Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
1.918B
Giá trị vốn hóa thị trường
56.977K
Khối lượng
−0.36%
Thay đổi
−4.02%
Hiệu suất Tháng
−36.29%
Hiệu suất Năm
−14.54%
Hiệu suất YTD
           
8100 SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE CO.
16.14-0.98%-0.16Bán119.445K1927842.30491.400M-1.35
8270 BURUJ COOPERATIVE INSURANCE CO.
20.40-0.97%-0.20Bán103.504K2111481.60627.000M-0.75
8280 AL ALAMIYA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO.
19.50-1.22%-0.24Mua72.508K1413906.00800.000M-1.46
Tải thêm