Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Saudi Arabia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
5.598B-0.71%205.047K33
297.644B-0.30%892.170K24
11.420B0.69%1.741M35
78.079B-0.28%146.703K510
45.593B-0.13%191.398K413
25.428B-0.41%191.982K38
7012.276B0.14%2.431M23
1129.383B-0.70%1.256M1171
98.058B-0.43%86.200K38
9.246B-0.62%131.637K12
9.353B-0.78%425.553K15
4.066B-0.21%657.882K17
180.373B-1.02%371.458K425
640.613B-0.24%1.708M725
26.655B-0.20%3.392M510
56.743B0.10%172.778K58
4.150B-0.24%55.545K11
27.285B0.49%1.472M35
116.285B-0.90%2.471M23
Tải thêm