Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Saudi Arabia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại30.387B SAR0.67%0.83%69.48K48
Truyền thông238.908B SAR3.72%0.07%1.722M26
Khách hàng Lâu năm12.668B SAR0.14%−0.35%148.51K36
Hàng tiêu dùng không lâu bền88.52B SAR1.52%−0.39%89.163K516
Dịch vụ Khách hàng90.437B SAR0.80%−0.27%1.01M317
Dịch vụ Phân phối53.833B SAR2.46%0.99%238.496K423
Năng lượng Mỏ8.51T SAR5.20%−0.85%11.398M23
Tài chính1.077T SAR3.13%−0.01%1.47M1279
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe146.317B SAR1.49%2.16%264.255K310
Công nghệ Sức khỏe20.216B SAR1.09%1.24%316.662K24
Dịch vụ Công nghiệp22.664B SAR0.49%0.14%45.115K35
Hỗn hợp2.129B SAR3.48%0.18%124.074K18
Khoáng sản phi năng lượng217.828B SAR1.13%−0.87%374.138K429
Công nghiệp Chế biến467.063B SAR4.77%0.24%1.006M730
Sản xuất Chế tạo32.542B SAR1.17%−0.53%958.04K618
Bán Lẻ49.171B SAR3.46%−0.21%636.375K511
Dịch vụ Công nghệ115.661B SAR1.06%0.97%110.368K315
Vận chuyển37.157B SAR0.95%−0.61%341.409K48
Công ty dịch vụ công cộng243.069B SAR1.51%−0.94%230.185K35