Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1.647B
Giá trị vốn hóa thị trường
980.685K
Khối lượng
−2.38%
Thay đổi
−19.53%
Hiệu suất Tháng
−59.67%
Hiệu suất Năm
−36.35%
Hiệu suất YTD
           
2190 SAUDI INDUSTRIAL SERVICES CO.
19.70-2.38%-0.48Bán980.685K19319495.481.608B62.440.32
Tải thêm