Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
8.330B
Giá trị vốn hóa thị trường
220.030K
Khối lượng
+0.26%
Thay đổi
+14.47%
Hiệu suất Tháng
−4.23%
Hiệu suất Năm
+17.03%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
8020MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO.
13.60SAR−0.73%−0.10SAR
Mua
729.774K9.925M700MSAR−1.34SAR
8150ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP
12.38SAR−2.06%−0.26SAR
Mua
99.414K1.231M366.66MSAR−7.27SAR
8230AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
100.40SAR−0.99%−1.00SAR
Mua
59.791K6.003M4.144BSAR82.971.22SAR
8250GULF INSURANCE GROUP
29.00SAR−0.17%−0.05SAR
Mua
83.307K2.416M1.45BSAR14.352.03SAR
8270BURUJ COOPERATIVE INSURANCE CO.
18.42SAR−1.50%−0.28SAR
Mua
65.716K1.21M541.8MSAR−1.10SAR
8300WATANIYA INSURANCE CO.
15.92SAR0.13%0.02SAR
Mua
175.173K2.789M645.6MSAR−0.98SAR
8312ALINMA TOKIO MARINE CO.
16.10SAR1.64%0.26SAR
Mua
680.562K10.957M481.8MSAR−0.02SAR