Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1320 SAUDI STEEL PIPE COMPANY 22.416.31%1.33Mức giá cao2.726M1.069B-1.21442.00Vật liệu cơ bản
4008 SAUDI COMPANY FOR HARDWARE 131.01-1.64%-2.19Mức giá cao135.043K3.197B23.635.642272.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4003 UNITED ELECTRONICS COMPANY 72.723.69%2.59Mua1.023M2.957B18.773.752166.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1214 AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER 11.351.70%0.19Mua2.713M701.820M-1.83Công nghiệp
2200 ARABIAN PIPES COMPANY 13.640.29%0.04Mua3.968M544.000M78.840.17Vật liệu cơ bản
8050 SALAMA COOPERATIVE INSURANCE CO 26.88-1.07%-0.29Bán1.280M677.500M10.032.70Tài chính
7010 SAUDI TELECOM 81.814.00%3.15Mua724.186K157.000B15.435.09Dịch vụ Viễn thông
8030 THE MEDITERRANEAN & GULF INSURANCE & REINSURANCE CO 25.941.77%0.45Mua390.811K1.020B-10.51Tài chính
4170 TOURISM ENTERPRISE CO. 34.461.86%0.63Mua303.856K342.055M-0.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1303 ELECTRICAL INDUSTRIES COMPANY 23.023.93%0.87Mua2.282M995.400M18.881.17Công nghiệp
4260 UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY LTD. 34.703.64%1.22Mua279.000K2.384B15.952.10Công nghiệp
4300 DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY 11.894.02%0.46Mua54.645M12.355B22.330.51370.00Tài chính
2130 SAUDI INDUSTRIAL DEVELOPMENT 9.512.04%0.19Mua1.626M372.800M-0.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2270 SAUDI DAIRY & FOODSTUFF CO. 112.92-1.07%-1.22Mức giá thấp109.527K3.718B13.098.74Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2330 ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY 49.543.02%1.45Mức giá cao520.963K9.485B15.033.21Vật liệu cơ bản
4210 SAUDI RESEARCH AND MARKETING GROUP 77.43-0.36%-0.28Mua315.571K6.208B65.681.18Công nghiệp
1090 SAMBA FINANCIAL GROUP 26.862.60%0.68Mua2.052M52.300B10.422.513530.00Tài chính
2370 MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLE COMPANY 8.660.81%0.07Mức giá cao2.825M517.200M59.020.15877.00Công nghiệp
8280 AL ALAMIYA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 23.732.73%0.63Mua216.518K924.000M20.771.11Tài chính
1140 BANK ALBILAD 23.410.09%0.02Mua780.879K14.040B14.811.583850.00Tài chính
4005 NATIONAL MEDICAL CARE COMPANY 59.58-1.28%-0.77Mua443.848K2.700B29.122.07Chăm sóc sức khỏe
8010 THE COMPANY FOR COOPETATIVE INSURANCE 72.012.78%1.95Theo dõi736.182K8.775B-1.17Tài chính
4001 ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS COMPANY 158.99-1.21%-1.95Mua125.843K7.263B21.557.495097.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2010 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 112.762.29%2.52Mua5.635M330.600B17.946.1440000.00Vật liệu cơ bản
4006 SAUDI MARKETING COMPANY 23.901.62%0.38Mua1.106M1.062B16.221.462865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4240 FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR COMPANY 27.49-1.68%-0.47Mức giá thấp821.265K5.880B16.011.756850.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8020 MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO. 15.17-1.24%-0.19Bán1.583M768.000M13.751.12Tài chính
1211 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY 53.442.61%1.36Mức giá cao1.051M61.111B85.490.614366.00Vật liệu cơ bản
4009 MIDDLE EAST HEALTH CARE CO. 58.742.07%1.19Mua377.691K5.320B17.173.374322.00Chăm sóc sức khỏe
1050 BANQUE SAUDI FRANSI 29.042.25%0.64Bán1.525M34.232B9.652.943072.00Tài chính
2210 NAMA CHEMICALS CO. 17.89-1.38%-0.25Mua384.409K427.594M-32.16Vật liệu cơ bản
2300 SAUDI PAPER MANUFACTURING CO. 8.55-1.16%-0.10Mức giá cao837.921K388.800M-1.07Vật liệu cơ bản
7030 MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY SAUDI ARABIA 7.410.14%0.01Mua7.203M4.320B374.300.02453.00Dịch vụ Viễn thông
4190 JARIR MARKETING CO. 190.970.67%1.28Mức giá cao81.922K17.154B20.649.232161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4010 DUR HOSPITALITY COMPANY 20.470.64%0.13Mua206.203K2.034B22.440.91Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4140 SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO. 268.45-0.13%-0.34Mua79.842K290.520M-20.20Công nghiệp
4040 SAUDI PUBLIC TRANSPORT CO. 17.08-1.04%-0.18Mua654.243K2.150B19.520.885178.00Công nghiệp
1060 THE SAUDI BRITISH BANK 31.201.99%0.61Mức giá cao343.832K46.125B11.662.643263.00Tài chính
2002 NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY 25.10-0.32%-0.08Mua847.314K12.048B13.561.85Vật liệu cơ bản
3030 SAUDI CEMENT COMPANY 59.532.27%1.32Mua238.491K8.905B19.642.96Vật liệu cơ bản
6090 JAZAN ENERGY AND DEVELOPMENT CO. 16.78-0.59%-0.10Bán566.355K844.000M261.750.06317.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6010 NATIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO. 37.541.00%0.37Mức giá cao274.124K3.142B58.400.64Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7040 ETIHAD ATHEEB TELECOMMUNICATION COMPANY 6.21-1.90%-0.12Mức giá thấp1.595M398.790M-0.58902.00Dịch vụ Viễn thông
3060 YANBOU CEMENT CO. 32.982.20%0.71Mua190.783K5.079B15.932.02Vật liệu cơ bản
4007 AL HAMMADI COMPANY FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT 36.921.82%0.66Mua619.029K4.344B40.240.90Chăm sóc sức khỏe
1820 ABDULMOHSEN ALHOKAIR GROUP FOR TOURISM AND DEVELOPMENT CO 21.501.80%0.38Bán2.238M1.165B134.090.16Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8250 AXA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 27.071.31%0.35Mua387.390K1.208B20.071.34Tài chính
8040 ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 33.970.59%0.20Mua75.252K682.000M19.531.75462.00Tài chính
4110 BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO. 59.331.06%0.62Bán126.356K1.409B26.802.19Công nghiệp
3050 SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO. 50.55-0.41%-0.21Mua93.378K7.070B19.102.64Vật liệu cơ bản
8060 WALAA COOPERATIVE INSURANCE CO. 33.26-0.12%-0.04Bán779.944K1.334B9.253.61Tài chính
2240 ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT CO. 25.56-0.35%-0.09Bán132.900K1.539B20.591.25Công nghiệp
8011 METLIFE AIG ANB COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 12.28-1.44%-0.18Bán171.877K435.400M-1.65Tài chính
2350 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY 13.481.20%0.16Mua11.868M19.980B29.900.45841.00Vật liệu cơ bản
2001 METHANOL CHEMICALS COMPANY 10.451.16%0.12Mua2.159M1.254B-0.42488.00Vật liệu cơ bản
4250 JABAL OMAR DEVELOPMENT COMPANY 49.61-0.42%-0.21Bán677.419K46.331B344.050.14Tài chính
2170 ALUJAIN CORPORATION 23.090.17%0.04Mua507.134K1.592B14.061.64Vật liệu cơ bản
2250 SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP 23.120.22%0.05Mức giá cao719.221K10.431B10.392.23Vật liệu cơ bản
8100 SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 19.010.16%0.03Bán215.976K475.000M9.152.08207.00Tài chính
2320 AL-BABTAIN POWER & TELECOMMUNICATION CO. 27.081.65%0.44Mức giá cao447.069K1.134B7.463.571500.00Công nghiệp
4150 ARRIYADH DEVELOPMENT CO. 19.931.53%0.30Mua833.711K2.619B12.461.58122.00Tài chính
2340 AL-ABDULLATIF INDUSTRIAL INVESTMENT CO. 13.20-0.45%-0.06Mua510.223K1.074B30.500.43Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4320 ALANDALUS PROPERTY CO. 24.440.83%0.20Mức giá cao1.413M1.701BTài chính
8160 ARABIA INSURANCE COOPERATIVE COMPANY 16.18-0.25%-0.04Bán92.072K430.890M27.230.60Tài chính
4004 DALLAH HEALTHCARE CO. 103.86-0.37%-0.39Mức giá thấp38.410K6.148B20.845.00Chăm sóc sức khỏe
8150 ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP 16.44-0.12%-0.02Bán56.025K
4002 MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY 175.90-0.51%-0.90Mua31.830K8.840B26.256.732389.00Chăm sóc sức khỏe
2050 SAVOLA GROUP 42.180.69%0.29Mức giá cao987.483K22.374B22.151.8916267.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1202 MIDDLE EAST PAPER COMPANY 24.17-0.78%-0.19Bán126.514K1.219B17.891.36497.00Vật liệu cơ bản
2040 SAUDI CERAMIC CO. 24.680.73%0.18Bán69.474K1.226B-0.76Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1120 AL RAJHI BANK 76.040.77%0.58Mức giá cao7.081M122.688B13.455.6113077.00Tài chính
1080 ARAB NATIONAL BANK 29.311.31%0.38Mức giá cao683.421K28.900B9.553.034170.00Tài chính
4070 TIHAMAH ADVERTISING & PUBLIC RELATIONS CO. 43.76-0.68%-0.30Bán154.414K330.375M-0.81Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3003 CITY CEMENT CO. 11.320.18%0.02Mức giá cao1.138M2.134B22.870.49421.00Vật liệu cơ bản
5110 SAUDI ELECTRICITY COMPANY 20.290.74%0.15Mức giá thấp2.709M84.165B8.352.4228414.00Công ty dịch vụ công cộng
8240 CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE CO. 23.270.34%0.08Bán112.158K463.200M12.061.92Tài chính
8070 ARABIAN SHIELD COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 45.75-1.06%-0.49Bán78.271K928.000M8.585.41Tài chính
8310 AMANA COOPERATIVE INSURANCE 19.80-1.05%-0.21Bán121.002K281.120M244.430.08Tài chính
4200 ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES CO. 26.550.04%0.01Mua302.658K1.330B20.971.27Năng lượng
6002 HERFY FOOD SERVICES CO. 47.45-1.08%-0.52Bán207.949K3.105B15.523.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4160 NATIONAL AGRICULTURE MARKETING CO. 31.06-0.45%-0.14Theo dõi371.748K312.000M211.830.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2020 SAUDI ARABIA FERTILIZERS CO. 70.710.40%0.28Mua258.598K29.375B33.432.11990.00Vật liệu cơ bản
1201 TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES 9.370.21%0.02Mua393.052K887.300M-2.41498.00Vật liệu cơ bản
2030 SAUDI ARABIA REFINERIES CO. 36.74-0.33%-0.12Mua322.589K552.750M75.540.49Năng lượng
2190 SAUDI INDUSTRIAL SERVICES CO. 13.42-0.45%-0.06Mua272.125K1.100B14.910.90Công nghiệp
2310 SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO. 20.990.62%0.13Mua1.087M7.649B17.491.19818.00Vật liệu cơ bản
2150 THE NATIONAL CO. FOR GLASS INDUSTRIAL 20.86-0.19%-0.04Mức giá cao120.368K688.268M9.752.15Vật liệu cơ bản
2100 WAFRAH FOR INDUSTRY & DEVELOPMENT 19.44-1.07%-0.21Bán239.538K392.800M-1.27Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2070 SAUDI PHARMACEUTICAL INDUST. & MED. APPLIANCES CORP. 30.570.66%0.20Mua187.697K3.648B9.933.06Chăm sóc sức khỏe
6001 HALWANI BROS 55.790.94%0.52Mua17.419K1.580B22.142.502302.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8210 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE 93.020.62%0.57Mua151.918K7.400B14.746.28Tài chính
3010 ARABIAN CEMENT CO. LTD. 35.610.48%0.17Mua176.460K3.550B13.492.63Vật liệu cơ bản
2290 YANBOU NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY 70.370.96%0.67Mua482.006K39.094B16.454.221105.00Vật liệu cơ bản
4220 EMAAR THE ECONOMIC CITY 14.040.65%0.09Mua1.304M11.866B24.720.56Tài chính
1330 ABDULLAH A. M. AL-KHODARI SONS COMPANY 8.54-0.93%-0.08Bán741.521K481.392M-1.7314811.00Công nghiệp
8300 WATANIYA INSURANCE COMPANY 27.45-0.72%-0.20Bán50.739K553.000M12.372.24Tài chính
4061 ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP 12.82-0.31%-0.04Bán206.164K252.056M-1.18Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2230 SAUDI CHEMICAL CO. 32.60-0.06%-0.02Mua173.298K2.065B16.012.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8270 BURUJ COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 34.26-0.72%-0.25Bán41.241K862.500M8.823.91Tài chính
4290 ALKHALEEJ TRAINING AND EDUCATION COMPANY 20.50-0.49%-0.10Mua67.385K824.000M14.621.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1020 BANK ALJAZIRA 12.000.25%0.03Bán3.956M6.230B7.261.653031.00Tài chính
8230 AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE 68.840.09%0.06Bán198.554K2.756B15.074.57Tài chính
2060 NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO. 19.160.95%0.18Mức giá cao3.902M12.709B17.751.07962.00Vật liệu cơ bản
8290 SOLIDARITY SAUDI TAKAFUL CO. 22.65-0.13%-0.03Bán197.447K567.500M14.101.61Tài chính
1210 BASIC CHEMICAL INDUSTRIES CO. 22.15-0.89%-0.20Mua66.288K614.350M14.681.52376.00Vật liệu cơ bản
2280 ALMARAI COMPANY 54.430.83%0.45Mua842.171K53.900B25.722.1337967.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3004 NORTHERN REGION CEMENT COMPANY 10.84-0.82%-0.09Mức giá cao439.102K1.969B36.360.30Vật liệu cơ bản
2180 FILING & PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO. 32.570.22%0.07Mua70.554K373.750M72.500.45128.00Vật liệu cơ bản
4031 SAUDI GROUND SERVICES CO. 37.960.61%0.23Mua505.315K7.106B13.122.88Công nghiệp
2260 SAHARA PETROCHEMICAL CO. 17.34-0.46%-0.08Mua3.717M7.626B17.161.01Vật liệu cơ bản
1810 AL-TAYYAR TRAVEL GROUP HOLDING CO 28.96-0.45%-0.13Mua528.703K6.090B12.262.37Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1150 ALINMA BANK 20.350.79%0.16Mức giá cao20.561M30.300B14.961.352258.00Tài chính
8170 TRADE UNION COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 21.430.23%0.05Bán85.566K588.500M8.502.52141.00Tài chính
1030 THE SAUDI INVESTMENT BANK 15.690.45%0.07Mức giá cao227.227K11.715B8.301.881625.00Tài chính
2380 RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL CO. 24.900.61%0.15Mua1.972M21.707B15.251.622944.00Năng lượng
8140 AL-AHLIA INSURANCE COMPANY 11.96-0.33%-0.04Bán118.683K192.000M18.440.65Tài chính
1301 UNITED WIRE FACTORIES COMPANY 15.93-0.44%-0.07Mua419.724K701.122M26.180.61471.00Vật liệu cơ bản
6050 SAUDI FISHERIS CO. 29.98-0.50%-0.15Mua94.073K602.000M-2.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1212 ASTRA INDUSTRIAL GROUP COMPANY 16.13-0.12%-0.02Mua222.066K1.293B-0.52Chăm sóc sức khỏe
1010 RIYAD BANK 14.140.86%0.12Mức giá cao1.615M42.120B10.671.326332.00Tài chính
8080 SABB TAKAFUL 22.22-0.89%-0.20Bán93.270K762.280M-0.16Tài chính
1213 ALSORAYAI GROUP 12.230.41%0.05Mua142.434K274.050M-5.47Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8012 ALJAZIRA TAKAFUL TAAWUNI COMPANY 24.36-0.85%-0.21Bán177.497K859.600M27.670.89Tài chính
4090 TAIBA INVESTMENT & REAL ESTATE CO. 30.90-0.19%-0.06Bán181.840K4.635B20.781.49Tài chính
4080 ASSER TRADING TOURISM & MANUFACTURING CO. 11.49-0.52%-0.06Bán556.689K1.459B-0.53Công nghiệp
2360 SAUDI VITRIFIED CLAY PIPES CO. 52.500.34%0.18Bán28.138K783.000M24.032.17765.00Vật liệu cơ bản
3002 NAJRAN CEMENT COMPANY 9.400.21%0.02Bán1.125M1.596B-0.13897.00Vật liệu cơ bản
1040 ALAWWAL BANK 12.59-0.40%-0.05Mua364.678K14.448B10.821.172478.00Tài chính
1180 NATIONAL COMMERCIAL BANK 63.63-0.02%-0.01Mức giá cao835.422K127.600B12.994.91Tài chính
1302 BAWAN COMPANY 17.280.17%0.03Mua322.282K1.036B14.581.18Vật liệu cơ bản
4100 MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO. 76.420.09%0.07Bán84.170K12.592B42.411.811076.00Tài chính
4011 LAZURDE COMPANY FOR JEWELRY 17.810.06%0.01Mua138.708K765.400M24.260.73Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8260 GULF GENERAL COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 16.75-0.59%-0.10Bán100.401K337.200M14.601.15Tài chính
2160 SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO. 7.89-0.13%-0.01Mua1.429M913.605M-2.673132.00Công nghiệp
3020 YAMAMA CEMENT COMPANY 16.040.12%0.02Bán554.962K3.236B29.660.54Vật liệu cơ bản
2140 AL AHSA DEVELOPMENT CO. 11.460.09%0.01Mua411.246K562.520M-0.26Công nghiệp
8120 GULF UNION COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 17.910.45%0.08Bán21.686K267.300M9.731.83Tài chính
4180 FITAIHI HOLDING GROUP 12.08-0.58%-0.07Mua184.818K667.700M50.190.24Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2080 NATIONAL GAZ & INDUSTRIALIZATION CO. 30.45-0.13%-0.04Bán94.677K2.284B12.402.461984.00Năng lượng
6040 TABUK AGRICULTURE DEVELOPMENT CO. 12.22-0.41%-0.05Bán413.678K552.600M-1.001111.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6070 AL-JOUF AGRICULTURE DEVELOPMENT CO. 30.81-0.55%-0.17Mua109.221K930.000M23.721.31Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2120 SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO. 13.620.37%0.05Mua245.603K679.000M22.200.61Công nghiệp
4310 KNOWLEDGE ECONOMIC CITY 12.490.00%0.00Bán903.453K4.234B-0.02Tài chính
6020 AL GASSIM INVESTMENT HOLDING CO . 12.850.16%0.02Mua601.176K385.200M15.020.8675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3091 AL JOUF CEMENT COMPANY 10.310.39%0.04Mua543.174K1.470B35.760.29Vật liệu cơ bản
4280 KINGDOM HOLDING COMPANY 9.070.22%0.02Bán258.318K33.539B52.970.1742.00Tài chính
8311 SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY 16.11-0.37%-0.06Bán53.572K324.000M-0.70Tài chính
3007 ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO. 47.64-0.19%-0.09Bán59.298K715.500MVật liệu cơ bản
4270 SAUDI PRINTING & PACKAGING CO 19.480.00%0.00Bán256.363K1.170B-1.01Công nghiệp
3090 TABOUK CEMENT CO. 14.560.41%0.06Mua204.159K1.305B289.190.05Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng biểu đồ Điều khoản sử dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widgets Thư viện biểu đồ chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Hỏi đáp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Tính phí Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã xuất bản Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất