Tài chính (Khu vực)

2
Cổ phiếu
48.581M
Giá trị vốn hóa thị trường
751
Khối lượng
−0.78%
Thay đổi
−2.66%
Hiệu suất Tháng
−10.18%
Hiệu suất Năm
−11.72%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DGR1RDELFINGROUP
1.295 EUR0.00%4.334K0.72Tài chính
IDX1RINDEXO
12.80 EUR−0.78%7511.0348.961M EUR−0.68 EUR0.00%Tài chính