Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

11
Cổ phiếu
174.453B
Giá trị vốn hóa thị trường
372.027K
Khối lượng
+1.17%
Thay đổi
+12.60%
Hiệu suất Tháng
+158.48%
Hiệu suất Năm
+99.95%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
4002MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO.
112.60 SAR−0.53%635.435K1.4322.52B SAR34.183.29 SAR+17.48%1.33%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
4004DALLAH HEALTHCARE CO.
166.00 SAR0.00%90.441K1.3116.215B SAR48.693.41 SAR+13.74%1.51%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Bán
4005NATIONAL MEDICAL CARE CO.
141.80 SAR−3.14%141.541K1.266.36B SAR0.71%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
4007AL HAMMADI HOLDING
57.00 SAR+0.35%495.079K1.859.12B SAR29.301.95 SAR2.46%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
4009MIDDLE EAST HEALTHCARE CO.
78.40 SAR+2.75%1.071M2.407.216B SAR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
4013DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP
282.00 SAR+2.17%341.7K1.8698.7B SAR50.295.61 SAR+23.21%1.45%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
8311SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE CO.
13.66 SAR+3.17%1.756M1.87314.18M SAR7.611.80 SAR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9518CANADIAN MEDICAL CENTER CO.
5.53 SAR+0.18%14.55K0.24425.81M SAR27.090.20 SAR+23.55%2.71%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9544FUTURE CARE TRADING CO
25.95 SAR−0.19%130.547K1.5312.975B SAR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9546NABA ALSAHA MEDICAL SERVICES CO.
57.80 SAR−1.37%7.06K5.37606.901M SAR15.443.74 SAR0.35%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9592ALMUJTAMA ALRAIDA MEDICAL CO.
31.45 SAR+1.62%29.781KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe