Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
62.611B
Giá trị vốn hóa thị trường
575.465K
Khối lượng
−0.03%
Thay đổi
+7.90%
Hiệu suất Tháng
+30.56%
Hiệu suất Năm
+26.78%
Hiệu suất YTD
           
1111 SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO.
219.000.00%0.00Mua539.175K118079325.0026.280B4.20
2030 SAUDI ARABIA REFINERIES CO.
108.40-1.09%-1.20Mua131.562K14261320.801.644B287.820.38
4280 KINGDOM HOLDING CO.
9.360.00%0.00Mua623.999K5840630.6434.687B5.061.85
Tải thêm