Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
19.688B
Giá trị vốn hóa thị trường
310.743K
Khối lượng
−0.62%
Thay đổi
+6.28%
Hiệu suất Tháng
+47.47%
Hiệu suất Năm
+43.71%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1214AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
23.98 SAR−0.25%315.345K1.091.16B SAR19.851.21 SAR+65.60%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
3008AL KATHIRI HOLDING CO.
2.69 SAR+0.37%1.403M0.30605.798M SAR68.450.04 SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
4012THOB AL ASEEL CO.
4.80 SAR+0.21%1.006M0.501.916B SAR26.970.18 SAR+28.61%3.39%Dịch vụ Phân phối
4051BAAZEEM TRADING CO.
62.10 SAR+0.81%85.482K0.59623.7M SAR28.782.16 SAR2.92%Dịch vụ Phân phối
4140SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO.
26.60 SAR−0.19%121.487K0.41518.076M SAR−0.90 SAR−22.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
4180FITAIHI HOLDING GROUP
3.22 SAR−0.31%1.252M1.18888.25M SAR−0.03 SAR−118.83%1.24%Dịch vụ Phân phối
4200ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES CO.
130.80 SAR+1.08%175.256K0.679.705B SAR35.023.73 SAR+24.98%1.55%Dịch vụ Phân phối
Mua
9510NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.
232.00 SAR−7.20%270.043B SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
9533SAUDI PARTS CENTER CO.
72.20 SAR−4.37%3160.24226.5M SAR32.622.21 SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
9540NATIONAL ENVIRONMENTAL RECYCLING CO.
7.99 SAR+1.14%1.859K0.27435.116M SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
9551KNOWLEDGE TOWER TRADING CO.
6.50 SAR−3.13%82.748K2.54117.425M SAR4.47%Dịch vụ Phân phối
9553MOLAN STEEL CO.
6.01 SAR−4.15%179.115K0.63166.782M SAR−0.24 SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
9569ALMUNEEF COMPANY FOR TRADE\, INDUSTRY\,AGRICULTURE AND CONTR
55.00 SAR0.00%10.00209M SAR0.00%Dịch vụ Phân phối
9578ATLAS ELEVATORS GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO.
19.40 SAR0.00%42.885K2.50116.4M SAR0.00%Dịch vụ Phân phối