Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Saudi Arabia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
24.129B0.510.99%133.204K36
230.804B3.750.84%4.320M26
7.644B2.290.77%272.714K35
68.676B1.850.62%232.190K513
47.187B0.550.65%772.814K315
68.759B1.721.41%455.055K418
7597.938B3.701.31%6.607M22
1211.043B1.980.95%3.677M1076
115.596B1.622.40%344.352K310
7.844B3.211.61%139.174K23
5.274B2.020.63%187.871K23
3.030B4.130.27%546.979K17
68.411B3.611.10%236.434K426
632.056B3.612.20%3.968M727
21.290B1.461.63%2.379M613
24.128B2.270.31%126.180K47
65.510B0.830.75%242.245K39
28.892B1.590.68%422.271K36
215.885B1.674.19%1.176M24
Tải thêm