Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

22
Cổ phiếu
19465.332B
Giá trị vốn hóa thị trường
872.646K
Khối lượng
−1.46%
Thay đổi
+7.74%
Hiệu suất Tháng
−8.66%
Hiệu suất Năm
−9.82%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Sản xuất Năng lượng Thay thế849.202B KRW+2.32%615.693K4
Công ty Điện lực12.86T KRW0.19%+0.12%269.527K3
Phân phối Gas5.756T KRW2.33%+0.13%26.483K15