Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

8
Cổ phiếu
91.802B
Giá trị vốn hóa thị trường
181.697K
Khối lượng
+0.33%
Thay đổi
−3.50%
Hiệu suất Tháng
+37.78%
Hiệu suất Năm
+41.18%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
4002 MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO.
169.60-0.24%-0.40Bán74.568K12646732.8016.960B29.595.74
4004 DALLAH HEALTHCARE CO.
73.30-0.14%-0.10Bán69.274K5077784.206.597B32.672.25
4005 NATIONAL MEDICAL CARE CO.
63.40-0.94%-0.60Mua191.677K12152321.802.843B23.602.71
4007 AL HAMMADI COMPANY FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
39.60-2.22%-0.90Bán104.736K4147545.604.752B0.92
4009 MIDDLE EAST HEALTHCARE CO.
33.400.60%0.20Bán128.919K4305894.603.074B47.650.70
4013 DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP
163.200.74%1.20Bán229.199K37405276.8057.120B43.253.75
8311 SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE CO.
30.359.96%2.75Mua939.102K28501745.70455.250M-3.28
9518 CANADIAN MEDICAL CENTER CO.
67.20-1.47%-1.00Sức bán mạnh10.737K721526.40
Tải thêm