Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Latvia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
60.340M3.120.00%4811
74.969M6.000.00%40511
64.252M3.141.13%12833
%22
9.200M1.74-4.17%25311
2.999M1.1312.70%1.074K11
1.691M-0.58%1.103K22
327.180M0.001.22%34312
Tải thêm