Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Lithuania

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
IVL1L INVALDA INVL
12.601.61%0.20Sức mua mạnh249145.688M6.471.93537.00Hỗn hợp
NEOFI NEO FINANCE
2.963.50%0.10Sức mua mạnh14.034K11.092M262.390.01Tài chính
Tải thêm