Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

15
Cổ phiếu
114.113B
Giá trị vốn hóa thị trường
152.056K
Khối lượng
+1.13%
Thay đổi
+8.54%
Hiệu suất Tháng
+89.94%
Hiệu suất Năm
+83.55%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
7200AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO.
128.80 SAR0.00%119.256K0.803.864B SAR50.852.53 SAR+10.38%2.10%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
7202ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO.
317.20 SAR+0.70%128.522K0.9737.475B SAR30.9410.25 SAR+26.77%1.59%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
7203ELM CO
779.20 SAR+1.86%117.521K1.2461.2B SAR0.78%Dịch vụ Công nghệ
Mua
7204PERFECT PRESENTATION FOR COMMERCIAL SERVICES CO.
23.10 SAR+1.58%1.366M2.903.411B SAR25.300.91 SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
9524ADVANCE INTERNATIONAL COMPANY FOR COMMUNICATION AND INFORMAT
3.58 SAR−0.56%4.836K0.33230.4M SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
9526JAHEZ INTERNATIONAL COMPANY FOR INFORMATION SYSTEM TECHNOLOG
24.20 SAR−3.20%37.479K0.525.241B SAR73.050.33 SAR+43.73%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
9534SAUDI AZM FOR COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.
10.96 SAR+2.43%25.943K1.97642M SAR28.380.39 SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
9538NASEEJ FOR TECHNOLOGY CO.
60.00 SAR−5.06%3580.60316M SAR18.363.27 SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
9541ACADEMY OF LEARNING CO.
9.38 SAR−0.21%15.404K0.89564M SAR20.530.46 SAR3.72%Dịch vụ Công nghệ
9543SAUDI NETWORKERS SERVICES CO.
56.40 SAR−0.18%1.954K1.99339M SAR11.964.72 SAR7.70%Dịch vụ Công nghệ
9550SURE GLOBAL TECH CO
42.00 SAR−5.41%5890.20Dịch vụ Công nghệ
9557EDARAT COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.
318.00 SAR+0.95%5541.45Dịch vụ Công nghệ
9558ALQEMAM FOR COMPUTER SYSTEMS CO.
100.60 SAR+3.71%1310.16291M SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
9561KNOWLEDGE NET CO.
32.60 SAR−0.31%1.481K0.74114.45M SAR−1.71 SAR1.53%Dịch vụ Công nghệ
9570TAM DEVELOPMENT CO.
129.00 SAR0.00%110.00424.926M SAR0.66%Dịch vụ Công nghệ