Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
28.175B
Giá trị vốn hóa thị trường
26.619K
Khối lượng
+0.17%
Thay đổi
+2.81%
Hiệu suất Tháng
+139.34%
Hiệu suất Năm
+2.57%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
7203ELM CO
341.00SAR0.18%0.60SAR
Mua
27.493K9.375M27.28BSAR32.8810.58SAR
9534SAUDI AZM FOR COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.
175.00SAR0.00%0.00SAR
Mua
1175525MSAR27.486.37SAR
9538NASEEJ FOR TECHNOLOGY CO.
74.10SAR0.00%0.00SAR
Theo dõi
174370.5MSAR
9550SURE GLOBAL TECH CO
53.00SAR−2.39%−1.30SAR
Theo dõi
23.468K1.244M