Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

1
Cổ phiếu
7.960M
Giá trị vốn hóa thị trường
1
Khối lượng
+4.74%
Thay đổi
+4.74%
Hiệu suất Tháng
−9.55%
Hiệu suất Năm
−14.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LJM1RLATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS
9.95 EUR+4.74%10.107.96M EUR1.01%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe