Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
27.981B
Giá trị vốn hóa thị trường
66.619K
Khối lượng
−0.66%
Thay đổi
−2.74%
Hiệu suất Tháng
+9.82%
Hiệu suất Năm
+15.48%
Hiệu suất YTD
          
4008 SAUDI COMPANY FOR HARDWARE
59.30-0.67%-0.40Bán90.111K2.124B1.96
4190 JARIR MARKETING CO.
204.00-0.68%-1.40Bán62.563K24.912B24.658.33
4191 ABDULLAH SAAD MOHAMMED ABO MOATI FOR BOOKSTORES CO.
47.50-0.11%-0.05Bán120.734K945.000M145.810.33
Tải thêm