Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
4140 SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO.
120.60-10.00%-13.40Mua29.930K868.320M-13.5915.00Công nghiệp
2100 WAFRAH FOR INDUSTRY & DEVELOPMENT
16.425.26%0.82Sức mua mạnh2.181M312.000M-2.31Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1213 ALSORAYAI GROUP
14.385.58%0.76Mua7.820M306.450M-1.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9401 FALCOM PETROCHEMICAL ETF
31.30-8.21%-2.80Sức bán mạnh1.094K
4291 NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION
20.000.00%0.009.123M
8110 SAUDI INDIAN COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURANCE
9.50-5.75%-0.58Sức bán mạnh915.571K95.000M-9.0881.00Tài chính
4170 TOURISM ENTERPRISE CO.
31.00-2.82%-0.90Mua1.112M323.785M-0.32Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1214 AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER
8.961.13%0.10Mua1.401M558.180M-2.98Công nghiệp
8310 AMANA COOPERATIVE INSURANCE
17.80-5.82%-1.10Mua475.773K264.600M-0.01Tài chính
3010 ARABIAN CEMENT CO. LTD.
23.60-5.60%-1.40Mua285.754K2.500B45.910.54Vật liệu cơ bản
6050 SAUDI FISHERIS CO.
25.50-3.77%-1.00Mua1.002M530.000M-1.79Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8150 ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP
17.180.70%0.12Mua115.310K
4006 SAUDI MARKETING COMPANY
17.02-0.47%-0.08Mua321.679K769.500M61.290.282865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4010 DUR HOSPITALITY COMPANY
20.20-5.16%-1.10Bán102.758K2.130B32.950.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6020 AL GASSIM INVESTMENT HOLDING CO .
10.50-1.87%-0.20Mua626.325K321.000M92.410.1268.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8100 SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
11.480.88%0.10Mua1.246M341.400M44.260.26207.00Tài chính
1060 THE SAUDI BRITISH BANK
31.00-4.02%-1.30Sức bán mạnh292.196K48.450B10.942.953177.00Tài chính
4270 SAUDI PRINTING & PACKAGING CO
16.18-2.76%-0.46Mua552.976K998.400M-1.16Công nghiệp
3040 THE QASSIM CEMENT CO.
34.75-4.92%-1.80Bán136.232K3.289B22.161.65Vật liệu cơ bản
8311 SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
26.50-3.64%-1.00Sức mua mạnh405.353K275.000M-8.44Tài chính
1320 SAUDI STEEL PIPE COMPANY
18.20-4.61%-0.88Sức bán mạnh131.814K965.476M-1.00442.00Vật liệu cơ bản
9508 AL KATHIRI HOLDING CO.
38.00-5.00%-2.00Mua891150.696M16.392.44Công nghiệp
8120 GULF UNION COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
13.30-5.00%-0.70Bán268.054K210.000M21.410.65Tài chính
4345 SWICORP WABEL REIT FUND
8.60-4.02%-0.36Bán12.392K
4331 ALJAZIRA MAWTEN REIT FUND
16.00-2.56%-0.42Mua847.981K
3080 EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
19.50-4.88%-1.00Bán187.638K1.763B33.940.60282.00Vật liệu cơ bản
2300 SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.
11.82-3.43%-0.42Bán811.618K299.880M-3.59Vật liệu cơ bản
2180 FILING & PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.
32.60-3.26%-1.10Sức bán mạnh59.296K387.550M105.040.32128.00Vật liệu cơ bản
4080 ASSER TRADING TOURISM & MANUFACTURING CO.
9.15-0.97%-0.09Bán1.904M1.168B-2.73Công nghiệp
3060 YANBOU CEMENT CO.
23.70-4.36%-1.08Mua151.359K3.903B24.731.00Vật liệu cơ bản
8070 ARABIAN SHIELD COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
17.24-4.65%-0.84Bán282.933K542.400M8.172.21Tài chính
2040 SAUDI CERAMIC CO.
20.00-3.85%-0.80Mua192.047K1.248B-3.33Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1830 LEEJAM SPORTS CO
54.00-1.28%-0.70Mua341.533K2.865B17.463.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8270 BURUJ COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
24.50-3.73%-0.95Mua139.049K636.250M7.723.30Tài chính
8060 WALAA COOPERATIVE INSURANCE CO.
20.94-3.94%-0.86Bán375.623K959.200M6.843.19Tài chính
4300 DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY
8.39-3.78%-0.33Bán18.921M9.418B11.820.74370.00Tài chính
4346 MEFIC REIT FUND
8.12-4.47%-0.38100.849K
9500 ABDULLAH SAAD MOHAMMED ABO MOATI FOR BOOKSTORES CO.
9.44-2.18%-0.21Bán17.971K154.400M8.471.14219.00Công nghiệp
4002 MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY
71.80-4.39%-3.30Bán147.256K7.510B20.123.732389.00Chăm sóc sức khỏe
8030 THE MEDITERRANEAN & GULF INSURANCE & REINSURANCE CO
15.00-3.97%-0.62Mua1.404M1.250B-0.97Tài chính
3020 YAMAMA CEMENT COMPANY
13.76-4.31%-0.62Bán324.214K2.912B-0.21Vật liệu cơ bản
4150 ARRIYADH DEVELOPMENT CO.
17.34-1.48%-0.26Mua623.139K2.347B11.401.54122.00Tài chính
8280 AL ALAMIYA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
33.40-4.30%-1.50Bán59.673K1.396B38.130.92Tài chính
3001 HAIL CEMENT COMPANY
8.00-3.38%-0.28Mua321.292K810.612M-0.29Vật liệu cơ bản
4200 ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES CO.
34.70-3.61%-1.30Mua463.427K1.800B24.341.48Năng lượng
4005 NATIONAL MEDICAL CARE COMPANY
42.00-4.11%-1.80Sức bán mạnh64.423K1.964B24.381.80Chăm sóc sức khỏe
8050 SALAMA COOPERATIVE INSURANCE CO
14.52-4.10%-0.62Sức bán mạnh401.839K378.500M7.352.06Tài chính
3030 SAUDI CEMENT COMPANY
45.00-3.85%-1.80Mua248.917K7.160B18.692.50Vật liệu cơ bản
6040 TABUK AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.
9.96-2.16%-0.22Mua576.747K458.100M-0.391111.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2130 SAUDI INDUSTRIAL DEVELOPMENT
8.01-2.91%-0.24Bán510.590K330.000M-0.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2320 AL-BABTAIN POWER & TELECOMMUNICATION CO.
20.70-2.73%-0.58Mua210.407K907.194M10.562.011500.00Công nghiệp
8011 METLIFE AIG ANB COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
19.80-3.70%-0.76Mua163.100K370.080M-2.86Tài chính
8260 GULF GENERAL COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
12.94-3.86%-0.52Bán75.108K269.200M34.320.39Tài chính
8180 AL SAGR CO-OPERATIVE INSURANCE CO.
11.98-3.85%-0.48Bán621.545K498.400M25.490.49Tài chính
4290 ALKHALEEJ TRAINING AND EDUCATION COMPANY
13.00-2.11%-0.28Mua338.878K597.600M20.010.66Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8012 ALJAZIRA TAKAFUL TAAWUNI COMPANY
17.50-3.63%-0.66Bán200.944K635.600M21.330.85Tài chính
4061 ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP
11.32-0.88%-0.10Mua905.998K223.832M-1.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4260 UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY LTD.
27.15-3.72%-1.05Bán176.373K2.007B13.832.04Công nghiệp
8170 TRADE UNION COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
23.88-1.73%-0.42Mua386.884K668.250M6.763.60141.00Tài chính
3091 AL JOUF CEMENT COMPANY
7.84-2.73%-0.22Bán695.563K1.153B-0.14Vật liệu cơ bản
4130 AL BAHA INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.
19.36-3.20%-0.64Sức mua mạnh265.655K354.000M-0.41Công nghiệp
4230 RED SEA INTERNATIONAL CO.
14.26-2.86%-0.42Bán96.695K880.800M-1.56968.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8140 AL-AHLIA INSURANCE COMPANY
11.08-3.65%-0.42Mua330.891K184.000M11.161.03Tài chính
3003 CITY CEMENT CO.
9.40-3.59%-0.35Bán453.517K1.845B32.810.30421.00Vật liệu cơ bản
1180 NATIONAL COMMERCIAL BANK
41.90-3.46%-1.50Sức bán mạnh1.908M129.740B12.283.54Tài chính
6060 ASH-SHARQIYAH DEVELOPMENT COMPANY
45.45-1.84%-0.85Bán169.883K347.250M-1.32Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2220 NATIONAL METAL MANUFACTURING AND CASTING CO.
17.38-1.14%-0.20Bán224.582K494.211M-0.29Vật liệu cơ bản
2370 MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLE COMPANY
12.30-2.54%-0.32Mua719.806K504.800M-0.67877.00Công nghiệp
6090 JAZAN ENERGY AND DEVELOPMENT CO.
14.00-2.10%-0.30Bán170.544K715.000M-0.04338.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6010 NATIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.
28.00-2.44%-0.70Bán126.480K2.431B57.860.50Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4050 SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.
16.96-2.08%-0.36Mua445.009K1.039B32.060.54846.00Năng lượng
4070 TIHAMAH ADVERTISING & PUBLIC RELATIONS CO.
42.20-1.52%-0.65Mua348.084K321.375M442.760.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1050 BANQUE SAUDI FRANSI
31.10-3.42%-1.10Sức bán mạnh136.453K38.608B11.202.873025.00Tài chính
6001 HALWANI BROS
45.00-0.22%-0.10Bán14.784K1.289B20.062.252302.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2020 SAUDI ARABIA FERTILIZERS CO.
74.80-2.22%-1.70Bán233.982K31.875B25.862.96990.00Vật liệu cơ bản
2001 METHANOL CHEMICALS COMPANY
10.00-3.10%-0.32Bán2.718M1.245B42.880.24488.00Vật liệu cơ bản
2350 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY
13.82-3.36%-0.48Sức bán mạnh9.079M21.450B13.471.06841.00Vật liệu cơ bản
4334 AL MAATHER REIT FUND
7.43-0.27%-0.02Bán114.920K
2210 NAMA CHEMICALS CO.
29.000.69%0.20Sức mua mạnh821.760K677.376M11.392.53Vật liệu cơ bản
3005 UMM AL-QURA CEMENT COMPANY
11.64-3.00%-0.36Bán240.688K660.000M15.880.76Vật liệu cơ bản
3050 SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO.
36.45-3.32%-1.25Mua83.527K5.278B20.561.83Vật liệu cơ bản
1120 AL RAJHI BANK
81.90-2.85%-2.40Bán3.321M136.988B13.736.1413077.00Tài chính
4020 SAUDI REAL ESTATE CO.
12.48-2.35%-0.30Bán360.691K3.067B24.060.53Tài chính
1090 SAMBA FINANCIAL GROUP
28.30-2.25%-0.65Sức bán mạnh2.157M57.900B10.872.663530.00Tài chính
4210 SAUDI RESEARCH AND MARKETING GROUP
92.20-3.05%-2.90Bán60.501K7.608B70.931.34Công nghiệp
3004 NORTHERN REGION CEMENT COMPANY
8.40-2.55%-0.22Mua367.641K1.552B102.910.08Vật liệu cơ bản
1301 UNITED WIRE FACTORIES COMPANY
14.40-3.23%-0.48Bán45.428K652.860M25.420.59471.00Vật liệu cơ bản
8020 MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO.
11.52-2.70%-0.32Bán836.841K592.000M-0.21Tài chính
3007 ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.
36.80-2.65%-1.00Bán112.513K567.000M19.081.98Vật liệu cơ bản
4090 TAIBA INVESTMENT & REAL ESTATE CO.
29.05-1.19%-0.35Bán36.877K4.410B29.211.01Tài chính
1810 AL-TAYYAR TRAVEL GROUP HOLDING CO
21.00-2.78%-0.60Bán1.725M4.528B-0.70Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2160 SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.
5.88-2.65%-0.16Mua1.212M697.620M-1.133132.00Công nghiệp
8290 SOLIDARITY SAUDI TAKAFUL CO.
14.24-2.47%-0.36Sức bán mạnh124.377K365.000M12.541.16Tài chính
7010 SAUDI TELECOM
80.90-3.11%-2.60Sức bán mạnh227.141K167.000B16.245.14Dịch vụ Viễn thông
4333 TALEEM REIT FUND
10.58-2.04%-0.22Mua181.843K
4110 BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.
38.55-0.39%-0.15Mua93.109K1.161B53.020.73Công nghiệp
4310 KNOWLEDGE ECONOMIC CITY
9.751.56%0.15Bán1.403M3.257B-0.08Tài chính
4004 DALLAH HEALTHCARE CO.
56.50-2.42%-1.40Bán104.001K3.416B19.812.92Chăm sóc sức khỏe
4240 FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR COMPANY
22.70-2.83%-0.66Mua843.682K4.906B40.430.587987.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8240 CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
17.58-2.66%-0.48Bán43.858K361.200M9.111.98Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất