Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Lithuania

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
K2LT K2 LT
29.800.00%0.00Mua16Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm