Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Latvia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Hàng tiêu dùng không lâu bền57.782M EUR2.29%0.00%22811
Dịch vụ Phân phối67.097M EUR6.67%+0.56%3611
Công nghệ Điện tử21.504M EUR0.00%−2.76%1.387K11
Tài chính48.202M EUR+3.15%4722
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe7.68M EUR1.05%−0.52%111
Công nghiệp Chế biến2.957M EUR0.00%512
Sản xuất Chế tạo636.13K EUR+1.83%11611
Công ty dịch vụ công cộng449.283M EUR4.92%−0.32%18312