Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Saudi

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
2020 SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.
153.000.79%1.20Mua464.855K72.833B4.16Công nghiệp Chế biến
2310 SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
38.653.20%1.20Mua4.901M28.343B17.392.15Công nghiệp Chế biến
4090 TAIBA INVESTMENTS CO.
34.651.61%0.55Sức mua mạnh2.854M5.560B-0.29430.00Khách hàng Lâu năm
8190 UNITED COOPERATIVE ASSURANCE CO.
31.952.57%0.80Sức mua mạnh482.278K1.278BTài chính
9501 DEVELOPMENT WORKS FOOD CO.
224.80-2.26%-5.20Mua110.554K674.400M0.23Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm