.001.73%170.00Mua829.311K344.210B8.041244.88386.00Electronic Equipments & Parts
047560 ESTSOFT
7440.001.92%140.00Mua514.754K70.548B68.70108.30300.00Phần mềm
049070 INTOPS
12950.006.58%800.00Mua211.261K222.740B5.832220.68763.00Electronic Equipments & Parts
049080 GIGALANE
1690.00-2.59%-45.00Mua606.378K88.341B-683.57364.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
049120 FINE DNC
1840.002.79%50.00Mua197.109K48.184B-303.86285.00Electronic Equipments & Parts
049470 SGA
766.00-2.42%-19.00Bán213.920K36.759B-122.85141.00Phần mềm
049480 OPENBASE
3120.00-1.42%-45.00Theo dõi1.140M97.083B-7.42117.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
049520 UIL
5210.000.00%0.00Mua18.849K109.332B10.31505.91483.00Electronic Equipments & Parts
049630 JAEYOUNG
1110.001.37%15.00Bán318.947K80.802B11.4896.65289.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
049950 MEERECOMPANY
36500.00-1.75%-650.00Bán21.194K265.324B27.931306.62228.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
050090 PHOENIX MATERIALS
664.00-0.90%-6.00Bán206.656K45.697B-47.1555.00Electronic Equipments & Parts
050110 CAMMSYS
2700.000.37%10.00Bán1.232M162.694B8.02376.41237.00Electronic Equipments & Parts
050890 SOLID
5960.00-1.32%-80.00Bán850.535K308.829B144.6741.20199.00Truyền thông & Mạng
050960 SOOSAN INT
6230.000.65%40.00Bán3.013K42.059B15.56400.4086.00Phần mềm
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất