Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
9510 NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.
80.0019.05%12.80Mua414
4200 ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES CO.
35.303.82%1.30Mua2.712M1.700B22.991.48Năng lượng
9508 AL KATHIRI HOLDING CO.
52.50-7.89%-4.50Mua416197.788M20.292.59Công nghiệp
3060 YANBOU CEMENT CO.
25.606.58%1.58Mua1.099M3.783B24.710.97Vật liệu cơ bản
9504 AL-SAMAANI FACTORY FOR METAL INDUSTRIES CO.
40.908.20%3.10Mua2.609K61.350M13.223.09Vật liệu cơ bản
8150 ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP
19.680.51%0.10Mua88.610K
4210 SAUDI RESEARCH AND MARKETING GROUP
86.002.38%2.00Mua369.125K6.720B53.741.56Công nghiệp
9500 ABDULLAH SAAD MOHAMMED ABO MOATI FOR BOOKSTORES CO.
13.885.79%0.76Sức mua mạnh71.819K209.920M10.931.20219.00Công nghiệp
8311 SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
15.701.16%0.18Bán6.731M465.600M-4.30Tài chính
2020 SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO.
83.002.47%2.00Sức mua mạnh422.335K33.750B27.392.96990.00Vật liệu cơ bản
3090 TABOUK CEMENT CO.
12.143.41%0.40Mua2.024M1.057B-0.98Vật liệu cơ bản
2210 NAMA CHEMICALS CO.
27.852.77%0.75Mua429.231K637.392M10.722.53Vật liệu cơ bản
9507 THOB AL ASEEL CO.
22.86-4.59%-1.10Mua7.663K685.800M12.261.86325.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1213 ALSORAYAI GROUP
13.780.88%0.12Bán1.582M307.350M-1.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8011 METLIFE AIG ANB COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
22.182.12%0.46Bán343.389K390.960M-2.86Tài chính
1810 AL-TAYYAR TRAVEL GROUP HOLDING CO
21.602.37%0.50Mua1.499M4.424B-0.70Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3050 SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO.
38.253.38%1.25Mua238.344K5.180B20.181.83Vật liệu cơ bản
3010 ARABIAN CEMENT CO. LTD.
21.762.16%0.46Bán863.772K2.130B39.110.54Vật liệu cơ bản
8100 SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
11.461.06%0.12Bán350.650K340.200M44.100.26207.00Tài chính
9401 FALCOM PETROCHEMICAL ETF
31.603.95%1.20Mua1.076K
4270 SAUDI PRINTING & PACKAGING CO
16.460.49%0.08Mua1.140M982.800M-1.16Công nghiệp
1090 SAMBA FINANCIAL GROUP
36.802.22%0.80Mua1.446M72.000B13.522.663530.00Tài chính
4020 SAUDI REAL ESTATE CO.
12.361.31%0.16Theo dõi1.178M2.928B22.970.53Tài chính
4005 NATIONAL MEDICAL CARE COMPANY
47.002.51%1.15Bán178.811K2.056B25.521.80Chăm sóc sức khỏe
6050 SAUDI FISHERIS CO.
62.80-1.57%-1.00Bán690.500K645.018M-3.54Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6010 NATIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.
28.902.30%0.65Mua171.011K2.393B56.950.50Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8270 BURUJ COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
23.24-2.35%-0.56Mua356.940K714.000M8.672.75Tài chính
4260 UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY LTD.
28.901.76%0.50Mua542.774K2.021B13.932.04Công nghiệp
4003 UNITED ELECTRONICS COMPANY
60.80-0.98%-0.60Bán407.823K3.070B18.923.252166.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2100 WAFRAH FOR INDUSTRY & DEVELOPMENT
15.940.89%0.14Bán138.408K316.000M-2.26Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4170 TOURISM ENTERPRISE CO.
32.250.62%0.20Mua571.924K325.308M-0.32Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3080 EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
22.42-0.18%-0.04Sức mua mạnh447.061K1.932B37.190.60282.00Vật liệu cơ bản
1140 BANK ALBILAD
29.45-1.17%-0.35Mua597.047K17.880B17.011.753850.00Tài chính
1210 BASIC CHEMICAL INDUSTRIES CO.
23.001.86%0.42Mua78.015K620.950M11.222.01376.00Vật liệu cơ bản
8240 CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
18.600.00%0.00Bán89.510K372.000M10.041.85Tài chính
4008 SAUDI COMPANY FOR HARDWARE
67.30-1.32%-0.90Mua73.563K2.455B24.462.792392.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3091 AL JOUF CEMENT COMPANY
7.900.51%0.04Mua1.136M1.124B-0.14Vật liệu cơ bản
8030 THE MEDITERRANEAN & GULF INSURANCE & REINSURANCE CO
15.300.00%0.00Bán483.107K1.224B-0.97Tài chính
3030 SAUDI CEMENT COMPANY
54.802.43%1.30Mua313.418K8.185B21.362.50Vật liệu cơ bản
2050 SAVOLA GROUP
32.150.94%0.30Mua584.367K17.007B-0.0616267.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4050 SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.
16.360.25%0.04Bán410.585K979.200M30.210.54846.00Năng lượng
3020 YAMAMA CEMENT COMPANY
13.601.49%0.20Mua386.482K2.713B-0.21Vật liệu cơ bản
3002 NAJRAN CEMENT COMPANY
8.411.57%0.13Mua1.602M1.408B-0.46897.00Vật liệu cơ bản
9505 ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO.
13.302.31%0.30Mua14.156K130.000M-2.01Công nghệ
4160 NATIONAL AGRICULTURE MARKETING CO.
26.300.96%0.25Bán271.344K260.500M87.860.30Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1202 MIDDLE EAST PAPER COMPANY
20.201.20%0.24Mua646.967K992.012M8.922.24497.00Vật liệu cơ bản
3007 ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.
41.85-0.12%-0.05Mua275.239K628.500M28.491.47Vật liệu cơ bản
4070 TIHAMAH ADVERTISING & PUBLIC RELATIONS CO.
43.85-0.11%-0.05Mua494.254K329.250M453.610.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9506 RAYDAN CO.
15.16-2.19%-0.34Mua12.788K348.750M16.960.91983.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6004 SAUDI AIRLINES CATERING COMPANY
86.701.40%1.20Sức mua mạnh124.180K7.011B14.555.88Công nghiệp
8310 AMANA COOPERATIVE INSURANCE
22.90-0.43%-0.10Bán1.057M322.000M-1.09Tài chính
1211 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY
56.001.08%0.60Sức mua mạnh507.789K64.734B44.151.254366.00Vật liệu cơ bản
6060 ASH-SHARQIYAH DEVELOPMENT COMPANY
51.200.99%0.50Mua195.286K380.250M-1.32Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6040 TABUK AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.
10.28-0.19%-0.02Mua468.860K463.500M-0.391111.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8130 AL-AHLI TAKAFUL COMPANY
28.000.72%0.20Bán106.196K463.333M15.111.8416.00Tài chính
1030 THE SAUDI INVESTMENT BANK
19.022.15%0.40Mua450.440K13.965B9.721.911625.00Tài chính
4061 ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP
13.12-1.65%-0.22Bán202.703K261.464M-0.85Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8250 AXA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
23.88-0.91%-0.22Mua140.079K1.085B13.931.73Tài chính
8170 AL-ETIHAD COOPERATIVE INSURANCE CO.
26.50-1.85%-0.50Mua372.315K742.500M7.513.60141.00Tài chính
1040 ALAWWAL BANK
16.701.83%0.30Sức mua mạnh1.130M18.746B16.341.002478.00Tài chính
2380 RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL CO.
20.580.19%0.04Mua861.623K17.993B12.721.612944.00Năng lượng
7010 SAUDI TELECOM
99.501.32%1.30Sức mua mạnh511.978K196.400B19.105.14Dịch vụ Viễn thông
1330 ABDULLAH A. M. AL-KHODARI SONS COMPANY
6.88-0.43%-0.03Bán774.556K385.448M-1.0714811.00Công nghiệp
1060 THE SAUDI BRITISH BANK
37.351.36%0.50Mua361.420K55.275B12.492.953177.00Tài chính
6090 JAZAN ENERGY AND DEVELOPMENT CO.
14.020.43%0.06Bán154.354K698.000M-0.04338.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1050 BANQUE SAUDI FRANSI
37.951.20%0.45Mua462.967K44.962B13.052.873025.00Tài chính
2300 SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.
13.281.53%0.20Theo dõi690.491K320.460M-3.59Vật liệu cơ bản
3040 THE QASSIM CEMENT CO.
33.451.36%0.45Bán190.503K2.970B20.011.65Vật liệu cơ bản
7020 ETIHAD ETISALAT CO.
17.540.46%0.08Mua3.665M13.444B-0.50Dịch vụ Viễn thông
1180 NATIONAL COMMERCIAL BANK
52.000.78%0.40Mua1.533M154.254B14.603.54Tài chính
2002 NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY
26.200.38%0.10Mua78.537K12.528B9.492.75Vật liệu cơ bản
8160 ARABIA INSURANCE COOPERATIVE COMPANY
15.70-1.88%-0.30Bán195.770K424.000M44.940.36Tài chính
3005 UMM AL-QURA CEMENT COMPANY
11.58-0.17%-0.02Mua492.838K638.000M15.360.76Vật liệu cơ bản
8020 MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO.
11.82-0.67%-0.08Bán322.636K595.000M-0.21Tài chính
1201 TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES
9.670.10%0.01Bán234.491K917.700M-1.00498.00Vật liệu cơ bản
4240 FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR COMPANY
21.64-0.46%-0.10Bán765.330K4.565B36.660.597987.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4040 SAUDI PUBLIC TRANSPORT CO.
14.540.28%0.04Mua646.182K1.812B51.770.285178.00Công nghiệp
2200 ARABIAN PIPES COMPANY
9.72-1.62%-0.16Mua496.488K395.200M-0.89Vật liệu cơ bản
8280 AL ALAMIYA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
34.35-1.72%-0.60Mua53.376K1.398B38.180.92Tài chính
4110 BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.
38.00-1.43%-0.55Bán112.596K1.157B52.810.73Công nghiệp
6002 HERFY FOOD SERVICES CO.
47.00-0.74%-0.35Mua42.325K3.063B15.343.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8230 AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
71.000.85%0.60Mua74.062K2.816B12.765.52Tài chính
1080 ARAB NATIONAL BANK
35.800.28%0.10Mua382.949K35.700B10.953.264170.00Tài chính
2170 ALUJAIN CORPORATION
20.841.07%0.22Mua533.977K1.427B6.713.07Vật liệu cơ bản
2060 NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO.
16.041.26%0.20Mua1.485M10.596B7.882.01962.00Vật liệu cơ bản
1020 BANK ALJAZIRA
16.320.25%0.04Mua2.513M13.350B11.641.403031.00Tài chính
4006 SAUDI MARKETING COMPANY
16.581.59%0.26Mua61.051K734.400M58.490.282865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2350 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY
14.080.72%0.10Mua9.727M20.970B13.171.06841.00Vật liệu cơ bản
4001 ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS COMPANY
70.40-0.85%-0.60Mua101.429K6.390B17.843.985097.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8190 UNITED COOPERATIVE ASSURANCE CO.
11.50-0.86%-0.10Sức bán mạnh48.730K464.000M-0.98Tài chính
1010 RIYAD BANK
20.900.10%0.02Mua1.479M62.640B14.441.456332.00Tài chính
4334 AL MAATHER REIT FUND
7.920.76%0.06Mua41.522K
4130 AL BAHA INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.
21.20-0.56%-0.12Bán244.273K377.364M-0.38Công nghiệp
6020 AL GASSIM INVESTMENT HOLDING CO .
10.660.38%0.04Bán393.504K318.600M91.720.1268.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4230 RED SEA INTERNATIONAL CO.
14.60-0.54%-0.08Bán134.143K880.800M-1.58968.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4030 THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA
33.400.30%0.10Mua419.029K13.112B21.971.52Năng lượng
8040 ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
30.000.00%0.00Bán58.181K600.000M15.471.94462.00Tài chính
4180 FITAIHI HOLDING GROUP
11.001.10%0.12Mua30.169K598.400M-0.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2310 SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
19.400.31%0.06Sức bán mạnh1.623M7.091B10.021.93818.00Vật liệu cơ bản
8210 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE
84.000.36%0.30Mua100.179K10.044B18.754.47Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất