Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

13
Cổ phiếu
69.761B
Giá trị vốn hóa thị trường
255.603K
Khối lượng
+0.66%
Thay đổi
+0.84%
Hiệu suất Tháng
−8.20%
Hiệu suất Năm
+7.95%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
178.125M1.63%3822
4.357B1.860.21%143.007K2
64.196B1.861.29%549.032K6
1.029B0.002.22%550.013K2
%1
Tải thêm