Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

17
Cổ phiếu
84.838B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.571M
Khối lượng
−0.14%
Thay đổi
+2.83%
Hiệu suất Tháng
+29.97%
Hiệu suất Năm
+31.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1820ABDULMOHSEN ALHOKAIR GROUP FOR TOURISM AND DEVELOPMENT
2.20 SAR+2.80%3.012M1.20674.1M SAR−0.16 SAR+51.42%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
1830LEEJAM SPORTS CO.
168.60 SAR−1.86%60.428K0.528.999B SAR26.396.39 SAR+41.65%1.86%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4010DUR HOSPITALITY CO.
26.80 SAR−0.56%52.44K0.262.695B SAR40.350.66 SAR0.00%Dịch vụ Khách hàng
4014SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT HOUSE CO.
44.90 SAR−0.33%122.695K0.671.352B SAR1157.220.04 SAR−98.46%1.48%Dịch vụ Khách hàng
4170TOURISM ENTERPRISE CO.
0.65 SAR+3.17%82.026M6.03728.578M SAR−0.02 SAR−1050.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4250JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.
22.32 SAR+0.45%1.325M0.2725.654B SAR573.780.04 SAR−96.78%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4290ALKHALEEJ TRAINING AND EDUCATION CO.
23.24 SAR−0.68%630.553K0.461.521B SAR263.790.09 SAR−84.81%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4291NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION
107.40 SAR−1.10%59.743K0.494.67B SAR1.10%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
4292ATAA EDUCATIONAL CO.
72.90 SAR+2.24%81.925K1.003.001B SAR45.261.61 SAR−8.82%1.40%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
6002HERFY FOOD SERVICES CO.
31.00 SAR0.00%39.357K0.292.005B SAR−0.98 SAR−153.51%1.61%Dịch vụ Khách hàng
Bán
6012RAYDAN FOOD CO.
24.54 SAR+0.99%47.946K0.25384.146M SAR−0.50 SAR+75.56%0.00%Dịch vụ Khách hàng
6013DEVELOPMENT WORKS FOOD CO.
144.80 SAR−1.50%170.688K0.21441M SAR−2.10 SAR0.00%Dịch vụ Khách hàng
6014ALAMAR FOODS CO.
112.80 SAR−0.35%104.838K0.832.887B SAR35.183.21 SAR−31.02%2.47%Dịch vụ Khách hàng
Mua
6015AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC
3.45 SAR−0.29%7.868M0.5629.146B SAR17.670.20 SAR−32.52%1.33%Dịch vụ Khách hàng
Mua
9520SHATIRAH HOUSE RESTAURANT CO.
10.58 SAR+3.73%9.584K0.13357M SAR124.180.09 SAR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
9562FOODS GATE TRADING CO.
63.00 SAR0.00%5550.92132.3M SAR0.00%Dịch vụ Khách hàng
9567GHIDA ALSULTAN FOR FAST FOOD CO.
60.00 SAR−5.06%2012.22192M SAR10.345.80 SAR0.00%Dịch vụ Khách hàng