Quản lý Bệnh viện (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
94.999B
Giá trị vốn hóa thị trường
350.067K
Khối lượng
+3.93%
Thay đổi
+0.67%
Hiệu suất Tháng
+67.20%
Hiệu suất Năm
+54.21%
Hiệu suất YTD
          
4002 MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO.
183.001.67%3.00Mua142.291K18.300B30.365.93
4004 DALLAH HEALTHCARE CO.
72.701.82%1.30Mua242.770K6.543B36.911.93
4005 NATIONAL MEDICAL CARE CO.
63.900.16%0.10Mua211.127K2.866B27.302.34
4007 AL HAMMADI COMPANY FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
41.001.23%0.50Mua592.666K4.920B1.19
4013 DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP
178.205.19%8.80Sức mua mạnh409.534K62.370B47.023.60
Tải thêm