Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
77.762B
Giá trị vốn hóa thị trường
295.865K
Khối lượng
−0.72%
Thay đổi
−1.89%
Hiệu suất Tháng
+28.24%
Hiệu suất Năm
+12.48%
Hiệu suất YTD
          
2040 SAUDI CERAMIC CO.
65.40-1.65%-1.10Mua142.281K5.303B27.182.45
2160 SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.
24.36-0.41%-0.10Bán77.776K774.014M-8.77
3001 HAIL CEMENT CO.
16.98-0.24%-0.04Bán108.155K1.668B19.230.89
3002 NAJRAN CEMENT CO.
20.90-0.95%-0.20Bán658.627K3.604B16.041.32
3003 CITY CEMENT CO.
27.20-0.73%-0.20Bán190.625K3.885B17.551.58
3004 NORTHERN REGION CEMENT CO.
16.44-1.79%-0.30Bán742.830K3.017B25.390.66
3005 UMM AL-QURA CEMENT CO.
29.60-0.17%-0.05Bán84.951K1.636B15.201.96
3010 ARABIAN CEMENT CO.
42.25-1.29%-0.55Bán144.780K4.295B18.462.33
3020 YAMAMA CEMENT CO.
31.70-0.78%-0.25Bán127.342K6.561B20.251.60
3030 SAUDI CEMENT CO.
63.00-0.47%-0.30Sức bán mạnh77.988K9.761B2.86
3040 QASSIM CEMENT CO.
82.90-0.00%-0.00Bán31.595K7.488B17.654.71
3050 SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO.
74.40-0.13%-0.10Bán23.059K10.430B18.594.01
3060 YANBU CEMENT CO.
42.00-0.36%-0.15Bán97.941K6.717B25.201.69
3080 EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
50.30-0.59%-0.30Bán9.608K4.334B2.60
3090 TABUK CEMENT CO.
20.64-0.96%-0.20Bán266.182K1.910B61.490.35
3091 AL JOUF CEMENT CO.
12.70-1.09%-0.14Sức bán mạnh521.606K1.842B-0.48
9512 RIYADH CEMENT CO.
36.00-1.10%-0.40Bán21.569K4.536B17.512.16
9514 MOHAMMED HASAN ALNAQOOL SONS CO.
189.0010.40%17.80Sức mua mạnh62.240K
Tải thêm