Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Saudi với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Saudi này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
9548ARABIAN PLASTIC INDUSTRIAL CO.
32.45SAR−7.55%−2.65SAR429.696K13.944M
2281TANMIAH FOOD CO
109.00SAR7.28%7.40SAR
Sức mua mạnh
928.475K101.204M2.032BSAR88.001.15SARHàng tiêu dùng không lâu bền
4070TIHAMA ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS CO.
105.20SAR9.81%9.40SAR
Theo dõi
305.509K32.14M479MSARDịch vụ Thương mại
9510NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.
258.40SAR9.96%23.40SAR
Theo dõi
4210.853K2.82BSARDịch vụ Phân phối
9542KEIR INTERNATIONAL CO.
102.20SAR−6.07%−6.60SAR
Bán Mạnh
3.162K323.156K1.306BSARTruyền thông
2140AYYAN INVESTMENT CO.
18.02SAR4.40%0.76SAR
Mua
3.497M63.007M1.392BSAR−0.02SARSản xuất Chế tạo
9547RAWASI ALBINA INVESTMENT CO.
70.00SAR5.42%3.60SAR
Mua
27.554K1.929MTruyền thông
9516NATURAL GAS DISTRIBUTION CO.
62.40SAR0.00%0.00SAR
Bán
321.997KCông ty dịch vụ công cộng
9525ALWASAIL INDUSTRIAL CO.
20.32SAR−5.31%−1.14SAR
Bán
42.936K872.46KSản xuất Chế tạo
4012THOB AL ASEEL CO.
42.25SAR4.19%1.70SAR
Mua
646.846K27.329M1.622BSAR29.331.38SARDịch vụ Phân phối
2080NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION CO.
58.50SAR2.99%1.70SAR
Sức mua mạnh
2.392M139.917M4.26BSAR23.052.46SARCông ty dịch vụ công cộng
9545INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES CO.
68.00SAR3.50%2.30SAR
Sức mua mạnh
23.951K1.629MDịch vụ Thương mại
9529RAOOM TRADING CO
123.00SAR−0.16%−0.20SAR
Mua
44154.243KCông nghiệp Chế biến
2300SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.
52.80SAR−1.86%−1.00SAR
Mua
836.353K44.159M1.033BSAR29.151.85SARCông nghiệp Chế biến
9532ALJOUF MINERAL WATER BOTTLING CO
52.20SAR−4.74%−2.60SAR
Bán Mạnh
18.265K953.433K171.25MSARHàng tiêu dùng không lâu bền
2310SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
44.00SAR3.77%1.60SAR
Bán
3.834M168.712M31.093BSAR6.586.44SARCông nghiệp Chế biến
8310AMANA COOPERATIVE INSURANCE CO.
11.30SAR1.62%0.18SAR
Theo dõi
2.678M30.267M478.16MSAR−4.23SARTài chính
4300DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
16.90SAR−2.87%−0.50SAR
Mua
8.818M149.022M18.792BSAR47.550.37SARTài chính
6050SAUDI FISHERIES CO.
35.15SAR2.48%0.85SAR
Mua
1.448M50.903M1.372BSAR−0.96SARHàng tiêu dùng không lâu bền
4190JARIR MARKETING CO.
178.00SAR4.46%7.60SAR
Mua
325.381K57.918M20.448BSAR21.228.03SARDịch vụ Phân phối
9535LADUN INVESTMENT CO.
14.86SAR1.64%0.24SAR
Mua
61.635K915.896K731MSAR19.580.75SARTài chính
9533SAUDI PARTS CENTER CO.
86.90SAR−2.25%−2.00SAR
Bán Mạnh
81570.824K266.7MSAR46.231.92SARDịch vụ Phân phối
7040ETIHAD ATHEEB TELECOMMUNICATION CO.
40.80SAR2.26%0.90SAR
Theo dõi
392.47K16.013M359.096MSAR−2.54SARTruyền thông
8160ARABIA INSURANCE COOPERATIVE CO.
13.88SAR1.17%0.16SAR
Mua
505.424K7.015M363.58MSAR−0.20SARTài chính
8311SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE CO.
18.50SAR1.09%0.20SAR
Bán
655.959K12.135M274.5MSAR−3.02SARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
6014ALAMAR FOODS CO.
140.20SAR2.64%3.60SAR
Mua
294.307K41.262M3.442BSAR1.909KDịch vụ Khách hàng
4130AL-BAHA INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.
14.80SAR−0.80%−0.12SAR
Bán
686.731K10.164M443.124MSAR−0.42SARTài chính
9511SUMOU REAL ESTATE CO
59.00SAR−0.67%−0.40SAR
Mua
7.211K425.449K2.228BSAR28.142.11SARTài chính
1213NASEEJ INTERNATIONAL TRADING CO.
53.00SAR1.53%0.80SAR
Sức mua mạnh
1.182M62.635M568.839MSAR−15.71SARKhách hàng Lâu năm
9523GROUP FIVE PIPE SAUDI CO
25.50SAR2.00%0.50SAR
Mua
2.699K68.825K700MSAR−0.44SARKhoáng sản phi năng lượng
1304AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES CO.
30.65SAR2.17%0.65SAR
Theo dõi
543.924K16.671M1.524BSAR13.882.16SAR1.192KSản xuất Chế tạo
8010THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
83.50SAR−1.18%−1.00SAR
Mua
368.168K30.742M10.563BSAR39.042.16SARTài chính
8150ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP
14.04SAR−0.43%−0.06SAR
Theo dõi
174.886K2.455M410.31MSAR−8.55SARTài chính
9540NATIONAL ENVIRONMENTAL RECYCLING CO.
54.90SAR3.39%1.80SAR
Theo dõi
1.738K95.416K212.4MSARDịch vụ Phân phối
4013DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP
230.80SAR−0.26%−0.60SAR
Mua
277.389K64.021M80.99BSAR53.254.35SARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9536ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO.
124.00SAR0.65%0.80SAR
Bán
4.717K584.908K173.712MSARHàng tiêu dùng không lâu bền
2010SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.
94.70SAR2.49%2.30SAR
Mua
3.968M375.792M277.2BSAR11.118.32SARCông nghiệp Chế biến
4003UNITED ELECTRONICS CO.
89.40SAR1.45%1.28SAR
Mua
543.224K48.564M6.497BSAR15.395.91SARTài chính
1212ASTRA INDUSTRIAL GROUP
57.00SAR1.79%1.00SAR
Mua
508.255K28.971M4.48BSAR19.312.90SARCông nghệ Sức khỏe
9518CANADIAN MEDICAL CENTER CO.
50.30SAR−0.40%−0.20SAR
Theo dõi
2.954K148.586K388.85MSAR22.822.21SARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9522ALHASOOB CO
220.60SAR−1.96%−4.40SAR
Theo dõi
1.208K266.485KDịch vụ Phân phối
2340AL ABDULLATIF INDUSTRIAL INVESTMENT CO.
18.70SAR0.21%0.04SAR
Bán
530.435K9.919M1.516BSAR−0.79SARKhách hàng Lâu năm
6013DEVELOPMENT WORKS FOOD CO.
203.60SAR2.00%4.00SAR
Mua
89.989K18.322M598.8MSAR0.24SARDịch vụ Khách hàng
7200AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO.
103.60SAR1.17%1.20SAR
Mua
141.675K14.678M3.072BSARDịch vụ Công nghệ
1820ABDULMOHSEN ALHOKAIR GROUP FOR TOURISM AND DEVELOPMENT
10.46SAR−1.51%−0.16SAR
Bán
897.813K9.391M690.3MSAR−1.65SARDịch vụ Khách hàng
8230AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
99.00SAR−1.59%−1.60SAR
Sức mua mạnh
159.366K15.777M4.024BSAR71.451.41SARTài chính
8050SALAMA COOPERATIVE INSURANCE CO.
17.40SAR0.58%0.10SAR
Bán
140.83K2.45M173MSAR−18.21SARTài chính
1214AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
21.40SAR1.90%0.40SAR
Mua
868.5K18.586M1.013BSAR26.180.80SARDịch vụ Phân phối
8280AL ALAMIYA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO.
16.14SAR−2.18%−0.36SAR
Bán
158.081K2.551M660MSAR−1.39SARTài chính
2001METHANOL CHEMICALS CO.
34.75SAR2.51%0.85SAR
Theo dõi
588.891K20.464M2.287BSAR6.565.17SARCông nghiệp Chế biến
4261THEEB RENT A CAR CO.
74.00SAR2.07%1.50SAR
Sức mua mạnh
649.474K48.061M3.118BSAR19.433.73SARTài chính
2040SAUDI CERAMIC CO.
41.10SAR0.49%0.20SAR
Theo dõi
238.329K9.795M3.262BSAR17.282.37SARSản xuất Chế tạo
4005NATIONAL MEDICAL CARE CO.
72.60SAR−1.76%−1.30SAR
Mua
167.64K12.171M3.314BSAR23.363.16SARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1010RIYAD BANK
34.05SAR1.34%0.45SAR
Mua
970.041K33.03M100.8BSAR15.942.11SAR6.62KTài chính
3020YAMAMA CEMENT CO.
29.50SAR3.15%0.90SAR
Sức mua mạnh
471.818K13.919M5.792BSAR39.040.73SARKhoáng sản phi năng lượng
9514MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.
75.80SAR0.53%0.40SAR
Bán
7.38K559.404KKhoáng sản phi năng lượng
4162ALMUNAJEM FOODS CO.
71.00SAR1.57%1.10SAR
Sức mua mạnh
787.44K55.908M4.194BSAR13.185.31SARDịch vụ Phân phối
4009MIDDLE EAST HEALTHCARE CO.
30.70SAR1.82%0.55SAR
Theo dõi
794.263K24.384M2.775BSAR103.250.29SARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1060SAUDI BRITISH BANK
40.10SAR−2.31%−0.95SAR
Theo dõi
554.594K22.239M84.349BSAR24.721.66SAR5.116KTài chính
9524ADVANCE INTERNATIONAL COMPANY FOR COMMUNICATION AND INFORMAT
79.40SAR1.66%1.30SAR
Bán
1.074K85.276K195.25MSAR30.382.57SARDịch vụ Công nghệ
8250GULF INSURANCE GROUP
26.95SAR−1.28%−0.35SAR
Mua
253.43K6.83M1.365BSAR11.732.33SARTài chính
1830LEEJAM SPORTS CO.
80.90SAR−1.70%−1.40SAR
Bán
777.228K62.878M4.311BSAR17.644.67SARDịch vụ Khách hàng
6002HERFY FOOD SERVICES CO.
40.00SAR1.14%0.45SAR
Bán
166.935K6.677M2.558BSAR16.262.43SAR5.586KDịch vụ Khách hàng
2210NAMA CHEMICALS CO.
46.10SAR−1.71%−0.80SAR
Mua
579.382K26.71M1.095BSAR16.242.89SARCông nghiệp Chế biến
4270SAUDI PRINTING AND PACKAGING CO.
18.04SAR−1.74%−0.32SAR
Theo dõi
839.59K15.146M1.102BSAR−0.55SARDịch vụ Thương mại
4220EMAAR THE ECONOMIC CITY
10.16SAR−1.55%−0.16SAR
Theo dõi
2.098M21.321M11.696BSAR−0.81SARTài chính
7202ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO.
254.20SAR−1.78%−4.60SAR
Mua
238.985K60.75M31.054BSAR33.477.78SARDịch vụ Công nghệ
9543SAUDI NETWORKERS SERVICES CO.
59.70SAR−0.33%−0.20SAR
Mua
9.874K589.478K359.4MSARDịch vụ Công nghệ
3090TABUK CEMENT CO.
16.56SAR2.22%0.36SAR
Mua
288.868K4.784M1.458BSAR0.06SARKhoáng sản phi năng lượng
4322RETAL URBAN DEVELOPMENT CO.
143.00SAR0.00%0.00SAR
Mua
178.245K25.489M5.72BSAR5.09SARTài chính
4250JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.
21.66SAR−1.19%−0.26SAR
Theo dõi
1.522M32.974M25.307BSAR28.700.76SARDịch vụ Khách hàng
7030MOBILE TELECOMMUNICATION COMPANY SAUDI ARABIA
11.90SAR−1.65%−0.20SAR
Theo dõi
3.642M43.335M10.875BSAR31.420.39SARTruyền thông
8070ARABIAN SHIELD COOPERATIVE INSURANCE CO.
18.46SAR2.10%0.38SAR
Mua
617.579K11.401M1.154BSAR52.000.35SARTài chính
4200ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES CO.
72.70SAR1.11%0.80SAR
Sức mua mạnh
892.704K64.9M5.393BSAR25.702.80SARDịch vụ Phân phối
4240FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.
19.04SAR−1.55%−0.30SAR
Bán
214.196K4.078M2.22BSAR40.070.48SAR9.903KBán Lẻ
4191ABDULLAH SAAD MOHAMMED ABO MOATI FOR BOOKSTORES CO.
32.45SAR−0.15%−0.05SAR
Theo dõi
213.028K6.913M650MSAR0.88SARBán Lẻ
1080ARAB NATIONAL BANK
31.05SAR1.14%0.35SAR
Mua
742.641K23.059M46.05BSAR18.571.65SAR4.059KTài chính
6001HALWANI BROS. CO.
66.40SAR1.84%1.20SAR
Theo dõi
49.255K3.271M2.305BSAR45.671.43SARHàng tiêu dùng không lâu bền
8200SAUDI REINSURANCE CO.
15.60SAR1.17%0.18SAR
Mua
164.682K2.569M1.374BSAR85.570.18SARTài chính
4004DALLAH HEALTHCARE CO.
159.00SAR−0.63%−1.00SAR
Mua
152.242K24.206M14.4BSAR46.363.45SARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4140SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO.
41.50SAR0.97%0.40SAR
Theo dõi
1.076M44.637M798.984MSARDịch vụ Phân phối
4210SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP
204.60SAR−1.16%−2.40SAR
Mua
53.578K10.962M16.56BSAR27.977.40SARDịch vụ Thương mại
2170ALUJAIN CORP.
51.60SAR0.78%0.40SAR
Bán
574.404K29.639M3.543BSAR2.2324.61SARCông nghiệp Chế biến
2290YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
47.90SAR0.42%0.20SAR
Theo dõi
441.934K21.169M26.831BSAR24.701.93SARCông nghiệp Chế biến
9539AQASEEM FACTORY FOR CHEMICALS AND PLASTICS CO.
63.50SAR−2.31%−1.50SAR
Bán Mạnh
3.618K229.743KCông nghiệp Chế biến
3060YANBU CEMENT CO.
37.90SAR−2.07%−0.80SAR
Mua
113.837K4.314M6.095BSAR46.070.84SARKhoáng sản phi năng lượng
9541ACADEMY OF LEARNING CO.
44.00SAR−2.44%−1.10SAR
Bán
23.878K1.051MDịch vụ Công nghệ
8190UNITED COOPERATIVE ASSURANCE CO.
9.65SAR−0.52%−0.05SAR
Bán
670.864K6.474M388MSAR−1.97SARTài chính
4170TOURISM ENTERPRISE CO.
196.80SAR1.97%3.80SAR
Theo dõi
211.623K41.647M1.015BSAR3987.600.05SARDịch vụ Khách hàng
4164NAHDI MEDICAL CO.
199.20SAR0.81%1.60SAR
Sức mua mạnh
182.492K36.352M25.688BSAR6.90SARDịch vụ Phân phối
4291NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION
61.80SAR−1.90%−1.20SAR
Mua
35.851K2.216M2.709BSAR1.44SARDịch vụ Khách hàng
2380RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL CO.
15.10SAR1.21%0.18SAR
Theo dõi
10.274M155.144M24.931BSAR5.532.70SARNăng lượng Mỏ
2081ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES CO
137.40SAR1.63%2.20SAR
Mua
128.792K17.696M3.38BSARDịch vụ Công nghiệp
2280ALMARAI CO.
55.40SAR−1.07%−0.60SAR
Mua
576.068K31.914M56BSAR34.221.66SAR34.67KHàng tiêu dùng không lâu bền
2060NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO.
14.22SAR0.57%0.08SAR
Bán
7.073M100.583M9.458BSAR7.401.91SARSản xuất Chế tạo
2090NATIONAL GYPSUM CO.
26.50SAR−1.85%−0.50SAR
Bán
419.026K11.104M855MSAR148.680.18SARKhoáng sản phi năng lượng
1832SADR LOGISTICS CO
44.80SAR0.11%0.05SAR
Bán
345.425K15.475M783.125MSAR0.02SARSản xuất Chế tạo
2050SAVOLA GROUP
29.60SAR1.02%0.30SAR
Bán
1.082M32.025M15.635BSAR44.390.66SARCông nghiệp Chế biến
2180FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.
41.10SAR0.24%0.10SAR
Bán
52.427K2.155M471.5MSAR−0.09SARCông nghiệp Chế biến
1202MIDDLE EAST PAPER CO.
54.50SAR−1.27%−0.70SAR
Bán
222.631K12.133M2.743BSAR7.847.04SARCông nghiệp Chế biến