Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

15
Cổ phiếu
47.841B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.788M
Khối lượng
+0.71%
Thay đổi
+3.18%
Hiệu suất Tháng
−17.68%
Hiệu suất Năm
−8.29%
Hiệu suất YTD
           
1820 ABDULMOHSEN ALHOKAIR GROUP FOR TOURISM AND DEVELOPMENT
12.903.04%0.38Mua1.488M19192503.90813.800M-2.60
1830 LEEJAM SPORTS CO.
91.20-0.44%-0.40Bán812.074K74061146.364.798B4.66
4010 DUR HOSPITALITY CO.
24.42-0.25%-0.06Mua243.794K5953449.482.448B-0.041280.00
4014 SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT HOUSE CO.
73.700.27%0.20Mua164.761K12142885.211.470B
4050 SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.
36.401.53%0.55Mua411.294K14971102.422.151B45.910.78
4170 TOURISM ENTERPRISE CO.
202.00-1.27%-2.60Mua73.512K14849424.001.076B-2.47
4250 JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.
23.380.95%0.22Bán3.377M78952573.2621.525B19.411.19
4290 ALKHALEEJ TRAINING AND EDUCATION CO.
16.721.09%0.18Mua1.770M29587994.471.075B33.970.49
4291 NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION
58.500.34%0.20Mua35.314K2065869.002.507B1.44
4292 ATAA EDUCATIONAL CO.
55.20-1.25%-0.70Bán Mạnh171.709K9478336.972.353B2.27
6002 HERFY FOOD SERVICES CO.
46.202.55%1.15Mua487.923K22542043.092.914B2.435586.00
6012 RAYDAN FOOD CO.
14.900.13%0.02Mua592.432K8827236.80502.200M-1.35
6013 DEVELOPMENT WORKS FOOD CO.
221.00-0.54%-1.20Mua50.491K11158511.00666.600M0.23
6014 ALAMAR FOODS CO.
126.002.11%2.60583.226K73486476.003.110B1909.00
9520 SHATIRAH HOUSE RESTAURANT CO.
119.80-3.07%-3.80Bán77993324.20432.600M
Tải thêm