Hàng Nông sản/Chế biến (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
348.306M
Giá trị vốn hóa thị trường
4.433K
Khối lượng
−0.03%
Thay đổi
−1.09%
Hiệu suất Tháng
+28.40%
Hiệu suất Năm
+14.17%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
AUG1LAUGA GROUP
0.435 EUR−0.68%−0.003 EUR
Bán
3.33K1.449K EUR100.615M EUR−0.02 EUR1.208K
LNA1LLINAS AGRO GROUP
1.540 EUR−0.32%−0.005 EUR
Bán
4.513K6.95K EUR247.691M EUR2.390.64 EUR5.031K