Công nghệ (Khu vực)

540
Cổ phiếu
540804.983B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.606M
Khối lượng
+2.20%
Tỷ suất Cổ tức
−0.11%
Thay đổi
−3.42%
Hiệu suất Tháng
−3.02%
Hiệu suất Năm
+15.04%
Hiệu suất YTD
           
000660 SK HYNIX
76400.00-0.65%-500.00Mua2.016M52257.737B5.4214092.1722139.00Bán dẫn
000990 DB HITEK
14250.000.71%100.00Mua348.079K617.387B6.132324.332004.00Bán dẫn
003160 DI
3065.00-2.39%-75.00Bán67.984K87.878B14.81207.02115.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
004270 NAMSUNG
3855.00-3.26%-130.00Mua2.928M139.598B-119.7160.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
004710 HANSOL TECHNICS
7650.001.86%140.00Mua915.452K240.344B-788.28802.00Electronic Equipments & Parts
004770 SUNNY ELEC
3205.002.56%80.00Mua1.048M103.143B80.5341.4780.00Electronic Equipments & Parts
004870 T'WAY HOLDINGS
1320.00-5.04%-70.00Bán378.391K101.218B21.7660.6759.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
004920 CITECH
427.00-1.39%-6.00Bán127.380K22.269B-64.3638.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
005870 HUNEED
6820.00-1.59%-110.00Bán23.431K92.276B5.071345.67434.00Truyền thông & Mạng
005930 SAMSUNG ELEC
43900.000.46%200.00Bán9.528M298198.180B9.484632.8798557.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
006200 KECHOLDINGS
733.000.69%5.00Bán30.601K32.146B-14.3028.00Bán dẫn
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
252500.00-1.17%-3000.00Mua244.780K16521.868B25.289986.819422.00Electronic Equipments & Parts
007630 POLUS BIOPHARM
1225.000.00%0.00Bán244.786K48.134B-764.6332.00Truyền thông & Mạng
007660 ISUPETASYS
4015.00-4.97%-210.00Bán785.484K159.663B-188.93841.00Bán dẫn
007810 KOR CIRC
4825.000.94%45.00Bán19.770K113.970B-1158.89584.00Bán dẫn
008060 DAEDUCK ELEC
9700.00-0.21%-20.00Bán462.033K776.846B1.795419.601237.00Bán dẫn
008700 ANAM ELEC
2260.00-2.38%-55.00Bán459.367K174.294B-188.64160.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
009140 KYUNGIN ELEC
19950.00-1.72%-350.00Bán2.699K26.685B-123.1710.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
009150 SAMSUNG ELEC MECH
92200.000.44%400.00Mua566.750K6702.359B10.728599.1811774.00Bán dẫn
009310 CHARM ENGINEERING
1160.002.65%30.00Bán254.909K57.904B8.18171.91263.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
009470 SAMWHAELEC
15700.000.32%50.00Bán119.577K103.837B29.75527.73534.00Electronic Equipments & Parts
010170 TAIHANFIBEROPTICS
3355.00-1.90%-65.00Bán554.718K247.403B16.57202.51230.00Truyền thông & Mạng
010280 SICC
1620.00-1.82%-30.00Mua329.771K65.552B3.72436.02535.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
011070 LG INNOTEK
105500.000.96%1000.00Bán140.144K2496.605B17.865907.718797.00Electronic Equipments & Parts
011230 SAMWHAELEC
2650.00-3.28%-90.00Bán42.080K27.709B-359.16136.00Electronic Equipments & Parts
011690 YUYANG D&U
5240.00-2.60%-140.00Bán562.309K304.911B-532.27167.00Electronic Equipments & Parts
012030 DB
786.00-2.96%-24.00Bán732.529K150.150B-0.77387.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
012510 DOUZONE BIZON
57800.00-6.92%-4300.00Bán824.162K1679.239B35.931608.691001.00Phần mềm
012600 CHUNGHO COMNET
2340.00-3.70%-90.00Bán12.661K18.325B3.63648.24113.00Phần cứng Máy tính
012750 S-1
103500.000.49%500.00Mua36.750K3499.360B36.552831.426239.00Truyền thông & Mạng
015260 A&P
360.00-0.83%-3.00Bán131.592K29.802B-98.84376.00Bán dẫn
016710 DAESUNG HOLDINGS
7680.000.92%70.00Bán3.586K123.567B7.281054.7577.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
017250 INTERM
2190.00-1.35%-30.00Bán38.315K44.995B-338.25284.00Electronic Equipments & Parts
017900 AUK
2045.00-2.39%-50.00Bán135.427K107.084B13.87147.431008.00Electronic Equipments & Parts
018260 SAMSUNG SDS
196500.00-1.01%-2000.00Bán67.737K15199.312B23.958205.9413705.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
019490 HITRON
3680.00-1.21%-45.00Bán44318.041B-9.29232.00Truyền thông & Mạng
020120 KIDARISTUDIO
3670.00-3.29%-125.00Theo dõi109.511K60.218B116.8331.4157.00Phần mềm
020150 ILJIN MATERIALS
41050.003.40%1350.00Mua1.367M1892.850B42.69961.52437.00Bán dẫn
020180 DIC
1225.00-0.81%-10.00Bán447.302K47.075B30.1240.68316.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
020760 ILJIN DISPLAY
3650.00-3.05%-115.00Bán109.003K103.118B-298.46467.00Electronic Equipments & Parts
022100 POSCO ICT
4570.00-1.72%-80.00Bán168.264K693.760B-230.682355.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
023770 PLAYWITH
36250.0011.88%3850.00Mua715.765K154.193B-2421.4140.00Dịch vụ Internet
024850 PSMC
859.00-0.69%-6.00Mua60.325K34.368B-22.32362.00Bán dẫn
025320 SYNOPEX
2565.00-1.16%-30.00Bán1.118M178.524B-35.48141.00Bán dẫn
025560 MIRAE
204.00-3.32%-7.00Mua35.782M129.338B-24.45152.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
027580 SBK
1200.00-2.04%-25.00Bán2.236M55.757B-923.92351.00Electronic Equipments & Parts
028040 MIRAE SCI
615.00-29.95%-263.00Bán429.980K21.534B-612.5061.00Phần cứng Máy tính
028080 HUMAX HOLDINGS
3230.00-0.62%-20.00Bán3.070K35.265B-1457.692.00Truyền thông & Mạng
029480 BARUN TECHNOLOGY
875.000.46%4.00Bán218.214K38.443B-150.19109.00Electronic Equipments & Parts
029530 SINDOH
38500.00-2.53%-1000.00Bán12.588K378.540B11.233429.82821.00Thiết bị Văn phòng
030520 HANCOM
10300.00-2.37%-250.00Bán82.219K224.977B-476.73376.00Phần mềm
030530 WONIK HOLDINGS
3695.00-0.54%-20.00Bán101.456K276.323B5.02736.10644.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
030790 TYNETWORKS
1505.00-4.44%-70.00Bán730.377K152.348B-163.53Dịch vụ & Tư vấn CNTT
031330 SAMT
2000.00-3.61%-75.00Bán1.923M197.990B7.39270.6983.00Bán dẫn
031820 COMTEC
1465.001.38%20.00Bán1.085M70.102B6.84214.06409.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
031860 NSN
1165.00-5.67%-70.00Bán423.871K27.755B-368.8335.00Bán dẫn
031980 PSK HOLDINGS
7240.00-0.41%-30.00Bán18.375K39.736B1.116512.60235.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
032500 KMW
58000.00-0.17%-100.00Mua875.117K2255.939B-503.43857.00Truyền thông & Mạng
032540 TJ MEDIA
3115.00-4.45%-145.00Bán12.689K43.397B-204.93206.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
032580 FIDELIX
1330.00-3.62%-50.00Bán100.276K31.896B7.57175.7570.00Truyền thông & Mạng
032620 UBCARE
5210.00-0.95%-50.00Bán78.737K264.681B38.48135.41197.00Phần mềm
032680 SOFTCEN
1500.001.35%20.00Bán303.487K49.278B39.4438.03112.00Electronic Equipments & Parts
032750 SAMJIN
9040.006.10%520.00Sức mua mạnh361.790K54.240B16.42550.46145.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
032790 MGENPLUS
5330.00-2.02%-110.00Bán258.479K90.970B-578.0230.00Electronic Equipments & Parts
032850 BITCOMPUTER
3960.00-1.98%-80.00Bán59.110K65.129B-4.48125.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
032960 DONGILTECH
12450.00-1.58%-200.00Bán2.227K40.889B57.08218.12142.00Electronic Equipments & Parts
033050 JMI
833.007.35%57.00Bán130.586K26.522B-164.7682.00Phần cứng Máy tính
033160 MKELECTRON
7690.00-2.66%-210.00Sức bán mạnh46.434K163.382B315.5324.37274.00Bán dẫn
033170 SIGNETICS
982.00-2.77%-28.00Bán1.287M84.185B-97.54169.00Bán dẫn
033180 FEELUX
4505.002.62%115.00Bán2.653M340.293B-142.51139.00Electronic Equipments & Parts
033200 MOATECH
4110.000.00%0.00Bán1.504K58.901B45.0191.32119.00Electronic Equipments & Parts
033230 INSUNG
2295.001.55%35.00Bán41.615K43.040B-78.92190.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
033240 JAHWA ELEC
8570.00-3.05%-270.00Bán100.743K144.227B633.0613.54420.00Electronic Equipments & Parts
033320 JCH SYSTEMS
4630.00-3.04%-145.00Mua1.212M87.326B25.48181.71138.00Phần cứng Máy tính
033560 BLUECOM
2845.00-5.95%-180.00Sức bán mạnh173.039K51.460B-116.43150.00Electronic Equipments & Parts
033640 NEPES
27400.00-1.79%-500.00Bán564.926K616.141B19.941460.55588.00Bán dẫn
033790 SKYMOONS TECHNOLOGY
910.00-9.00%-90.00Bán21.543K15.304B-480.3933.00Truyền thông & Mạng
034220 LG DISPLAY
12650.00-1.56%-200.00Bán1.347M4526.369B-1284.7758947.00Electronic Equipments & Parts
034310 NICE
20350.00-1.93%-400.00Bán90.026K770.905B12.311653.4245.00Thiết bị Văn phòng
034730 SK
193000.00-2.28%-4500.00Sức bán mạnh221.878K13650.300B7.5925430.344120.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
035420 NAVER
139500.000.36%500.00Mua351.686K20289.967B47.632929.072397.00Dịch vụ Internet
035460 KISANTELECOM
2150.002.87%60.00Bán79.366K30.902B-361.8998.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
035510 SHINSEGAE I&C
116000.00-1.28%-1500.00Sức bán mạnh2.294K189.833B7.3315826.89756.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
035600 KGINICIS
13350.000.00%0.00Mua148.286K368.707B10.201309.31213.00Dịch vụ Internet
035720 KAKAO
129500.00-0.77%-1000.00Mua300.046K10274.804B127.131038.692474.00Dịch vụ Internet
036030 KTH
5510.00-4.01%-230.00Mua261.217K196.790B-20.77674.00Dịch vụ Internet
036090 WIZIT
904.00-2.48%-23.00Bán320.006K65.361B14.2763.34139.00Electronic Equipments & Parts
036170 CTGEN
1855.00-1.85%-35.00Bán72.855K58.003B-239.41Bán dẫn
036200 UNISEM
3955.00-0.38%-15.00Bán155.398K116.340B6.49609.72366.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
036540 SFASEMICON
2665.000.00%0.00Mua4.851M377.276B28.3694.42946.00Bán dẫn
036570 NCSOFT
518000.00-0.96%-5000.00Mua107.523K10670.768B30.7516863.942300.00Dịch vụ Internet
036690 COMMAX
3555.00-0.56%-20.00Bán10.909K51.013B13.43264.67193.00Truyền thông & Mạng
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1400.000.00%0.00Bán35.331K50.013B-263.2014.00Bán dẫn
036800 NICEI&T
39650.008.78%3200.00Sức mua mạnh332.102K371.680B13.322976.47198.00Dịch vụ Internet
036810 FINE SEMITECH
6900.00-5.87%-430.00Bán455.089K125.428B6.591054.40305.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
036930 JEL
7460.000.13%10.00Mua1.763M359.939B8.69858.87358.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
037330 INZI DISPLAY
2140.00-2.28%-50.00Bán784.478K76.164B6.20345.07205.00Electronic Equipments & Parts
037460 SAMJI ELECT
10300.00-0.96%-100.00Bán169.984K160.016B13.82745.19153.00Truyền thông & Mạng
037950 ELCOMTEC
1610.000.62%10.00Mua5.619M135.894B22.0573.0269.00Electronic Equipments & Parts
038060 LUMENS
1745.00-2.79%-50.00Bán98.791K80.608B-707.53262.00Bán dẫn
038530 GOLD PACIFIC
1640.00-1.50%-25.00Bán42.086K55.379B-467.1224.00Truyền thông & Mạng
038680 SNET
7840.00-0.25%-20.00Bán367.275K116.606B15.00522.55247.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
038880 IA
550.00-3.17%-18.00Bán1.431M132.780B-0.1584.00Bán dẫn
038950 FINEDIGITAL
3750.00-2.85%-110.00Bán4.670K38.290B44.7383.83168.00Truyền thông & Mạng
039010 HYUNDAI TEL
8040.000.75%60.00Sức bán mạnh22.278K69.345B4.141943.65112.00Truyền thông & Mạng
039030 EO TECHNICS
72000.00-1.77%-1300.00Mua49.162K886.802B43.551655.11629.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
039290 INFOBANK
5620.00-4.10%-240.00Bán26.694K47.322B16.53340.93193.00Phần mềm
039310 SEJOONG
2720.00-3.89%-110.00Bán78.314K48.282B74.6636.43328.00Phần mềm
039420 KL-NET
2365.00-0.63%-15.00Bán131.931K54.003B20.67114.44148.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
039440 STI
14150.001.07%150.00Mua197.188K214.880B10.471356.45275.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
039560 DASANNETWORK
6910.00-5.47%-400.00Bán846.597K207.745B-673.36116.00Truyền thông & Mạng
039740 KIES
3025.000.17%5.00Sức bán mạnh11.064K24.256B-1028.0799.00Phần cứng Máy tính
039980 LEENOS
1285.00-1.53%-20.00Bán100.039K49.781B35.8235.87226.00Truyền thông & Mạng
040160 NURI TELECOM
5280.00-1.86%-100.00Bán16.039K61.878B11.78539.32102.00Truyền thông & Mạng
040350 CUROCOM
1080.000.93%10.00Bán253.433K118.004B-223.4936.00Phần mềm
040910 ICD
12250.008.89%1000.00Sức mua mạnh1.367M198.550B9.881300.06192.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
041020 INFRAWARE
1165.00-2.51%-30.00Bán78.273K43.596B-293.56306.00Phần mềm
041460 CROSSCERT
3200.00-2.59%-85.00Bán36.622K59.093B20.96152.6592.00Dịch vụ Internet
041520 E-LITECOM
4480.00-4.38%-205.00Bán68.494K54.600B4.66961.63319.00Electronic Equipments & Parts
041590 ENERZENT
873.00-2.13%-19.00Bán759.287K38.390B-554.4961.00Electronic Equipments & Parts
042000 CAFE24 CORP.
68200.00-7.21%-5300.00Mua172.685K643.167B26.942531.80Dịch vụ Internet
042420 NEOWIZ HOLDINGS
13400.00-0.37%-50.00Bán12.728K109.127B5.202579.224.00Dịch vụ Internet
042500 RINGNET
4175.00-0.48%-20.00Mua67.450K63.530B12.46334.94234.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
042510 RAONSECURE
2640.00-2.76%-75.00Bán327.681K83.977B29.5589.33108.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
042600 SERONICS
3750.00-0.92%-35.00Bán8.899K45.868B7.43505.021042.00Electronic Equipments & Parts
042700 HANMI SEMI
5900.00-2.64%-160.00Bán92.872K296.667B7.54782.90533.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
043360 DGI
2605.00-1.33%-35.00Bán60.123K23.176B-83.4280.00Phần cứng Máy tính
043710 SEOULEAGUER
1780.00-6.32%-120.00Bán101.849K52.536B-142.5735.00Electronic Equipments & Parts
044380 JOOYONTECH
368.00-3.16%-12.00Bán421.291K37.870B-56.60128.00Phần cứng Máy tính
045300 SUNGWOOTECH
3550.00-1.25%-45.00Sức bán mạnh15.096K31.485B5.01708.06234.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
045340 TSB
2700.00-3.74%-105.00Bán43.884K23.107B8.43320.13107.00Phần mềm
045390 DAEATI
4765.000.11%5.00Bán807.206K339.037B53.2389.52251.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
045510 ZWNS
1485.004.58%65.00Bán11.738K47.831B11.76126.30145.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
045660 ATEC
8830.00-6.56%-620.00Bán373.686K71.786B12.27719.87148.00Phần cứng Máy tính
045970 COASIA
9220.008.34%710.00Mua531.377K180.840B-970.398.00Electronic Equipments & Parts
046110 HANIL NETWORKS
4235.00-3.09%-135.00Bán18.056K50.626B12.35342.89156.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
046310 BG T&A
2520.00-1.18%-30.00Bán128.270K38.826B14.85189.5954.00Truyền thông & Mạng
046390 SAMHWA NWS
1330.00-3.62%-50.00Bán237.503K53.019B-84.8533.00Truyền thông & Mạng
046890 SSC
13950.00-0.36%-50.00Bán252.002K800.671B12.951077.86992.00Bán dẫn
046970 WOORIRO
2235.00-3.25%-75.00Bán200.463K54.456B-179.77147.00Electronic Equipments & Parts
047080 HBS
3075.00-0.32%-10.00Bán48.376K76.198B-278.94101.00Dịch vụ Internet
047310 POWER LOGICS
9320.00-3.02%-290.00Bán692.326K320.804B10.00932.82386.00Electronic Equipments & Parts
047560 ESTSOFT
6450.00-3.73%-250.00Bán33.349K61.160B59.56108.30300.00Phần mềm
049070 INTOPS
15200.002.70%400.00Mua95.153K261.440B8.711745.02763.00Electronic Equipments & Parts
049080 GIGALANE
1425.00-2.06%-30.00Bán315.202K73.628B-551.70364.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
049120 FINE DNC
1610.00-2.42%-40.00Bán164.081K42.161B-56.71285.00Electronic Equipments & Parts
049470 SGA
734.00-2.26%-17.00Sức bán mạnh34.747K35.223B-122.85141.00Phần mềm
049480 OPENBASE
2500.00-1.57%-40.00Sức bán mạnh498.542K77.791B-90.58117.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
049520 UIL
4825.00-0.52%-25.00Bán7.939K101.252B10.92442.26483.00Electronic Equipments & Parts
049630 JAEYOUNG
1200.00-5.88%-75.00Mua1.129M87.354B12.4296.65289.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất